Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.09.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Plzeň : Státní oblastní archiv v Plzni, [2010]-
sv. ; 30 cm
Externí odkaz    WWW stránky vydavatele: http://www.soaplzen.cz/zapadoceske-archivy 

2011-
1804-9737
1x ročně
Popsáno podle: rok 2011
Součástí názvu je označení běžného roku
Jednotlivé svazky mají ISBN
978-80-904696-2-4 (2011 ; brož.) 978-80-904696-3-1 (2012 ; brož.) 978-80-906208-1-0 (7/2016 ; brož.) 978-80-906208-2-7 (8/2017 ; brož.) 978-80-906208-3-4 (9/2018 ; brož.) 978-80-906208-4-1 (10/2019 ; brož.) 978-80-906208-5-8 (11/2020 ; brož.) 978-80-906208-7-2 (12/2021 ; brož.)
000201874
ROK 2011 - ČLÁNKY : K užívání počeštěných tvarů cizích pomístních a osobních jmen - Karel Waska // Luteránské soudnictví manželského práva v Jáchymově ve světle knihy rozsudků manželských kauz z let 1557–1616 - Petr Cais // Kostelní kniha farnosti Lázně Kynžvart - Hana Knetlová // Rukopisné noviny a komunikační praxe Adama Matyáše z Trauttmansdorffu ve druhé polovině 17. století - Marie Mírková // Ludwig van Beethoven a Karlovy Vary: Za vším hledej ženu - Milan Augustin // Cesta hudebníků z Loketska do Ameriky v letech 1836 a 1837 - Vladimír Vlasák // Domažlické městské brány a stavební regulace města v 19. století - Tomáš Fencl // Proměny Lázeňského orchestru v Karlových Varech do 1. světové války - Antonín Mařík // Stříbrská kronika Karla Ludwiga Watzky z let 1878–1883: Poslední střípek mozaiky? - Jan Edl, Markéta Novotná // Loketský most přes Ohři - Eva Vlasáková // Sklárna Johann Loetz vdova v Rejštejně: Příběh světového úspěchu i úpadku - Lenka Sýkorová -- Jubilejní muzeum Františka Šafránka v Hedčanech - Zuzana Kliková // Vývoj školství v Heřmanově Huti - Zuzana Kliková // Soudní spory firmy Johann Lehrmann a synové se starostou obce Plesná v polovině 30. let 20. století- Jan Vaňata // Pomník Jindřicha Šimona Baara na Výhledech - Miloslava Svobodová // Západočeské řeznicko-uzenářské družstvo Plzeň - Michal Peleška // Osobní spisy a jejich archivní hodnota na příkladu Říšského poštovního ředitelství Karlovy Vary - Miroslav Eisenhammer // Jmenování Jana Masaryka čestným občanem města Jáchymova - Jarmila Valachová // Střípky z historie podniku Československé automobilové opravny Plzeň - Michael Pešťák // Likvidační střediska konfiskovaných majetkových podstat lidových peněžních ústavů na Karlovarsku a Plzeňsku - Karel Řeháček
ROK 2012 - ČLÁNKY : Oděvní a textilní cechy v Domažlicích - Radka Kinkorová // Raně novověká šifrovaná korespondence ve fondech šlechtických rodinných archivů Státního oblastního archivu v Plzni - Jakub Mírka // Přeštická kniha zázraků - Michal Tejček // Vývoj sňatečnosti v obvodu fary Žinkovy v letech 1791–1850 - Marie Jíchová // K počátkům knihoven v Karlových Varech - Antonín Mařík // Josef Blau, historik Šumavy - Lenka Sýkorová // Sociální dávky poskytované státem vojákům, jejich rodinám a pozůstalým za 1. světové války v předlitavské části habsburské monarchie - Petr Cais // Činnost Augusta Sedláčka a jeho manželky Terezy v rokycanském městském archivu - Petr Kolář // Vlastivědné deníky škol: Školní inspektor Jan Maloch a vlastivědná práce na Rakovnicku a Kralovicku ve 30. létech minulého století - Karel Rom // Expedice manželů Škulinových do Afriky - Ladislava Nohovcová // Velkostatkář Karel Škoda a první Československá republika - Marie Mírková // Konfiskace majetku Emila Škody po roce 1945 - Karel Řeháček // Utajované dokumenty ve fondu ZKNV Plzeň - Miroslav Eisenhammer
ROK 2013 - ČLÁNKY : Dva neznámé listy městům Cheb a Klatovy z počátku 14. století: Úvod k zlomku neznámého pražského formuláře - Michal Tejček // Salbuch panství Červené Poříčí a Roupov. Unikátní popis panství z roku 1760 od Jana Nepomuka Tadeáše Košína z Freidenfeldu - Jakub Mírka – Hana Vanišová // Osobní typáře Lažanských z Bukové a úřední typáře velkostatku Manětín a Rabštejn nad Střelou - Hana Vanišová // Rychtářský úřad v Krásném Údolí (1793–1850) jako příklad nižšího stupně komunální správy 1. poloviny 19. století : funkcionáři, činnost, kompetence - Petr Cais // Červené Dřevo – krátký život jedné osady - Lenka Sýkorová // K dějinám nejdecké česárny vlny do roku 1945 - Pavel Andrš // Postavení městských úředníků na přelomu 19. a 20. století na příkladu Karlových Varů - Antonín Mařík // „Plzeňské pivo se prostě stalo razítkem naší republiky...“ : Měšťanský pivovar – Plzeňský Prazdroj 1842–2012 - Anna Peřinová // Zřízení pomníku Antonína Příhody v Domažlicích - Tomáš Fencl // Likvidace průmyslových konfiskátů na Karlovarsku - Karel Řeháček // Církevní tajemníci - Miroslav Eisenhammer

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC