Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

poliomyeliti (@@20120924-07:35:16@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(17.8) Půjčeno:71x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2009
xxv, 651 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-644-1 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 628 a rejstřík
000202098
A.l Historie a perspektivy infekčního lékařství (Jiří Beneš) --  A.2 Základní souvislosti a pojmy -- A.2.1 Vztah mikroorganismu a makroorganismu (Václav Dostál) -- A.2.2 Základní pojmy v infekčním lékařství -- A.2.3 Vybrané pojmy z epidemiologie (Jiří Beneš) -- A.2.4. Vybrané pojmy ze zdravotnické statistiky, provádění klinických studií -- A.3 Mikrobiologické vyšetřovací metody (Jiří Beneš) -- A. 3.1 Mikroskopie -- A.3.2 Kultivace -- A.3.3 Průkaz mikrobiálních antigenů -- A.3.4 Průkaz mikrobiálních genů -- A.3.5 Ostatní metody přímé diagnostiky -- A.3.6 Průkaz specifických protilátek -- A.3.7 Průkaz specifické buněčné imunity -- A.4, Základy infekční imunologie (Michal Holub) -- A.4.1 Průnik mikrobů do organismu, zánětlivá reakce -- A.4.2 Horečka a její význam -- A.4.3 Nespecifická obrana proti infekci -- A.4.4 Buňky přirozené imunity -- A.4.5 Humorální faktory přirozené imunity ---
A.4.6 Antigenní prezentace -- A.4.7 Specifické imunitní reakce -- A.4.8 Antiinfekční imunita -- A.4.9 Patofyziologie sepse -- B.l. Antivirotika (Hanuš Rozsypal) -- B. 1.1. Antivirotika proti herpetickým virům -- B. 1.2. Antivirotika k léčbě chřipky -- B. 1.3. Antivirotika k léčbě hepatitidy B a C -- B. 1.4. Antivirotika k léčbě infekce HIV --  B.2 Antibiotika (Václav Dostál) -- B.2.1 Beta-laktamová antibiotika -- B.2.1.1 Peniciliny -- B.2.1.2 Cefalosporiny -- B.2.1.3 Karbapenemy -- B.2.1.4 Monobaktamy -- B.2.1.5 Inhibitory (3-laktamáz -- B.2.2 Glykopeptidová antibiotika -- B.2.3 Aminoglykosidy -- B.2.4 Peptidová antibiotika -- B.2.5 Fluorochinolony -- B.2.6 Rifamyciny -- B. 2.7 Oxazolidinony -- B.2.8 Makrolidy, azalidy, ketolidy -- B.2.9 Streptograminy -- B.2.10. Linkosamidy -- B.2.11. Tetracykliny a glycylcykliny -- B.2.12. Amfenikoly -- B.2.13. Nitroimidazoly -- B.2.14. Nitrofurany -- B.2.15. Co-trimoxazol a trimethoprim ---
B.3 Antimykotika (Hanuš Rozsypal) -- B.3.1 Polyeny -- B.3.2 Antimetabolity -- B.3.3 Azoly -- B.3.4 Echinokandiny -- B.3.5 Allylaminy -- B.3.6 Ostatní antimykotika -- B.4. Zásady používání antibiotik (Jiří Beneš) -- B.4.1. Rezistence na antibiotika -- B.4.2. Použití antibiotik v terapii -- B.4.3. Použití antibiotik v profylaxi -- B.5. Pasivní imunizace (Petr Kúmpel) -- B.5.1. Heterologní imunoglobuliny -- B.5.2. Homologní imunoglobuliny -- B.5.3. Monoklonální protilátky -- B.6. Aktivní imunizace (Jiří Beran) -- B.6.1. Rozdělení vakcín podle způsobu zpracování agens, typy vakcín -- B.6.2. Rozdělení vakcín podle imunitní odpovědi -- B.6.3. Rozdělení vakcín podle množství a charakteru použitých antigenů, druhy vakcín -- B.6.4. Očkovací schémata a imunogenita vakcín -- B.6.5. Principy správné imunizace a správná očkovací technika -- B.6.6. Reakce po očkování -- B.6.7. Vakcinační strategie ---
B.7 Vakcíny používané k imunomodulaci (Dalibor Sedláček) -- B.7.1 Komerční imunomodulačně působící vakcíny -- B.7.2 Autovakcíny -- B.8 Interferony (Pavel Chalupa) -- B.9 Probiotika a prebiotika (Dalibor Sedláček) -- B.IO -- B.11 -- B.12 -- Použití kortikosteroidů u infekčních nemocí (Dalibor Sedláček), -- Hyperbarická oxygenoterapie (Václav Dostál) -- Fágoterapie (Ladislav Machala) -- C.l Virové infekce (Jiří Beneš) -- C.I.A. Infekce vyvolané RNA viry -- C.1.1 Solitérní RNA-virové infekce -- Cl. 1.1 Spalničky (morbilli) (Drahomíra Bartošová) -- C. 1.1.2 Zarděnky (rubeola) -- Cl. 1.3 Příušnice (epidemická parotitida) (Lenka Krbková) -- C. 1.2 Infekce vyvolané lidskými respiračními viry -- C. 1.2.1 Chřipka (Jiří Beran) -- C. 1.2.2 Infekce vyvolané rhinoviry (Lenka Krbková) -- C. 1.2.3 Infekce vyvolané koronaviry -- C1.2.4 Infekce vyvolané viry parainfluenzy -- C. 1.2.5 Infekce vyvolané respiračním syncyciálním virem ---
C1.2.6 Infekce vyvolané lidským metapneumovirem -- C. 1.3 Infekce vyvolané zvířecími respiračními viry -- Cl.3.1 SARS severe acute respiratory syndrome (Lenka Krbková) -- C. 1.3.2 Lymfocytární choriomeningitida (Armstrongova nemoc) -- Cl.3.3 Newcastelská choroba -- C. 1.3.4 Infekce vyvolané viry Hendra a Nipah (Jiří Beneš) -- Cl.3.5 Vezikulární stomatitida (Drahomíra Bartošová) -- C. 1.4 Virové infekce trávicího ústrojí -- C. 1.4.1 Rotavirové infekce (Jana Táborská) -- C1.4.2 Infekce vyvolané kaliciviry (noroviry, sapoviry) -- C. 1.4.3 Infekce dalšími RNA viry postihujícími střevní trakt -- C. 1.5 Infekce vyvolané polytropními viry (enteroviry, ortoreoviry) -- C. 1.5.1 Infekce vyvolané viry Coxsackie (Lenka Krbková) -- C. 1.5.2 Infekce vyvolané ECHO viry -- Cl.5.3 Poliomyelitida (dětská obrna, poliomyelitis anterior acuta) (Petr Kumpel) -- C. 1.5.4 Infekce vyvolané tzv. nezařazenými enteroviry ---
C. 1.5.5 Infekce vyvolané ortoreoviry (Jiří Beneš) -- C. 1.6 Infekce vyvolané arboviry -- C. 1.6.1 Klíšťová meningoencefalitida (Petr Kumpel) -- Cl.6.2 Horečka dengue (Drahomíra Bartošová) -- C. 1.6.3 Horečka papatači -- C. 1.6.4 Valtická horečka (Jiří Beneš) -- C. 1.6.5 Západonilská horečka (Ladislav Machala) -- C.l.6.6 Chickungunya (František Stejskal) -- C.l.6.7 Japonská encefalitida B (Petr Kumpel) -- C. 1.6.8 Krymsko-konžská hemoragická horečka (Jiří Beran) -- C1.6.9 Žlutá zimnice -- C. 1.7 Virové hemoragické horečky -- C. 1.7.1 Hemoragická horečka s renálním syndromem -- C1.7.2 Hantavirový plicní syndrom -- C. 1.7.3 Horečka Lassa -- C. 1.7.4 Horečka Ebola -- C. 1.7.5 Marburgská horečka -- C. 1.7.6 Jihoamerické hemoragické horečky -- C. 1.8 Hepatitidy vyvolané RNA viry -- C. 1.8.1 Virová hepatitida A (Petr Husa) -- C. 1.8.2 Virová hepatitida C -- C. 1.8.3 Virová hepatitida D -- C. 1.8.4 Virová hepatitida E ---
C.l.8.5 Virová hepatitida G -- C. 1.9 Infekce vyvolané retroviry -- C. 1.9.1 Infekce vyvolané lidským virem imunitní nedostatečnosti (HIV) -- (Marie Staňková) -- C. 1.9.2 Infekce vyvolané lidským T-lymfotropním virem 1 -- C. 1.9.3 Infekce vyvolané dalšími retroviry -- C. 1.10. Infekce vyvolané lyssaviry -- C. 1.10.1. Vzteklina (Petr Kúmpel) -- C.I.B. Infekce vyvolané DNA viry -- C. 1.11. Infekce vyvolané cirkoviry (Jiří Beneš) -- C. 1.12. Infekce vyvolané parvoviry -- Cl. 12.1. Pátá nemoc (erythema infectiosum, megalerythema infectiosum) -- (Drahomíra Bartošová) -- C. 1.13. Infekce vyvolané polyomaviry (Jiří Beneš) -- C. 1.14. Infekce vyvolané papillomaviry (Drahomíra Bartošová) -- C. 1.15. Infekce vyvolané adenoviry -- C. 1.15.1. Adenovirové infekce (Lenka Krbková) -- C. 1.16. Infekce vyvolané hepadnaviry -- C. 1.16.1. Virová hepatitida B (Stanislav Plíšek) -- C. 1.17. Infekce vyvolané herpetickými viry ---
C. 1.17.1. Onemocnění vyvolaná viry herpes simplex (Drahomíra Bartošová) -- Cl. 17.2. Varicela (plané neštovice) a herpes zoster (pásový opar) -- C. 1.17.3. Infekční mononukleóza a další nemoci -- vyvolané virem Epsteina a Barrové (Marie Staňková) -- C1.17.4. Infekce vyvolané cytomegalovirem -- Cl. 17.5. Infekce vyvolané lidským herpetickým virem 6 (šestá nemoc, -- exanthema subitum, roseola infantům) (Drahomíra Bartošová) -- Cl. 17.6. Onemocnění vyvolané lidským herpetickým virem 7 -- C. 1.17.7. Onemocnění vyvolané lidským herpetickým virem 8 (Jiří Beneš) -- Cl. 18. Infekce vyvolané poxviry -- Cl. 18.1. Variola (pravé neštovice, černé neštovice, variola vera) (Drahomíra Bartošová) -- C. 1.18.2. Onemocnění vyvolané virem vakcinie -- C. 1.18.3. Zvířecí neštovice přenosné na člověka -- C. 1.18.4. Onemocnění vyvolané parapoxviry -- C. 1.18.5. Onemocnění vyvolaná yatapoxviry -- Cl.18.6. Molluscum contagiosum ---
C.2 Bakteriální infekce (Jiří Beneš) -- C.2.A. Infekce vyvolané aerobně rostoucími grampozitivními bakteriemi -- C.2.1 Infekce vyvolané aerobně rostoucími grampozitivními koky -- C2.1.1 Stafylokokové infekce (Jiřina Hobstová) -- C.2.1.2 Pneumokokové infekce (Jan Galský) -- C2.1.3 Streptokokové infekce -- C2.1.4 Infekce vyvolané mikroby příbuznými viridujícím streptokokům -- C.2.1.5 Enterokokové infekce -- C2.2 Infekce vyvolané aerobně rostoucími grampozitivními tyčinkami -- C.2.2.1. Listeriové infekce (Zdeněk Černý) -- C.2.2.2. Erysipeloid -- C.2.2.3. Antrax -- C.2.2.4. Záškrt a jiné infekce vyvolané Corynebacterium diphtheriae -- C.2.2.5. Infekce vyvolané ostatními grampozitivními tyčinkami -- C.2.B. Infekce vyvolané aerobně rostoucími gramnegativními bakteriemi -- C.2.3 Infekce vyvolané gramnegativními koky -- C.2.3.1 Meningokokové infekce (Luděk Rožnovský) -- C.2.3.2 Gonokokové infekce ---
C.2.3.3 Infekce vyvolané Moraxella catarrhalis -- C.2.4 Infekce vyvolané růstově náročnými kokobacily -- C.2.4.1 Hemofilové infekce (Lenka Krbková) -- C.2.4.2 Infekce vyvolané bakteriemi skupiny HACEK (Jiří Beneš) -- C.2.4.3 Infekce vyvolané Pasteurella multocida (Zdeněk Černý) -- C.2.4.4 Infekce vyvolané Streptobacillus moniliformis (Jiří Beneš) -- C.2.5 Infekce vyvolané bakteriemirodu Bordetella -- C.2.5.1 Pertusse a parapertusse (Lenka Krbková) -- C.2.6 Infekce vyvolané enterobaktériemi -- C.2.6.1 Infekce vyvolané E. coli (Jana Táborská) -- C.2.6.2 Shigelové infekce -- C.2.6.3 Salmonelové infekce -- C.2.6.4 Infekce vyvolané yersiniemi -- C.2.6.5 Infekce vyvolané klebsielami (Jiří Beneš) -- C.2.6.6 Infekce vyvolané rody Proteus-Morganella-Providencia (Lenka Krbková) -- C.2.6.7 Infekce vyvolané ostatními enterobakteriemi -- C.2.7 Infekce vyvolané rody Campylobacter a Helicobacter -- C.2.7.1 Kampylobakterové infekce (Jana Táborská) ---
C.2.7.2 Infekce vyvolané Helicobacter pylori (Petr Husa) -- C.2.8 Infekce vyvolané bakteriemi rodů Vibrio a Aeromonas -- C.2.8.1 Cholera (Petr Husa) -- C.2.8.2 Infekce vyvolané jinými vibrii -- C.2.8.3 Infekce vyvolané aeromonádami (Jiří Beneš) -- C.2.9
(OCoLC)614287377
cnb002087450

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC