Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Galén, c2007
314 s. : il. (některé barev.) ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-453-9 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 291-303 a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
000202047
Obsah // AUTORSKÝ KOLEKTIV...5 // ÚVODEM O STYLU A CÍLECH PUBLIKACE...19 // Zdeněk Adam, Jiří Vorlíček // 1. PŘÍZNAKY KREVNÍCH CHOROB A ZÁKLADNÍ VYŠETŘOVACÍ METODY...23 // Zdeněk Adam, Miroslav ???, Gabriela Chlupová, Luděk Pour, Jiří Vorlíček // 1.1. Příznaky krevních chorob způsobené nedostatkem krvinek...23 // 1.1.1. Anémie...23 // 1.1.2. Neutropenie a lymfopenie...24 // 1.1.3. Trombocytopenie...25 // 1.2. Projevy poruch hemostázy...25 // 1.2.1. Příznaky způsobené vrozenou nebo získanou poruchou koagulace..25 // 1.2.2. Trombembolické komplikace způsobené vrozenou nebo získanou // poruchou inhibitorů koagulace...26 // 1.3. Systémové (cytokiny mediované) příznaky maligních krevních chorob...27 // 1.3.1. Úbytek hmotnosti...27 // 1.3.2. Subfebrilie a febrilie...28 // 1.3.3. Noční pocení...28 // 1.3.4. Patologická únava...29 // 1.3.5. Svědění kůže...29 // 1.4. Příznaky z lokálního růstu maligní krevní choroby...29 // 1.4.1. Zvětšení lymfatických uzlin na krku, v podpaží či tříslech // (periferní lymfadenopatie) ...29 // 1.4.2. Centrální (mediastinální anebo abdominální) lymfadenopatie...30 // 1.4.3. Splenomegalie...30 // 1.4.4. Příznaky z postižení tělesných struktur maligní krevní chorobou.30 // 1.5. Základní diagnostická vyšetření...31 // 1.5.1. Vyšetření při podezření na onemocnění kostní dřeně...31 // 1.5.2. Vyšetření odhalující lymfadenopatii...32 // 1.5.3. Vyšetření
odhalující infiltrace orgánu maligní krevní chorobou..33 // 2. ANÉMIE...35 // Zdeněk Adam, Miroslav ???, Miloslava Matýskova, Gabriela Chlupová, Luděk Pour, Miroslav Tomíška // 2.1. Anémie z nedostatku železa - hypochromní anémie...36 // 2.1.1. Základní vyšetření prováděné praktickým lékařem při zjištění // chudokrevnosti...36 // 2.1.2. Indikace ? odeslání pacienta na specializované centrum...40 // •s // s // s // o // o // 2.1.3. Terapie...40 // 2.1.4. Prognóza...40 // 2.2. Anémie u chronických chorob...40 // 2.2.1. Vyšetření prováděné praktickým lékařem...41 // 2.2.2. Vyšetření prováděná na specializovaném regionálním pracovišti...42 // 2.2.3. Terapie...42 // 2.2.4. Prognóza...42 // 2.3. Anémie z nedostatku vitaminu B12 a kyseliny listové...43 // 2.3.1. Vyšetření prováděná u praktického lékaře...43 // 2.3.2. Vyšetření prováděná na specializovaném pracovišti...44 // 2.3.3. Terapie...44 // 2.3.4. Prognóza...44 // 2.4. Autoimunitní hemolytická anémie...44 // 2.4.1. Vyšetření prováděná praktickým lékařem...45 // 2.4.2. Vyšetření prováděná na specializovaném pracovišti...45 // 2.4.3. Autoimunitní hemolytická anémie s tepelnými protilátkami...46 // 2.4.4. Autoimunitní hemolytická anémie s chladovými protilátkami...47 // 2.4.5. Paroxyzmální chladová hemoglobinurie...48 // 2.4.6. Léky indukovaná autoimunitní hemolytická anémie...48 // 2.4.7. Evansův syndrom...49 // 2.5. Vrozené
korpuskulárni hemolytické anémie a vrozené anémie // spojené s hemoglobinopatií...49 // 2.6. Aplastická anémie...49 // 2.6.1. Diagnostické kroky praktického lékaře...50 // 2.6.2. Diagnostické kroky na specializovaném pracovišti...51 // 2.6.3. Terapie a prognóza...51 // 2.7. Trombotická trombocytopenická purpura a další mikroangiopatické // trombotické hemolytické syndromy...51 // 2.7.1. Diagnostické kroky praktického lékaře...52 // 2.7.2. Diagnostické kroky na specializovaném pracovišti...53 // 2.7.3. Terapie a prognóza...53 // 3. PORUCHY FUNKCE A POČTU TROMBOCYTŮ...55 // Zdeněk Adam, Miroslav ???, Miloslava Matýskova, Gabriela Chlupová, Luděk Pour // 3.1. Klinické projevy v závislosti na počtu trombocytů...56 // 3.2. Patofyziologie příčin trombocytopenie...56 // 3.2.1. Trombocytopenie následkem poruchy tvorby trombocytů...56 // 3.2.2. Trombocytopenie způsobená přerozdělením trombocytů...56 // 3.2.3. Trombocytopenie způsobené destrukcí (konzumpcí) cirkulujících // trombocytů...57 // 3.3. Diagnostické kroky prováděné praktickým lékařem...57 // 3.4. Diagnostické kroky prováděné na specializovaném pracovišti...57 // 3.5. Přehled získaných trombocytopenií...58 // 3.5.1. Medikamentózni alergické trombocytopenie...58 // o // 3.5.2. Akutní trombocytopenie způsobené destrukcí trombocytů // imunitním systémem...59 // 3.5.3. Chronická idiopatická trombocytopenická purpura...60 // 3.6. Poruchy funkce
trombocytů...62 // 3.6.1. Získané trombocytopatie...63 // 4. PORUCHY KREVNÍHO SRÁŽENI’, PORUCHY HEMOSTÁZY...65 // Miroslav ???, Miloslava Matýšková, Gabriela Chlupová, Zdeněk Adam, Luděk Pour // 4.1. Diagnostické kroky praktického lékaře u osob s podezřením // na hemoragickou diatézu...65 // 4.2. Laboratorní koagulační testy ...67 // 4.2.1. Globální a další běžné laboratorní koagulační testy...68 // 4.2.2. Speciální testy pro průkaz hyperkoagulace...69 // 4.3. Hemoragická diatéza...70 // 4.3.1. Vrozené defekty koagulačního systému...70 // 4.3.2. Získané defekty koagulačního systému...71 // 4.4. Trombotická diatéza...71 // 4.4.1. Stanovení diagnózy hluboké žilní trombózy...71 // 4.4.2. Získané zevní příčiny trombofilního stavu...72 // 4.4.3. Diagnostické kroky praktického lékaře v případě idiopatické trombózy... 74 // 4.4.4. Diagnostické kroky na specializovaném hemokoagulačním pracovišti... 76 // 4.4.5. Profylaxe trombotických komplikací...78 // 4.4.6. Terapie trombembolických komplikací...79 // 4.4.7. Trvání antikoagulační terapie...81 // 4.4.8. Heslovité poznámky ? praktické realizaci antikoagulační terapie.81 // 5. MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM A MYELODYSPLASTICKÉ // ČI MYELOPROLIFERATIVNÍ CHOROBY...85 // Zdeněk Adam, Michael Doubek, Luděk Pour // 5.1. Příznaky, s nimiž pacienti přicházejí ? lékaři ...86 // 5.2. Diagnostické kroky prováděné praktickým lékařem...87 // 5.3. Diagnostické
kroky prováděné na specializovaném pracovišti...87 // 5.4. Léčebná strategie...91 // 5.4.1. Symptomatická terapie...91 // 6. AKUTNÍ MYELOIDNl LEUKÉMIE...93 // Zdeněk Adam, Michael Doubek, Jiří Vorlíček, Luděk Pour // 6.1. Příznaky, s nimiž pacienti přicházejí ? lékaři, a odpovídající klinický nález.93 // 6.1.1. Příznaky...93 // 6.1.2. Klinický nález...94 // 6.2. Diagnostické kroky prováděné praktickým lékařem...95 // 6.3. Diagnostické kroky prováděné na specializovaném pracovišti...95 // 6.3.1. Základní vyšetření potvrzující diagnózu a prognózu...96 // 6.3.2. Diferenciální diagnostika ...97 // 6.4. Obecná léčebná strategie...97 // 6.5. Prognóza...98 // 7. AKUTNÍ LYMFATICKÁ LEUKÉMIE DOSPĚLÝCH...99 // Zdeněk Adam, Michael Doubek, Jiří Vorlíček, Luděk Pour // 7.1. Příznaky, s nimiž pacienti přicházejí ? lékaři...99 // 7.2. Diagnostické kroky prováděné praktickým lékařem...99 // 7.3. Diagnostické kroky prováděné na specializovaném pracovišti...100 // 7.4. Obecná léčebná strategie...100 // 7.5. Prognóza...100 // 8. MYELOPROLIFERATIVNÍ NEMOCI OBECNĚ... 103 // Zdeněk Adam, Michael Doubek, Jiří Vorlíček // 9. CHRONICKÁ MYELOIDNl LEUKÉMIE...105 // Zdeněk Adam, Michael Doubek, Jiří Vorlíček, Luděk Pour // 9.1. Obtíže, s nimiž pacienti přicházejí ? lékaři, a klinické nálezy...105 // 9.1.1. Obtíže nemocného...105 // 9.1.2. Klinický nález...106 // 9.2. Diagnostické
kroky prováděné praktickým lékařem...106 // 9.3. Diagnostické kroky prováděné na specializovaném pracovišti...107 // 9.4. Terapie...107 // 9.5. Prognóza...110 // 10. POLYCYTHAEMIA VERA A JINÉ PŘÍČINY ZVÝŠENÉHO HEMATOKRITU...111 // Zdeněk Adam, Michael Doubek, Jiří Vorlíček, Gabriela Chlupová, Luděk Pour // 10.1. Příznaky, s nimiž pacienti přicházejí ? lékaři, a postupy vedoucí // ke stanovení diagnózy...113 // 10.1.1. Příznaky...113 // 10.1.2. Klinický nález...113 // 10.2. Diagnostické kroky prováděné praktickým lékařem či internistou...113 // 10.3 Diagnostické kroky prováděné ve specializovaném centru...115 // 10.4. Sekundární polyglobulie...116 // 10.5. Terapie polycythaemia vera...117 // 10.6. Prognóza...120 // 10.7. Terapeutické postupy u pacientů se zvýšenou koncentrací hemoglobinu // a hematokritu jiné než nemyeloproliferativní etiologie...120 // 11. ESENCIÁLNÍ (PRIMÁRNÍ) TROMBOCYTÉMIE...121 // Zdeněk Adam, Michael Doubek, Jiří Vorlíček // 11.1. Příznaky a klinické nálezy, s nimiž pacienti přicházejí ? lékaři...121 // 11.1.1. Příznaky...121 // 11.1.2. Klinické nálezy...122 // 11.2. Diagnostické kroky prováděné praktickým lékařem...122 // 11.3. Diagnostické kroky prováděné na specializovaném pracovišti...123 // 11.4. Terapie...123 // 11.5. Prognóza...125 // 12. CHRONICKÁ IDIOPATICKÁ MYELOFIBRÓZA...127 // Zdeněk Adam, Michael Doubek, Jiří Vorlíček, Luděk Pour
12.1. Příznaky, s nimiž pacienti přicházejí ? lékaři...127 // 12.2. První kroky ? potvrzení diagnózy, prováděné ošetřujícím lékařem...127 // 12.3. Diagnostické kroky prováděné na specializovaném pracovišti...128 // 12.4. Terapie...128 // 12.5. Prognóza...128 // 13. HYPEREOZINOFILNl SYNDROM...131 // Zdeněk Adam, Miroslav Tomíška, Michael Doubek, Jiří Vorlíček, Luděk Pour // 13.1. Základní patofyziologické souvislosti...131 // 13.2. Vyšetřovací postup u pacientů s eozinofilií...135 // 13.2.1. Vyšetření možných příčin eozinofilie...135 // 13.2.2. Vyšetření prokazující poškození orgánů (tkání) eozinofily...137 // 13.3. Terapie...138 // 13.3.1. T-lymfocytární varianta hypereozinofilního syndromu...138 // 13.3.2. Myeloidní varianta hypereozinofilního syndromu...138 // 14. SYSTÉMOVÁ MASTOCYTÓZA...141 // Michael Doubek // 14.1. Příznaky a klinické nálezy, s nimiž pacienti přicházejí ? lékaři ...141 // 14.1.1. Příznaky...141 // 14.1.2. Klinické nálezy... 142 // 14.2. Diagnostické kroky prováděné praktickým lékařem...142 // 14.3. Diagnostika na specializovaném pracovišti...142 // 14.4. Terapie...142 // 15. MALIGNÍ LYMFOMY OBECNĚ...143 // Zdeněk Adam, Jiří Neubauer, Jaroslav Staníček, Karol Bolčák, Jiří Vorlíček, Karel Dvořák // 15.1. Histologická klasifikace maligních lymfomů...143 // 15.2. Obecné znaky maligních lymfoproliferativních nemocí...144 // 15.2.1. Nízce agresivní
lymfomy...146 // 15.2.2. Agresivní lymfomy...148 // 15.2.3. Vysoce agresivní lymfomy...148 // 15.3. Výběr nozologických jednotek do této knihy...148 // 15.4. Příznaky maligních lymfomů...149 // 15.5. Diagnostické kroky prováděné praktickým lékařem...150 // 15.5.1. Pacient s nepoznaným maligním lymfomem, který se projevuje // příznaky z útlumu fyziologické krvetvorby...150 // 15.5.2. Pacient se systémovými příznaky a s hmatnou periferní lymfadenopatii... 150 // 15.5.2. Pacient se systémovými příznaky bez periferní lymfadenopatie...151 // 15.6. Postup lékaře po zjištění lymfadenopatie...151 // 15.7. Časté chyby v diferenciální diagnostice...152 // -i // 23 // o // 16. FOLIKULÁRNl LYMFOM - NEJČASTĚJŠ1 MALIGNÍ LYMFOM ZE SKUPINY NÍZCE AGRESIVNÍCH LYMFOMŮ A TYPICKÝ ZÁSTUPCE TÉTO SKUPINY.. . 155 // Zdeněk Adam, Milan Navrátil, Luděk Pour // 16.1. Příznaky, s nimiž pacienti přicházejí ? lékaři, a postupy vedoucí // ke stanovení diagnózy...155 // 16.2. Přirozený vývoj nemoci...156 // 16.3. Diagnostické kroky prováděné praktickým lékařem...156 // 16.4. Diagnostické kroky prováděné na specializovaném pracovišti...157 // 16.5. Terapie...158 // 16.5.1. Lokalizované stadium I a HA...158 // 16.5.2. Diseminované onemocnění s malou masou tumoru, // bez příznaků nemoci...158 // 16.5.3. Diseminované onemocnění s velkou masou tumoru // a klinickými příznaky...158 // 16.5.4. Udržovací terapie...158
16.5.5. Terapie relapsu...160 // 16.6. Prognóza...150 // 17. CHRONICKÁ B-LYMFATICKÁ LEUKÉMIE...161 // Zdeněk Adam, Michael Doubek, Luděk Pour // 17.1. Definice...151 // 17.2. Příznaky, s nimiž pacienti přicházejí ? lékaři, a diagnostické postupy.161 // 17.2.1. Pokles aktivity protilátkové a buněčné imunity // (hypogamaglobulinémie + snížený absolutní počet neutrofilů + snížená funkce T-lymfocytů = časté bakteriální, virové i mykotické infekce).162 // 17.2.2. Kachektizace...152 // 17.3. Diagnostické kroky prováděné praktickým lékařem...162 // 17.4. Diagnostické kroky prováděné na specializovaném pracovišti...163 // 17.5. Terapie...154 // 17.5.1. Medikamentózni terapie...164 // 17.5.2. Radioterapie...164 // 17.5.3. Podpůrná terapie...166 // 17.6. Prognóza...157 // 18. VLASATOBUNÉČNÁ LEUKÉMIE...169 // Zdeněk Adam, Jiří Vorlíček, Luděk Pour // 18.1. Příznaky, s nimiž pacienti přicházejí ? lékaři, a diagnostické postupy.169 // 18.2. Diagnostické kroky prováděné praktickým lékařem...170 // 18.3. Diagnostické kroky prováděné na specializovaném pracovišti...171 // 18.4. Terapie...171 // 19. MYCOSIS FUNGOIDES - PŘÍKLAD KOŽNÍHO T-LYMFOMU // S NÍZKOU AGRESIVITOU NEMOCI...173 // Zdeněk Adam, Jiří Vorlíček, Luděk Pour // 19.1. Diagnostické kroky prováděné praktickým lékařem...173 // 19.2. Terapie...173 // 20. DIFÚZNI VELKOBUNĚČNÝ B LYMFOM - NEJČASTĚJŠÍ ZÁSTUPCE // ZE SKUPINY AGRESIVNÍCH
MALIGNÍCH NEHODGKINSKÝCH LYMFOMŮ...175 // Zdeněk Adam, Jiří Vorlíček, Jiří Neubauer, Luděk Pour // 20.1. Příznaky, s nimiž pacienti přicházejí ? lékaři...175 // 20.2. Diagnostické kroky prováděné praktickým lékařem...177 // 20.3. Vyšetření prováděná na specializovaném pracovišti...177 // 20.4. Terapie difúzního velkobuněčného B-lymfomu a sledování po léčbě...177 // 20.4.1. Sledování po ukončení léčby...180 // 21. VYSOCE AGRESIVNÍ LYMFOMY...181 // Zdeněk Adam, Jiří Vorlíček, Luděk Pour // 21.1. Příznaky, s nimiž pacienti přicházejí ? lékaři...181 // 21.2. Diagnostické kroky prováděné praktickým lékařem...182 // 21.3. Diagnostické kroky prováděné na specializovaném pracovišti...182 // 21.4. Terapie a prognóza...182 // 22. HODGKINÚV LYMFOM...183 // Zdeněk Adam, Zdeněk Král, Jiří Vorlíček // 22.1. Definice nemoci...183 // 22.2. Příznaky, s nimiž pacienti přicházejí ? lékaři...184 // 22.3. Diagnostické kroky prováděné praktickým lékařem...185 // 22.4. Diagnostické kroky na specializovaném pracovišti...186 // 22.5. Terapie...186 // 22.6. Prognóza...186 // 23. MONOKLONÁLNÍ GAMAPATIE...187 // Zdeněk Adam // 23.1. Monoklonální gamapatie nejistého významu...188 // 23.2. Vyšetření prováděná praktickým lékařem...188 // 23.3. Vyšetření prováděná na specializovaném pracoviši...190 // 24. MNOHOČETNÝ MYELOM A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA BOLESTÍ PÁTEŘE.. . 191
Zdeněk Adam, Josef Bednařík, Jiří Neubauer, Richard Chaloupka, Zdeněk Fojtík, // Jiří Vaniček, Luděk Pour, Zdeňka Čermáková, Vladimír Maisnar, Jan Straub, // Jaroslav Staníček, Karol Bolčák, Roman Hájek, Marta Krejčí, Jiří Vorlíček // 24.1. Definice nemoci...191 // 24.2. Příznaky nemoci...193 // 24.2.1. Příznaky, které způsobuje destrukce skeletu...193 // 24.2.2. Příznaky z poškození organismu monoklonálním imunoglobulinem... 194 // 24.2.3. Příznaky z utlačení fyziologické krvetvorby myelomovou infiltrací // a z produkce patologických cytokinů myelomovými buňkami...194 // 24.2.4. Příznaky z potlačení tvorby fyziologických imunoglobulinů...194 // 24.3. Diferenciální diagnostika bolestí LS páteře a příznaky mnohočetného myelomu... 194 // 24.3.1. Systematické dělení bolestí páteře podle vyvolávající příčiny..194 // 24.3.2. Dělení bolestí zad v oblasti LS páteře podle klinického obrazu.196 // 24.3.3. Diferenciálně diagnostický postup u pacientů s bolestmi lumbální páteře ..197 // 24.3.4. Proč je diagnóza mnohočetného myelomu stanovena zpravidla // až v pokročilém stadiu...200 // 24.4. Typické příznaky signalizující mnohočetný myelom...202 // 24.4.1. Příznaky způsobené poškozením kostí...203 // 24.4.2. Příznaky způsobené poškozením míchy a míšních nervů...207 // 24.4.3. Příznaky mnohočetného myelomu způsobené poškozením ledvin...208 // 24.4.4. Příznaky
z poškozené imunity a nedostatečné funkce kostní dřeně // a vliv monoklonálního imunoglobulinu na koagulaci...209 // 24.4.5. Příznaky shodné s maligními lymfomy...210 // 24.4.6. Další příznaky...211 // 24.5. Diagnostické kroky prováděné praktickým lékařem...211 // 24.5.1. Jak reagovat na rentgenový a denzitometrický nález osteoporózy.213 // 24.6. Diagnostické kroky prováděné na specializovaném pracovišti...214 // 24.6.1. Průkaz monoklonálního imunoglobulinu v moči a v krvi...214 // 24.6.2. Kvantitativní stanovení počtu plazmocytů v kostní dřeni...214 // 24.6.3. Průkaz narušení kosti myelomem...216 // 24.6.4. Kompletizace uvedených výsledků a jejich zhodnocení // podle přijatých kritérií...217 // 24.7. Komplexní terapie mnohočetného myelomu...217 // 24.7.1. Protinádorová terapie...217 // 24.7.2. Podpůrná terapie...219 // 24.8. Prognóza a důležitost včasného stanovení diagnózy...223 // 25. SOLITÁRNl KOSTNÍ A EXTRAMEDULÁRNl PLAZMOCYTOMY...225 // Luděk Pour, Zdeněk Adam // 26. WALDENSTRÖMOVA MAKROGLOBULINÉMIE...227 // Luděk Pour, Zdeněk Adam // 26.1. Příznaky, s nimiž pacienti přicházejí ? lékaři..:...227 // 26.2. Diagnostické kroky praktického lékaře...227 // 26.3. Diagnostické kroky prováděné na specializovaném pracovišti...228 // 26.4. Terapie a prognóza...228 // 27. PRIMÁRNÍ SYSTÉMOVÁ AL-AMYLOIDÓZA // A NĚKTERÉ DALŠÍ TYPY AMYLOIDÓZ...229 // Zdeněk Adam, Jan Simonides
27.1. Příznaky, s nimiž pacienti přicházejí ? lékaři, a postupy vedoucí // ke stanovení diagnózy...229 // 27.2. Diagnostické kroky ošetřujícího lékaře...231 // 27.3. Diagnostické kroky na specializovaném pracovišti...231 // 27.4. Terapie AL-amyloidózy...232 // 28. HISTIOCYTÁRNl CHOROBY // - HISTIOCYTÓZA Z LANGERHANSOVÝCH BUNĚK...233 // Zdeněk Adam, Luděk Pour // 29. RIZIKOVÉ FAKTORY ZEVNÍHO PROSTŘEDÍ...235 // Zdeněk Adam, Jan Mužík // 29.1. Radioaktivní záření...235 // 29.2. Benzen a jeho deriváty, toluen a xylen...235 // 29.3. Elektromagnetické pole...235 // 29.4. Agrochemikálie...236 // 29.5. Styren a 1,3 butadién...236 // 29.6. Etylenoxid a formaldehyd...236 // 29.7. Cytostatika...236 // 29.8. Barveni vlasů...236 // 29.9. Dioxiny...237 // 29.10. Dusičnany a dusitany v potravě a v pitné vodě...238 // 29.11. Výskyt maligních chorob, solidních nádorů i maligních krevních chorob // v České republice a v Evropě...239 // 30. INFEKČNÍ KOMPLIKACE U HEMATOONKOLOGICKÝCH NEMOCNÝCH...251 // Zdeněk Ráčil, lva Kocmanová // 30.1. Příčiny zvýšené náchylnosti ? infekcím...251 // 30.1.1. Základní nádorové onemocnění...251 // 30.1.2. Protinádorová terapie (chemoterapie, radioterapie, // protinádorové protilátky)... 251 // 30.1.3. Neutropenie...251 // 30.1.4. Narušení fyziologických bariér...252 // 30.1.5. Další faktory...253 // 30.2. Původci infekcí...254 // 30.3. Klinické projevy infekčních komplikací...254
// 30.4. Vyšetření nemocného s hematologickou malignitou a horečkou...255 // 30.5. Terapie infekčních komplikací u nemocných s hematologickou malignitou.256 // 30.5.1. Nemocní s vysokým a středním rizikem rozvoje závažných infekčních // komplikací a pacienti s neutropenií...256 // 30.5.2. Nemocní s nízkým rizikem rozvoje závažných infekčních komplikací, // bez neutropenie a pacienti po ukončení protinádorové léčby...257 // 30.6. Profylaktický podávaná antiinfektiva...257 // 31. C-REAKTIVNÍ PROTEIN V PEDIATRICKÉ PRAXI...261 // Ivan Novák // 31.1. Patofyziologie...261 // 31.2. Stanovení CRP...262 // 31.3. CRP versus jiné laboratorní signály zánětu...262 // 31.4. CRP a klinické závěry...263 // 32. HOREČKA NEJASNÉ ETIOLOGIE...265 // Andrea Křivanová, Petr Husa, Zdeněk Fojtík, Jana Skřičková, Zdeněk Řehák, Jiří Mayer // 32.1. Rizika spojená s horečkou nejasného původu...265 // 32.2. Definice...266 // 32.3. Etiologie...266 // 32.3.1. Infekční etiologie... // 32.3.2. Nádorová onemocnění... // 32.3.3. Neinfekční zánétlivá onemocnění... // 32.3.4. Ostatní příčiny... // 32.3.5. Specifické podskupiny klasické horečky nejasné etiologie. // 32.3.6. Horečka asociovaná s HIV, nozokomiální // a neutropenická horečka nejasné etiologie... // 32.4. Diagnostický postup... // 32.4.1. První stupeň vyšetřování... // 32.4.2. Druhý stupeň vyšetřování... // 32.4.3. Třetí stupeň vyšetřování...
// 32.4.4. Čtvrtý stupeň vyšetřování... // 32.4.5. Pátý stupeň vyšetřování... // 33. TRANSFÚZE A JEJICH INDIKACE... // Zdeněk Kořistek // 33.1. Indikace a kontraindikace transfúze erytrocytů... // 33.2. Indikace a kontraindikace transfúze trombocytů... // 267 // 269 // 269 // 271 // 273 // .273 // .273 // .274 // .275 // .278 // .280 // .281 // .283 // .284 // .287 // ..291 // LITERATURA REJSTŘÍK.. // .305
(OCoLC)124087628
cnb001703386

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC