Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.6) Půjčeno:68x 
BK
2., přeprac. a dopl. vyd.
Praha : Galén, c2011
ix, 182 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-759-2 (brož.)
Základy
Obsahuje bibliografii na s. 173 a rejstřík
000202104
Obsah // Á Obecné principy klinické farmakologie // 1. Náplň oboru...3 // A Klasifikace a názvy léčiv...4 // 2. Farmakokinetické principy... // 2.1. Príklady zjednodušených farmakokinetických výpočtíi // 2.1.1. Optimalizace parametrů infuzní aplikace... // 2.1.2. Úprava dávkování...? // 3. Farmakodynamické principy...11 // 4. Individuální rozdíly lékové odpovědi...15 // 4.1. Vliv hemodynamických zmén...15 // 4.2. Jaterní onemocnění...16 // 4.3. Onemocnění ledvin...18 // A Principy úpravy dávkování při snížené renální exkreci // léčiv...19 // 4.4. Genetický polymorfismus...23 // 5. Farmakoterapie ve stáří...27 // 6. Podávání léčiv v těhotenství a při kojení...31 // 7. Lékové interakce...35 // A Interakce s P-glykoproteinem...37 // A Klinický význam lékových interakcí...38 // 8. Nežádoucí účinky a lékové interakce...41 // 9. Terapeutické monitorování léčiv...43 // 9.1. Interpretace sérové koncentrace léčiv...45 // 9.2. Význam určování koncentrace léčiv...47 // 10. Klinické hodnocení nových léčiv // 49 // 40 SO ’¦J // V’I / Základy farmakologie // 11. Racionální používání léčiv...53 // 12. Toxicita látek a antidota...55 // 12.1. Základní příčiny a příznaky běžných toxických // syndromů...55 // 12.2. Základní antidota...58 // Á Léčiva používaná u jednotlivých systémů a onemocnění // 13. Trávicí ústrojí...6l // 13.1. Antacida...61 // 13.2. Antiulceróza...6l
// Á Antagoniste H,-receptorů...6l // 13.3. Inhibitory protonové pumpy...62 // 13.4. Spasmolytika a prokinetika...62 // 13.5. Antiemetika...63 // 13.6. Střevní adsorbencia a antidiaroika...63 // 13.7. Látky používané u idiopatických střevních zánětů...64 // 13.8. Laxativa...65 // 13.9. Antihemoroidalia...65 // 13.10. Látky ovlivňující složení a účinky žluči...66 // 13.11. Pankreatické enzymy...66 // Á nepatoprotektiva...66 // 14. Kardiovaskulární systém...67 // 14.1. Poruchy srdečního rytmu...67 // 14.2. Angina pectoris...69 // 14.2.1. Nitráty...69 // 14.2.2. Beta-blokátory...70 // 14.2.3. Í3radiny...71 // 14.2.4. Blokátory vápníkových kanálů...71 // 14.3. Infarkt myokardu...72 // 14.3.1. Akutní léčebná opatření...73 // 14.3.2. Sekundární prevence po infarktu myokardu...73 // 14.4. Chronické srdeční selhání...74 // 14.4.1. Inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin...75 // 14.4.2. Blokátory receptorů pro angiotenzin II...77 // 14.4.3. Adrenergní p-blokátory...77 // 14.4.4. Diuretika...77 // 14.4.5. Srdeční glykosidy...78 // 14.4.6. Další pozitivně inotropní látky...78 // 14.4.7. Ostatní léčiva...79 // 14.5. Arteriální hypertenze...79 // Obsah / VII // 15. Respirační systém...83 // 15.1. Asthma bronchiale...83 // 15.1.1. Preventivní antiastmatika...84 // 15.1.2. Rychle účinná antiastmatika...85 // A Methylxantiny...85 // A Inhalační antimuskarinika...86 // 15.2. Chronická bronchitída...87 // 15.3. Léčiva
ovlivňující kašel...87 // 15.3.1. Mukolytika...88 // 15.3.2. Antitusika...88 // 16. Nervový systém...89 // 16.1. Periferní nervový systém...89 // 16.1.1. Myasthenia gravis...91 // 16.1.2. Svalový spasmus...94 // 16.2. Centrální nervový systém...95 // 16.2.1. Základní neurotransmitery a jejich funkce...95 // A Acetylcholin...•...95 // A Serotonin...96 // A Noradrenalin...96 // A Dopamin...97 // 16.2.2. Antipsychotika...97 // 16.2.3. Antidepresiva...99 // 16.2.4. Thymoprofylaktika...101 // 16.2.5. Anxiolytika a hypnotika...101 // A Anxiolytika...102 // A Hypnotika...103 // 16.2.6. Nootropní látky a kognitiva...104 // 16.2.7. Epilepsie...104 // A Phenytoin...105 // A Carbamazepin...IO6 // A Valproát...106 // A Ethosuximid...106 // A Benzodiazepiny...107 // A Barbituráty...107 // A Novější antiepileptika...107 // 16.2.8. Parkinsonova nemoc...107 // A Agonisté dopaminových receptorů...108 // A Parkinsonský syndrom vyvolaný antipsychotiky...109 // 16.2.9. Migréna...HO // I6.2.IO. Léčiva tlumící vnímání bolesti (analgetika)...Ill // A Prostá analgetika a nesteroidní antirevmatika...Ill // A Nesteroidní antirevmatika...112 // A Opioidní analgetika... IH // A Drogová (látková) závislost...H6 // VIII/Základy farmakoloRic // 16.2.11. Léčiva používaná v terapii obezity // 117 // 17. Léčiva endokrinního a metabolického systému___II9 // 17.1. Thyreoidálnía antithyreoidálníléčiva... II9 // A Hormony štítné žlázy... 119 //  
Antithyreoidální léčiva...II9 // 17.2. Léčiva používaná ? terapii diabetů...120 // 17.2.1. Inzulin...120 // 17.2.2. Perorální antidiabetika...122 // A Sekretagoga...I23 // A Látky snižující periferní inzulínovou rezistenci...123 // A Látky podporující aktivitu inkretinů...124 // A Inhibitory a-glukosidázy...124 // 173. Hypolipidemika...124 // 17.4. Kortikosteroidy...126 // 17.4.1. Glukokortikoidy...127 // 17.4.2. Mineralokortikoidy...129 // 17.5. Ženské pohlavní hormony...129 // 17.3.1. Estrogeny... // A Modulátory estrogenových receptorů...130 // 17.5.2. Progesteron...130 // 17.5.3. Hormonální antikoncepce...131 // 17.6. Mužské pohlavní hormony...132 //  Androgeny...132 // 18. Léčiva používaná ? terapii infekcí // 18.1. Antibakteriální látky... // 18.2. Antifungální léčiva... // 18.3. Antivirotika... // 133 // 133 // 136 // 137 // 19. Nádorová onemocnění... // 19.1. Cytostatika... // 19.2. Hormonální léčiva v protinádorové léčbě // A Hormonální antagonisté... // 139 // 139 // 143 // 143 // 20. Krev a krvetvorné orgány...145 // 20.1. Anémie...145 // A Sloučeniny železa...145 // A Vitamin B12 a kyselina listová...145 // A Hemopoetické růstové faktory...146 // 20.2. Trombotické stavy...146 // 20.2.1. Žilní trombóza... 147 // A Nefrakcionovaný heparin...147 // A Nízkomolekulární hepariny...148 // A Deriváty hirudinu...148 // Obsah/IX // ? Antikoagulancia určená k perorálnímu podaní...148 // Á Fibrinolytika...150
// 20.2.2. Arteriální trombóza...151 // 21. Látky ovlivňující funkce imunitního systému...153 // 21.1. Farmakoterapie alergických onemocnení...153 // 21.2. Léčiva používaná u akutních reakcí přecitlivělosti...154 // 21.3. Imunosupresivní látky...155 // 22. Pohybové ústroji...157 // 22.1. Nesteroidní antirevmatika...157 // 22.2. Osteoartróza...158 // 22.3. Revmatoidní artritida...159 // 22.4. Osteoporóza...160 // 22.5. Dna...l6l // 23. Léky a renální systém...163 // 23.1. Otoky... 163 // 23.2. Diuretika...163 // 23.3. Nefrotoxicita a používání léčiv při snížené renální // funkci...164 // 24. Léčiva používaná v anesteziologii...167 // 24.1. Celková anestezie...167 // 24.1.1. Inhalační anestetika...167 // 24.1.2. Nitrožilní celková anestetika...I68 // 24.1.3. Periferní myorelaxancia...169 // 24.2. Místní anestezie...170 // Použitá a doporučená literatura...173 // Seznam zkratek...175 // Rejstřík...177
(OCoLC)768558848
cnb002236095

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC