Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Ústav Českého národního korpusu, 2011
289 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-138-5 (NLN ; brož.)
Studie z korpusové lingvistiky ; sv. 17
Obsahuje bibliografii na s. 207-217 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000202328
Obsah // Seznam zkratek a značek 9 // Úvod 11 // 1. Onomastická gramatika 14 // 2. Cfl, metody a struktura práce 16 // 3. Použitá terminologie 20 // 4. Literatura 27 // 4.1. Deklinace oikonym češtiny v odborné a populárnč-naučné literatuře 27 // 4.2. Deklinace oikonym češtiny v mluvnicích 31 // 4.2.1. Mluvnice česká J. Gebauera 31 // 4.2.2. Mluvnice česká J. Gebauera a V. Ertla 33 // 4.2.3. Mluvnice spisovné češtiny F. Trávnička 35 // 4.2.4. Nauka o českém jazyku V. Šmilauera 37 // 4.2.5. Česká mluvnice B. Havránka a A. Jedličky 38 // 4.2.6. Mluvnice češtiny *0 // 4.2.7. Příruční mluvnice češtiny 43 // 4.2.8. Shrnutí // 5. Materiálová východiska 47 // 5.1. Možnosti korpusu SYN2005 při zkoumání deklinace oikonym 47 // 6. Teoretická východiska popisu deklinace oikonym češtiny 51 // 6.1. Charakteristické vlastnosti proprii a jejich vliv na deklinaci 51 // /6.2. Diference morfologických vlastnostíapelativ a oikonym S3 // 6.3. Diference morfologických vlastností oikonym a ostatních tříd proprii 55 // 7. Gramatické kategorie oikonym 57 // 7.1. Gramatický rod a životnost 57 // 7.2. Gramatické číslo 66 // 7.3. Pád 69 // 8. Deklinačnŕ typy a vzory oikonym češtiny 74 // 8.1. Návrh systému deklinace oikonym češtiny 74 // 6 // 8.2. Kritéria pro výběr vzorových jmen 75 // 8.3. Deklinace oikonym a problematika transonymizace // v materiálu korpusu SYN2005 76 // 9. Substantívni deklinace singulárová 81 // 9.1. Oikonyma
ženského rodu s vokalickým zakončením 81 // 9.1.1. Nsg. zakončený na -a 81 // 9.1.1.1. Interpretace v současných jazykových příručkách 81 // 9.1.1.2. Stav v korpusu SYN2005 81 // 9.1.1.2.1. Soubor singulárových oikonym zakončených na -a 81 // 9.1.1.2.2. Typ 1A - vzor Ostrava 89 // 9.1.2. Nsg. zakončený na -e(ě) 91 // 9.1.2.1. Interpretace v současných jazykových příručkách 91 // 9.1.2.2. Stav v korpusu SYN2005 93 // 9.1.2.2.1. Soubor singulárových oikonym zakončených na -e(ě) 93 // 9.1.2.2.2. Typ 2A - vzor Bystřice 95 // 9.1.2.2.2.1. Podtyp I 2A - vzor Kaplice 101 // 9.1.2.2.3. Shrnutí 111 // 9.2. Oikonyma ženského rodu s konsonantickým zakončením 112 // 9.2.1. Nsg. zakončený na souhlásku pravopisně měkkou nebo obojetnou 112 // 9.2.1.1. Interpretace v současných jazykových příručkách 112 // 9.2.1.2. Stav v korpusu SYN2005 116 // 9.2.1.2.1. Soubor oikonym češtiny zakončených na souhlásku pravopisně // měkkou nebo obojetnou 116 // 9.2.1.2.2. Typ ?? - vzor Třeboň 119 // 9.2.1.2.2.1. Podtyp I ?? - vzor Aš 126 // 9.2.1.2.3. Typ 3B - vzor Uhříněves 127 // 9.2.1.2.3.1. Podtyp 13B - vzor Zliv 130 // 9.2.1.2.3.2. Podtyp II3B - vzor Příbram 132 // 9.2.1.2A. Shrnutí 137 // 9.3. Přehled deklinace substantivních singulárových tříd 139 // 10. Substantivni deklinace plurálová 141 // 10.1. Oikonyma ženského rodu s vokalickým zakončením 141 // 10.1.1. Npi zakončený na -e(ě) 141 // 10.1.1.1. Interpretace v současných
jazykových příručkách 141 // 10.1.1.2. Stav v korpusu SYN2005 147 // 10.1.1.2.1. Soubor pomnožných oikonym zakončených na -e(ě) 147 // 10.1.1.2.2. Typ 4A - vzor Pardubice 150 // 10.1.1.2.2.1. Podtyp I 4A - vzor Vršovice 154 // 10.1.1.2.2.2. Podtyp II 4A - vzor Kravaře 156 // 10.1.1.2.3. Typ 4B - vzor Nusle 158 // 10.1.1.2.3.1. Podtyp 14B - vzor Koloděje 160 // 10.1.1.2 A. Shrnutí 164 // 7 // 10.t .2. Npl. zakončený na -y 166 // 10.1.2.1. Interpretace v současných jazykových příručkách 166 // 10.1.2.2. Stav v korpusu SYN2005 767 // 10.1.2.2.1. Soubor pomnožných oikonym ženského rodu // zakončených na -y 767 // 10.1.2.2.2. Typ 5A - vzor Zahrádky 172 // 10.1.2.2.3. Soubor pomnožných oikonym zakončených na -y s tendencí // ke kolísání v 174 // 10.2. Přehled deklinace substantivních plurálových tříd 180 // 11. Adjektivní’ deklinace singulárová 182 // 11.1. Oikonyma ženského rodu s vokalickým zakončením 182 // 11.1.1. Nsg. zakončený na -á 182 // 11.1.1.1. Interpretace v současných jazykových příručkách 182 // 11.1.1.2. Stav v korpusu SYN2005 183 // 11.1.1.2.1. Soubor singulárových oikonym zakončených na -á 183 // 11.1.1.2.2. Typ 6A - vzor Blatná 190 // 12. Závěr * __ _ _192 // Summary 204 // Literatura 207 // Internetové zdroje 217 // Seznam příloh 218 // * // / // 8
cnb002269696

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC