Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
2., dopl. vyd.
Praha : Mladá fronta, 2011
153 s. : barev. il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-204-2453-2 (váz.)
Aeskulap
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000204987
2. Patofyziologie akutní pooperační bolesti -- (P. Ševčík) -- 2.1 Obecné poznámky -- 2.2 Patofyziologie pooperační bolesti -- 2.2.1 Schéma vzniku reflexů při pooperační bolesti -- 2.2.2 Negativní působení pooperační bolesti na jednotlivé orgánové systémy -- 2.2.3 Psychické účinky pooperační bolesti -- 2.2.4 Pozdní následky nedostatečné pooperační analgezie -- 3. Faktory ovlivňující pooperační bolest -- (P Ševčík) -- 4. Měření bolesti -- (D. Bejšovec, T. Gabrhelík) -- 4.1 Diagnostika bolesti -- 4.2 Měření bolesti -- 4.2.1 Neverbální metody hodnocení bolesti -- 4.2.2 Verbální metody hodnocení bolesti -- 4.2.3 Multidimenzionální metody hodnocení bolesti -- 5. Incidence a intenzita pooperační bolesti -- (J.Málek) -- 6. Pooperační analgezie -- 6.1 Nefarmakologické postupy (J. Málek) -- 6.2 Systémová farmakoterapie (J. Málek) -- 6.2.1 Způsoby podání -- 6.2.2 Používané látky -- 6.3 Lokoregionální metody analgezie (D. Mach) -- 6.3.1 Úvod -- 6.3.2 Lokální anestetika -- 6.3.3 Infiltrační analgezie -- 6.3.4 Neuroaxiální techniky v analgezii -- 6.3.5 Periferní blokády v analgezii -- 6.3.6 Speciální lokoregionální techniky v analgezii -- 6.4 Multimodální analgezie (J. Málek) -- 6.5 Preemptivní analgezie (P. Ševčík) -- 7. Doporučení pro jednotlivé typy operací u dospělých -- 7.1 Výkony s předpokládanou malou pooperační bolestí (]. Málek) -- 7.1.1 Předoperační opatření -- 7.1.2
Opatření prováděná v průběhu operačního výkonu -- 7.1.3 Opatření v pooperačním období -- 7.1.4 Alternativní možnosti -- 7.2 Výkony s předpokládanou střední pooperační bolestí -- (M. Vojtíškova) -- 7.2.1 Předoperační opatření -- 7.2.2 Opatření prováděná v průběhu operačního výkonu -- 7.2.3 Opatření v pooperačním období -- 7.2.4 Alternativní možnosti -- 7.3 Výkony s předpokládanou velkou pooperační bolestí -- (I. Křikava) -- 7.3.1 Úvod -- 7.3.2 Předoperační opatření -- 7.3.3 Opatření prováděná v průběhu operačního výkonu -- 7.3.4 Opatření v pooperačním období -- 7.3.5 Alternativní možnosti -- 8. Pooperační analgezie u dětí -- (V Mixa) -- 8.1 Patofyziologie dětské bolesti -- 8.2 Farmakologické odlišnosti dětského věku -- 8.2.1 Aplikace perioperační analgezie dítěti -- 8.3 Systémová analgetika používaná v dětské perioperační péči -- 8.4 Regionální anestézie a analgezie -- 8.4.1 Anatomické a fyziologické odlišnosti dětského věku -- ve vztahu k regionální anestézii -- 8.4.2 Toxické komplikace -- 8.4.3 Alergická reakce na lokální anestetika -- 8.4.4 Epidurální anestézie -- 8.4.5 Subarachnoidální anestézie -- 8.4.6 Periferní nervové bloky 1 -- 8.5 Taktika perioperační analgezie dětí ] -- 8.6 Monitorace kvality pooperační analgezie 1 -- 8.7 Doporučení pro jednotlivé typy operací u dětí ] -- 8.7.1 Krátké operační výkony ] -- 8.7.2 Střední operační
výkony ] -- 8.7.3 Velké operační výkony 1 -- 9. Pooperační analgezie po císařském řezu a u kojících matek -- (]. Málek) ] -- 10. Pooperační analgezie u osob s chronickou bolestí dlouhodobě užívajících opioidy -- (J. Lejčko) ] -- 10.1 Definice chronické bolesti (CHB) ] -- 10.2 Charakteristika nemocných s CHB ] -- 10.3 Současné postupy v léčbě CHB -- (ve vztahu k pooperační analgezii) 1 -- 10.3.1 Farmako terapie 1 -- 10.3.2 Intervenční algeziologické postupy ] -- 10.4 Pooperační analgezie u nemocných léčených dlouhodobě opioidy ] -- 10.4.1 Specifické faktory opioidní léčby ] -- 10.4.2 Volba pooperační analgezie 1 -- 11. Pooperační analgezie u geriatrickych pacientů -- (J. Lejčko) ] -- 12. Pooperační analgezie u ambulantních operací -- (]. Málek D. Mach) 1 -- 12.1 Zvláštnosti skupiny ] -- 12.2 Předoperační opatření ] -- 12.3 Opatření prováděná v průběhu operačního výkonu 1 -- 12.4 Opatření v pooperačním období ] -- 13. Organizace léčby pooperační bolesti -- (D. Bejšovec, T. Gabrhelík, V. Kubricht) ] -- 13.1 Úvod a zařazení léčby pooperační bolesti do multioborové péče o pacienta 1 -- 13.2 Cíle léčby pooperační bolesti ] -- 13.3 Základní pravidla léčby akutní pooperační bolesti -- 13.4 Koncept bolesti jako páté vitální funkce -- 13.5 Organizace léčby pooperační bolesti při zavedeném systému APS (Acute Pain Service) -- 14. Další perspektivy léčby pooperační bolesti
-- (J.Málek)
(OCoLC)746836722
cnb002192052

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC