Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Dokořán, 2011
369 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7363-392-9 (váz.)
Latinsko-český slovník
Chronologický přehled
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 341-354 a rejstřík
000202149
Předmluva 7 // 1. O čtvrtém řádu a o tom, jak věda objevila dějiny 9 // Čtvrtý řád. Převraty na tváři zemské. Není člověka zkamenělého. Velká doba ledová. // Obraz kvartérní minulosti se komplikuje. Pátrání po příčinách kvartérniho cyklu. Jak stará je geologická současnost? Technologie poznání minulosti. Člověk nad Slunce mocnější? // Na okraj: Kybernetika kvartérních změn. // 2. Několik poznámek ? důsledkům vývoje kvartérní vědy 51 // 3. Sto let pylové analýzy. Kapitola o metodě 57 // Pylová analýza v kostce. Pylový diagram. Nakládání s pylovými daty. Příklad první: Nález medem slazené potraviny v raně středověkém hrobě. Příklad druhý: 6 000 let nepřetržitého vývoje kulturní krajiny v České kotlině. Prozkoumanost našeho území pylovými analýzami a databáze PALYCZ. // 4. Příroda a člověk v neklidných časech. Přehled nejmladšího kvartérniho cyklu 99 // Vrcholná fáze posledního glaciálu. Pozdní glaciál - období klimatického chaosu. Holocén a jeho problematika. Přírodní procesy ve vývoji krajiny v holocénu. Rostoucí vliv člověka na přírodní poměry. Vrcholná fáze vývoje pravěké kulturní krajiny. // 5. Tajga za humny. Velké stěhování a velké vymírání I37 // Svět lovců mamutů. Sibiřské analogie pro středoevropskou dobu ledovou. // Na okraj: Nález staroholocenního pralesa ve středních Čechách. // 6. Krajinou posledních lovců 161 // Mezolit v Čechách. „Zemědělská revoluce“ a konec mezolitu. Mezolitické osídlení na březích jihočeského jezera. // Na okraj: „Noemova potopa“ a definitivní konec evropského mezolitu. // 7. Základní stavební plán české krajiny 182 // Z dávnoveku českých řek. Historie psaná řekou. Niva v holocénu. Proměna říční krajiny na prahu středověku. //
Na okraj: Vývoj říčního údolí na příkladu středního Polabí. // 8. Neslavný konec našich pralesů 203 // Iversenúv cyklus. Lesní optimum holocénu. Karbonátový cyklus. Jak vypadaly a na co doplatily - několik příkladů. Spolupráce, která se rozhodně vyplatí. // Na okraj: Lesy a oheň. // 9. Bobraspol. 219 // Bobři a lidé. Bobři a biodiverzita. Bobři nejsou sami. // Na okraj: Les versus bezlesí na prahu neolitu - věčné téma středoevropské paleoekologie. // 10. Inventura holocenní dynamiky české kulturní krajiny z hlediska teorií kolapsu 237 // Stručná kritika dvou populárních teorií kolapsu. Jak na krajinnou dynamiku. Vývoj osídlení na archeologických mapách. Vývoj vegetace podle pylových záznamů. Shrnutí, zobecnění a závěry. Poznámka nakonec. // Na okraj: Boleslavské hradiště a velká proměna krajiny na prahu středověku. // 11. Jeden kopec vládne všem. Vzestup a pád keltského hradiště na stolové hoře Vladař 269 // Fakta a legendy. Cisterna na akropoli. Soustava cisteren na předhradí. Vladař jako centrum kulturní krajiny. Proměny kulturní krajiny na Vladaři a v okolí - shrnutí. // Na okraj: Kolaps v Boiohaemu a konec Keltů ve střední Evropě. // 12. Krátké postglaciální historie vybraných biotopů v České republice 3°9 // Doubravy a dubohabřiny. Bučiny a jedlobučiny. Borové lesy. Smrčiny. Lužní lesy. Stepní trávníky. Mezofilní trávníky - louky a pastviny. Mokřady. Nová divočina. // Citovaná literatura 34 // Slovníček odborných pojmů 355 // Vysvětlení latinských pojmenování biologických taxonů z pylových diagramů 360 Nomenklaturní a ediční poznámka 363 Rejstřík 364
cnb002257346

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC