Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Auditorium, 2010
444 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-87284-12-4 (váz.)
20. století
Přehled souvisejících právních předpisů
Obsahuje bibliografii na s. 430-433, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000202024
I Znárodnění, vyvlastnění a konfiskace -- II. Do roku 1918: Historické kořeny -- Nedotknutelnost soukromého vlastnictví, -- nebo socializace ve jménu nového společenského řádu? -- III. 1918-1938: První republika -- Socializační snahy a zásahy do majetkových práv za první republiky -- Československá pozemková reforma -- Socializace a zestátnění československého průmyslu -- Příklady zestátnění průmyslových podniků -- Státní zásahy do ekonomiky a dopady hospodářské krize -- Socializace a zestátnění mezi válkami -- ve vybraných evropských státech -- Německo a Rakousko -- Velká Británie -- Francie -- Itálie a Španělsko -- Třicátá léta v meziválečné Evropě -- IV. 1938-1945: Doba nesvobody -- Arizace židovského majetku -- Plány na znárodnění v domácím odboji -- Představy zahraničního odboje o znárodnění -- V. 1945-1948: Po válce a před Únorem -- Košický vládní program ---
Restituce majetku po druhé světové válce -- Dekret o národní správě -- Konfiskace nepřátelského majetku -- Příprava a projednávání znárodňovacích dekretů -- prezidenta republiky -- Dohoda socialistických stran -- Znárodnění československého filmu -- Jednání o znárodnění dalších odvětví ekonomiky -- Spory o rozsah znárodnění -- Znárodnění zahraničního kapitálu -- Návrhy na znárodnění bank a pojišťoven -- Příprava na novou ekonomiku -- Provádění znárodnění v oblasti průmyslu -- Národní podniky a znárodnění v dalších oblastech -- Oslavy znárodnění -- Problémy znárodnění -- v diskuzi Prozatímního Národního shromáždění 237 -- Trestní ochrana národních podniků 239 -- Provádění znárodňovacích dekretů 244 -- Žádosti o zařazení do znárodňovací akce 246 -- Konkrétní případy znárodnění 256 -- Organizace a statut znárodněných podniků 259 -- Výsledky znárodňovacího procesu 265 ---
Hospodářské plánování po znárodnění průmyslu 268 -- Revize pozemkové reformy 271 -- Přidělování konfiskátů 276 -- Spory o další směřování ekonomiky 282 -- Mezinárodní souvislosti reparace a náhrady 287 -- Kompenzace za znárodnění zahraničního kapitálu 290 -- Poválečné znárodňování v dalších státech Evropy 322 -- Velká Británie 326 -- Francie 338 -- Itálie 348 -- Srovnání československého znárodnění se zahraničím 352 -- Znárodnění ve střední Evropě a vznikajícím sovětském bloku 357 -- Jugoslávie a Polsko 358 -- Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko 364 -- Sovětská okupační zóna v Německu 37° -- Albánie 373 -- Rakousko 375 -- Jednání Československa o náhradách -- za konfiskovaný a znárodněný majetek 377 -- Švédsko 382 -- Velká Británie 383 -- Jednání o uloupeném československém zlatu 385 -- Itálie 391 -- Rakousko 392 -- VII. Po roce 1989: Restituce a privatizace 397 ---
Restituce znárodněného majetku po roce 1989 398 -- Resumé 421 -- Užité zkratky 427 -- Právní předpisy týkající se znárodnění majetku v Československu 428 -- Bibliografie a prameny 430 -- Rejstřík 434
(OCoLC)707609228
cnb002155854

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC