Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.3) Půjčeno:61x 
BK
Praha : Raabe, c2010
206 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-86307-96-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 202-206
000202299
1 Úvod -- 2 Vstup do světa školní matematiky -- Předmatematická výchova školní matematika a matematika Cíle předmatematická výchovy Aktivity a role dítěte v nich Metody a formy práce -- Dítě s nadprůměrnými schopnostmi, nebo nadané na matematiku? Dítě a počítač, interaktivní tabule -- 3 Zadání informací -- Ústní komunikace Obrázek -- Práce s podmínkou Výběr informací -- Zaměřenost v poslechu na vybraná slova -- 4 Práce s otázkou a odpovědí -- Otázka Odpověď Cíle -- Porozumění otázce Rozlišování otázek Formulace otázky Odpovědi na zjišťovací otázky Otázka, řešení úloh a hádanky Úplná odpověď -- 5 Porovnávání -- Charakter porovnávaných objektů Přirozené porovnávání Základní porovnávání Porovnávání rozdílem Porovnávání podílem Aktivity -- 6 Přiřazování -- Dvojice -- Zobrazení prosté -- Zobrazení -- Přiřazení v užším slova smyslu Didaktické poznámky Aktivity -- 7 Třídění -- Třídění v práci učitele Schopnost třídit Vlastnosti tříd Zadání souboru Vztahy Jazyk třídění Co není třídění? Nástroje pro zařazení do tříd Charakteristické vlastnosti tříd Třídění a pojmotvorný proces Reprezentace třídy Identifikace Spontánní třídění Nápodoba třídění Třídění vědomé Třídění úplné Usnadnění procesu třídění Redukované třídění Průběžné třídění -- 8 Ostré lineární uspořádání -- Nepodstatné jevy pro uspořádání
První-poslední -- Vztah daný a vztah k němu opačný Orientace v uspořádaném souboru Typologie vztahů a uspořádání Úplné uspořádání Redukované uspořádání Dynamické a statické uspořádání -- 9 Uvažování a usuzování -- Uvažování Usuzování Aktivity -- 10 Kvantita -- Komunikace a kvantita -- Strategie porovnávání množství Úskalí Aktivity -- Úkoly a jazykové obraty -- 11 Číslo -- Číslo bez významu kvantity Role předškolního vzdělávání Číslo jako hodnota Číslo a pedagogické směry Číslo a číslice Číslo a výuka cizího jazyka Cesta ke znaku Další číselné obory -- 12 Počet -- Modely čísla Určování počtu a jistota Počítání po jedné -- Určování počtu naráz, na první pohled Smíšené určování počtu Jde vždy určit počet objektů? Vliv rodiny na pojetí čísla Jak obměňovat modely -- 13 Počet a jazyk -- Nula -- Otázka jako stimul -- 14 Jisté možné -- Jistě ano-jistě ne Možnosti -- Hra a volba možnosti Aktivity -- 15 Prvky pravděpodobnosti v aktivitách MŠ -- Převod situace s nízkou pravděpodobností na pravděpodobnost vysokou nebo na jistotu Stimulace řeči ve specifických situacích Slovní zásoba -- Míra pravděpodobnosti ve slovním vyjádření Pravděpodobnost a její význam pro učitele -- 16 Prvky kombinatoriky v hrách a jiných aktivitách -- Charakteristika aktivit Zásobník aktivit typu A Zásobník aktivit typu B Zásobník aktivit typu C -- 17 Evidence
jevů a prvky statistiky -- 18 Závěr -- 19 Literatura
(OCoLC)681498532
cnb002126463

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC