Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Martin : Osveta, 2011
234 s. : il. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-365-3 (váz.)
Obsahuje bibliografie
000201886
OBSAH // Predhovor 9 // Úvod 11 // I. História 13 // II. Epidemiológia 16 // III. Fyziológia cholínergického systému 18 // IV. Štruktúra a funkcia neuromuskulárneho spojenia 22 // Štruktúra neuromuskulárneho spojenia 23 // Funkčné aspekty a elektroíyziologické prejavy nervovosvalovej platničky 39 // V. Molekulárna štruktúra a funkcia acetylcholínových receptorov 49 // Poznámky k vývoju a degradáciib acetylcholínových receptorov 53 // VI. Patogenéza myasthenia gravis 58 // VII. Týmus a jeho význam v patogenéze myasthenia gravis 72 // Zmeny týmusu pri myasthenia gravis 74 // VIII. Klinický obraz myasthenia gravis 82 // IX. Klasifikácia myasthenia gravis 90 // X. Diagnostika myasthenia gravis 96 // XI. Elektromyografické vyšetrenie 105 // Fyziologické a patofyziologické poznámky 105 // Repetitívna stimulácia 106 // Ihlová elektromyografia 115 // XII. Biopsia svalu 123 // XIII. Diferenciálna diagnostika 127 // XIV. Terapia myasthenia gravis 133 // Symptomatická liečba myasthenia gravis 133 // Imunosupresívna liečba myasthenia gravis 136 // Imunomodulačná liečba myasthenia gravis 144 // Iná liečba myasthenia gravis 150 // Experimentálna liečba myasthenia gravis 154 // XV. Priebeh a prognóza myasthenia gravis 164 // XVI. Myastenická a cholínergická kríza 168 // Myastenická kríza 168 // Cholínergická kríza 173 // Kombinovaná myastenická a cholínergická kríza 174 // XVII. Myasthenia gravis a tehotnosť 177 // Priebeh
tehotnosti u žien s myasthenia gravis 177 // Liečba myasthenia gravis v priebehu tehotnosti 178 // Vedenie pôrodu u žien s myasthenia gravis 181 // Popôrodné obdobie a dojčenie 182 // Novorodenci žien s myasthenia gravis a tranzitórna neonatálna myasthenia gravis 183 // XVIII. Myasthenia gravis a anestézia 186 // XIX. Kongenitálne myastenické syndrómy 192 // Kongenitálne myastenické syndrómy s presynaptickým defektom 195 // Kongenitálny deficit acetylcholinesterázy na nervovosvalovej platničke 197 // Kongenitálne myastenické syndrómy s postsynaptickým defektom 198 // Čiastočne charakterizované kongenitálne myastenické syndrómy 203 // XX. Lambertov-Eatonov myastenický syndróm 209 // XXI. Myastenické syndrómy indukované liekmi a toxínmi 224

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC