Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011
791 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, plány, faksim., erby ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-092-0 (váz.)
Na zadní předsádce geneal. tabulka
Obsahuje bibliografii na s. 732-765, bibliografické odkazy a rejstřík
000201897
Úvodem (Václav Bůžek) 5 // Legenda o dělení růží a italské kořeny předků posledních Rožmberků (Josef Hrdlička) 8 // I. Vzdálené horizonty renesančních světů // Dotyky Nového světa (Pavel Marek, Kateřina Pražáková) 25 // Půvaby renesanční Itálie (Pavel Marek) 35 // Protireformační politika Svatého stolce (Kateřina Pražáková) 46 // Nizozemí - země renesanční nádhery a revolty stavů (Pavel Marek, Kateřina Pražáková) 58 // Na říšském sněmu v Augšpurku (Václav Bůžek) 70 // Pohled do zemí východní a severní Evropy (Kateřina Pražáková) 83 // Vilém z Rožmberka na diplomatických cestách do Polska (Kateřina Pražáková) 96 // Setkání s tureckým nebezpečím (Václav Bůžek) 111 // Ozvuky konfliktů středoevropských stavů v Třeboni (Václav Bůžek) 125 // Poslední Rožmberkové očima zahraničních diplomatů (Pavel Marek) 142 // Sňatkové strategie se zahraniční šlechtou (Pavel Marek, Kateřina Pražáková) 152 Sousedství přes zemskou hranici (Václav Bůžek) 165 // Na trhu v Linci (Václav Bůžek) 177 // Mezi Vídní, Prahou, Brnem, Olomoucí a Vratislaví (Václav Bůžek) 184 // U pánů a přátel v sousedství rožmberského dominia (Miroslav Žitný) 197 // II. Blízké horizonty světů, v domácnostech rožmberského dominia // Dominium posledních Rožmberků (Josef Hrdlička) 219 // Pozdně renesanční sídla rožmberských velmožů a jejich výzdoba (Ondřej Jakubec) 251 // V kanceláři (Josef Hrdlička) 253 // Sociální organismus velmožského dvora (Josef Hrdlička) 265 // V zámecké kuchyni a u hodovního stolu (Josef Hrdlička) 275 // Rožmberský dvůr na cestách (Josef Hrdlička) 286 // Poddaní Jeho Milosti páně ve městech a městečkách (Josef Hrdlička) 296 // U obnovy městské rady (Josef Hrdlička) 310 // Městské zázemí velmožských dvorů (Josef Hrdlička) 319 //
V měšťanském domě (Josef Hrdlička) 333 // Poslední Rožmberkové v průsečících náboženských světů (Miroslav Novotný) 347 // Na farách (Miroslav Novotný) 364 // V konventech (Miroslav Novotný) 377 // Ve školách (Miroslav Novotný) 392 // Každodenní život venkovských poddaných (Jaroslav Dibelka) 406 // Kázeň poddaných - norma a praxe (Jaroslav Dibelka) 416 // Na poplužních dvorech (Jaroslav Dibelka) 424 // Každodennost mlýnů (Jaroslav Dibelka) 430 // V pivovarech (Jaroslav Dibelka) 441 // V hospodách (Jaroslav Dibelka) 450 // Na hrázi rybníka (Václav Bůžek) 460 // Ovčáci, ovce a ovčíny (Jaroslav Dibelka) 481 // Provozy sklářských hutí (Jaroslav Dibelka) 487 // Loupežníci v lesích a na cestách (Jaroslav Dibelka) 495 // Lidé na okraji venkovské společnosti (Jaroslav Dibelka) 502 // III. Intimní horizonty světů posledních Rožmberků // Dětský svět rožmberských bratrů (Pavel Král) 515 // Soužití mužů a žen v rodinách posledních rožmberských velmožů (Pavel Král) 526 // Smutek vdovských sídel (Pavel Král) 538 // Rodinné slavnosti (Pavel Král) 544 // Místa posledního odpoěinku (Pavel Král) 572 // IV. Horizonty a vrstvy paměti // Paměť rožmberského rodinného archivu (Marie Ryantová) 581 // Druhý život posledních Rožmberků v barokních kronikách a legendách (Miroslav Novotný) 594 // Tradice pětilistých růží v sebeprezentaci Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (Josef Hrdlička) 604 // Paměť na Rožmberky u Buquoyů, Eggenberků a Schwarzenberků (Václav Grubhoffer) 616 // Obraz posledních Rožmberků v literárním a filmovém zrcadle (Jitka Rauchová) 631 // Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově (Václav Bůžek) 650 // Poznámky 657 // Výběr z vydaných pramenů a literatury 732 //
Seznam textových příloh 766 // Seznam obrazových příloh 768 // Rejstřík jmenný a místní 776
(OCoLC)768558941
cnb002236278

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC