Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2010
547 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7021-722-1 (váz.)
Světová náboženství
aramejština, hebrejština
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000202185
1 Úvod -- 1.1 Číst rabínskou literaturu -- 1.2 K volbě písma, funkci závorek a interpunkci -- 1.3 Způsob přepisu hebrejštiny a aramejštiny -- 2 Teologické východisko: písemná a ústní tóra -- 2.1 Tóra v Bibli -- 2.2 Tóra jako logos -- 2.3 Tóra jako zákon -- 2.4 Ústní tóra jako záruka výlučného vztahu -- 2.5 Ústní tóra jako záruka aktuálnosti -- 2.6 Písemná tóra jako zjevený artefakt -- 2.7 Rabínská vykladačská pravidla -- 2.8 Písemná a ústní tóra: od počátku souběžně -- 3 Dějinný rámec rabínského hnutí -- 3.1 Dějiny ve službách teologie -- 3.2 Politický rámec rabínského židovství -- 3.3 Od Peršanů k helénistickým královstvím -- 3.4 Pod vládou cézarů -- 3.5 Peršané neboli „Babylon" -- 4 Tradiční periodizace rabínských dějin -- 4.1 Období druhého chrámu -- 4.2 Období tanajců -- 4.3 Období amorajců -- 4.3.1 Izraelští amorajci -- 4.3.2 Babylonští amorajci ---
4.4 Závěrečné období (savorajců a gaonů) -- 5 Žánry a díla rabínské literatury -- 5.1 Mišna a Tosefta -- 5.1.1 Mišna -- 5.1.2 Tosefta -- 5.2 Talmudy -- 5.2.1 Talmud jeruzalémský neboli Jerušalmi -- 5.2.2 Talmud babylonský neboli Bavli -- 5.3 Midrašická tvorba -- 5.3.1 Halachické midraše -- 5.3.2 Agadické midraše -- 5.4 Targumy -- 6 Židovství očima okolního světa -- 6.1 V antice -- 6.2 V Novém zákoně -- 6.3 Podle apoštolských otců -- 6.4 V křesťanské Evropě -- 6.5 Křesťanští hebraisté -- 7 Okolní svět v pojetí rabínské literatury -- 7.1 Dynamika vyvolení -- 7.2 Sedm přikázání synům Noachovovým -- 7.3 Rabínská literatura o křesťanech -- 8 Další směry židovského myšlení -- 8.1 Vykladači podvojné Tóry -- 8.2 Dějepisectví -- 8.3 Polemiky -- 8.4 Filosofie -- 8.5 Mystické tradice -- 8.6 Chasidismus a ortodoxie -- 8.7 Sionismus -- 8.8 Wissenschaft des Judenthums -- a moderní studium judaistiky -- 9 K této publikaci ---
9.1 Proč právě tento výběr -- 10 Targum -- 10.1 Úvod -- 10.2 Gn 4,1-8 v Bibli a v targumech Neofiti, Onkelos a Pseudojonatan -- 11 Mišna a Tosefta -- 11.1 Mišna, traktát Brachot -- 11.1.1 Mišna, traktát Brachot úvod -- 11.1.2 Mišna, traktát Brachot text -- 11.1.3 Exkurz: Provolání Slyš a jeho požehnání -- 11.1.3.1 První ranní požehnání Jocer or -- 11.1.3.2 Druhé ranní požehnání Ahava raba -- 11.1.3.3 První večerní požehnání -- 11.1.3.4 Druhé večerní požehnání Láska -- 11.1.3.5 Provolání Slyš -- 11.1.3.6 Ranní požehnání Emet ve-jaciv -- 11.1.3.7 Večerní požehnání Emet ve-emuna -- 11.1.3.8 Druhé večerní požehnání Haškivenu -- 11.1.3.9 Modlitba Osmnácti -- [resp. devatenácti požehnání] neboli Amida -- 11.2 Mišna, traktát Avot -- 11.2.1 Mišna, traktát Avot úvod -- 11.2.2 Mišna, traktát Avot-text -- 11.3 Mišna, traktát Jadajim -- 11.3.1 Mišna, traktát Jadajim úvod -- 11.3.2 Mišna, traktát Jadajim text ---
11.4 Tosefta, traktát Brachot -- 11.4.1 Tosefta, traktát Brachot úvod -- 11.4.2 Tosefta, traktát Brachot text -- 12 Midraše -- 12.1 Mechilta de-rabi Jišmael -- 12.1.1 Mechilta úvod -- 12.1.2 Mechilta, paraša Be-šalach, traktát Amálek 1 -- (Ex 17,8nn)-text -- 12.1.3 Mechilta, paraša Jitro, traktát Ba-chodeš 5 -- (Ex 20,2nn) text -- 12.2 Šifra -- 12.2.1 Šifra-úvod -- 12.2.2 Šifra Va-jikra, Ptichta text -- 12.2.3 Šifra Va-jikra, Be-har, paraša 1 text -- 12.2.4 Šifra Va-jikra, Be-har, paraša 2, kapitola 1 text -- 12.3 Be-rešit Raba (Genesis Raba) -- 12.3.1 Be-rešit Raba úvod -- 12.3.2 Be-rešit Raba I (ke Gn 1,1)-text -- 12.3.3 Be-rešit Raba XXII (ke Gn 4) text -- 12.4 Va-jikra Raba (Levitikus Raba) -- 12.4.1 Va-jikra Raba, parašaEmor, -- kapitola XXVII úvod -- 12.4.2 Va-jikra Raba, paraša Emor, -- kapitola XXVII text -- 12.5 Tanchuma neboli Jelamdenu -- 12.5.1 Tanchuma neboli Jelamdenu, -- paraša Ki tisa 33-36 úvod ---
12.5.2 Tanchuma, paraša Ki tisa, paragraf 33 text -- 12.5.3 Tanchuma, paraša Ki tisa, paragraf 34 text -- 12.5.4 Tanchuma, paraša Ki tisa, paragraf 35 text -- 12.5.5 Tanchuma, paraša Ki tisa, paragraf 36 text -- 12.5.6 Tanchuma, paraša Ki tisa, paragraf 37 text -- 13 Talmud jeruzalémský (Jerušalmi) -- a traktát Avot de-rabi Natan -- 13.1 Jerušalmi -- 13.1.1 Jerušalmi, traktát Pesachim, VI, 1-úvod.# -- 13.1.2 Jerušalmi, traktát Pesachim, VI, 1 text -- 13.2 Avot de-rabi Natan -- 13.2.1 ARNIV-úvod -- 13.2.2 ARNIV-text -- 14 Talmud babylonský (Bavli) -- 14.1 Bavli, traktát Brachot -- 14.1.1 Bavli, Brachot 28b-úvod -- 14.1.2 Bavli, Brachot 28b text -- 14.2 Bavli, traktát Sabat -- 14.2.1 Bavli, Sabat 29b-31b-úvod -- 14.2.2 Bavli, Sabat 29b-31b-text -- 14.3 Bavli, traktát Chagiga -- 14.3.1 Bavli, Chagiga 14b-16a-úvod -- 14.3.2 Bavli, Chagiga 14b-16a-text -- 14.4 Bavli, traktát Bava Mecija -- 14.4.1 Bavli, Bava Mecija 58b-59b-úvod ---
14.4.2 Bavli, Bava Mecija 58b-59b text -- 14.5 Bavli, traktát Sanhedrin -- 14.5.1 Bavli, Sanhedrin 90a-99a úvod -- 14.5.2 Bavli, Sanhedrin 90a-99a (Perek chelek) text. 14.6 Bavli, traktát Mnachot -- 14.6.1 Bavli, Mnachot 29a-29b-úvod -- 14.6.2 Bavli, Mnachot 29a-29b text -- 15 Glosář a rejstříky -- 15.1 Glosář (rejstřík a slovník důležitých termínů rabínské literatury) -- 15.2 Rejstřík rabínů -- 15.3 Rejstřík biblických míst -- 15.4 Rej střik jmen
(OCoLC)697267223
cnb002148054

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC