Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Martin : Osveta, c2010
295 s., [14] s. obr. příl. : il., mapy ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-324-0 (váz.)
Obsahuje bibliografie
000201934
OBSAH // Úvod (A. Šakalová)... // 1 Zloženie krvi (A. Šakalová) ... // 1.1 Fyziologické funkcie ... // 1.2 Bielkoviny a iné zložky krvnej plazmy... // 1.3 Krvné bunky ... // 1.4 Vnútorná štruktúra krvných buniek ... // 1.5 Všeobecná charakteristika krvi ... // 1.6 Molekulová biológia a genetika krvných buniek . // 1.7 Genetické metódy ... // 2 Vznik a tvorba krviniek (krvotvorba) (M. Hrubiško) // 2.1 TVorba krviniek ...n... // 2.1.1 Bunkový cyklus ... // 2.1.2 Proliferácia ... // 2.1.3 Diferenciácia ... // 2.2 Krvotvorba a jej riadenie ... // 2.2.1 Zárodočná krvotvorba ... // 2.2.2 Dřeňová krvotvorba ... // 2.2.3 Mimodreňová krvotvorba ... // 2.2.4 Kostná dreň ... // 2.2.5 Vývoj krviniek... // 2.2.6 Uvoľňovanie krviniek z kostnej drene ... // 2.3 TVorba červených krviniek (erytropoéza)... // 2.3.1 Normoblastový vývoj ový rad ... // 2.3.2 Megaloblastový vývojový rad ... // 2.4 TVorba granulocytov (granulocytopoéza) ... // 2.5 TVorba monocytov/makrofágov (monocytopoéza) // 2.6 TVorba krvných doštičiek (trombocytopoéza)... // 2.7 TVorba lymfocytov a plazmocytov ... // 2.8 Riadenie krvotvorby ... // 3 Červené krvinky (erytrocyty) (A. Šakalová) ... // 3.1 Morfológia zdravých a patologických erytrocytov .. // 3.1.1 Zdravé erytrocyty ... // 3.1.2 Chorobné morfologické zmeny erytrocytov ... // 3.1.2.1 Zmeny veľkosti erytrocytov ... // 3.1.2.2 Zmeny tvaru erytrocytov... // 3.1.2.3 Zmeny farbiteľnosti erytrocytov ...
3.1.2.4 Inklúzie (častice) v erytrocytoch ... // 3.1.3 Chorobné zmeny erytrocytov ... // 3.1.3.1 Chorobné zmeny v kostnej dreni pri anémiách // 3.2 Fyziológia erytrocytov ... // 3.2.1 Metabolizmus erytrocytov ... // 3.2.2 Zánik erytrocytov ... // 3.3 Hemoglobín (M. Hrubiško) ... // 3.3.1 Zloženie hemoglobínu ... // 3.3.2 Rozpad hemoglobínu ... // 11 // 13 // 13 // 13 // 13 // 14 // 15 // 16 // 16 // 18 // 18 // 18 // 18 // 19 // 19 // 22 // 23 // 23 // 23 // 23 // 26 // 26 // 26 // 28 // 28 // 30 // 31 // 32 // 34 // 36 // 36 // 36 // 37 // 37 // 37 // 39 // 39 // 39 // 39 // 42 // 42 // 44 // 44 // 44 // 47 // 6___ // 3.4 Metabolizmus železa ... 48 // 3.5 Anémie (A. Šakalová) ... 50 // 3.5.1 Anémie zo zvýšenej straty krvi... 51 // 3.5.1.1 Akútna posthemoragická anémia ... 51 // 3.5.1.2 Vrodené hemolytické anémie ... 52 // 3.5.1.3 Získané hemolytické anémie... 84 // 3.5.2. Anémie z porúch tvorby erytrocytov ... 70 // 3.5.2.1 Chronická anémia z nedostatku železa ... 70 // 3.5.2.2 Sideroblastové anémie ... 71 // 3.5.2.3 Anémia pri chronických chorobách ... 71 // 3.5.2.4 Megaloblastové a nemegaloblastové makrocytové anémie ... 72 // 3.5.2.5 Dysplastické (dyserytropoetické) anémie... 74 // 3.5.2.6 Aplastické anémie (E. Bojtárová) ... 75 // 3.5.2.7 Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria ... 79 // 3.6 Polyglobúlia, polycytémia [A. Šakalová) ... 81 // 3.7 Akútna erytroidná leukémia (erytroleukémia) ... 81 // 3.8 Hemochromatóza...
82 // 3.9 Porfýrie - hematologické aspekty ... 83 // 4 Biele krvinky (leukocyty) (M. Mistrík) ... 85 // 4.1 Fyziológia leukocytov ... 85 // 4.1.1 Granulocyty ... 85 // 4.1.2 Monocyty ... 86 // 4.1.3 Lymfocyty ... 86 // 4.1.4 Funkcia leukocytov ... 86 // 4.2 Chorobné zmeny leukocytov... 88 // 4.2.1 Zmeny počtu leukocytov (kvantitatívne, numerické)... 88 // 4.2.2 Morfologické zmeny leukocytov (kvalitatívne) ... 90 // 4.2.2.1 Morfologické zmeny jadra ... 90 // 4.2.2.2 Morfologické zmeny granúl a výskyt inklúzií v cytoplazme ... 90 // 4.3 Nádorové ochorenia krvotvorby ... 92 // 4.3.1 Akútne leukémie ... 92 // 4.3.1.1 Rozdelenie akútnych leukémií... 94 // 4.3.1.2 Klinické a laboratórne charakteristiky ALL a AML... 96 // 4.3.1.3 Liečba akútnych leukémií... 97 // 4.3.2 Myelodysplastický syndróm ... ?1 // 4.3.3 Myeloproliferatívne ochorenia ... ?5 // 4.3.3.1 Chronická myelocytová leukémia ... 105 // 4.3.3.2 Polycythemia vera ... ?8 // 4.3.3.3 Chronická idiopatická myelofibróza ... ? // 4.3.3.4 Esenciálna trombocytémia ... 114 // 4.3.4 Zriedkavé myeloidné choroby (choroby MFS) ... 117 // 4.3.4.1 Hemofagocytujúca lymfohistiocytóza ... 118 // 4.3.4.2 Histiocytóza Langerhansových buniek ... 118 // 4.3.4.3 Mastocytóza... H9 // 4.3.5 Lymfoproliferatívne choroby ... 121 // 4.3.5.1 Malignity prekurzorov B-buniek ... 124 // 4.3.5.2 Neoplázie zrelých (periférnych) B-buniek ... 124 // 4.3.5.3 Malignity prekurzorov T-buniek ... 129 // 4.3.5.4 Neoplázie
zrelých (periférnych) T-buniek... 129 // 4.3.5.5 Hodgkinova choroba/Hodgkinov lymfóm ... 131 // 4.3.5.6 Choroba podobná lymfómu ... 132 // 4.3.6 Nádorové ochorenia plazmatických buniek a paraproteinémie (A. Šakalová) ... 133 // 4.3.6.1 Monoklonová gamapatia nejasného významu MGUS ... 134 // 4.3.6.2 Waldenströmova makroglobulinémia ... 136 // 4.3.6.3 Mnohopočetný myelóm ... 138 // 4.3.6.4 Varianty mnohopočetného myelómu... 151 // 5 Fyziológia hemostázy (A. Bátorová) ... 155 // 5.1 Cievna stena a endotelové bunky v hemostáze ... 155 // 7 // 5?? Amitrombotické funkcie cievnej steny a endotelových buniek ... 155 // 5 1-2 Hemostatická funkcia cievnej steny a endotelových buniek ... 155 // 5-L3 Ďalšie funkcie endotelových buniek ... 155 // r _ ľrombocyty ... 156 // r 2 I Tvorba trombocytov... 156 // 5 2.2 Štruktúra trombocytov ... 156 // 5.2.2.1 Membrána doštičiek... 156 // 5.2.2.2 Cytoskelet ... 157 // 5.2.2.3 Hustý tubulárny systém... 157 // 5.2.2.4 Sekrečné granuly trombocytov ... 157 // 5.2.2.5 Mitochondrie ... 158 // 5.2.3 Receptory trombocytov ... 158 // 5.2.4 Funkcia trombocytov v hemostáze... 159 // 5.3 Hemokoagulačný systém ... 160 // 5.3.1 Faktory zrážania krvi ... 161 // 5.3.2 Fyziológia zrážania krvi... 162 // 5.3.2.1 Súčasný model aktivácie hemostázy ... 163 // 5.3.2.2 Fibrinoformácia ... 164 // 5.4 Inhibitory koagulácie ... 164 // 5.5 Fibrinolýza ... 165 // 5.6 Diagnostika krvácavých chorôb ... 166 // 5.6.1 Laboratórna
diagnostika krvácavých chorôb ... 167 // 5.6.1.1 Vyšetrenie krvného obrazu ... 167 // 5.6.1.2 Vyšetrenie primárnej hemostázy ... 167 // 5.6.1.3 Skríningové hemokoagulačné testy ... 168 // 5.6.1.4 Špecifické vyšetrenie koagulačných faktorov ... 169 // 5.6.1.5 Vyšetrenie inhibítora faktora VIII ... 171 // 5.6.1.6 Vyšetrenie von Willebrandovej choroby ...f... 171 // 5.6.1.7 Vyšetrenie fibrinolýzy ... 172 // 5.6.1.8 Genetické vyšetrenie pri vrodených poruchách hemostázy ... 173 // 5.6.1.9 Vyšetrenie prenášačstva hemofílie a genetické poradenstvo... 173 // 5.6.1.10 Monitorovanie substitučnej liečby vrodených koagulopatií ... 173 // 5.7 Diagnostika vrodenej a získanej trombofílie ... 174 // 5.7.1 Vyšetrenie antifosfolipidových protilátok ... 174 // 5.7.1.1 Lupus antikoagulant... 174 // 5.7.1.2 Vyšetrenie antifosfolipidových protilátok imunologickými metódami ... 175 // 5.7.2 Vyšetrenie antitrombínu ... 175 // 5.7.3 Vyšetrenie proteinu C ... 176 // 5.7.4 Vyšetrenie proteinu S ... 176 // 5.7.5 Rezistencia na aktivovaný protein C a ProC-Global ... 176 // 5.7.6 Testy informujúce o aktivácii koagulácie a inhibičných systémov ... 176 // 5.7.7 Vyšetrenie molekulových markerov vrodenej trombofílie... 176 // 5.7.8 Vyšetrenie homocysteínu... 177 // 5.8 Nové globálne testy na meranie celkovej koagulačnej funkcie krvi, hypokoagulácie a hyperkoagulácie ... 178 // 5.8.1 Trombelastografia ... 178 // 5.8.2 Test generácie trombínu
... 179 // 6 Patológia hemostázy ... 180 // 6.1 Vaskulopatie ... 180 // 6.1.1 Vrodené vaskulopatie ... 180 // 6.1.1.1 Ehlersov-Danlosov syndróm ... 181 // 6.1.1.2 Marfanov syndróm ... 181 // 6.1.1.3 Osteogenesis imperfecta ... 181 // 6.1.1.4 Artériovenózne malformácie a hemangiómy... 181 // 6.1.1.4.1 Hereditárna hemoragická teleangiektázia (morbus Rendu-Osler-Weber) ... 181 // 6.1.1.4.2 Obrovský hemangióm ... 182 // 6.1.1.4.3 Klippelov-Tranaunayov syndróm ... 182 // 6.1.1.4.4 Sturgeov-Weberov syndróm ... 182 // 6.1.2 Získané vaskulopatie... 182 // 8 // 6.1.2.1 Kožné vaskulitídy ... 183 // 6.1.2.1.1 Schönleinova-Henochova purpura ... 183 // 6.1.2.1.2 Vaskulopatia pri amyloidóze... 183 // 6.1.2.1.3 Vaskulopatie pri získanej poruche metabolizmu kolagénu ... 184 // 6.2 Poruchy trombocytov ... 184 // 6.2.1 Kvalitatívne poruchy trombocytov - trombocytopatie ... 184 // 6.2.1.1 Vrodené trombocytopatie ... 184 // 6.2.1.1.1 Poruchy doštičkovej membrány ... 184 // 6.2.1.1.1.1 Bernardov-Soulierov syndróm ...«... 184 // 6.2.1.1.1.2 Doštičkový typ von Willebrandovej choroby ... 186 // 6.2.1.1.1.3 Glanzmannova trombasténia ... 186 // 6.2.1.1.1.4 Iné poruchy receptorov a signálnych funkcií ... 187 // 6.2.1.1.1.5 Porucha doštičkovej interakcie s plazmatickými koagulačnými faktormi - Scottov syndróm . 187 // 6.2.1.1.2 Poruchy doštičkových granúl - vnútrobunkové poruchy trombocytov ... 187 // 6.2.1.1.2.1 Poruchy a-granúl ...*... 187 // 6.2.1.1.2.2 Poruchy
6-granúl ... 188 // 6.2.1.1.2.3 Kombinovaná porucha a-ô-granúl ... 188 // 6.2.1.2 Získané trombocytopatie ... 188 // 6.2.1.2.1 Získaná Glanzmannova trombasténia ... 188 // 6.2.1.2.2 Získaný Bernardov-Soulierov syndróm ... 188 // 6.2.1.2.3 Získaný syndróm zásobného poolu ...;... 188 // 6.2.1.2.4 Trombocytopatia pri myeloproliferatívnych chorobách ... 189 // 6.2.1.2.5 Trombocytopatia pri paraproteinémiách... 189 // 6.2.1.2.6 Trombocytopatia pri urémii ... 189 // 6.2.1.2.7 Trombocytopatia vyvolaná liekmi ... 190 // 6.2.2 Kvantitatívne poruchy trombocytov... 190 // 6.2.2.1 Vrodené trombocytopénie ... 191 // 6.2.2.1.1 Vrodené trombocytopénie s normálnou veľkosťou trombocytov... 191 // 6.2.2.1.2 Vrodené trombocytopénie s veľkými trombocytmi... 192 // 6.2.2.2 Získané trombocytopénie ... 193 // 6.2.2.2.1 Pseudotrombocytopénia ... 193 // 6.2.2.2.2 Primárna imunitná trombocytopénia... 194 // 6.2.2.2.3 Trombocytopénia v gravidite ... 198 // 6.2.2.2.3.1 Gestačná trombocytopénia ... 199 // 6.2.2.2.3.2 Imunitná trombocytopénia v gravidite ... 199 // 6.2.2.2.3.3 Trombotická trombocytopenická purpura a hemolyticko-uremický syndróm v gravidite ... 200 // 6.2.2.2.3.4 Preeklampsia ... 200 // 6.2.2.2.3.5 Syndróm HELLP ... 200 // 6.2.2.2.4 Aloimunitná trombocytopénia u novorodencov ... 200 // 6.2.2.2.5 Potransfúzna purpura... 201 // 6.2.2.2.6 Poličkové trombocytopénie ... 201 // 6.2.2.2.7 Poruchy distribúcie trombocytov ... 202 // 6.2.2.2.7.1 Hypersplenizmus
... 202 // 6.2.2.2.7.2 Dilučná trombocytopénia ... 202 // 6.2.2.2.8 Trombocytopénie pri trombohemoragických syndrómoch ... 202 // 6.3 Koagulopatie ... 202 // 6.3.1 Vrodené koagulopatie ... 202 // 6.3.1.1 Hemofília ... 203 // 6.3.1.1.1 História hemofílie ... 203 // 6.3.1.1.2 Genetický základ a dedičnosť hemofílie ... 204 // 6.3.1.1.3 Klinická manifestácia hemofílie ... 205 // 6.3.1.1.4 Komplikácie hemofílie ... 206 // 6.3.1.1.5 Laboratórna diagnostika hemofílie ... 209 // 6.3.1.1.6 Liečba hemofílie ... 209 // 6.3.1.1.7 Chirurgická liečba muskuloskeletových komplikácií ... 211 // 6.3.1.1.8 Symptomatické prenášačky hemofílie a genetické poradenstvo ... 211 // 6.3.1.1.9 Komplikácie liečby hemofílie ... 212 // 6.3.1.1.9.1 Inhibitory faktorov Vili a IX... 212 // 6.3.1.1.9.2 Infekčné komplikácie liečby hemofílie ... 214 // 9 // 6.3.1.1.10 Komplexná starostlivosť o hemofilikov ... // 6.3.1.2 Von Willebrandova choroba ... // 6.3.1.2.1 Klinický obraz a diagnostika von Willebrandovej choroby ... // 6.3.1.2.2 Subtypy von Willebrandovej choroby ... // 6.3.1.2.3 Liečba von Willebrandovej choroby... // 6.3.1.3 Vrodené poruchy fibrinogénu ... // 6.3.1.4 Vrodený defekt faktora VII ...;... // 6.3.1.5 Zriedkavé vrodené koagulopatie ... // 6.3.1.5.1 Vrodený defekt protrombínu ... // 6.3.1.5.2 Vrodený defekt faktora X ... // 6.3.1.5.3 Vrodený defekt faktora V ... // 6.3.1.5.4 Vrodený defekt faktora XI ... // 6.3.1.5.5 Vrodený defekt faktora
XII ... // 6.3.1.5.6 Vrodený defekt prekalikreínu... // 6.3.1.5.7 Vrodený defekt vysokomolekulového kininogénu ... // 6.3.1.5.8 Vrodený defekt faktora XIII ... // 6.3.1.5.9 Vrodený kombinovaný defekt faktorov V a VIII ... // 6.3.1.5.10 Vrodený kombinovaný deficit koagulačných faktorov protrombínového komplexu .. // 6.3.2 Získané koagulopatie ... // 6.3.2.1 Koagulopatia pri chorobách pečene ... // 6.3.2.2 Koagulopatia pri hypovitaminóze K ... // 6.3.2.3 Hemoragická choroba novorodencov ... // 6.3.2.4 Imunologicky podmienené koagulopatie ... // 6.3.2.4.1 Získaná hemofília ... // 6.3.2.4.2 Získaný von Willebrandov syndróm ... // 6.3.2.4.3 Iné špecifické inhibitory koagulačných faktorov... // 6.3.2.4.3.1 Získané inhibitory protrombínu a trombínu ... // 6.3.2.4.3.2 Inhibitory faktora V ... // 6.3.2.4.3.3 Inhibitory faktora VII ... // 6.3.2.4.3.4 Inhibitory faktora X ... // 6.3.2.4.3.5 Inhibitory faktora XI ... // 6.3.2.4.3.6 Inhibitory faktora XII ... // 6.3.2.4.3.7 Inhibitory faktora XIII ... // 6.3.2.4.4 Imunokoagulopatia lupus antikoagulant ... // 6.4 Trombohemoragické syndrómy ...‘""? // 6.4.1 Konzumpčné trombohemoragické poruchy - diseminovaná intravaskulárna koagulácia // 6.4.2 Purpura fulminans ... // 6.4.3 Patologická systémová fibrinolýza/fibrinogenolýza ... // 6.4.4 Heparínom indukovaná trombocytopénia ... // 6.5 Trombotické mikroangiopatie ... // 6.5.1 Trombotická trombocytopenická purpura ... // 6.5.2 Hemolyticko-uremický
syndróm ... // 6.6 Trombóza a trombofília ...•;... // 6.6.1 Získané rizikové faktory venóznej trombózy ovplyvňujúce hemostatický potenciál . // 6.6.1.1 Antifosfolipidové protilátky a antifosfolipidový syndróm... // 6.6.1.1.1 Antifosfolipidové protilátky ... // 6.6.1.1.2 Antifosfolipidový syndróm ... // 6.6.2 Vrodená trombofília ... // 6.6.2.1 Vrodené trombofílie so znížením funkcie inhibítorov koagulácie ... // 6.6.2.1.1 Defekt antitrombínu ... // 6.6.2.1.2 Deficit proteinu C ... // 6.6.2.1.3 Deficit proteinu S ... // 6.6.2.2 Geneticky podmienené zvýšenie aktivity koagulačných proteínov ... // 6.6.2.2.1 Faktor V Leiden... // 6.6.2.2.2 Protrombín G20210A... // 6.6.2.2.3 Zvýšená hladina faktora VIII ... // 6.6.2.2.4 Poruchy fibrinogénu ... // 6.6.2.3 Iné vrodené poruchy so vzťahom k trombóze ... // 6.6.2.4 Skríning vrodenej trombofílie ... // 215 // 215 // 216 // 217 // 218 219 221 221 221 222 222 // 223 // 224 224 // 224 // 225 // 225 // 226 226 226 228 229 229 // 229 // 230 // 231 // 231 // 232 232 232 232 232 // 232 // 233 233 233 238 // 238 // 239 241 241 243 245 // 245 // 246 // 246 // 247 249 249 // 249 // 250 250 250 // 250 // 251 // 252 252 // 252 // 253 // ?___ // 6.6.2.5 Manažment vrodenej trombofílie ... 253 // 6.6.3 Diagnostika hĺbkovej žilovej trombózy a pľúcnej embólie ... 254 // 6.6.4 Liečba hĺbkovej žilovej trombózy a pľúcnej embólie ... 255 // 6.6.4.1 Antikoagulačná liečba klasickými antikoagulanciami
... 255 // 6.6.4.2 Nové antikoagulanciá ... 257 // 6.6.4.3 Trombolytická liečba VTE a pľúcnej embólie ... 258 // 6.6.4.4 Chirurgická liečba venózneho tromboembolizmu ... 259 // 6.6.4.5 Profylaxia venózneho tromboembolizmu ... 259 // 6.6.5 Prevencia artériovej trombózy a protidoštičkové lieky... 260 // 6.6.6 Trombocytový systém, trombocytopénie (T. Lípšic) ... 263 // 6.6.6.1 Fyziológia trombocytov a trombocytového systému ... 264 // 6.6.6.2 Patofyziológia trombocytov a trombocytového systému ... 264 // 6.6.6.3 Klasifikácia trombocytopénií ... 264 // 6.6.6.4 Patogenetické mechanizmy ... 265 // 6.6.6.5 Diagnostika trombocytopénie ... 265 // 6.6.6.6 Liečba trombocytopénie ... 267 // 6.6.6.7 Zhrnutie ... 267 // 7 Slezina (M. Hrubiško) ... 269 // 7.1 Splenomegália ... 269 // 7.2 Hypersplenizmus ... 270 // 7.3 Splenektómia... 270 // 8 Podporná liečba hematologických chorôb (A. Šakalová)... 272 // 8.1 Algoritmus liečby transfúznymi prípravkami (D. Holomáňová) ... 272 // 8.1.1 Krvné prípravky... 273 // 8.1.2 Typy krvných prípravkov podľa kvality... 273 // 8.1.3 Indikácie transfúzie erytrocytov... 274 // 8.1.4 Vybrané klinické situácie ... 275 // 8.1.5 Komplikácie transfúzie krvi a erytrocytov ... 276 // 8.1.6 Autológna transfúzia krvi/erytrocytov ... 277 // 8.1.7 Trombocytové koncentráty... 278 // 8.1.8 Komplikácie transfúzie trombocytov ... 280 // 8.1.9 Transfúzia plazmy ... 280 // 8.1.10 Koncentrát granulocytov ...
281 // 8.1.11 Osobitné transfúzne prípravky ... 282 // 8.1.12 Transfúzne reakcie z klinického aspektu ... 283 // 8.2 Transplantácia krvotvorných buniek (M. Hrubiško) ... 286 // 8.2.1 Rozdelenie transplantácií ... 287 // 8.2.1.1 Rozdelenie podľa darcu... 287 // 8.2.2 Postupy pri transplantácii... 288 // 8.2.3 Indikácie transplantácií ... 289 // 8.2.4 Priebeh transplantácie ... 291 // 8.2.5 Komplikácie transplantácie ... 292 // 8.2.6 Rekonvalescencia a ambulantná starostlivosť ... 292 // 8.2.7 Dlhodobé následky transplantácie ... 293 // 8.3 Ďalšie možnosti podpornej liečby (A. Šakalová) ... 294 // 8.3.1 Význam antiinfekčnej liečby a imunoterapie ... 294 // 8.3.2 Liečba bolesti ... 294 // 8.3.3 Psychologické problémy ... 295

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC