Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Encyklopedie
Vyd. 1.
Praha : Knižní klub, 2011
648 s. : il., mapy, portréty ; 31 cm

objednat
ISBN 978-80-242-3114-3 (váz.)
angličtina
Terminologický slovník
Obsahuje rejstřík
000202170
? // 1 .ONDON. NEW YORK. MELBOURNE. MUNICH, DELHI // A DO RUNG KINDERSI.FY ROOK // www.dk.tuin // ľi’ir puhli’Knl :r. <irfjr Brir.iir. in 2010 bv Dulling Kind.-rdcy Limhcd Si) Smini. Luiidoii WC2R ORI. // ? Pfiiguin Coi:i(i;my // Originai ľnglidi riilc-.líir Nan imi lliunrv Boob’ // Copyrighl 0 2010 Dulling Kind-1,ky LiminsI, A I’tnn.uin ?. ?? pany lumvoni copyright í) 21)10 Smithmnun Instiiurion // Tnuulniioti ? 2011 bv Mollili AinJiia, Ronunj Andělovi. Kir Hjr.ulk.i. Ridde Mnrivrk. Jiri V.lii? // AII liglii’ ititi >4x1 // / angliťkfho nňginilu ? N.initil Himorv Book, vydínithu nakladiiulnvini l\ // i ig Kindtidcy v Lundyně v rott 2011 picliuili Ing. Minili Andini («r. ’UM 0171. RNDr. Romana Andŕrnv.i («?. 210 AD.i}. Ing lYii I lanitlka. PhD. (vii 112-207», RN Di. Radek Muiivek (»tr. b-10i) ? pml". RN Di. |in Viru. DrSt. 11 ? 20.S 21M // ObAiku mim ??? vm‘M «iprwii Vojiiih Kylxd // Rfmcovalv RNDr. Rfgnu Kiilovi RNDr Kvj Ifinriov.i OiimvuiNt HiiHKiuRK.t IVtm Diesik-io-.’.i ???w miiAKioR David Dwük Ki.li ??? 648 // Vvimi ? kuRimedia (iionn. k. i. Knii.ni klub. Ná.Ip»ní i>.‘. 150 Dl), v rote 2011 jako swiu 5840. publikaci Sv/Bt TYTOSTLIDIÖ. .pol,. i. «>.. Pulia Vydání první // ISBN 97S-S0-242-3114*3 // Naie knihy r-a trh dixlivi hiiiomrdi.i kniini distribuce. // Nádražní 32. 150 IX) Pialla 5 Zelena linka: SIX) ?? 203 Tel.: 2% 536 111 l ux: 2% 530 24ŕ. nhjcdnavky-vivi’cuiomcdia ? Knihy l/e zakoupil v iiiicrnctuvéni knihkupcem’ // UW/í’.f>HX. lí
// ÚVOD 6 // O TÉTO KNIZE 8 // ŽIVOUCÍ ZEMĚ MINERÁLY, MIKROSKOPICKÝ // Živoucí planeta Země v pohybu Měnící se klima Prostredí pro život Vliv člověka 12 HORNINY ŽIVOT // 14 16 13 A ZKAMENĚLINY MINERÁLY 38 PROKARYOTA PROTOC.TISTA 90 94 // 20 HORNINY 62 Méňavkovci a příbuzní 96 // Původ života 22 KOSILI Ľ 74 Ričlkovci 97 // Evoluce a diverata 24 Rhizaria 98 // Evoluce na postupu 26 Alveolata 100 // Klasifikace 28 Heterokonca 101 // Zvířecí rodokmen 30 Rud uchy a zelené rasy 103 // Strom života 32 // OBSAH // SMITHSONŮV INSTITUT // Smirhsonňv insciruc, založený v rocc 1846. je nejvetiím muzeem a výzkumným pracovištěm na svčcč — zahrnuje 19 múzeí a galerií a Národní zoologicky park. Celkový počet artefaktu, umeleckých del a muků uložených ve sbírkách Smuhsonova insduuu $c odhaduje na 137 milionň a nejvíce z nich je umfcféno v Národním přírodovědném muzeu, které uchovává více než 126 milionu vzorku a předmětů. Smithsonův iiutitut je rovněž renomovaným výzkumným střediskem, které se pxlílí na osvětové činnosti, pracuje pro veřejné blaho a poskytuje stipendia v ohlasri umění, věd a historie. //  . //  3 ?oo // REDAKČNÍ KONZULTANT // David Buniie je držitelem ceny Aventis/a vědeckou literaturu a editorem mimořádné úspěšného titulu // Zvifer nakladatelství Dorling Kindcrslcy. Sám éi se spoluaurory napsal přes 100 knih a ’* // Londýnské zoologické společnosti. // enem // AUTOŘI
PŘÍSPĚNTCŮ // Ritharcl Beall)’, Dr. Amy Jane Beer, Dr. Oliarle Deeming, Dr. Kirn Dennis Bryan, Dr. Franues Dipper, Dr. Chris Gibson, Derek Harvey, profesor Tim I lalliday, Geofirc)’ Kibby, Jod lew, Fdicicy Maxwell. Dr. George C. MeGavin, Dr. Pat Morris, Dr. Douglas Palmer, Dr. Katie Parsons, Chris Pellant, Helen Pellant, Michael Scott, Carol Usher // // ROSTLINY // JATROVKY // MliCIIY // KAI’R/VDINY AJĽJICI1 PŘÍBUZNÍ // CYKASY JINAN Y A LiAN OVCE // JEHLIČNANY KVETOUCÍ ROSTLINY Prvotní kmosemenně Magnoliidae Jcdnodéložné Pravé dvoudéložné // HOUBY // ŽIVOČICHOVÉ // 108 STOPKONTTRUSr. no HOUBY // VŘECKOVÝTRUSÉ 112 HOUBY // LIŠEJNÍKY // 118 // 122 // 124 // 128 // 130 // 150 // BEZOBRATLÍ 210 Houby Žahavci ,,, Plošténci 236 Hlísti 242 Kmuíkovci Didpkovci Žel vniky Členovci Pavoukovci Nohatky H romaici Kotyii Hiny/. // Panice Mcchovci Ramenonožci Měkkýši Mlži ’ // Plži // Hlavonožci Chrousmaiky Kel nátky Ostnokožci // STRUNATCI // RYBY // Be«elistnatci // Paryby // Paprskoploutví // Noľdrati // OBOjZlVFI-NÍCI // ŤÁby // Červoři // Ocasatí // PLAZI // Želvy // Haterie // J esteri // Dvouplazi // Hadi // Krokodýli // PTÁCI // Tinamy // Pštrosi* // Hrabaví // Vrubozobí // Tučňáci // Potáplice // 248 // 250 // 252 // 256 // 257 // 258 // 258 // 259 // 260 262 268 268 269 274 300 // 300 .301 // 301 // 302 304 309 313 // 313 // 314 // 318 // 320 // 322 // 323 330 // 349 // 350 // 352 // 365 // 366 // 370 // 372 // 379
380 387 390 •100 // 404 // 406 // 406 // 408 // 412 // 416 // 420 // Trubkonosí 421 Potápky 423 Plameňáci 424 Brodiví 425 Vcslonozf 428 Dravci 430 Krdtkokridli 438 Dlouhokndlí 444 Stepokurové 452 Měkkozobí 453 Papoušci 456 Kukačky 460 Sow 463 Lelkově 467 Svištouni 469 Trogoni 472 Myšáci 472 Srostloprstl 473 Šplhavci 477 Pěvci 482 // SAVCI 500 Vcjcorodl 502 Vačnatci 503 Běrcouni 512 Zlatokici a bodlíni 513 H rabici 514 Sireny 515 Damani 515 Chobot natci 516 Pásovci 517 lenochodi a mravenečníci 520 Zajíci 521 Hlodavci 523 Taný 533 Letuchy 533 Primáti 534 Letouni 550 Ježkovit i 558 Rejskovití 559 l.uskouni 561 Šelmy 562 Lichokopytníci 588 Sudokopytníci 594 Kytovci 612 // GLOSÁŘ 618 // REJSTŘÍK 622 // PODĚKOVÁNÍ 644
cnb002194830

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC