Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(35.5) Půjčeno:213x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2011
167 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0020-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 166-167
000201921
Obsah // Úvodem...g // Příběh o autorkách...10 // Příběh o knize...12 // Příběh o příbězích...13 // 1. kapitola // Když se spolu potkáme, dramatická výchova může začít...17 // 1.1 Když se spolu potkáme...17 // 1.1.1 Začínáme s tím, co známe . . . .-...19 // 1.1.2 To je dobře, že jsi tady...20 // 1.1.3 První pravidla...21 // 1.1.4 Co nás spolu čeká...22 // 1.2 Exkurz za dítětem...24 // 1.2.1 Eric Berne...25 // 1.2.2 Erik H. Erikson...26 // 1.2.3 Abraham Maslovv...27 // 1.2.4 Zdeněk Matějček...28 // 1.2.5 Zásady našeho působení na dítě...29 // 1.3 Shrnutí...33 // 2. kapitola // Setkání s pejsky a principy dramatické výchovy...34 // 2.1 Pejskové z malého náměstí...34 // 2.1.1 Záměry učitelky...36 // 2.1.2 Co je to náměstí?...37 // 2.1.3 Zahrajeme si Na pejsky...38 // 2.1.4 Co všechno víme o pejscích?...40 // 2.1.5 S pejsky je to trochu jako s lidmi...41 // 2.1.6 Každý má své jméno...42 // 2.1.7 A co dál? ...44 // 2.2 Exkurz za dramatickou výchovou, // jejím příběhem a jejími principy...46 // 2.2.1 Dramatická výchova je systém a proces...46 // 2.2.2 Princip aktivity, prožitku a zkušenosti...47 // 2.2.3 Princip hry...49 // 2.2.4 Princip hry v roli...51 // 2.2.5 Princip tvořivosti a fikce... // 2.2.6 Princip partnerství... // 2.2.7 Princip objevů, zkoumání, experimentace a improvizace // 2.2.8 Princip psychosomatické jednoty a empatie... // 2.3 Shrnutí... // 52 // 53 55 57 59 // 3. kapitola
O Nanynce, Pepíčkovi a metodách dramatické výchovy... // 3.1 Šla Nanynka do zelí... // 3.1.1 Záměry učitelky... // 3.1.2 Vstup do tématu aneb Asociace... // 3.1.3 Expozice, sbírání informací, hledání tématu... // 3.1.4 Vytváření hravé skutečnosti, experimentování s možnostmi // 3.1.5 Nastolení konfliktu, prostor pro jeho řešení... // 3.1.6 Hledání řešení, formulování pravidel soužití . . . // 3.1.7 Závěr hry...’ ’ // 3.2 Exkurz za metodami a technikami dramatické výchovy . . // 3.2.1 Pojmy metoda, technika a hra... // 3.2.2 Asociační kruh... // 3.2.3 Práce s rekvizitou... // 3.2.4 Narativní pantomima... // 3.2.5 Simultánní pantomimická ilustrace... // 3.2.6 Diskuse... // 3.2.7 Hra v roli... // 3.2.8 Improvizace... // 3.2.9 Štronzo... // 3.2.10 Živý obraz... // 3.2.11 Oživlé štronzo (oživlý obraz)... // 3.2.12 Vnitřní hlasy... // 3.2.13 Horká židle... // 3.2.14 Reflexe... // 3.2.15 Postojová osa (škála)... // 3.2.16 Tvůrčí psaní... // 3.2.17 Zástupné předměty a loutky... // 3.2.18 Zvukový kruh, zvuková koláž... // 3.2.19 Zrcadla... // 3.2.20 Navození prožitku v simulovaných podmínkách... // 3.3 Shrnutí ... // . 60 // . 60 . 60 . 61 . 61 . 62 . 64 . 67 . 68 . 69 . 69 // 71 // 72 // 73 // 74 // 75 77 82 // 83 // 84 // 84 // 85 // 85 // 86 86 88 88 89 // 89 // 90 90 // 4. kapitola // O perníkové chaloupce a také ? pohádkách v mateřské škole...91 // 4.1.1 Vstupujeme do pohádkového příběhu...91
// 4.1.2 Kudy, kudy, kudy cestička do lesíčka aneb Co se dá délat v lese... 94 // 4.1.3 Jenda leze do bezu, já tam za ním polezu // aneb Jak se déti ztratily...96 // 4.1.4 Mandle a oříšky velké jak čepice chutnaly velice, // jenže ne dlouho...100 // 4.1.5 Na obzoru je chaloupka...102 // 4.1.6 Ježibaba...103 // 4.1.7 Proč vlastně děti kradly ježibabě perníky?...105 // 4.1.8 Proč se ježibaba radovala, že Jeníček tloustne?...106 // 4.1.9 Doma na děti čekala maminka a tatínek // aneb Závěrečná reflexe pohádky...107 // 4.2 Exkurz za pohádkou ...107 // 4.2.1 Kouzelné pohádky ...108 // 4.2.2 Autorské pohádky ...110 // 4.2.3 Jakými způsoby můžeme pohádky dětem předkládat...111 // 4.2.4 Jaké příležitosti nám může pohádka nabídnout?...112 // 4.2.5 Krok}’na cestě pohádkou...113 // 4.3 Shrnutí...121 // 5. kapitola // Setkání páté - s teroristy, pedagogickou improvizací a cílevědomostí. 122 // 5.1 Teroristé v mateřské škole ...122 // 5.1.1 Varianta první...123 // 5.1.2 Varianta druhá ...124 // 5.1.3 Porovnání variant...126 // 5.1.4 Že zavolám policajty!...128 // 5.2 Exkurz za cílevědomostí...130 // 5.2.1 Potřeby a zájmy jednotlivců i skupiny...131 // 5.2.2 Požadavky společnosti na vzdělávání...131 // 5.2.3 Upřednostňované morální hodnoty...132 // 5.2.4 Cíle vzdělávání...133 // 5.2.5 Téma a obsah vzdělávání...134 // 5.2.6 Míra vlastní angažovanosti do vzdělávání...134 // 5.3 Shrnutí...136
// 6. kapitola // Setkání se stromy a také se životem...137 // 6.1 Témata, která celek nabízí...137 // 6.1.1 Mezi rostlinami je jediný král s korunou - strom...138 // 6.1.2 Od kořenů ke koruně... // 6.1.3 Nejen stromy, i lidé mají své kořeny...142 // 6.1.4 ? čemu jsou na světě stromy?...144 // 6.1.5 Proč se zlomí strom?... // 6.1.6 Co by řekl strom lidem, kdyby uměl mluvit...148 // 6.1.7 Nejen stromům, lidem se to také stává...150 // 6.2 Malý exkurz do života... // 6.2.1 Činnosti... 152 // 6.2.2 Prožitky...: : : : : : : iss // 6.2.3 Kompetence... // 6.3 Shrnutí... // 7. kapitola // Jak to udělat, aby nám spolu bylo dobře...157 // 7.1 Odloučení... // 7.2 Zájem... // 7.3 Prožitky... 158 // 7.4 Bezpečí... // 7.5 Pohyb a hra... // 7.6 Pravidla... // 7.7 Rovnost... // 7.8 Všeho s mírou... // 7.9 Nezdary i zdary... // 7.10 Chybami se člověk učí...164 // Závév...165 // Literatura // 166
cnb002233669

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC