Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2009
xi, 207 s. : il. (převážně barev.) ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-619-9 (váz.)
Vydáno ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
000202319
Klinické využití -- Jana Votrubová -- 1. Pozitronová emisní tomografie -- Otakar Bělohlávek -- Fyzikální aspekty PET -- Radioaktivní přeměna (3+ -- Princip detekce -- Rušivé jevy -- 2D a 3D režim snímání -- Celotělové snímání -- Zpracování dat -- Radiofarmaka -- Užívané radionuklidy -- Fluoro-deoxy-glukóza -- Fluorid sodný -- Značené aminokyseliny -- Fluorothymidin -- Cholin -- Acetát -- Značené peptidy -- F-DOPA -- Markery hypoxie -- Sloučeniny s 150 -- Perfuzní markery -- Neurotransmitery -- 2. Principy výpočetní tomografie -- a metodika vyšetření -- Jiří Ferda -- 2.1. MDCT -- 2.2. Provedení vyšetření -- 2.3. Expozice -- 2.4. Kolimace a datová stopa -- 2.5. Faktor stoupání, perioda rotace -- 2.6. Sekvenční a dynamické sériové skenování -- Sekvenční skenování -- Dynamické sériové skenování -- 2.7. Spirální skenování -- 2.8. Dynamické objemové skenování -- 2.9. Nízkodávková vyšetření -- CT plic -- CT-kolografie -- CT-urografie -- CT paranazálních dutin -- Pediatrická vyšetření -- 2.10. Skenování duální energií -- Chemická analýza konkrementů -- Virtuální nativní zobrazení -- Perřuzní zobrazení -- Sub trakce kalcia -- 2.11. Hybridní zobrazení -- 2.12. Rekonstrukce dat -- Hrubá data (raw data) -- Šíře obrazu (slice width) -- Rekonstrukční inkrement (slice increment). Rekonstrukční algoritmus (reconstruction filter, convolution kernel) -- 2.13. Prostorové rozlišení
-- Matice (matrix) -- Zobrazované pole (field of view FOV) -- 2.14. Časové rozlišení -- Datová interpolace -- Zobrazení srdce a časové rozlišení -- 2.15. EKG synchronizace -- Volba fáze srdečního cyklu -- Prospektivní EKG triggering -- Retrospektivní EKG gating -- Proudová modulace (ECG pulsing) -- 2.16. Kontrast a šum -- Objem těla -- Expoziční parametry -- Síře datové stopy -- Síře rekonstruované vrstvy -- Rekonstrukční algoritmus -- 2.17. Intravenózní podání kontrastní látky -- Způsob podání -- Aplikační schémata -- 2.18. Parametry intravenózního podání kontrastní látky -- Zpoždění skenování -- Průtok a objem -- Koncentrace a příkon jodu -- 2.19. Cirkulační čas a cirkulační fáze -- Cirkulační čas -- Cirkulační fáze -- 2.20. Aplikace kontrastní látky do tělních dutin -- Nitrokloubní aplikace CT-artrografie -- Intrathekální aplikace -- Aplikace do močového měchýře -- CT-cystografie -- Aplikace do žlučových cest -- Aplikace kontrastní látky do peritoneální -- dutiny -- Aplikace do patologické dutiny -- 2.21. Aplikace kontrastní látky do trávicí trubice -- Perorální aplikace -- Perrektální aplikace -- 2.22. Analýza zobrazení -- 2.23. Multiplanární rekonstrukce -- Izotropie zobrazení -- Paralelní, radiální a zakřivené rekonstrukce -- 2.24. Maximum intensity projection -- 2.25. Minimum intensity projection -- 2.26. Volume rendering technique -- 3. Registrace a fúze obrazů --
Otakar Bělohlávek -- Registrace objemů -- Fúze obrazů -- Možnosti využití registrace a fuze -- 4. Hybridní zobrazování PET/CT -- Jana Votrubová, Pavel Máca -- Technické podmínky -- Registrace PET a CT obrazu -- Korekce absorpce na podkladě CT dat -- Artefakty plynoucí z korekce absorpce -- podle CT dat -- Vliv respirace -- Příprava pacienta -- Lačnění -- Glykemie a inzulinemie -- Hydratace -- Příprava střeva před CT vyšetřením -- Příprava pacienta před intravenózní aplikí -- jodové kontrastní látky -- Intravenózní kanyla -- Aplikace radiofarmaka -- Aplikace jodové kontrastní látky -- Postup vyšetření -- Strategie vyšetření -- Kontraindikace -- 5. Radiační ochrana -- Otakar Bělohlávek -- Radiační ochrana pacienta -- Radiační ochrana personálu -- 6. Hodnocení nálezu a možné omyly -- Jana Votrubová, Jaroslav Ptáček, Miroslav Špaček -- Semikvantitativní hodnocení pomocí SUV -- Kvalitativní hodnocení obrazu -- Fyziologická diskribuce FDG -- Možné omyly v hodnocení PET obrazu -- PET/CT artefakty -- Patologicky nález FDG-PET/CT -- 7. Nádory centrální nervové soustavy -- Otakar Bělohlávek -- Incidence a epidemiologie -- Klasifikace -- Diagnostika -- Primární a diferenciální diagnostika -- Grading -- Navigace -- Kontrola terapeutického efektu a průkaz -- recidivy -- 8. Nádory hlavy a krku -- Iva Kantorova -- Incidence, etiologie a epidemiologie -- Klasifikace -- Rozdělení zhoubných nádorů (ZN)
hlavy -- a krku podle anatomických oblastí -- Společná charakteristika karcinomů -- ORL oblasti -- Diagnostika pomocí zobrazovacích metod. Primární tumor a staging -- Primární tumor -- Lymfatické uzliny -- Vzdálené metastázy -- Kontrola terapeutického efektu a restaging -- Efekt léčby -- Lokální recidiva -- Indikační kritéria k FDG-PET/CT -- 9. Nádory štítné žlázy -- Iva Kantorova -- Incidence, etiologie a epidemiologie -- Prognóza -- Klasifikace -- Diagnostika pomocí zobrazovacích metod -- Primární nádory a staging -- Kontrola terapeutického efektu a restaging. Indikační kritéria k FDG-PET/CT -- 10. Nádory plic -- Jana Votrubová -- Incidence, etiologie a epidemiologie -- bronchogenního karcinomu (BCA) -- Klasifikace -- Diagnostika -- Akumulace FDG v BCA -- CT obraz BCA -- Primární nádory a staging -- Primární nádor -- Lymfatické uzliny -- Vzdálené metastázy -- Staging SCLC -- Kontrola terapeutického efektu a restaging Indikace k FDG-PET/CT -- 11. Nádory trávicí trubice -- Jana Votrubová -- 11.1. Nádory jícnu -- Incidence, etiologie a epidemiologie -- Klasifikace -- Diagnostika -- Akumulace FDG u karcinomu jícnu -- CT obraz karcinomu jícnu -- Primární nádor a staging -- Primární nádor -- Lymfatické uzliny a vzdálené metastázy -- Kontrola terapeutického efektu a restaging. Indikační kritéria k PET/CT -- 11.2. Nádory žaludku -- Incidence, etiologie a epidemiologie -- Diagnostika -- Akumulace FDG u karcinomu
žaludku -- CT obraz karcinomu žaludku -- Primární nádor a staging -- Primární nádor -- Lymfatické uzliny -- Vzdálené metastázy -- Kontrola terapeutického efektu a restaging. Indikační kritéria k PET/CT -- 11.3. Kolorektální karcinom -- Incidence, etiologie a epidemiologie -- Diagnostika -- Akumulace FDG u karcinomu tračníku -- CT obraz karcinomu tračníku -- Primární nádor a staging -- Primární nádor -- Lymfatické uzliny -- Vzdálené metastázy -- Kontrola terapeutického efektu a restaging -- Spolehlivost FDG-PET/CT v diagnostice -- recidivy CRC -- Indikační kritéria k PET/CT -- 12. Nádory pankreatu -- Jana Votrubová -- Incidence, etiologie a epidemiologie -- Klasifikace -- Diagnostika -- CT obraz -- Akumulace FDG -- Primární nádor a staging -- Kontrola terapeutického efektu a restaging Indikační kritéria k PET/CT -- 13. Nádory jater, žlučníku a žlučových cest -- Jana Votrubová -- Incidence, etiologie a epidemiologie -- Diagnostika -- CT obraz -- Akumulace FDG -- Primární nádory a staging -- Kontrola terapeutického efektu a restaging Indikační kritéria k PET/CT -- 14. Urologické nádory -- Jana Votrubová -- 14.1. Karcinom močového měchýře -- Incidence, etiologie a epidemiologie -- Klasifikace -- Diagnostika -- CT obraz -- Akumulace FDG -- Primární nádor a staging -- Kontrola terapeutického efektu a restaging Indikační kritéria k PET/CT -- 14.2. Karcinom ledvin -- Incidence, etiologie a epidemiologie -- Diagnostika
-- CT obraz -- Akumulace FDG -- Staging -- Kontrola terapeutického efektu a restaging Indikační kritéria k PET/CT -- 14.3. Karcinom prostaty -- Diagnostika -- CT obraz -- Akumulace FDG -- Primární nádor a staging -- Indikační kritéria k PET/CT -- 14.4. Testikulární nádory -- Incidence, etiologie a epidemiologie -- Klasifikace -- Diagnostika -- Akumulace FDG -- Primární nádory a staging -- Seminomy klinické stadium I -- Seminomy klinické stadium II -- Neseminomy klinické stadium I -- Neseminomy klinické stadium II -- Klinické stadium III -- Kontrola terapeutického efektu a restaging Indikační kritéria k PET/CT -- 15. Gynekologické nádory -- Jana Votrubová -- 15.1. Karcinom děložního hrdla -- Incidence, etiologie a epidemiologie -- Klasifikace -- Diagnostika -- CT obraz -- Akumulace FDG -- Primární nádory a staging -- Kontrola terapeutického efektu a restaging -- Indikační kritéria k PET/CT -- 15.2. Karcinom ovarií -- Incidence, etiologie a epidemiologie -- Klasifikace -- Diagnostika -- CT obraz -- Akumulace FDG -- Primární nádory a staging -- Kontrola terapeutického efektu a restaging Indikace k PET/CT -- 16. Karcinom mammy -- Jana Votrubová -- Incidence, etiologie a epidemiologie -- Klasifikace -- Diagnostika -- Akumulace FDG -- Primární nádory a staging -- Kontrola terapeutického efektu a restaging Indikační kritéria k PET/CT -- 17. Nádory muskuloskeletálního systému -- Jana Votrubová, Hana Krizová -- Incidence, etiologie
a epidemiologie -- Klasifikace -- Diagnostika -- CT obraz -- Akumulace FDG -- Primární nádory a staging -- Kontrola terapeutického efektu a restaging -- Indikační kritéria k PET/CT -- Scintigrafie skeletu -- Indikace -- 18. Lymfomy -- Jana Votrubová -- Incidence, etiologie a epidemiologie -- Diagnostika -- CT morfologie -- Akumulace FDG -- Primární nádory a staging -- Kontrola terapeutického efektu a restaging -- Definice pozitivního PET skenu -- u sledování lymfomů po léčbě -- Doporučené časové intervaly PET a PET/CT -- vyšetření po ukončení léčby -- Hodnocení kostní dřeně -- Posuzování léčebné odpovědi u lymfomů -- Kompletní odpověď -- (CR complete response) -- Částečná odpověď (PR partial response)., -- Stabilizované onemocnění -- (SD stable disease) -- Relaps onemocnění po CR / Progrese -- onemocnění po PR, SD -- Srovnání FDG-PET s galiovou scintigrafií Indikační kritéria k PET/CT -- 19. Melanom -- Jana Votrubová -- Incidence, etiologie a epidemiologie -- Diagnostika -- Akumulace FDG -- Primární nádory, staging a restaging -- Indikační kritéria k PET/CT -- 20. Nádory dětí a dospívajících -- Edita Kabíčková -- Incidence, etiologie a epidemiologie -- Diagnostika -- FDG-PET v diagnostice a léčbě dětských nádorových onemocnění -- 20.1. Maligní lymfomy -- Přehled zobrazovacích metod používaných v diagnostice dětských maligních lymfomů -- Využití FDG-PET v diagnostice maligních --
lymfomů dětí a dospívajících -- Primární staging -- Kontrola terapeutického efektu a restaging -- 20.2. Nádory muskuloskeletálního systému -- Přehled zobrazovacích metod používaných v diagnostice sarkomů kostí a měkkých -- tkání u dětí -- Využití FDG-PET v diagnostice sarkomů -- kostí a měkkých tkání u dětí -- a dospívajících -- 21. Kardiologie -- Antonín Fikrle -- 21.1. Úvod -- 21.2. Perfuze myokardu -- Fyziologie -- Radiofarmaka -- N-amoniak -- 82Rubidium -- Voda značená radioaktivním kyslíkem -- Průběh vyšetření -- Farmakologická zátěž -- Vazodilatační látky adenosin, -- dipyridamol -- Sympatikomimetika dobutamin, -- arbutamin -- Chladový test (»cold pressor test«) -- Emisní záznam -- Transmisní záznam -- 21.3. Metabolismus myokardu -- Fyziologie -- Radiofarmaka -- 2-[18F]-fluoro-2-deoxy-D-glukóza -- (FDG) -- uC-palmitát -- nC-acetát -- 18F-fluoromisonidazol -- Viabilita myokardu s FDG průběh vyšetření -- Příprava vyšetřovaného -- Vlastní vyšetření -- Interpretace vyšetření -- Ostatní vyšetření metabolismu průběh vyšetření -- 21.4. Klinický význam PET u nemocných se známou či suspektní ischemickou chorobou srdeční -- Preklinické stadium ischemické choroby -- srdeční -- Klinicky manifestní ischemická choroba srdeční -- Technické přednosti -- Diagnostická přesnost v detekci -- ischemické choroby srdeční -- Chronické srdeční selhání -- Viabilita myokardu --
Klinicky význam posouzení viability myokardu -- Předpověď zlepšení regionální a globální -- funkce levé komory -- Remodelace levé komory -- Stanovení rizika a prognózy -- 21.5. Inervace myokardu -- Fyziologie -- Radiofarmaka -- Klinická aplikace neurotransmisního zobrazení -- Transplantace srdce -- Ischemická choroba / Infarkt myokardu -- Srdeční selhání / Kardiomyopatie -- Arytmie -- Diabetes mellitus -- Primárně neurologické onemocnění -- Význam neurotransmisního zobrazení -- 21.6. Hybridní PET/CT -- Korekce PET záznamů na atenuaci -- Kvantifikace stupně koronární aterosklerózy -- CT kalciové skóre koronárních arterií -- CT koronární angiografie -- Posouzení charakteru aterosklerotických -- plátů -- 21.7. Závěr -- 22. Epileptologie -- Zdenek Vojtech -- 22.1. Úvod -- 22.2. PET v epileptologii -- PET u meziotemporálních epilepsií -- PET u extratemporálních epilepsií -- 22.3. Koregistrace -- 23. Záněty -- Monika Jarůškovd -- 23.1. Úvod -- 23.2. Horečky neznámého původu -- Vaskulitidy -- Infekce kloubních náhrad, osteomyelitida -- Infekce cévní protézy -- Další zánětlivá onemocnění
(OCoLC)505914731
cnb002011273

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC