Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : KLP, 2011
190 s. : il., noty, faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-86791-84-5 (brož.)
Primitiae ; sv. 4
Obsahuje bibliografii na s. 169-176, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000202005
I. Kolínský kancionál v pramenech a literatuře -- II. Vnější popis Kolínského kancionálu -- Vazba -- Knižní blok -- Písařské ruce -- Malířská výzdoba -- Datace -- Provenience -- Určení rukopisu -- III. Repertoár Kolínského kancionálu -- Obsah a jeho liturgická funkce -- Konkordance a vztah k dalším pramenům -- Konfesijní a teologické rysy rukopisu -- IV. Vztah Kolínského kancionálu ke zpěvu českých bratří Bratrský zpěv jagellonské doby -- 1. Vztah k Piesničkám z roku 1501 -- Vesele zpievajme -- Poslán jest archanjel -- Pane všemohúcí, žádáme tebe -- Nastal jest nám čas vzáctný -- Velebmež dnes s veselím Stvořitele -- Chvála buď Bohu na výsosti -- Radost nevýmluvná dnešní den -- Vzdajmež chválu Pánu Bohu našemu -- Kristus, příklad pokory -- Kriste Králi, Stvořiteli -- O Spasiteli Ježíši, kterýžs sám -- Jestliť psáno dávním rokem -- Pán Ježíš od Ziduov trpěl ---
Umučení našeho Pána Jezukrista -- Raduj se, srdce člověka -- Bohu Otci i Synu i milému Duchu -- Radujme se všickni nynie, činíc nábožné zpievanie -- Nuž, velikonoční chválu, křesťané -- Jezukriste Vykupiteli, jenžs vstal -- Všeho světa Stvořitele pochvalmež -- Radostně Boha chvalme -- Chval svého Stvořitele -- Návštěv nás, Duše svatý -- O Pane náš milostivý -- Všemohúcí, přežádúcí náš milý Pane -- Věrní se Bohu radujme -- Poslúchajte, znamenajte, co se bude zpievati -- Radujme se společně -- V moci, v múdrosti dobrého -- Otče všemohúcí, rač slyšeti věrně -- Znamenaj to, každý člověk -- Kriste, najmilostivější Králi -- Tvář Boží překrásná -- Pane Bože, buď při nás -- Smrt se blíží ukrutná -- Ej, Pán náš milostivý -- Smrt se blíží každému -- Kristus z mrtvých vstal, jenž bieše -- Bože Otče, všie si chvály hodný -- Buoh Otec, Syn i Duch svatý -- 2. Písně bratrských autorů ---
Kristus jediný a náš Ježíš milý -- Kristus, Syn Boží, narodil se nynie -- Šel přes potok Cedron k hoře -- Važmež, jak mnohá jest dobrota -- Vesele Bohu zpievajme, jemu čest -- Chvalmež nynie Boha svého -- Otce nebeského pochvalmež -- O světlo, Trojice svatá -- Liturgická funkce
(OCoLC)761168707
cnb002190161

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC