Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.5) Půjčeno:78x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2009
xxv, 651 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-644-1 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 628 a rejstřík
000202098
Seznam autorů V // Seznam použitých zkratek XIX // Předmluva XXIII // Jazyková poznámka XXV // ZÁKLADNÍ PRINCIPY // А.1. Historie a perspektivy infekčního lékařství (Jiří Beneš) 3 // A.2. Základní souvislosti a pojmy 7 // A.2.1. Vztah mikroorganismu a makroorganismu (Václav Dostál) 7 // A.2.2. Základní pojmy v infekčním lékařství 7 // A.2.3. Vybrané pojmy z epidemiologie (Jiří Beneš) 10 // A.2.4. Vybrané pojmy ze zdravotnické statistiky, provádění klinických studií 11 // A.3. Mikrobiologické vyšetřovací metody (JiříBeneš) 14 // A.3.1. Mikroskopie 15 // A.3.2. Kultivace 15 // A.3.3. Průkaz mikrobiálních antigenů 16 // A.3.4. Průkaz mikrobiálních genů 16 // A.3.5. Ostatní metody přímé diagnostiky 17 // A.3.6. Průkaz specifických protilátek 17 // A.3.7. Průkaz specifické buněčné imunity 19 // A.4. Základy infekční imunologie (Michal Holub) 20 // A.4.1. Průnik mikrobů do organismu, zánětlivá reakce 20 // A.4.2. Horečka a její význam 21 // A.4.3. Nespecifická obrana proti infekci 21 // A.4.4. Buňky přirozené imunity 22 // A.4.5. Humorální faktory přirozené imunity 24 // A.4.6. Antigenní prezentace 25 // A.4.7. Specifické imunitní reakce 27 // A.4.8. Antiinfekční imunita 31 // A.4.9. Patofyziologie sepse 33 // TERAPIE A PROFYLAXE INFEKČNÍCH ONEMOCÍ // В.1. Antivirotika (Hanuš Rozsypal) 41 // B.1.1. Antivirotika proti herpetickým virům 41 // B.1.2. Antivirotika k léčbě chřipky 43 // B.1.3. Antivirotika k léčbě hepatitídy В а C 43 // В. 1.4. Antivirotika k léčbě infekce HIV 44Vlil Infekční lékařství // В.2. Antibiotika (Vaclav Dostál) 45 // B.2.1. Beta-laktamová antibiotika 45 // B.2.1.1. Peniciliny 45 // B.2.1.2. Cefalosporiny 48 // В.2.1.3. Karbapenemy 51 // B.2.1.4. Monobaktamy 51 // B.2.1.5. Inhibitory ß-laktamáz 52 // B.2.2. Glykopeptidová antibiotika 52 //
B.2.3. Aminoglykosidy 53 // B.2.4. Peptidová antibiotika 54 // B.2.5. Fluorochinolony 55 // B.2.6. Rifamyciny 56 // B.2.7. Oxazolidinony 57 // B.2.8. Makrolidy, azalidy, ketolidy 57 // B.2.9. Streptograminy 59 // B.2.10. Linkosamidy 60 // B.2.11. Tetracyklíny a glycylcykliny 61 // B.2.12. Amfenikoly 62 // B.2.13. Nitroimidazoly 62 // B.2.14. Nitrofurany 63 // B.2.15. Co-trimoxazol a trimethoprim 63 // B.3. Antimykotika (Hanuš Rozsypal) 65 // B.3.1. Polyeny 65 // B.3.2. Antimetabolity 66 // В.3.3. Azoly 66 // В.3.4. Echinokandiny 68 // В.3.5. Allylaminy 68 // В.3.6. Ostatní antimykotika 68 // B.4. Zásady používání antibiotik (Jiří Beneš) 69 // B.4.1. Rezistence na antibiotika 69 // B.4.2. Použití antibiotik v terapii 71 // B.4.3. Použití antibiotik v profylaxi 72 // B.5. Pasivní imunizace (Petr Kümpel) 73 // B.5.1. Heterologní imunoglobuliny 73 // B.5.2. Homologní imunoglobuliny 75 // B.5.3. Monoklonální protilátky 75 // B.6. Aktivní imunizace (Jiří Beran) 76 // B.6.1. Rozdělení vakcín podle způsobu zpracování agens, typy vakcín 77 // B.6.2. Rozdělení vakcín podle imunitní odpovědi 78 // B.6.3. Rozdělení vakcín podle množství a charakteru použitých antigenů, druhy vakcín 79 // В.6.4. Očkovací schémata a imunogenita vakcín 80 // В.6.5. Principy správné imunizace a správná očkovací technika 82 // B.6.6. Reakce po očkování 83 // B.6.7. Vakcinační strategie 83 // B.7. Vakcíny používané k imunomodulaci (Dalibor Sedláček) 85 // B.7.1. Komerční imunomodulačně působící vakcíny 85 // B.7.2. Autovakcíny 86 // В.8. Interferony (Pavel Chalupa) 87 // B.9. Probiotika a prebiotika (Dalibor Sedláček) 89 // B.10. Použití kortikosteroidů u infekčních nemocí (Dalibor Sedláček) 90 // B.11. Hyperbarická oxygenoterapie (Václav Dostál) 92 // B.12. Fágoterapie (Ladislav Machala) 93 //
PŘEHLED INFEKČNÍCH ONEMOCNENÍ PODLE ETIOLOGIE // С.1. Virové infekce f/ínBeřiešJ 97 // C.1.А. Infekce vyvolané RNAviry 101 // C.1.1. Solitérní RNA-virové infekce 101 // C.1.1.1. Spalničky (morbilli) (Drahomíra Bartošová) 101 // C.1.1.2. Zarděnky (rubeola) 102 // C.l.1.3. Příušnice (epidemická parotitida) (Lenka Krbková) 103 // C.1.2. Infekce vyvolané lidskými respiračními viry 105 // C.1.2.1. Chřipka (Jiří Beran) 105 // C.l.2.2. Infekce vyvolané rhinoviry (Lenka Krbková) 110 // C.l.2.3. Infekce vyvolané koronaviry 110 // C.1.2.4. Infekce vyvolané viry parainfluenzy 111 // C.1.2.5. Infekce vyvolané respiračním syncyciálním virem 111 // C.1.2.6. Infekce vyvolané lidským metapneumovirem 112 // C.1.3. Infekce vyvolané zvířecími respiračními viry 112 // C.1.3.1. SARS - severe acute respiratory syndrome (Lenka Krbková) 113 // C.1.3.2. Lymfocytární choriomeningitida (Armstrongova nemoc) 113 // C.l.3.3. Newcastelská choroba 114 // C.1.3.4. Infekce vyvolané viry Hendra a Nipah (Jiří Beneš) 114 // C.1.3.5. Vezikulární stomatitida (Drahomíra Bartošová) 114 // C.1.4. Virové infekce trávicího ústrojí 114 // C.1.4.1. Rotavirové infekce (Jana Táborská) 114 // C.1.4.2. Infekce vyvolané kaliciviry (noroviry, sapoviry) 116 // C.1.4.3. Infekce dalšími RNA viry postihujícími střevní trakt 117 // C.1.5. Infekce vyvolané polytropními viry (enteroviry, ortoreoviry) 117 // Cl.5.1. Infekce vyvolané viry Coxsackie (Lenka Krbková) 117 // C.l.5.2. Infekce vyvolané ECHO viry 119 // C.1.5.3. Poliomyelitida (dětská obrna, poliomyelitis anterior acuta) (Petr Kümpel) 120 // C.1.5.4. Infekce vyvolané tzv. nezařazenými enteroviry 122 // C.1.5.5. Infekce vyvolané ortoreoviry (Jiří Beneš) 122 // C.1.6. Infekce vyvolané arboviry 122 // C.1.6.1. Klíšťová meningoencefalitida (Petr Kümpel) 125 //
C.1.6.2. Horečka dengue (Drahomíra Bartošová) 127 // C.1.6.3. Horečka papatači 128 // C.1.6.4. Valtická horečka (Jiří Beneš) 128 // C.l.6.5. Západonilská horečka (Ladislav Machala) 128 // C.1.6.6. Chickungunya (František Stejskal) 129 // C.1.6.7. Japonská encefalitida В (Petr Kümpel) 129 // C.1.6.8. Krymsko-konžská hemoragická horečka (Jiří Beran) 130 // С. 1.6.9. Žlutá zimnice 130 // C.1.7. Virové hemoragické horečky 131 // C.l.7.1. Hemoragická horečka s renálním syndromem 132 // C.l.7.2. Hantavirový plieni syndrom 133 // C.l.7.3. Horečka Lassa 133 // C.l.7.4. Horečka Ebola 134 // C.l.7.5. Marburgská horečka 135X Infekční lékařství // C.1.7.6. Jihoamerické hemoragické horečky 136 // C.1.8. Hepatitídy vyvolané RNA viry 136 // C.1.8. L Virová hepatitída A (Petr Husa) 138 // C.1.8.2. Virová hepatitída C 140 // C.1.8.3. Virová hepatitída D 143 // C.1.8.4. Virová hepatitída E 145 // C.1.8.5. Virová hepatitída G 147 // C.1.9. Infekce vyvolané retroviry 147 // C.1.9.1. Infekce vyvolané lidským virem imunitní nedostatečnosti (HIV) // (Marie Staňková) 148 // C.1.9.2. Infekce vyvolané lidským T-lymfotropním virem 1 161 // C.1.9.3. Infekce vyvolané dalšími retroviry 161 // C.1.10. Infekce vyvolané lyssaviry 161 // C.l.10.1. Vzteklina (Petr Kümpel) 161 // С.1.В. Infekce vyvolané DNA viry 165 // C.1.11. Infekce vyvolané cirkoviry (Jiří Beneš) 166 // C.1.12. Infekce vyvolané parvoviry 166 // C.1.12.1. Pátá nemoc (erythema infectiosum, megalerythema infectiosum) (Drahomíra Bartošová) 166 // C.1.13. Infekce vyvolané polyomaviry (Jiří Beneš) 167 // C.1.14. Infekce vyvolané papillomaviry (Drahomíra Bartošová) 167 // C.1.15. Infekce vyvolané adenoviry 168 // C.l.15.1. Adenovirové infekce (Lenka Krbková) 168 // C.1.16. Infekce vyvolané hepadnaviry 169 //
C.1.16.1. Virová hepatitída В (Stanislav Plíšek) 171 // C.1.17. Infekce vyvolané herpetickými viry 177 // C.l.17.1. Onemocnění vyvolaná viry herpes simplex (Drahomíra Bartošová) 177 // C.1.17.2. Varicela (plané neštovice) a herpes zoster (pásový opar) 180 // C.1.17.3. Infekční mononukleóza a další nemoci // vyvolané virem Epsteina a Barrové (Marie Staňková) 183 // C.1.17.4. Infekce vyvolané cytomegalovirem 184 // C.1.17.5. Infekce vyvolané lidským herpetickým virem 6 (šestá nemoc, exanthema subitum, roseola infantum) (Drahomíra Bartošová) 187 // C.1.17.6. Onemocnění vyvolané lidským herpetickým virem 7 187 // C.1.17.7. Onemocnění vyvolané lidským herpetickým virem 8 (Jiří Beneš) 187 // C.1.18. Infekce vyvolané poxviry 188 // C.1.18.1. Variola (pravé neštovice, černé neštovice, variola vera) (Drahomíra Bartošová) 188 // C.1.18.2. Onemocnění vyvolané virem vakcinie 190 // C.l.18.3. Zvířecí neštovice přenosné na člověka 190 // C.1.18.4. Onemocnění vyvolané parapoxviry 190 // C.1.18.5. Onemocnění vyvolaná yatapoxviry 190 // C.1.18.6. Molluscum contagiosum 191 // C.2. Bakteriální infekce (/in Beneš) 192 // C.2.A. Infekce vyvolané aerobně rostoucími grampozitivními bakteriemi 196 // C.2.1. Infekce vyvolané aerobně rostoucími grampozitivními koky 197 // C.2.1.1. Stafylokokové infekce (Jiřina Hobstová) 197 // C.2.1.2. Pneumokokové infekce (Jan Galský) 201 // C.2.1.3. Streptokokové infekce 203 // C.2.1.4. Infekce vyvolané mikroby příbuznými viridujícím streptokokům 209 // C.2.1.5. Enterokokové infekce 210 // C.2.2. Infekce vyvolané aerobně rostoucími grampozitivními tyčinkami 210 // C.2.2.1. Listeriové infekce (Zdeněk Černý) 211 // C.2.2.2. Erysipeloid 212 // C.2.2.3. Antrax 213 // C.2.2.4. Záškrt a jiné infekce vyvolané Corynebacterium diphtheriae 214 //
C.2.2.5. Infekce vyvolané ostatními grampozitivními tyčinkami 217 // C.2.B. Infekce vyvolané aerobně rostoucími gramnegativními bakteriemi 217 // C.2.3. Infekce vyvolané gramnegativními koky 218 // C.2.3.1. Meningokokové infekce (Luděk Rožnovský) 219 // C.2.3.2. Gonokokové infekce 223 // C.2.3.3. Infekce vyvolané Moraxella catarrhalis 224 // C.2.4. Infekce vyvolané růstově náročnými kokobacily 225 // C.2.4.1. Hemofilové infekce (Lenka Krbková) 225 // C.2.4.2. Infekce vyvolané bakteriemi skupiny HACEK (Jiří Beneš) 227 // C.2.4.3. Infekce vyvolané Pasteurelia multocida (Zdeněk Černý) 227 // C.2.4.4. Infekce vyvolané Streptobacillus moniliformis (Jiří Beneš) 228 // C.2.5. Infekce vyvolané bakteriemirodu Bordetella 228 // C.2.5.1. Pertusse a parapertusse (Lenka Krbková) 228 // C.2.6. Infekce vyvolané enterobakteriemi 231 // C.2.6.1. Infekce vyvolané E. coli (Jana Táborská) 231 // C.2.6.2. Shigelové infekce 234 // C.2.6.3. Salmonelové infekce 235 // C.2.6.4. Infekce vyvolané yersiniemi 238 // C.2.6.5. Infekce vyvolané klebsielami (Jiří Beneš) 240 // C.2.6.6. Infekce vyvolané rody Proteus-Morganella-Providencia (Lenka Krbková) 241 // C.2.6.7. Infekce vyvolané ostatními enterobakteriemi 241 // C.2.7. Infekce vyvolané rody Campylobacter a Helicobacter 242 // C.2.7.1. Kampylobakterové infekce (Jana Táborská) 242 // C.2.7.2. Infekce vyvolané Helicobacter pylori (Petr Husa) 244 // C.2.8. Infekce vyvolané bakteriemi rodů Vibrio a Aeromonas 246 // C.2.8.1. Cholera (Petr Husa) 247 // C.2.8.2. Infekce vyvolané jinými vibrii 248 // C.2.8.3. Infekce vyvolané aeromonádami (Jiří Beneš) 249 // C.2.9. Infekce vyvolané nefermentujícími bakteriemi 249 // C.2.9.1. Pseudomonádové infekce (Lenka Krbková) 250 // C.2.9.2. Infekce vyvolané dalšími nefermentujícími bakteriemi 252 //
C.2.10. Infekce vyvolané intracelulárně parazitujícími gramnegativními tyčinkami 253 // C.2.10.1. Břišní tyfus a paratyfy (Zdeněk Černý) 254 // C.2.10.2. Tularémie 256 // C.2.10.3. Legionelové infekce 259 // C.2.10.4. Mor 260 // C.2.10.5. Vozhřivka 261 // C.2.10.6. Melioidóza 262 // C.2.10.7. Brucelóza 262 // C.2.C. Nemoci vyvolané anaerobními bakteriemi a jejich toxiny 264 // C.2.11. Infekce vyvolané anaerobními bakteriemi , 264 // C.2.11.1. Představitelé anaerobních bakterií (Jiří Beneš) 266 // C.2.11.2. Aktinomykóza 267 // C.2.11.3. Infekce vyvolané tzv. histotoxickými klostridii 269 // C.2.11.4. Kolitida vyvolaná Clostridium difficile 271 // C.2.12. Intoxikace klostridiovými toxiny 273 // C.2.12.1. Botulismus (Ladislav Machala) 273 // C.2.12.2. Tetanus (Stanislav Plíšek) 275 // C.2.D. Infekce vyvolané ostatními bakteriemi 276 // C.2.13. Mykobakteriální infekce a nokardióza 276 // C.2.13.1. Tuberkulóza (Alena Holčíková) 277 // C.2.13.2. Mykobakteriózy 284 // C.2.13.3. Lepra 285 // C.2.13.4. Nokardióza 286 // C.2.13.5. Whippleova choroba (Ladislav Machala) 286 // C.2.14. Spirochetové infekce 287 // C.2.14.1. Leptospirózy (Karel Honegr) 287 // C.2.14.2. Lymeská borrelióza 289 // C.2.14.3. Návratné tyfy 292 // C.2.14.4. Syfilis (příjice, lues) 292 // C.2.14.5. Nevenerické treponematózy 295 // C.2.14.6. Sodoku 296 // C.2.15. Rickettsiózy a infekce vyvolané podobnými organismy 296 // C.2.15.1. Infekce vyvolané rodem Rickettsia a Orientia (Hanuš Rozsypal) 296 // C.2.15.2. Infekce vyvolané rody Ehrlichia, Anaplasma a Neorickettsia 300 // C.2.15.3. Infekce vyvolané bartonelami (Zdeněk Černý) 301 // C.2.15.4. Q-horečka 303 // C.2.16. Chlamydiové infekce (Ladislav Machala) 303 // C.2.17. Mykoplasmové infekce (Ladislav Machala) 306 // C.3. Mykotické infekce (Hanuš Rozsypal) 310 //
C.3.1. Ubikvitní potenciálně invazivní mykotické infekce 312 // C.3.1.1. Kandidové infekce 312 // C.3.1.2. Kryptokokóza 315 // C.3.1.3. Aspergilóza 316 // C.3.1.4. Zygomykóza, mukormykóza 316 // C.3.1.5. Jiné potenciálně invazivní mykózy 317 // C.3.2. Endemické mykózy 317 // C.3.2.1. Histoplasmóza 317 // C.3.2.2. Kokcidioidomykóza 317 // C.3.2.3. Blastomykóza 317 // C.3.2.4. Parakokcidioidomykóza 317 // C.3.2.5. Jiné mykózy nevyskytující se ve střední Evropě 317 // C.3.3. Dermatofytózy 318 // C.3.4. Nezařazené mykózy 318 // C.3.4.1. Pneumocystóza 318 // il C.4. Parazitární infekce 320 // C.4.1. Infekce vyvolané prvoky (František Stejskal) 323 // C.4.1.1. Amébóza (Jiří Vaništa) 325 // C.4.1.2. Dientamébóza 329 // C.4.1.3. Giardióza (lamblióza) 329 // C.4.1.4. Balantidióza 330 // C.4.1.5. Blastocystóza 330 // C.4.1.6. Trichomonóza (František Stejskal) 330 // C.4.1.7. Kryptosporidióza 331 // C.4.1.8. Isosporóza 332 // C.4.1.9. Cyklosporóza 332 // C.4.1.10. Toxoplasmóza 332 // C.4.1.11. Malárie (Jiří Vaništa) 335 // C.4.1.12. Babesióza (František Stejskal) 341 // C.4.1.13. Leishmaniózy (Jiří Vaništa) 341 // C.4.1.14. Trypanosomózy (František Stejskal) 345 // C.4.1.15. Neglerióza 347 // C.4.1.16. Infekce vyvolané dalšími volně žijícími amébami - Acanthamoeba sp., // Balamuthia mandrillaris aj. (subakutní granulomatózní encefalitida) 347 // C.4.2. Infekce vyvolané červy (helmintózy) (František Stejskal) 348 // C.4.2.A. Infekce vyvolané oblými červy (nematodózy) (František Stejskal) 348 // C.4.2.1. Enterobióza (oxyurióza) (Jiří Vaništa) 349 // C.4.2.2. Trichurióza (trichocefalóza) 350 // C.4.2.3. Askarióza 350 // C.4.2.4. Ankylostomóza a nekatoróza 351 // C.4.2.5. Strongyloidóza 352 // C.4.2.6. Trichinelóza (trichinóza) 352 //
C.4.2.7. Larvální toxokaróza (syndrom larva migrans visceralis) (František Stejskal) 353 // C.4.2.8. Syndrom larva migrans vyvolaný jinými nematody 354 // C.4.2.9. Filariózy 355 // C.4.2.10. Drakunkulóza 356 // C.4.2.B. Infekce vyvolané tasemnicemi (cestodózy) (František Stejskal) 356 // C.4.2.11. Infekce vyvolané tasemnicí Taeniarhynchus saginatus (Jiří Vaništa) 357 // C.4.2.12. Infekce vyvolané tasemnicí Taenia solium 357 // C.4.2.13. Difylobotrióza 358 // C.4.2.14. Hymenolepióza 358 // C.4.2.15. Echinokokóza (hydatidóza) cystická 359 // C.4.2.16. Echinokokóza (hydatidóza) multilokulární, alveokokóza 360 // C.4.2.C. Infekce vyvolané motolicemi (trematodózy) (František Stejskal) 361 // C.4.2.17. Cerkáriová dermatitída (vyrážka z koupání) (Jiří Vaništa) 362 // C.4.2.18. Schistosomóza (bilharzióza) 362 // C.4.2.19. Opistorchióza a klonorchióza 364 // C.4.2.20. Fasciolóza 364 // C.4.2.21. Paragonimóza 365 // C.4.2.22. Fasciolopsióza 365 // C.4.3. Infekce vyvolané členovci 365 // C.4.3.1. Svrab (Ladislav Machala) 365 // C.4.3.2. Demodikóza 366 // C.4.3.3. Myiáza 366 // C.4.3.4. Pedikulóza 368 // C.4.3.5. Phthirióza 369 // C.4.3.6. Pulikóza 369 // C.4.3.7. Tungóza 369 // C.4.3.8. Cimikóza 369 // C.4.3.9. Napadení klíšťaty (Jiří Beneš) 369 // C.5. Prionové choroby 372 // Creutzfeldtova-Jakobova nemoc (Pavel Chalupa) 374 // Nová varianta Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci 375 // Kuru 376 // Gerstmannův-Strausslerův-Scheinkerův syndrom 376 // Fatální familiární insomnie 376 // INFEKČNÍ NEMOCI ŘAZENÉ PODLE SYMPTOMŮ A ORGÁNŮ // D.1. Horečnatý stav (Václav Dostál) 381 // D.1.1. Vyšetření charakterizující zánětlivou reakci 382 // D.1.1.1. Hematologické změny 382 // D.1.1.2. Změny krevních bílkovin 383 // D.1.1.3. Průběh hladin zánětlivých ukazatelů během nemoci 384 //
D.1.2. Přístup k pacientovi s horečkou 385 // D.1.3. Sepse a septický šok 388 // D.1.4. Horečka neznámého původu 394 // D.2. Exantémové nemoci (Drahomíra Bartošová, Jiří Beneš) 399 // D.2.1. Rozdělení exantémů, základní klinické jednotky 399 // D.2.1.1. Makulózní a makulopapulózní exantémy 399 // D.2.1.2. Vezikulózní exantémy a enantémy 402 // D.2.1.3. Hemoragické exantémy 403 // D.2.1.4. Papulózní, nodulární a ulcerózní exantém 404 // D.2.2. Přístup k pacientovi s horečkou a exantémem 404 // D.3. Infekce dýchacích cest (JiříBeneš) 406 // D.3.1. Rozdělení, základní klinické jednotky (Ladislav Machala, Vilma Marešová) 407 // D.3.1.1. Rhinitida 407 // D.3.1.2. Tonzilitida a faryngitida 408 // D.3.1.3. Sinusitida 411 // D.3.1.4. Mesotitida 413 // D.3.1.5. Epiglotitida 414 // D.3.1.6. Laryngitida a tracheitida 415 // D.3.1.7. Bronchitída 416 // D.3.1.8. Bronchiolitida 417 // D.3.2. Přístup k pacientovi s infekcí dýchacích cest (Jiří Beneš) 418 // D.4. Infekce plic (Dalibor Sedláček) 420 // D.4.1. Zobrazovací a laboratorní vyšetření 421 // D.4.2. Komunitní pneumonic 424 // D.4.2.1. Pneumonie způsobené pyogenními bakteriemi 424 // D.4.2.2. Pneumonie způsobené mykoplasmaty a chlamydiemi 425 // D.4.2.3. Pneumonie způsobené viry 425 // D.4.2.4. Pneumonie způsobené legionelami 426 // D.4.2.5. Pneumonie způsobené Mycobacterium tuberculosis 426 // D.4.2.6. Pneumonie způsobené Pneumocystis jiroveci 426 // D.4.2.7. Pneumonie způsobené jinými patogeny 427 // D.4.3. Nozokomiální pneumonie 427 // D.4.4. Aspirační pneumonie 427 // D.4.5. Plieni absces 428 // D.4.6. Atelektáza při obstrukci bronchu 428 // D.4.7. Pleuritida a empyém hrudníku 428 // D.4.8. Přístup k pacientovi s pneumonií 429 // D.5. Infekce srdce a cév (Jiří Beneš) 431 // D.5.1. Infekční endokarditida 431 //
D.5.1.1. Infekční endokarditida postihující intravenózni toxikomany 438 // D.5.1.2. Endokarditida chlopenní náhrady 440 // D.5.1.3. Infekce implantovaného kardiostimulátoru/defibrilátoru 440 // D.5.2. Přístup k pacientovi s infekční endokarditidou 441 // D.5.3. Myokarditida infekční etiologie 441 // D.5.4. Perikarditida infekční etiologie 443 // D.5.5. Ložiskové infekce velkých cév 444 // Ъ1 D.6. Infekce lymfatického systému (Pavel Chalupa, Jiří Beneš) 445 // D.6.1. Uzlinový syndrom 445 // D.6.2. Přístup k pacientovi s uzlinovým syndromem 449 // D.6.3. Lymfangoitida 451 // D.6.4. Zvětšení sleziny infekčního původu 451 // D.6.5. Patogeneze a následky lymfotropních virových infekcí 452 // D.6.6. Infekce monocytů a makrofágů 453 // D.7. Infekce jater, žlučových cest a pankreatu (Pavel Chalupa) 454 // D.7.1. Virové hepatitídy 454 // D.7.2. Další difúzni jaterní leze infekční etiologie 458 // D.7.3. Ložiskové infekce jater 459 // D.7.3.1. Jaterní absces 459 // D.7.3.2. Granulomatózní hepatitída 460 // D.7.3.3. Cysty jater infekční etiologie 460 // D.7.4. Přístup k pacientovi s jaterní lèzi 461 // D.7.5. Infekce žlučníku a žlučových cest (Petr Husa) 462 // D.7.6. Infekce pankreatu 464 // D.8. Infekce střevního traktu (Jana Táborská) 465 // D.8.1. Infekční průjmová onemocnění 465 // D.8.2. Přístup k pacientovi s akutním průjmovým onemocněním 473 // D.8.3. Infekce spojené s vycestováním bakterií z trávicího ústrojí (Petr Husa) 477 // D.8.3.1. Peritonitida 477 // D.8.3.2. Intraperitoneální abscesy 478 // D.8.4. Infekce trávicího ústrojí projevující se dyspepsií 478 // D.9. Urogenitální infekce (Pavel Chalupa) 480 // D.9.1. Infekce močových cest 480 // D.9.1.1. Asymptomatická bakteriurie 482 // D.9.1.2. Akutní cystitida 482 //
D.9.1.3. Recidivující a chronická cystitida 482 // D.9.1.4. Akutní pyelonefritida 483 // D.9.1.5. Absces ledvin, perinefritický absces 484 // D.9.1.6. Chronická pyelonefritida 484 // D.9.1.7. Akutní infekce ledvin méně obvyklé etiologie 484 // D.9.1.8. Nozokomiální infekce močových cest 485 // D.9.2. Přístup k pacientovi s uroinfekcí 485 // D.9.3. Genitouretrální infekce u muže 486 // D.9.3.1. Uretritida 486 // D.9.3.2. Prostatitida 486 // D.9.3.3. Orchitida a epididymitida 487 // D.9.4. Infekce reprodukčních orgánů ženy 487 // D.9.4.1. Vulvovaginitida 487 // D.9.4.2. Cervicitida 489 // D.9.4.3. Infekce dělohy 489 // D.9.4.4. Hluboký pánevní zánět 489 // D.10. Infekce kůže a měkkých tkání (Jiří Beneš) 491 // D.10.1. Infekce kůže a podkoží 492 // D.10.1.1. Pyodermie 492 // D.10.1.2. Plošné infekce kůže 493 // D.10.1.3. Infekce kůže tvořící buly 494 // D.10.1.4. Kožní vřed infekčního původu 494 // D.10.2. Infekce hlouběji uložených tkání 496 // D.10.2.1. Klostridiové infekce: myonekróza a celulitida 496 // D.10.2.2. Streptokoková gangréna 497 // D.10.2.3. Nekrotizující fasciitida vyvolaná smíšenou flórou 497 // D.10.3. Vybrané nemoci a syndromy 497 // D.10.4. Přístup k infekcím měkkých tkání 499 // D.11. Infekce kostí a kloubů (Václav Chmelík) 501 // D.11.1. Akutní a chronická osteomyelitida 501 // D.11.2. Přístup k pacientovi s osteomyelitidou 504 // D.11.3. Infekce kloubů 505 // D.11.3.1. Hnisavá artritida 505 // D.11.3.2. Infekce kloubních náhrad 506 // D.11.3.3. Aseptická artritida 507 // D.12. Infekce nervového systému (D. Pícha, K. Honegr, T. Habanec, J. Beneš) 509 // D.12.1. Patogeneze, diagnostika a komplikace neuroinfekcí 509 // D.12.1.1. Ochrana mozku před infekcí 510 // D.12.1.2. Lumbální punkce, interpretace likvorových nálezů 511 //
D.12.1.3. Toxoinfekční encefalopatie 513 // D.12.1.4. Edém mozku, syndrom nitrolební hypertenze 514 // D.12.2. Hnisavé záněty centrálního nervového systému 514 // D.12.2.1. Hnisavá meningitida 514 // D.l2.2.2. Charakteristiky hnisavých meningitid v závislosti na etiologii 518 // D.12.2.3. Hnisavá meningitida novorozenců a kojenců 521 // D.12.2.4. Shuntová meningitida 521 // D.12.2.5. Absces mozku 522 // D.12.2.6. Další hnisavé infekce patřící k nervovému systému 523 // D.12.3. Nehnisavé záněty centrálního nervového systému 524 // D.12.3.1. Aseptická meningitida, encefalitida, myelitida 524 // D.12.3.2. Charakteristiky aseptických meningoencefalitid podle původců 526 // D.12.3.3. Postinfekční encefalomyelitida 530 // D.12.4. Přístup k pacientovi s horečkou a meningeálním drážděním 530 // D.12.5. Poruchy periferního nervového systému při infekčních chorobách 533 // Ъ1 INFEKČNÍ NEMOCI U VYBRANÝCH SKUPIN OSOB // Е.1. Infekce v graviditě a vertikálně přenesené infekce (Luděk Rožnovský) 537 // E.l.l. Infekce matky 537 // E.1.2. Intrauterinní infekce plodu 538 // E.1.3. Perinatální infekce 540 // E.1.4. Postnatální infekce 541 // E.1.5. Nejvýznamnější původci vrozených a perinatálních infekcí 542 // E.1.5.1. Virus rubeoly 542 // E.1.5.2. Cytomegalovirus 542 // ЕЛ.5.3. Virus herpes simplex 543 // E.1.5.4. Virus varicely a zostera 544 // E.1.5.5. Parvovirus B19 545 // E.1.5.6. Viry hepatitíd 545 // E.1.5.7. Jiné viry vyvolávající intrauterinní a perinatální infekce 546 // E.1.5.8. Treponema pallidum 546 // ЕЛ.5.9. Listeria monocytogenes 547 // E.1.5.10. Streptokoky skupiny В 547 // Е.1.5.11. Gramnegativní střevní tyčinky 548 // Е.1.5.12. Jiné bakterie vyvolávající intrauterinní a perinatální infekce 548 // E.1.5.13. Kandidy 548 // E.l.5.14. Toxoplasma gondii 549 //
E.2. Zvláštnosti infekcí v dětském věku (Alena Holčíková) 551 // E.2.1. Imunitní systém v dětském věku 551 // E.2.2. Symptomatologie dětského věku 552 // E.2.3. Dětské respirační infekce 553 // E.2.4. Lymfadenopatie u dětí 556 // E.2.5. Kojenecké průjmy 556 // E.3. Imunopatologické projevy a následky infekčních onemocnění // (Michal Holub) 558 // E.3.1. Syndrom Guillaina-Barrého, syndrom polyradikuloneuritidy 558 // E.3.2. Reiterův syndrom, reaktivní artritida 559 // E.3.3. Reyeův syndrom 560 // E.3.4. Syndrom toxického šoku 561 // E.3.5. Kawasakiho syndrom 562 // E.3.6. Erythema multiforme, Stevensův-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom // (toxická epidermální nekrolýza) 564 // E.3.7. Erythema nodosum 565 // E.3.8. Revmatická horečka 565 // E.3.9. Postreptokoková glomerulonefritida 567 // E.3.10. Hemolyticko-uremický syndrom 568 // E.3.11. Henochova-Schönleinova purpura 569 // E.3.12. Trombotická trombocytopenická purpura 570 // E.4. Sexuálně přenosné infekce (Pavel Chalupa, Jiří Beneš) 571 // E.5. Infekce u toxikomanů (Jiřina Hobstová) 574 // E.6. Infekce v souvislosti s neobvyklým poraněním 577 // E.6.1. Poranění zdravotníků nástrojem kontaminovaným krví (Hanuš Rozsypal, Jan Galský) 577 // E.6.2. Poranění náhodně nalezenou injekční jehlou (Jiřina Hobstová) 578 // E.6.3. Znásilnění (Jiří Beneš) 579 // E.6.4. Poranění způsobené zvířetem 579 // E.6.5. Uštknutí zmijí obecnou 580 // E.7. Infekce při závažných poruchách imunitního systému (Jiří Beneš) 582 // E.7.1. Nemoci doprovázející těžkou poruchu buněčné imunity 582 // E.7.2. Infekce u neutropenických pacientů (Jiří Beneš) 589 // E.7.3. Infekce po agresivní cytostatické léčbě 591 // E.7.4. Infekce po tzv. biologické léčbě 591 // E.7.5. Infekce při nedostatečné funkci sleziny 592 //
E.8. Nozokomiální nákazy (Jiří Beneš) 594 // E.8.1. Chirurgické ranné infekce 595 // E.8.2. Nozokomiální infekce močových cest 596 // E.8.3. Nozokomiální infekce krevního řečiště 598 // E.8.4. Nozokomiální pneumonic 600 // E.8.5. Surveillance nozokomiálních nákaz (Jiřina Hobstová) 602 // E.9. Preventivní opatření při cestách do zahraničí (Jiří Beran) 604 // E.9.1. Odhad rizika a priority očkování 604 // E.9.2. Povinná očkování 605 // E.9.3. Doporučená očkování 606 // E.9.4. Průjem cestovatelů a jeho prevence 608 // E.9.5. Malárie a její profylaxe 609 // E.9.6. Prevence trombózy hlubokých žil u cestovatelů 610 // E.9.7. Cestování těhotných žen 610 // E.9.8. Prevence pásmové nemoci 611 // Е.10. Importované infekce (Jiří Vaništa) 612 // E.10.1. Průjem cestovatelů 612 // E.10.2. Importované nákazy s horečkou jako hlavním příznakem 616 // E.10.3. Importovaná onemocnění s kožními projevy 620 // Е.10.4. Importovaná onemocnění s ikterem a/nebo poškozením jater 622 // E.11. Biologické zbraně a bioterorismus (Ladislav Machala) 624 // E.11.1. Typy biologických prostředků a způsoby jejich užití 625 // E.11.2. Ochrana před zásahem biologickými prostředky 626 // E.12. Názvy infekčních nemocí v různých jazycích (Jiří Beneš) 627 // Nejvýznamnější použité literární prameny 628 // Obrazová příloha 629 // Rejstřík 643
(OCoLC)614287377
cnb002087450

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC