Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2004
xi, 408 s. : il. (převážně barev.) ; 29 cm

objednat
ISBN 80-7262-281-1 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 403-408a rejstřík
000202097
v // OBSAH // OBSAH...V // ÚVOD...XI // 1. STRATEGIE VYŠETŘENÍ...1 // 1.1. Definice, principy a indikace ???...3 // Definice ???...3 // Základní principy zobrazení pomocí ???...3 // Indikace a diagnostický význam ???...3 // Meze zobrazení pomocí ???...3 // 1.2. Intravenózni aplikace kontrastní látky...4 // Fyziologické aspekty...4 // Cílová denzita...4 // Místo aplikace...4 // Cévní přístup...4 // Koncentrace kontrastní látky...4 // Průtok...4 // Objem...4 // Problémy při aplikaci kontrastní látky...4 // 1.3. Cirkulační čas...6 // Testování bolusu - bolus-timing...6 // Monitorování bolusu - bolus-tracking...6 // Problémy se stanovením cirkulačního času...6 // 1.4. Cirkulační fáze...8 // Volba cirkulační fáze...8 // 1.5. Schémata aplikace kontrastní látky...10 // Ideální aplikační schéma... 10 // Optimalizované aplikační schéma... 10 // Pomalá cirkulace a pomalá akvizice... 10 // Rychlá cirkulace a pomalá akvizice... 10 // Pomalá cirkulace a rychlá akvizice... 10 // Rychlá cirkulace a rychlá akvizice... 10 // Perfúzní vyšetření... 10 // Metoda dvou fází v jednom nástřiku... 10 // 1.6. Akviziční rychlost a perioda zobrazení...12 // Faktor stoupání - pitch... 12 // Celková doba akvizice... 12 // Perioda zobrazení... 12 // Datové interpolace... 12 // Perioda zobrazení u ??? srdce... 12 // 1.7. EKG synchronizace...14 // Fáze srdečního rytmu... 14 // Způsob volby fáze srdečního rytmu... 14
Fyziologické vlivy na kvalitu // zobrazení s EKG synchronizací... 14 // Prospektivní hradlování - EKG triggering... 15 // Retrospektivní segmentace - EKG gating... 15 // Proudová modulace synchronizovaná s EKG... 15 // 1.8. Detektorové systémy...16 // Jednořadé systémy... 16 // Dvouřadé systémy... 16 // Multidetektorové systémy... 16 // 1.9. Kolimace a šíře obrazu...18 // Izotropní zobrazení... 18 // Cone-beam effect... 18 // Kolimace a efektivní šíře axiálního obrazu.. 18 // Vliv kolimace na zobrazení cév... 18 // 1.10. Rekonstrukční parametry...20 // Vícenásobná rekonstrukce hrubých dat...20 // Rekonstrukční increment...20 // Rekonstrukční algoritmus...20 // 1.11. Postprocessing...22 // Postprocessing axiálních obrazů...22 // Planámí rekonstrukce...22 // Prostorové rekonstrukce...22 // Funkční postprocessing...22 // 1.12. Planární rekonstrukce...24 // Multiplanární rekonstrukce...24 // Rekonstrukce zakřivených ploch...24 // Komplexní cévní analýza...24 // 1.13. Maximum intensity projection...26 // Principy... 26 // Kvalita...26 // Problémy se superprojekcí struktur...26 // 1.14. Volume rendering technique...28 // Principy...28 // Opacita...28 // Virtuální osvětlení...28 // 1.15. Základní typy nastavení VRT...30 // Šedoškálové nastavení bez stínování...30 // Barevné nastavení bez stínování...30 // Barevné nastavení se stínováním...31 // Barevné nastavení pro virtuální angioskopii.31
1.16. Editování VRT...32 // Editování změnou nastavení zobrazených // tkání...32 // Editování pomocí rovin řezu ...32 // Editování pomocí objemu zájmu...32 // Editování pomocí subtrakce...32 // 1.17. CT perfúze...34 // Fyziologické parametry perfúze a jejich // stanovení...34 // Vyhodnocování perfúzního CT...34 // Perfúzní mapy...34 // 1.18. Funkční vyšetření srdce...36 // VI // CT angiografie // Segmentami dělení myokardu komor...36 // Kalkulace funkčních parametrů srdce...36 // Zobrazení kinetiky pomocí videosmyčky...36 // Funkční objemové parametry srdce...36 // Kinetické funkční parametry...36 // 1.19. Kalciové skóre...38 // Princip a metodika...38 // Postproceessing...38 // Hodnocení kalciového skóre...38 // 1.20. Dokumentace a archivace ???...40 // Archivace...40 // Archivace a export trojrozměrných // rekonstrukcí...40 // Archivace a export videosekvencí...40 // Dokumentace a prezentace výsledků...40 // 2. HODNOCENÍ NÁLEZŮ...41 // 2.1. Hodnocení nálezů...43 // Postup při hodnocení ???...43 // Hodnocení patologických nálezů...43 // 2.2. Hodnocení cévní stěny...44 // Aterosklerotické změny...44 // Stabilní aterosklerotické pláty... 44 // Nestabilní aterosklerotické pláty...44 // Mediokalcinóza...44 // Fibromuskulární dysplazie...46 // Zánět cévní stěny...46 // Intramurální hematom...46 // Disekce cévní stěny...46 // 2.3. Hodnocení lumina cévy...48 // Zúžení průsvitu cévy...48
// Cévní uzávěr...48 // Rozšíření cévy...50 // 2.4. Hodnocení hemodynamiky...52 // Hemodynamické artefakty...52 // Zpomalení toku...53 // Kolaterální oběh...54 // Krvácení...54 // Arteriovenózní zkrat...54 // 2.5. Hodnocení prokrvení orgánů...58 // Jádro ischémie - core...58 // Polostín - penumbra...58 // Oligémie...58 // Hypoperfúze...60 // Infarkt...60 // Hyperperfúze...60 // Mozaikovitá perfúze...60 // 3. CÉVY MOZKU, HLAVY A KRKU...61 // 3.1. ??? mozku, hlavy a krku...63 // Indikace...63 // Strategie vyšetření...63 // Postprocessing...63 // 3.2. Anatomie...64 // 3.3. Variety tepen mozku, hlavy a krku...70 // Variety circuli arteriosi Willisi ...70 // Vertebrobazilámí variety...70 // Karotidovertebrální komunikace...70 // Variety větvení společné krkavice...70 // Variety větvení zevní krkavice...70 // 3.4. Intrakraniální aneuryzmata...72 // Postprocessing...72 // 3.5. Krvácející intrakraniální aneuryzmata...76 // Akutní subarachnoidální krvácení...76 // Subakutní subarachnoidální krvácení...76 // Intracerebrální krvácení...76 // 3.6. Arteriovenózní malformace...80 // 3.7. Neokluzivní ischémie...86 // Kritická perfúze...86 // Hypoperfúze...86 // 3.8. Akutní arteriální okluze...90 // 3.9. Chronická arteriální okluze...98 // Chronická okluze společné krkavice...98 // Chronická okluze vnitřní krkavice...98 // Chronická okluze vertebrální tepny...98 // Chronická okluze podklíčkové tepny...98
// 3.10. Arteriální tortuozita, coiling a kinking..104 // Postprocessing... 104 // 3.11. Arteriální stenózy...106 // Intrakraniální stenózy... 106 // Stenózy krčního úseku vnitřní krkavice... 106 // 3.12. Cévní spazmy a poranění tepen...112 // Vazospazmy... 112 // Poranění krčních tepen... 112 // 3.13. Vaskulitidy a podobné arteriopatie...114 // Temporální arteriitida... 114 // Systémová nekrotizující vaskulitida... 114 // Takayashuova arteriitida... 114 // Imunokomplexové vaskulitidy... 114 // Fibromuskulární dysplazie... 114 // 3.14. Intrakraniální žilní trombóza...116 // 3.15. Stavy po operacích mozku // a endovaskulárních intervencích...118 // 4. PLICNÍ OBĚH... 121 // 4.1. ??? plicního oběhu...123 // Indikace... 123 // Strategie vyšetření... 123 // Postprocessing... 123 // 4.2. Anatomie...124 // 4.3. Anomálie piicnice...126 // Atrézie piicnice... 126 // Anomální odstup levé hlavní větve piicnice... 126 // Divertikl piicnice... 126 // Aneuryzma piicnice... 126 // Arterióvenózní malformace... 126 // 4.4. Anomálie plicních žil...130 // Anomální jediná plieni žíla... 130 // Anomální návrat plicních žil... 130 // 4.5. Akutní plieni embolizace...132 // Segmentámí a subsegmentární embolizace... 132 // Masivní plieni embolizace... 132 // Příznak periferní oligémie... 132 // Jezdecký embolus... 132 // Obraz akutního selhávání pravého srdce... 132 // Falešně pozitivní nálezy... 132 // Falešně
negativní nálezy... 132 // Nepřímá venografíe dolních končetin... 132 // 4.6. Plieni hypertenze...142 // Chronická tromboembolická plieni // hypertenze... 142 // Chronické přetížení pravé srdeční komory... 142 // Obsah // VII // 4.7. Sekundární změny v plienim řečišti ... // Traumatické krvácení do plicního // parenchymu... // Změny při plieni tuberkulóze... // Nádorové zazdění plieni tepny... // Invaze nádoru do plicních žil... // Obliterace plicních žil při intrakraniální trombóze... // 4.8. Bronchiálni tepny... // Anomálie bronchiálních tepen... // Bronchopulmonální sekvestrace... // 5. SRDCE A VENČITE TEPNY // Strategie vyšetření ??? srdce a věnčitých // Současné postavení ??? s EKG synchronizací // V • ? A // * V // Chronický uzávěr r. interventricularis // 5.9. Onemocnění myokardu // 6. // 6.1. // // ??? aorty // Indikace... 197 // 6.2. // 6.3. // Anatomie // // . 144 Společný odstup truncus brachiocephalicus // a a. carotis communis sinistra ... 200 // . 144 Truncus brachiocephalicus bilateralis ... 200 // . 144 Samostatný odstup a. vertebralis sinistra // . 144 z aorty ... 200 // . 144 Arteria lusoria ... 200 // Zdvojený oblouk aorty ... 200 // . 144 Pravostranný oblouk aorty ... 200 // . 148 Aortální divertikl ... 200 // . 148 Postprocessing ... 200 // . 148 6.4. Koarktace aorty ... 204 // . 148 6.5. Aneuryzmata aortv ... 206 // Tvarové typy aneuryzmat aorty ... 206 // 153 Aneuryzmata hrudní
aorty ... 206 // . 155 Aneuryzmata břišní aorty ... 206 // . 155 Postprocessing ... 206 // 6.6. Disolvcc aort} •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• // . 155 Klinický obraz ... 212 // . 156 Strategie vyšetření ...212 // Klasifikace ... 212 // . 156 Patofyziologie ... 212 // . 158 Postižení odstupujících větví disekcí ...212 // . 160 Diferenciace pravého a nepravého kanálu ... ... 213 // . 164 Chronická aortální disekce ... 213 // . 164 Postprocessing ... 213 // . 164 6.7. Intramurální hematom ... 222 // . 166 Postprocessing ... 222 // . 166 6.8. Poranení aortv ••••••••••#••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... 224 // . 168 Tupá poranění ... 224 // . 170 Penetrující poranění ... 224 // . 170 6.9. Spontánní krvácení z aortv ... 228 // . 170 Ruptura aneuryzmatu ... 228 // . 170 Perforace aterosklerotického vředu ... 228 // . 172 Postprocessing ... 228 // . 176 6.10. Trombóza a uzávěr aorty ... 234 // . 176 Akutní neokluzivní trombóza ... 234 // Akutní uzávěr břišní aorty ... 234 // . 176 Chronický uzávěr břišní aorty ... 235 // . 176 1# aortj •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... 238 // . 176 Takayashuova
aortitida ... 238 // . 180 Nespecifická aortitida a zánětlivé aneuryzma .. ... 238 // . 180 Bakteriální aortitida a mykotické aneuryzma .. ... 238 // . 180 Postprocessing ... 238 // . 180 6.12. Pooperační změny aortv ... 240 // . 180 Operace ascendentní aorty a oblouku ... 240 // . 184 Operace sestupné aorty ... 240 // . 184 Operace břišní aorty ... 240 // . 184 Pooperační změny v okolí protézy ... 240 // . 184 Selhání náhrady ... 240 // . 192 6.13. Aortální stentgrafty ... 244 // . 192 Plánování endovaskulámí intervence ... 244 // . 192 Indikace ? zavedení stentgraftu ... 244 // . 192 Sledování po implantaci stentgraftu ... 244 // Klasifikace endoleaků ... 244 // 195 // . 197 7. ABDOMINÁLNÍ TEPNY .251 // . 197 7.1. ??? abdominálních tepen ... 253 // . 197 Indikace ... 253 // . 197 Strategie vyšetření ... 253 // . 198 Postprocessing ... 253 // . 200 7.2. Anatomie ... 254 // . 200 7.3. Varianty segmentace ventrálních tepen ... ... 258 // Vili // CT angiografie // Hlavní anatomické variety tr. coeliacus // a a. mesenterica superior...258 // Postprocessing...258 // 7.4. Variety tvaru a arteriálního zásobení // ledvin...260 // Hlavní typy variant renálních tepen...260 // Nejčastější variety polohy a tvaru ledvin...260 // Postprocessing...260 // 7.5. Dysplazie viscerálních tepen...262 // Aneuryzmata viscerálních tepen...262 // Fibromuskulární dysplazie...262 // 7.6. Stenózy viscerálních tepen...264 // Renální tepny...264
// Truncus coeliacus a mezenterické tepny...264 // 7.7. Akutní viscerální ischémie...268 // Projevy intestinální ischémie...268 // Projevy ischémie parenchymu ledvin...268 // Neokluzivní ischémie...268 // Embolizace a akutní trombóza...268 // Disekce...268 // Zaškrcení cévní stopky...268 // Venózní infarkt...268 // Postprocessing... 268 // 7.8. Spontánní abdominální krvácení...272 // Příčiny spontánního krvácení...272 // Klinická manifestace...272 // Strategie vyšetření při podezření na krvácení.272 // Krvácení do trávicího systému...272 // Krvácení z poruch koagulace...272 // Krvácení z nádorů...272 // Postprocessing...272 // 7.9. Traumata abdominálních tepen...276 // Mechanismy poranění břišních tepen...276 // Strategie vyšetření...276 // Decelerace...276 // Stlačení...276 // Tupý úder...276 // Poranění fragmentem kosti...277 // Penetrující poranění...277 // Postprocessing...277 // 7.10. Cévní změny u intestinálních zánětů...280 // Mukózní typ hypervaskularizace...280 // Submukózní typ hypervaskularizace...280 // Mezenteriální typ hypervaskularizace...280 // Postprocessing...280 // 7.11. Transplantace jater a ledvin...282 // Postprocessing...282 // 8. PERIFERNÍ TEPNY...283 // 8.1. ??? periferních tepen...285 // Indikace...285 // Strategie vyšetření...285 // Postprocessing...285 // 8.2. Anatomie...286 // 8.3. Aneuryzmata periferních tepen...290 // Postprocessing...290 // 8.4. Ischemická
choroba dolních končetin...292 // Postprocessing...292 // Arteriální stenózy...292 // Arteriální okluze...292 // Uzávěr pánevní tepny...292 // Uzávěr povrchové stehenní tepny...292 // Uzávěr podkolenní tepny...292 // Uzávěry bércových tepen...292 // 8.5. Akutní končetinová ischémie...302 // Akutní uzávěr přeformované stenózy...302 // Akutní trombóza aneuryzmatu...302 // Akutní embolizace...302 // Disekce tepny...302 // Entrapment syndrom...302 // 8.6. Periferní cévní rekonstrukce...304 // Typy cévních rekonstrukcí...304 // Anatomické cévní rekonstrukce...304 // Extraanatomické cévní rekonstrukce...304 // 8.7. Komplikace cévních rekonstrukcí...308 // Postprocessing...308 // 9. ŽÍLY...313 // 9.1. ??? žil...315 // Indikace...315 // Strategie vyšetření...315 // Postprocessing...315 // 9.2. Portální oběh...316 // 9.3. Portokavální anastomózy...317 // 9.4. Presinusoidální portální hypertenze...318 // Dynamická presinusoidální hypertenze...318 // Akutní trombóza portální žíly...318 // Chronický uzávěr portální žíly...318 // Segmentámí uzávěry portálního řečiště...318 // Postprocessing...318 // 9.5. Sinusoidální portální hypertenze...326 // Postprocessing...326 // 9.6. Postsinusoidální portální hypertenze...330 // Dynamický typ postsinusoidální hypertenze... 330 Obštrukční typ postsinusoidální hypertenze... 330 Postprocessing...330 // 9.7. Žíly velkého oběhu...332 // 9.8. Anomálie
žil velkého oběhu...334 // Aneuryzmata žil...334 // Asymetrie jugulárních žil...334 // Vena cava superior duplex...334 // Vena cava superior sinistra...334 // Vena renalis sinistra circumaortalis // et retroaortalis...336 // Vena cava inferior duplex...336 // Vena cava inferior sinistra a syndrom // kontinuace vena hemiazygos...336 // Syndrom kontinuace vena azygos...336 // Postprocessing...336 // 9.9. Obstrukce magistrálních žil...342 // Trombóza dolní duté žíly...342 // Komprese dolní duté žíly...342 // Nádorová invaze do dolní duté žíly...342 // Kolaterální oběh při uzávěru dolní duté žíly ... 342 // Syndrom horní duté žíly...342 // Segmentámí uzávěry žil...342 // Postprocessing...342 // 9.10. Žilní trombóza...348 // Žilní trombóza...348 // Tromboflebitida...348 // Kombinované vyšetření piicnice a nepřímé // venografíe dolních končetin...348 // Obsah // IX // 10. NÁDORY...351 // 10.1. ??? nádorových procesů...353 // Indikace...353 // Strategie vyšetření...353 // Postprocessing...353 // 10.2. Nádory mozku, hlavy a krku...354 // Indikace...354 // Strategie vyšetření...354 // Postprocessing...354 // 10.3. Karcinom plic...356 // Indikace...356 // Strategie vyšetření...356 // Postprocessing...356 // 10.4. Nádory jater...358 // Indikace...358 // Strategie vyšetření...358 // Postprocessing...358 // Aberantní systémové zásobení jater...358 // Jatemí hemangiom...358 // Fokální nodulámí hyperplazie...358
// Adenom jater...358 // Regenerativní a dysplastické uzly...360 // Hepatocelulámí karcinom...360 // Fibrolamelúmí hepatocelulámí karcinom...360 // Cholangiocelulární karcinom...360 // Hypovaskulární metastázy...360 // Hypervaskulámí metastázy...360 // 10.5. Karcinom pankreatu...366 // Indikace...366 // Strategie vyšetření...366 // Postprocessing...366 // Cévní invaze u karcinomu pankreatu...366 // Klasifikace cévní invaze karcinomu pankreatu...366 // 10.6. Neuroendokrinní nádory...370 // Indikace...370 // Strategie vyšetření...370 // Postprocessing...370 // Druhy neuroendokrinních nádorů...370 // Obraz neuroendokrinních nádorů...370 // 10.7. Karcinom ledviny...376 // Indikace...376 // Strategie vyšetření...376 // Postprocessing...376 // 10.8. Nádory kostí a měkkých tkání...380 // Indikace...380 // Strategie vyšetření...380 // Postprocessing...380 // PŘÍLOHA...385 // ZKRATKY...391 // REJSTŘÍK...395 // LITERATURA...401
(OCoLC)65616458
cnb001448199

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC