Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

patofyziologie (@@20120918-10:52:10@@) -- 
2 (hodnocen1 x )
(13.7) Půjčeno:218x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2011
xiii, 290 s. : il. (převážně barev.) ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-773-8 (váz.)
Obsahuje rejstřík
Určeno pro odbornou veřejnost
000202048
VII // OBSAH // AUTORSKÝ KOLEKTIV...V // PŘEDMLUVA...XIII // 1. POŠKOZENÍ BUŇKY, // HOMEOSTÁZA, ADAPTACE...1 // Z. Lukáš // 1.1. Příčiny a biochemické mechanismy // poškození buňky...1 // 1.2. Kyslík - nedostatek a toxické účinky.2 // 1.3. Depiece adenosintrifosfátu...2 // 1.4. Intracelulární hladina kalcia, // kalciová homeostáza...3 // 1.5. Mitochondriální poškození (dysfunkce) 3 // 1.6. Chemické poškození buňky, radikály ...3 // 1.7. Poruchy membránové permeability...4 // 1.8. Reverzibilní a ireverzibilní // poškození buňky...4 // 1.8.1. Průběh reverzibilního poškození buňky ...4 // 1.8.2. Průběh ireverzibilního poškození buňky ...7 // 2. ZÁNIK BUŇKY, NEKRÓZA // A APOPTÓZA...9 // Z Lukáš // 2.1. Nekróza...9 // 2.2. Apoptóza...10 // 2.2.1. Morfologické rysy apoptózy...13 // 2.2.2. Podmínky vzniku apoptózy...13 // 2.2.3. Biochemické pochody při apoptóze.13 // 2.2.4. Průběh apoptózy...14 // 2.2.5. Průkaz apoptózy...14 // 4. ADAPTACE TKÁNÍ A ORGÁNŮ...19 // Z Lukáš // 4.1. Hyperplazie...19 // 4.2. Hypertrofie...19 // 4.3. Atrofie...20 // 4.4. Metaplazie...20 // 5. ADAPTACE A FUNKCE // BUNĚČNÝCH ORGANEL...23 // Z Lukáš // 5.1. Patologie plazmatické membrány...23 // 5.2. Endoplazmatické retikulum // a Golgiho komplex...24 // 5.2.1. Patologie transportu // v endoplazmatickém retikulu...24 // 5.2.2. Poruchy distribuce či cílení // proteinových složek...24 // 5.3. Lyzosomy...27 // 5.3.1. Relativní
lyzosomální insuficience // z přetíženého endosomálního systému...27 // 5.3.2. Lyzosomální enzymopatie...27 // 5.3.3. Reziduálni tělíska...27 // 5.4. Mitochondrie...28 // 5.4.1. Mitochondriální enzymopatie...28 // 5.4.2. Primární mutace mtDNA...28 // 5.4.3. Sekundární, získané mutace mtDNA.30 // 6. CYTOSKELET V PATOLOGII // ÍBU••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ?1 // Z Lukáš // 6.1. Aktin...31 // 6.2. Střední filamenta...32 // 6.3. Míikrotubuly...34 // 3. OBECNE ADAPTAČNÍ // MECHANISMY...17 // Z Lukáš // 3.1. Stresové proteiny...17 // 3.2. Funkce a uplatnění...17 // Vlil // Obecná patologie // 7.1.1. // 7.1.2. // 7.2. // 7.2.1. // 7.2.2. // 7.2.3. // 7.2.4. // 7.2.5. // 7.2.6. // 7.3. // 7.3.1. // 7.3.2. // 7.4. // 7.4.1. // 7.4.2. // 7.5. // 7.6. // 9.1. // 9.1.1. // 9.1.2. // 9.1.2.1. // 9.1.2.2. // 9.2. // 9.2.1. // 9.2.2. // 9.2.3. // 9.2.4. // 9.2.5. // 9.2.6. // 9.2.7. // 9.2.8. // 9.3. // 9.4. // 10. // 10.2. // PORUCHY METABOLISMU 10.3. // A INTRACELULÁRNÍ 10.4. // HROMADĚNÍ METABO LITŮ Z. Lukáš 37 10.5. // Intracelulární hromadění lipidů, 10.5.1. // tuková přeměna Názvosloví, znázornění a základy ..37 10.5.2. // metabolismu lipidů ..37 L 10.5.3. // Steatóza ás // Intracelulární hromadění proteinů..., ..4« 10.5.4. // Hyalinní zkapénkovatění ..40 10.5.5. // Defekty v terciární struktuře proteinů... ..40 10.5.5.1.
// Inkluzní tělíska u neurodegenerativních 10.5.5.2. // chorob; priony ..40 10.5.6. // Amyloidóza ..43 10.5.6.1. // Hromadění glykosaminoglykanů ..45 10.5.6.2. // Mukoviscidóza ..45 10.5.6.3. // Poruchy metabolismu glycidů ..46 10.5.6.4. // Diabetes mellitus ..46 10.5.6.5. // Glykogenózy ..49 10.5.6.6. // Poruchy pigmentace ..49 10.5.6.7. // Exogénni pigmenty ..52 10.5.6.8. // Endogenní pigmenty ..52 10.5.7. // Patologická kalcifikace ..57 10.5.7.1. // Poruchy přesunu vody, hydratace 10.5.7.2. // a zduření buněk ..58 10.5.7.3. // 10.6. // STÁRNUTÍ BUNĚK 59 10.6.1. // Z. Lukáš 10.6.1.1. 10.6.1.2. // 10.7. // PORUCHY KREVNÍHO OBĚHU 61 10.7.1. // /. Šteiner 10.7.1.1. // Celková porucha krevního oběhu ..61 10.7.1.2. // Projevy oběhového selhávání na srdci... ..61 10.7.1.3. // Projevy oběhového selhávání mimo srdce 62 10.7.2. // Levostranné srdeční selhávání ..63 10.8. // Pravostranné srdeční selhávání „63 // Místní poruchy krevního oběhu ..65 10.8.1. // Trombóza „65 10.8.1.1. // Embolie „67 10.8.1.2. // Hyperémie „68 // Ischémie „69 10.8.1.3. // Infarkt „69 10.8.1.4. // Edém „71 // Dehydratace „71 10.8.1.5. // Hemoragie „72 10.9. // Šok ..72 10.9.1. // Arytmie ..74 10.9.2. 10.9.2.1. 10.9.2.2. // ZÁNĚT 75 // C. Povýšil 10.10. // Definice zánětu ..75 10.10.1. // Příčiny zánětu ..75 // Makroskopické projevy zánětu... // Základní mikroskopické projevy // zánětu... // Akutní zánět...
// Alterace... // Vaskulární změny v poškozené tkáni, // peristatická hyperémie... // Reakce lymfatických cév // a lymfatických uzlin... // Exsudace a infiltrace... // Chemické mediátory zánětu... // Plazmatické mediátory... // Buněčné mediátory zánětu... // Buněčná složka zánětlivého procesu.. // Neutrofilní leukocyty... // Endotelové buňky... // Monocyty a makrofágy... // Dendritické buňky... // Eozinofilní leukocyty... // Žímé buňky... // Bazofilní leukocyty... // Krevní destičky... // Další vývoj akutního zánětu... // Vyhojení ad integrum... // Vyhojení jizvou... // Perzistence zánětu a přechod // v zánět chronický... // Chronický zánět... // Buňky chronického zánětu... // Makrofágy... // Lymfocyty... // Systematika exsudativních zánětů.. // Povrchové záněty... // Exsudativní záněty serózních blan.. // Exsudativní záněty sliznic... // Exsudativní záněty kůže... // Exsudativní záněty intersticia... // Proliferace - stadium hojení // pozánětlivých defektů... // Základní charakteristiky proliferace... // Vyčištění ložiska... // Proliferace fibroblastů a novotvorba // extracelulární matrix... // Angiogeneze... // Tvorba a remodelace extracelulární // matrix... // Kontrakce rány... // Granulomatózní (specifické) záněty // Definice... // Buňky granulomatózního zánětu... // Epiteloidní buňky... // Obrovské vícejademé buňky // Langhansova typu... // Mykobakteriální
infekce... // Tuberkulóza... // 75 // 76 76 // 76 // 76 // 77 // 77 // 78 78 78 81 81 83 83 83 83 83 83 // 83 // 84 84 84 // 84 // 84 // 84 // 84 // 87 // 87 // 87 // 87 // 88 88 // 89 // 90 // 90 // 90 // 90 // 90 // 95 // 95 // 95 // 95 // 96 96 // 96 // 96 // 96 // Obsah // IX // 10.10.1.1. Rozvoj tkáňových změn po infekci // mykobakteriemi...97 // 10.10.1.2. Formy tuberkulózy...97 // 10.10.2. Netuberkulózní mykobakteriální infekce 101 // 10.11. Sarkoidóza...101 // 10.12. Syfilis...101 // 10.12.1. Získaná syfilis...102 // 10.12.1.1. Primární stadium syfilidy...102 // 10.12.1.2. Druhé stadium - sekundární syfilis.102 // 10.12.1.3. Třetí stadium - terciární syfilis..102 // 10.12.2. Kongenitální syfilis...102 // 10.13. Lepra...105 // 10.14. Celkové příznaky zánětu...105 // 11. HOJENÍ RAN, REGENERACE // A REPARACE...107 // C. Povýšil // 11.1. Regenerace...107 // 11.2. Reparace...108 // 11.2.1. Hojení řezných ran a vředovitých // defektů...108 // 11.2.1.1. Hojení ran per primam...108 // 11.2.1.2. Hojení ran per secundam...108 // 11.2.1.3. Faktory nepříznivě ovlivňující // hojení ran...109 // 11.3. Hojení trombů, hematomů // a specializovaných tkání...109 // 12. PATOLOGIE IMUNITY...113 // Z. Kolář // 12.1. Imunitní systém...113 // 12.1.1. Složky imunitního systému...113 // 12.1.2. Funkce imunitního systému...114 // 12.2. Onemocnění imunitního systému...115 // 12.2.1. Mechanismy poškození tkání // a organismu imunitními
reakcemi...115 // 12.2.2. Patologie transplantace...117 // 12.2.3. Autoimunitní choroby...117 // 12.2.4. Imunitní nedostatečnost...124 // 13. OBECNÁ ONKOLOGIE...133 // R. Kodet, M. Mrhalová // 13.1. Úvod a definice nádorů...133 // 13.2. Vznik nádorů v obecném pojetí, // autonomie nádoru, složky nádoru...134 // 13.3. Klasifikace a názvosloví nádorů...134 // 13.4. Charakteristiky benigních // a maligních nádorů...136 // 13.4.1. Rozdělení nádorů podle jejich // biologické povahy...136 // 13.4.2. Diferenciace a anaplazie...137 // 13.4.3. Rychlost růstu...139 // 13.4.4. Lokální růstové vlastnosti nádorů...139 // 13.4.5. Metastazování...140 // 13.4.6. Potenciálně maligní nádory...143 // 13.5. Epidemiologie nádorů a faktory zevního prostředí, stárnutí, získané preneoplastické stavy, vrozené // predispozice ? nádorům...144 // 13.5.1. Epidemiologie nádorů...144 // 13.5.2. Věk a buněčné stárnutí, // role mikroprostředí...146 // 13.5.3. Získané preneoplastické stavy, // prekancerózy...146 // 13.5.4. Vrozené predispozice ? nádorům, // vliv dědičnosti...146 // 13.5.5. Faktory zevního prostředí...149 // 13.5.5.1. Chemické kancerogeny...149 // 13.5.5.2. Radiační kancerogeneze...149 // 13.5.5.3. Mikrobiální, zejména virově // indukovaná onkogeneze...150 // 13.6. Molekulární podstata vzniku // nádorů...153 // 13.6.1. Základní skupiny genů ovlivňujících // rozvoj nádorů...153 // 13.6.2. Základní rozdělení
mutací a deregulací // genů ovlivňujících rozvoj nádorů...156 // 13.6.3. Základní změny, které určují rozvoj // a růst nádoru...160 // 13.6.3.1. Nezávislost na růstových signálech...160 // 13.6.3.2. Ztráta schopnosti regulace buněk // inhibičními signály...162 // 13.6.3.3. Blok apoptózy...168 // 13.6.3.4. Neomezený replikační potenciál...170 // 13.6.3.5. Nestabilita genomu...171 // 13.6.3.6. Angiogeneze...175 // 13.6.3.7. Schopnost invaze a metastazování...177 // 13.7. Molekulární základy // mnohokrokové kancerogeneze...181 // 13.8. Nádorová imunita...183 // 13.8.1. Nádorové antigény...183 // 13.8.2. Protinádorové efektorové mechanismy .. 183 // 13.8.3. Imunitní dozor...184 // 13.9. Nádory z pohledu obecných // klinických projevů...184 // 13.9.1. Maligní a benigní nádory...184 // 13.9.2. Grading a staging nádorů...186 // 13.9.3. Laboratorní diagnostika nádorů...186 // 13.10. Procesy podobné nádorům...188 // 13.10.1. Zánětlivé nádorovité afekce // - nepravé nádory (pseudotumory)...188 // 13.10.2. Hyperplazie...188 // 13.10.3. Cysty...188 // x // Obecná patologie // 14. KLASIFIKACE NÁDORŮ...191 // C Povýšil, R. Kodet // 14.1. Epitelové nádory...191 // R. Kodet // 14.2. Mezenchymové nádory...202 // C. Povýšil // 14.2.1. Základní charakteristika...202 // 14.2.2. Nádory tukové tkáně, adipocytické // nádory...’. 2Ô3 // 14.2.2.1. Lipom...203 // 14.2.2.2. Hibemom...203 // 14.2.2.3. Liposarkom...203
// 14.2.3. Fibroblastické a myofibroblastické // nádorovité léze a nádory...203 // 14.2.3.1. Reaktivní fibroblastické léze...204 // 14.2.3.2. Fibromatózy...204 // 14.2.3.3. Fibrózní nádory dětí...204 // 14.2.3.4. Fibrom šlachové pochvy...204 // 14.2.3.5. Fibrosarkom...205 // 14.2.4. CD34+ fibroblastické nádory...205 // 14.2.4.1. Extrapleurální solitární fibrózní nádor ..205 // 14.2.4.2. Dermatofibrosarcoma protuberans...205 // 14.2.5. Myxomy a myxoidní sarkomy...205 // 14.2.6. Myofibroblastické nádory...207 // 14.2.7. Tzv. fibrohistiocytámí nádory...207 // 14.2.7.1. Fibrózní histiocytom...207 // 14.2.7.2. Obrovskobuněčný nádor šlachové // pochvy...207 // 14.2.7.3. Maligní fibrózní histiocytom...207 // 14.2.8. Nádory z hladké svaloviny...207 // 14.2.8.1. Leiomyom...207 // 14.2.8.2. Leiomyosarkom...208 // 14.2.9. Nádory příčně pruhované svaloviny...208 // 14.2.9.1. Rhabdomyom...208 // 14.2.9.2. Rhabdomyosarkom...208 // 14.2.10. Nádory z krevních cév...208 // 14.2.10.1. Hemangiom...209 // 14.2.10.2. Epiteloidní hemangiom...209 // 14.2.10.3. Hemangioendoteliom...209 // 14.2.10.4. Kaposi ho sarkom...209 // 14.2.10.5. Hemangiosarkom...209 // 14.2.11. Pericytické a peri vaskulární nádory.210 // 14.2.11.1. Myopericytom...210 // 14.2.11.2. Glomus tumor...210 // 14.2.12. Nádory z lymfatických cév...210 // 14.2.12.1. Lymfangiom...210 // 14.2.12.2. Lymfangiosarkom...210 // 14.2.13. Chondrogenní nádory...210 // 14.2.14. Osteogenní
nádory...210 // 14.3. Nádory z mezotelové výstelky // - mezoteliomy ...213 // C. Povýšil // 14.4. Nádory notochordálního původu...213 // C. Povýšil // 14.5. Nádory krvetvorné a lymfoidní // tkáně...213 // C. Povýšil // 14.6. Neuroektodermové nádory...215 // C. Povýšil // 14.6.1. Nádory periferních nervů...215 // 14.6.1.1. Traumatický, tzv. amputační neurom..215 // 14.6.1.2. Mortonův interdigitální neurom...215 // 14.6.1.3. Slizniční neurom...215 // 14.6.1.4. Schwannom...216 // 14.6.1.5. Neurofibrom...216 // 14.6.1.6. Perineuriom...216 // 14.6.1.7. Neurotékom...216 // 14.6.1.8. Nádor z granulámích buněk...216 // 14.6.1.9. Melanotický neuroektodermový nádor // udětí...219 // 14.6.1.10. Maligní nádor z pochvy periferních nervů ... // 14.6.2. Paragangliomy ... // 14.6.2.1. Feochromocytom... // 14.6.2.2. Extraadrenální paragangliomy... // 14.6.3. Periferní neuroblastické nádory. // 14.6.3.1. Neuroblastom... // 14.6.3.2. Ganglioneuroblastom... // 14.6.3.3. Ganglioneurom... // 14.6.3.4. Gastrointestinální stromální nádor., // 219 // 219 // 219 // 219 // 220 220 220 220 220 // 14.6.3.5. Extraskeletální Ewingův sarkom // /primitivní neuroektodermový nádor..223 // 14.6.4. Melanocytární nádory...223 // 14.6.4.1. Névocelulární névy...223 // 14.6.4.2. Maligní melanomy...223 // 14.7. Germinální nádory...223 // C. Povýšil // 14.7.1. Seminom a neseminomové nádory...223 // 14.7.2. Teratom...224 // 14.8. Smíšené nádory...224
// C. Povýšil // 15. INFEKČNÍ NEMOCI...227 // M. Ludvíková, J. Horáček // 15.1. Priony a viry...227 // M. Ludvíková // 15.1.1. Priony...227 // 15.1.1.1. Prionové choroby...227 // 15.1.2. Viry...228 // 15.1.2.1. Mechanismus virového poškození...229 // 15.1.2.2. Přehled virových infekcí...229 // 15.2. Bakterie...237 // M. Ludvíková // 15.2.1. Charakteristika bakterií...237 // 15.2.1.1. Vztah člověka a bakterií...237 // 15.2.1.2. Přehled a klasifikace lékařsky // významných bakterií...237 // Obsah // XI // 15.2.1.3. Spory a sporulace...237 15.5.3. // 15.2.1.4. Mechanismus bakteriálního poškození... 238 // 15.2.1.5. Projevy infekce...238 15.5.3.1. // 15.2.2. Přehled bakteriálních infekcí...239 15.5.3.2. // 15.2.2.1. Grampozitivní bakteriální infekce...239 // 15.2.2.2. Gramnegativní bakteriální infekce...241 15.5.4. // 15.2.2.3. Špatně barvitelné // a acidorezistentní tyčky...245 15.5.4.1. // 15.2.2.4. Spirochety...246 15.5.4.2. // 15.2.2.5. Anaerobní bakterie...247 15.5.4.3. // 15.2.2.6. Obligatórni intracelulární bakterie..248 // 15.2.2.7. Mykoplazmové infekce...250 15.5.4.4. // 15.3. Paraziti...250 15.5.5. // M. Ludvíková 15.5.5.1. // 15.3.1. Prvoci...250 // 15.3.1.1. Giardióza...250 15.5.5.2. // 15.3.1.2. Amébóza...251 15.5.5.3. // 15.3.1.3. Trichomonóza...251 15.5.5.4. // 15.3.1.4. Toxoplazmóza...251 // 15.3.1.5. Malárie...252 15.5.5.5. // 15.3.1.6. Trypanosomóza...252 // 15.3.1.7. Leishmanióza...252 15.5.5.6. // 15.3.2. Helminti...252
// 15 3.2.1. Schistosomóza...253 // 15.3.2.2. Tenióza...253 16. // 15.3.2.3. Hydatidóza...253 // 15.3.2.4. Oxyurióza...254 // 15.3.2.5. Askarióza...254 16.1. // 15.3.2.6. Toxokaróza...254 16.2. // 15.3.2.7. Strongyloidóza...254 16.3. // 15.3.2.8. Ankylostomóza...254 // 15.3.2.9. Trichinóza...254 // 15.3.2. lO.Filarióza...255 17. // 15.3.3. Členovci...255 // 15.4. Sexuálně přenosné choroby 17.1. // a sexuálně přenosné infekce...255 // M. Ludvíková 17.2. // 15.5. My kozy...256 17.3. // J. Horáček // 15.5.1. Úvod... 256 17.4. // 15.5.2. Dělení mykóz...259 17.5. // 15.5.2.1. Povrchové mykózy 17.6. // (mycoses superficiales)...259 // 15.5.2.2. Hluboké (viscerální) mykózy // (mycoses profundae)...259 // Patologie hlubokých viscerálních // mykóz...259 // Primárně invazivní mykózy...259 // Sekundárně invazivní (oportunní) // mykózy...259 // Morfologické hodnocení histologických // obrazů mykotických struktur...260 // Typy plísňového mycelia s tvorbou hyf.. 260 // Kvasinkovité organismy...260 // Skupina sferulotvorných // mykopatogenů...260 // Mycetomy a pseudomycetomy...260 // Nozologie a histopatologie mykóz...260 // Mykózy s převažujícím výskytem // hyf ve tkáních...260 // Dermatomykózy...261 // Mycetomy...261 // Mykózy s převažujícím výskytem // kvasinkových forem ve tkáních...261 // Sferulotvorné a sporangiotvomé // mykopatogeny...262 // Další mykotické afekce...262 // ZEVNÍ vlivy a poruchy // VYZIVY
// •••••••••••••••••••••••• // ••••••••••••• <2 6 «5 // M. Tichý // Chemická agens...265 // Fyzikální příčiny...267 // Poruchy výživy...269 // VROZENE PORUCHY VÝVOJE...273 // V. Povýšilová // Terminologie vrozených odchylek // vývoje...273 // Příčiny vrozených vad...274 // Patogeneze vrozených vývojových // vad...274 // Mechanismus zásahu teratogenu...275 // Týpy vrozených vad...275 // Poruchy vznikající v období blastogeneze...276 // ZKRATKY...279 // REJSTŘÍK...283
(OCoLC)780138384
cnb002255756

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC