Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Galén, c2011
262 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7262-704-2 (váz.)
ISBN 978-80-7262-929-9 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
Popsáno podle tištěné verze
000202207
7 // Obsah // SEZNAM AUTORŮ...5 // 1. FARMAKOTERAPIE REFLUXNÍ NEMOCI JÍCNU...13 // (Radek Kroupa) // 1.1. Úvod...13 // 1.1.1. Etiopatogeneze...14 // 1.2. Farmako terapie...15 // 1.2.1. Režimová a dietní opatření...16 // 1.2.2. Antacida...17 // 1.2.3. Inhibitory protonové pumpy...17 // 1.2.4. H2-blokátory...20 // 1.2.5. Prokinetika...21 // 1.2.6. Nové možnosti farmakoterapie .. J... 21 // 1.2.7. Ostatní možnosti léčby refluxní nemoci jícnu...22 // 1.3. Terapie ve specifické situaci...22 // 1.3.1. Terapie mimojícnových příznaků...22 // 1.3.2. Noční reflux...23 // 1.3.3. Barrettův jícen...23 // 1.3.4. Alkalický/biliární reflux...24 // 1.3.5. Obtížné léčitelný/refrakterní GERD // 1.3.6. Terapie GERD v těhotenství... // 1.3.7. GERD a Helicobacter pylori... // 1.4. Rizika dlouhodobé léčby...27 // // 2___Farmakoterapie v gastroemerologii // 2. FARMAKOTERAPIE NEMOCÍ TENKÉHO STŘEVA...29 // (Jan Bureš, Stanislav Rejchrt, Marcela Kopáčova) // 2.1. Úvod...29 // 2.2. Celiakie...30 // 2.3. Crohnova choroba...30 // 2.4. Entcropatie z nesteroidních antiflogistik ...30 // 2.5. Exsudativní entcropatie...31 // 2.6. Syndrom bakteriálního přerůstání v tenkém střevě ...32 // 2.7. Syndrom krátkého střeva...33 // 2.8. Cévní léze tenkého střeva...38 // 2.9. Chronická postiradiacní enteritida...39 // 2.10. Whipplcova choroba...39 // 2.11. Chronická mezcnteriální ischémie (meiopragia intestinalis)...40 // 2.12. Dietní léčba
a umělá výživa u chorob tenkého střeva...40 // 2.13. Závěr...40 // 3. FARMAKOTERAPIE IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ ... 43 // (Vladimír Zbořil) // 3.1. Léčebná strategie idiopatických střevních zánětů...43 // 3.2. Farmakoterapeutické modality...48 // 3.2.1. Aminosalicyláty...48 // 3.2.2. Kortikostcroidy...49 // 3.2.3. Imunosuprcsiva...53 // 3.2.4. Azathioprin/6-merkaptopurin v léčbě ulcerózní kolitidy...56 // 3.2.5. Cyklosporin v léčbě uleeró/.ní kolitidy...60 // 3.2.6. Biologická terapie ...61 // 4. NEMOCI ANOREKTÁLNÍ OBLASTI...69 // (Michal Konečný) // 4.1. Anatomicko-fyziologické poznámky...69 // 4.2. Symptomatologie nemocí anorektální oblasti a vyšetřovací metody ... 70 // 4.3. Onemocnění anální oblasti...70 // 4.3.1. Hemeroidy (hemoroidální nemoc)...70 // 4.3.2. Řitní trhlina...72 // 4.3.3. Sfinkteritida...74 // 4.3.4. Kryptitida...74 // 4.3.5. Abscesy a píštčle...75 // 4.3.6. Karcinom anu...76 // 4.3.7. Perianální kondylomata...77 // 4.3.8. Prolaps...77 // 4.3.9. Řitní inkontinence...77 // 4.3.10. Řitní svědivka ...78 // Obsah // 9 // 4.4. Onemocnění rekta...80 // 4.4.1. Iritační prokiitida ...80 // 4.4.2. Postiradiacní proktiiida...81 // 4.4.3. Infekční a parazitární proktitidy...81 // 4.4.4. Ulcus recti cryptogcnes ...82 // 4.4.5. Ischemická proktitida...83 // 4.4.6. Anorektální bolesti (proktalgie) ...83 // 5. LÉČENÍ EXOKRINNÍ PANKREATICKÉ NEDOSTATEČNOSTI... 85 // (Petr Dítě, Bohuslav
Kianička) // 5.1. Úvod...85 // 5.2. Význam exokrinní pankreatické sekrece v klinice...87 // 5.3. Použití léku s obsahem pankreatických enzymů...87 // 5.4. Charakteristika léků s pankreatinem...88 // 5.5. Selhání léčby...91 // 6. FARMAKOTERAPIE KRVÁCENÍ PŘI PORTÁLNÍ HYPERTENZI... 93 // (Tomáš Fejfar, Tomáš Vaňásek, Václav Šafia, Petr Hůlek) // 6.1. Jícnové varixy...94 // 6.1.1. Terapie akutního krvácení...95 // 6.1.2. Selhání léčby...101 // 6.1.3. Primární prevence...103 // 6.1.4. Sekundární prevence ...105 // 6.2. Žaludeční varixy...106 // 6.3. Rektální varixy...108 // 6.4. Ektopické varixy ...108 // 6.5. Portální hypertenzní gastropatie...108 // 6.6. Budoucnost léčby portální hypertenze...109 // 6.7. Terapie krvácení při prehepatální portální hypertenzi...109 // 6.7.1. Terapie krvácení při extrahepatální obstrukci portální žíly...110 // 6.7.2. Terapie krvácení při izolované trombóze lienální žíly...111 // 7. FARMAKOTERAPIE VIROVÝCH HEPATITÍD...115 // (Petr Husa, Libuše Husová) // 7.1. Akutní virové hepatitídy...115 // 7.1.1. Profylaxe virových hepatitíd...117 // 7.1.2. Terapie akutních virových hepatitíd...118 // 7.2. Chronické virové hepatitídy...119 // 7.2.1. Terapie chronické hepatitídy ?...120 // 7.2.2. Terapie chronické hepatitídy C...124 // 10 // Farmakoicrapic v eastrocmcroloeii // 8. FARMAKOTERAPIE ONEMOCNĚNÍ JATER // A BILIÁRNÍCH CEST...127 // (Tomáš Vaňásek, Jan
Lata) // 8.1. Metabolická onemocnění...127 // 8.1.1. Genetická hcmochromató/a...127 // 8.1.2. Wilsonova choroba ...128 // 8.1.3. Nealkoholická stcatóza a nealkoholická stcatohepatitida jater.130 // 8.2. Autoimunitní hepatitída ...132 // 8.3. Překryvné syndromy...135 // 8.4. Primární biliární cirhóza...136 // 8.5. Primární sklerózující cholangitida...138 // 8.6. Intoxikace...140 // 8.7. Jaterní poškození způsobené alkoholem...142 // 8.8. Onemocnění žlučníku a žlučových cest...146 // 8.8.1. Cholelitiáza...146 // 8.8.2. Akutní cholecystitida...148 // 8.8.3. Extrahepatální cholcstáza...149 // 8.8.4. Cholangitida...150 // 8.8.5. Parazitární cholangitidy...151 // 8.8.6. Funkční poruchy žlučových cest...152 // 8.8.7. Biliární dyskinezc...152 // 8.8.8. Dysfunkce Oddiho svěračc...153 // 9. TERAPIE ASCITU A HEPATORENÁLNÍHO SYNDROMU...155 // (Jan Lata) // 9.1. Ascites...155 // 9.1.1. Terapie nekomplikovaného ascitu...155 // 9.1.2. Terapie refrakterního ascitu...158 // 9.2. Hcpatorenální syndrom...162 // 10. TERAPIE FUNKČNÍCH PORUCH TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ...167 // (Karel LtikáŠ) // 10.1. Úvod...167 // 10.2. Klasifikace...167 // 10.3. Symptomatologie...168 // 10.4. Enologie a patogeneze...169 // 10.5. Definice...169 // 10.6. Rozdělení...170 // 10.6.1. Funkční dyspepsie horní...170 // 10.6.2. Funkční dyspepsie dolní...171 // Obsah // H // 10.7. Diagnóza...172 // 10.8. Terapie ...173 // 10.9. Prognóza...182 // 11. PANKREATICKÁ
bolest a její léčba // (Petr Dítě, Ivo Novotný) // 11.1. Úvod... // 11.2. Příčiny pankreatické bolesti... // 11.3. Charakteristika pankreatické bolesti.. // 11.4. Terapie ... // 183 // 183 // 184 187 187 // 12. // 12.1. // 12.2. // 12.3. // 12.4. // 12.5. // 12.6. 12.7. // FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA AKUTNÍ PANKREATITIDY // (Jan Martínek, Svatopluk Solar, Filip Závada, Miroslav Zavoral) // Hydratace... // Korekce poruch vnitřního prostředí... // Terapie bolesti... // Antibiotika... // Nutriční podpora... // Komplexní léčba multiorgánového selhání... // Farmakologické intervence se sporným přínosem // 195 // 196 // 197 // 198 // 199 201 202 203 // 13. FARMAKOTERAPIE U OSOB S AKUTNÍM NEVARIKÓZNÍM // KRVÁCENÍM DO HORNÍ ČÁSTI GIT...205 // (Vlastimil Procházka) // 13.1. Úvod...205 // 13.2. Klinický obraz...208 // 13.3. Diagnosticko-terapeutické postupy...209 // 13.4. Léky ovlivňující tvorbu žaludeční HC1...212 // 13.5. Léčiva ovlivňující hemostázu...213 // 13.6. Léčiva s vazoaktivnimi účinky...215 // 13.7. Závěr...217 // 14. VÝŽIVA NEMOCNÝCH S ONEMOCNĚNÍM // TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ...219 // (Milan Dastych) // 14.1. Nespecifické střevní záněty...219 // 14.1.1. Ulcerózní kolitida ...219 // 14.1.2. Crohnova choroba...220 // 14.2. Syndrom krátkého střeva...223 // 14.2.1. Pooperační období...223 // 14.2.2. Období adaptace...224 // 14.2.3. Terapie komplikací...228 // 12 // Farmakoterapie v gastroenterologi i
14.3. // 14.4. // 14.5. // 14.6. // Akutní pankreatitida ... Chronická pankreatitida . Stavy po resekci žaludku . Výživa u onemocnění jater // 229 // 231 // 232 232 // 15. FARMAKOTERAPIE NEUROENDOKRINNÍCH TUMORŮ.237 // (Karel Starý, Jiří Tomášek) // 15.1. Úvod...237 // 15.2. Somatostatin...237 // 15.2.1. Somatostatinové receptory...238 // 15.2.2. Analoga somatostatinu...239 // 15.3. Interferony...241 // 15.4. Postavení chemoterapie v léčbě neuroendokrinních nádorů...242 // 15.4.1. Chemoembolizace i...243 // 245 // POUŽITÉ ZKRATKY REJSTŘÍK... // 249
(OCoLC)768558833
cnb002236094

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC