Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén : Karolinum, c2008
385 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-402-7 (Galén ; váz.)
ISBN 978-80-246-1451-9 (Karolinum ; váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 385 a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
Vydavatel: Univerzita Karlova
000204999
7 // Obsah // PŘEDMLUVA 15 Absces tváře 32 // Absces pterygomandibulámí // a parafaryngeální 32 // 1. CHIRURGII ÚSTNÍ, ČEUSTNÍ A OBLIČEJOVÁ 17 Absces submandibulámí // Jiří Mazánek a submentální 32 // 1.1. Kraniofaciální deformity . 17 Flegmonózní zánět ústní spodiny 32 // Kraniostenózy . 17 Záněty očnice a okolí 33 // Kombinované synostózy - syndromy.. . 18 Flegmóna očnice 33 // Obličejové rozštěpy . 18 Zánět rtu 33 // Kraniální meningokéla Zánět jazyka 33 // a encefalokéla . 18 Terapie kolemčelistních zánětů 33 // Dysplasia otomandibularis . 18 ¦ Záněty čelistní dutiny 33 // Hypertelorismus, hypotelorismus . 19 ¦ Záněty čelistních kostí 34 // Dysostosis mandibulofacialis .19 1.4.2. Specifické záněty 34 // Terapie kraniofaciálních deformit .19 Actinomycosis cervicofacialis 34 // 1.2. Čelistní anomálie . 19 Tuberkulóza 35 // 1.3. Traumatologie orofaciální soustavy .20 Syfilis 35 // 1.3.1. Obecná část .20 1.5. Choroby slinných žláz 35 // Dušení .20 Vývojové vady 35 // Zapadnutí jazyka .20 Sialoadenitida 35 // Mechanické překážky .20 Sialolitiáza 35 // Krvácení .21 Slinné píštěle 36 // Poranění velkých krčních cév .22 Sialoadenózy 36 // Porucha vědomí .22 Nádory 36 // Likvorea .22 1.6. Cysty orofaciální oblasti 37 // Poranění páteře .22 Kostní cysty zubního původu 37 // Traumatický šok .22 Kostní cysty bez vztahu ? zubu 37 // Jiná poranění
a poškození .22 Cysty měkkých tkání 38 // 1.3.2. Speciální část .23 1.7. Onemocnění mízních uzlin 38 // ¦ Poranění měkkých tkání obličeje ... .24 1.8. Choroby čelistního kloubu 39 // ¦ Zlomeniny střední obličejové Poruchy vývoje 39 // etáže ..25 Záněty čelistního kloubu 39 // ¦ Zlomeniny dolní čelisti .28 Dysfunkční algický syndrom // ¦ Poranění čelistního kloubu .29 myofasciální 40 // Luxace dolní čelisti .29 Ankylosis temporomandibularis 40 // Kontuze a distorze čelistního kloubu ... .29 Kloubní kontraktura 40 // ¦ Nutná opatření při Luxace čelistního kloubu 41 // čelistně-obličejových zraněních ..29 1.9. Nádory orofaciální oblasti 41 // ¦ Chyby při ošetřování obličejových 1.9.1. Prekancerózy orofaciální oblasti 41 // poranění ..30 1.9.2. Maligní a benigní nádory 42 // 1.4. Kolemčelistní záněty .31 ¦ Epitelové nádory 42 // 1.4.1. Nespecifické záněty .31 Benigní epitelové nádory 42 // ¦ Subperiostální a submukózní Maligní epitelové nádory 42 // abscesy ..31 ¦ Mezenchymové nádory 42 // ¦ Další kolemčelistní záněty .32 Benigní mezenchymové nádory 42 // Absces sublingvální .32 Maligní mezenchymové nádory 43 // 8 // Základy speciální chirurgie // ¦ Odontogenní nádory...43 // ¦ Nádory slinných žláz...44 // ¦ Nádory z nervové tkáně...44 // ¦ Pigmentové nádory...44 // ¦ Nepravé nádory...44 // Kontrolní otázky...44 // 2. KRK 47
// Jaroslav Vyhnánek, Pavel Pafko // 2.1. Vrozené cysty a krční píštěle...47 // Cysta et fistula medialis...47 // Cysta et fistula lateralis...47 // Hygroma colli cysticum...47 // 2.2. Torticollis - caput obstipum...47 // 2.3. Syndrom homi hrudní apertury...47 // Costa cervicalis...48 // Cervikobrachiální syndrom, skalenový syndrom...48 // 2.4. Onemocnění mízních uzlin...48 // 2.5. Epulis // - obrovskobuněčný osteoklastom...48 // 2.6. Štítná žláza...48 // 2.6.1. Poruchy funkce...50 // Hyperthyreóza...50 // Hypothyreóza...50 // 2.6.2. Záněty štítné žlázy...50 // 2.6.3. Nádory štítné žlázy...50 // 2.7. Příštítná tělíska...51 // 2.8. Tracheostomie...51 // Indikace...51 // Operační technika...52 // Komplikace...53 // Kontrolní otázky...53 // 3. JÍCEN A BRÁNICE 55 // Miloslav Duda // 3.1. Jícen...55 // 3.1.1. Ezofagokardiální achalazie...55 // 3.1.2. Hiátová hemie...57 // 3.1.3. Refluxní nemoc jícnu...58 // 3.1.4. Di vertikly jícnu...61 // 3.1.5. Poranění jícnu...62 // Traumatická perforace // a mediastinitida...62 // Spontání perforace - Boerhaaveho // syndrom...63 // Poleptání...63 // 3.1.6. Nádory jícnu...63 // Benigní nádory ...63 // Maligní nádory jícnu...64 // 3.2. Bránice...67 // Traumatické ruptury bránice...67 // Kontrolní otázky...67 // 4. ŽALUDEK A DUODENUM 69 // Přemysl Šmejkal // 4.1. Vředová choroba...69 // ¦ Komplikace vředové choroby...70 // Perforace a penetrace...70 // Krvácení...71
// Stenóza...71 // ¦ Chirurgická terapie vředové // choroby...72 // ¦ Komplikace po operacích vředové // choroby...73 // 4.2. Volvulus žaludku...74 // 4.3. Syndrom Malloryho-Weisse...74 // 4.4. Hemoragická gastroduodenitida...74 // 4.5. Hyperplazie sliznice ...74 // 4.6. Benigní nádory žaludku...75 // 4.7. Gastrointestinální stromální tumor.75 // 4.8. Lymfom žaludku...75 // 4.9. Karcinom žaludku...76 // Epidemiologie...76 // Morfologie...76 // Klinický obraz...77 // Diagnostika...77 // Terapie...77 // 4.10. Operační techniky ...78 // Kontrolní otázky...79 // 5. TENKÉ STŘEVO 81 // Zbyněk Vobořil // 5.1. Meckelův divertikl...81 // 5.2. Morbus Crohn...82 // 5.3. Benigní nádory...83 // 5.4. Karcinoid...84 // 5.5. Maligní nádory...84 // 5.6. Syndrom krátkého střeva...84 // Kontrolní otázky...85 // 6. TLUSTÉ STŘEVO A KONEČNÍK 87 // Luboš Holubec // 6.1. Divertikulámí choroba tlustého střeva... 87 // 6.2. Colitis ulcerosa...89 // 6.3. Tuberkulóza tlustého střeva...89 // 6.4. Megakolon...90 // 6.5. Benigní nádory tračníku...90 // ¦ Nádorové polypy...90 // Solitámí adenomy...90 // Mnohočetné adenomy ...90 // ¦ Hamartomy...91 // ¦ Zánětlivé polypy...91 // 6.6. Kolorektální karcinom...91 // 6.6.1. Karcinom tračníku...92 // Karcinom pravé poloviny tračníku...92 // Karcinom levé poloviny tračníku...92 // Terapie karcinomu tračníku...93 // Obsah // 9 // 6.6.2. Karcinom rekta ..94 9. NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ 119
// 6.7. Karcinom anorekta ..95 Pavel Pafko // 6.8. Nenádorová onemocnění řitě 9.1. Obecná část .. 119 // a konečníku ..96 ¦ Bolest .. 119 // 6.8.1. Periproktální absces ..96 Viscerální bolest .. 119 // 6.8.2. Anorektální pištěl ..97 Parietální bolest ..120 // 6.8.3. Fissura ani ..98 ¦ Anamnéza u náhlých příhod // 6.8.4. Hemoroidy ..98 břišních ...120 // 6.8.5. Prolaps rekta ..99 ¦ Diagnostika .. 120 // 6.8.6. Sinus pilonidalis sacrococcygealis 100 Vyšetření břicha .. 120 // Kontrolní otázky 100 Zobrazovací metody ..122 // Laboratorní vyšetření .. 122 // 9.2. Speciální část ..122 // 7. ŽLUČNÍK, ŽLUČOVÉ CESTY ? JÁTRA 101 9.2.1. Zanethve náhle příhody brism .. 122 // Jan Schützner, Vladislav Třeská Perforovaný žaludeční // 7.1. Žlučník 101 a duodenální vřed ..123 // 7.1.1. Cholecystolitiáza 101 Akutní cholecystitida ..124 // 7.1.2. Cholecystitida 103 Akutní pankreatitida ..124 // Akutní cholecystitida 103 Akutní apendicitida ..125 // Chronická cholecystitida 104 Akutní divertikulitida tračníku .. 128 // 7.1.3. Nádory žlučníku 104 9.2.2. Ileus ..128 // Karcinom žlučníku 104 ¦ Obturační ileus ..128 // 7.2. Žlučové cesty 105 Strangulační ileus ..129 // 7.2.1. Morbus Caroli 105 Volvulus tračníku ..129 // 7.2.2. Choledocholitiáza 105 Invaginace ..129 // 7.2.3. Cholangoitida 106 ¦ Paralytický ileus ..129 // 7.2.4. Nádory žlučových cest 107 ¦ Cévní ileus ..130 // 7.3. Játra
107 9.2.3. Krvácení do trávicího ústrojí ..130 // 7.3.1. Poranění jater 107 Poranění břišní dutiny ..130 // 7.3.2. Benigní onemocnění jater 108 Hematemeze a meléna .. 131 // Hemangiom 108 Malloryho-Weissův syndrom .. 131 // Cysty 108 Kontrolní otázky ..132 // Fokální nodulámí hyperplazie 109 // Adenom z parenchymatózních buněk 109 // Jatemí abscesy 109 10. KÝLY 133 // 7.3.3. Nádory jater 110 Petr Vlček, Jiří Korbička, Jan Žák // Primární maligní nádory 110 10.1. Tříselné kýly .. 134 // Sekundární maligní nádory 111 10.2. Femorální kýly .. 136 // 7.3.4. Portální hypertenze 111 10.3. Zvláštní formy kýl v oblasti // Krvácení z jícnových varixů 112 malé pánve .. 136 // Kontrolní otázky 113 10.4. Kýly břišní stěny .. 136 // 10.5. Vnitřní kýly .. 136 // Kontrolní otázky .. 136 // 8. SLINIVKA BŘIŠNÍ 115 // Svatopluk Adámek // 8.1. Úrazy pankreatu 115 11. MEDIASTINUM 137 // 8.2. Pankreatitida 115 Michael Dlouhý // Akutní pankreatitida 115 11.1. Ezofagorespirační pištěl ..137 // Chronická pankreatitida 116 11.2. Poranění srdce .. 137 // 8.3. Pseudocysty pankreatu 117 Penetrující a perforující poranění ..137 // 8.4. Nádory exokrinního pankreatu 117 Tupá poranění srdce .. 137 // 8.4.1. Benigní nádory 117 Pozdní následky po poranění srdce.. .. 138 // 8.4.2. Maligní nádory 117 11.3. Poranění velkých cév .. 138 // 8.5. Nádory endokrinního pankreatu 118 11.4. Poranění
ductus thoracicus ..138 // 8.6. Transplantace pankreatu 118 11.5. Záněty mediastina „138 // Kontrolní otázky 118 Akutní mediastinitida „138 // 10 // Základy speciální chirurgie // Chronická mediastinitida...141 // 11.6. Mediastinální emfyzém...141 // 11.7. Syndrom horní duté žily...142 // 11.8. Nádory mediastina...143 // Neurogenní nádory...143 // Thymomy...144 // Teratomy...145 // Ostatní mediastinální nádory...145 // 11.9. Cysty mediastina...146 // Kontrolní otázky...147 // 12. PLEURA, HRUDNÍ STĚNA 149 // Jan Schützner // 12.1. Patologické stavy pleury // a pleurální dutiny...149 // 12.1.1. Pneumothorax...149 // Spontánní pneumothorax...150 // Traumatický pneumothorax...150 // Otevřený pneumothorax...150 // Tenzní pneumothorax...151 // 12.1.2. Podkožní emfyzém...151 // 12.1.3. Pleurální výpotky...151 // 12.1.4. Pleurální empyém...153 // 12.1.5. Chylothorax...154 // 12.1.6. Hemothorax...154 // 12.1.7. Pleurální plaky, hyalinóza...154 // 12.1.8. Nádory pleury...154 // 12.2. Hrudní stěna...154 // 12.2.1. Získané vady...154 // 12.2.2. Záněty hrudní stěny...154 // 12.2.3. Nádory hrudní stěny...155 // Benigní nádory... 155 // Maligní nádory...155 // Kontrolní otázky...156 // 13. PLÍCE 157 // Pavel Pafko // 13.1. Absces...157 // 13.2. Mykózy...158 // 13.3. Bronchiektázie...158 // 13.4. Tuberkulóza...158 // 13.5. Průdušnice...159 // Nádory průdušnice...159 // Benigní stenózy průdušnice...159 // 13.6. Primární
a sekundární plieni nádory .. 159 // ¦ Primární plieni nádory...160 // Bronchiálni adenom...160 // Karcinoid...160 // Bronchogenní karcinom...160 // ¦ Sekundární plieni nádory...161 // 13.7. Plieni operace...162 // Klasické operační přístupy do pleurální // dutiny...162 // Klasické plieni resekce...162 // Mediastinoskopie...162 // Videothorakoskopie a videoasistovaná // thorakální chirurgie...163 // Kontrolní otázky...163 // 14. MLÉČNÁ ŽLÁZA 165 // Pavel Jandík // 14.1. Benigní onemocnění mléčné žlázy...165 // 14.1.1. Fibrózně-cystická mastopatie...165 // Mikrokalcifikace...166 // 14.1.2. Gynekomastie...166 // 14.1.3. Záněty prsu...166 // ¦ Specifické záněty...166 // ¦ Nespecifické záněty...166 // Akutní mastitida...166 // Chronická mastitida...166 // Granulomatózní mastitida...167 // 14.1.4. Benigní nádory...167 // Intraduktální papilom...167 // Fibroadenom...167 // 14.1.5. Méně časté benigní léze...167 // 14.2. Phyllodes nádory mléčné žlázy...167 // 14.3. Karcinom ženské mléčné žlázy...167 // Incidence...168 // Etiologie...168 // Klinický obraz...168 // Histologické formy...168 // Diagnostické postupy ...168 // Staging a stadium choroby...169 // Prognostická kritéria // a prediktivní faktory...169 // Strategie terapie...170 // Přehled léčebných postupů // dle stadií choroby...171 // 14.4. Méně obvyklé maligní nádory...171 // Sarkom mléčné žlázy...171 // Karcinom mužského prsu...171
// Metastatické postižení...172 // Kontrolní otázky...172 // 15. KARDIOCHIRURGIE 173 // Jan Dominik // 15.1. Operace na zavřeném srdci...173 // 15.2. Operace na otevřeném srdci...174 // Princip mimotělního oběhu...174 // Postperfúzní syndrom...174 // Hypotermie...175 // Ochrana myokardu před ischémií...175 // 15.3. Operační přístupy v srdeční // chirurgii...175 // 15.4. Ischemická choroba srdeční...177 // 15.5. Chlopenní srdeční vady...180 // 15.5.1. Aortální vady...181 // 15.5.2. Mitrální vady...182 // Obsah // 11 // 15.5.3. Trikuspidální vady...184 // 15.6. Anuloaortální ektázie...184 // 15.7. Disekce hrudní aorty...185 // 15.8. Podpůrné srdeční systémy...186 // 15.9. Vrazené srdeční vady...188 // 15.9.1. Otevřená tepenná dučej...188 // 15.9.2. Koarktace aorty...189 // 15.9.3. Defekt komorového septa...189 // 15.9.4. Defekt sinového septa...190 // 15.9.5. Fallotova tetralogie...191 // 15.9.6. Transpozice velkých arterii...192 // 15.9.7. Trikuspidální atrézie // a Fontanova operace...192 // 15.9.8. Další vrozené srdeční vady...193 // 15.10. Reoperace v kardiochirurgii...193 // 15.11. Nejdůležitější hemodynamické // hodnoty...194 // Kontrolní otázky...195 // 16. cévní chirurcie 197 // Vladislav Treska // 16.1. Ischemická choroba dolních // končetin...197 // 16.2. Diabetická noha...200 // 16.3. Stenózy a uzávěry viscerálních // tepen...201 // 16.4. Onemocnění větví aortálního // oblouku...202
// 16.5. Syndrom horní hrudní apertury...203 // 16.6. Aneuryzma břišní aorty...204 // 16.7. Aneuryzma periferních tepen...205 // 16.8. Vaskulitidy...206 // Buergerova choroba ...206 // 16.9. Vazokonstrikční onemocnění...206 // Raynaudův syndrom...206 // Sklerodermie...207 // Kauzalgie...207 // 16.10. Poranění cév...207 // 16.11. Compartment syndrom...208 // 16.12. Akutní tepenné uzávěry...208 // 16.12.1. Embolie periferních tepen...208 // 16.12.2. Trombóza periferních tepen...210 // 16.13. Varixy dolních končetin...211 // 16.14. Hluboká žilní trombóza...213 // 16.15. Hluboká žilní insuficience...213 // 16.16. Lymfedém...214 // 16.17. Lymfangiom...215 // Kontrolní otázky...215 // 17. UROLOGIE 217 // František Zátura // 17.1. Vyšetření...217 // Anamnéza...217 // Klinické vyšetřeni...217 // Vyšetření moči...217 // Zobrazovací metody...218 // Endoskopie...220 // Urodynamická vyšetření...221 // Biochemická vyšetření...221 // 17.2. Vrozené anomálie...221 // 17.3. Infekce...223 // 17.4. Urolitiáza...225 // 17.5. Nádory...226 // ¦ Nádory ledvin...226 // Adenokarcinom ledviny ...226 // Nefroblastom...226 // ¦ Maligní nádory pánvičky // a ureteru...226 // ¦ Maligní nádory močového // měchýře...227 // ¦ Karcinom prostaty...228 // ¦ Nádory uretry...228 // ¦ Nádory varlete...228 // ¦ Nádory penisu...229 // 17.6. Urologická traumatologie...229 // 17.7. Poruchy mikce...229 // 17.8. Náhlé urologické příhody...230
// Kontrolní otázky...231 // 18. NEUROCHIRURGIE 233 // Jiří Náhlovský // 18.1. Úrazy hlavy...233 // 18.1.1. Zlomeniny lebky...233 // 18.1.2. Úrazy mozku...234 // ¦ Primární mozkové léze...235 // Otřes mozku ...235 // Difúzni poškození axonů...235 // Pohmoždění mozku ...235 // ¦ Komprese mozku...236 // Epidurální hematom...236 // Akutní subdurální hematom...236 // Chronický subdurální hematom...236 // Subdurální hygrom...237 // Expanzivně se chovající kontuze...237 // 18.2. Úrazy páteře a míchy...237 // 18.2.1. Kontuze svalstva a luxace...237 // 18.2.2. Zlomeniny páteře...238 // 18.2.3. Míšní poranění...241 // 18.2.4. Střelná poranění mozku a míchy...241 // 18.3. Úrazy periferních nervů...241 // 18.4. Degenerativní onemocnění páteře...242 // 18.5. Nádorová onemocnění CNS...243 // 18.5.1. Gliomy...243 // 18.5.2. Primitivní neuroektodermální // tumory...244 // 18.5.3. Meningeom...244 // 18.5.4. Nádory zadní jámy lebeční...244 // 18.5.5. Nádory selámí oblasti...244 // 18.5.6. Nádory hypofýzy...245 // 12 // Základy speciální chirurgie // 18.5.7. Nádory lebeční baze .245 Ruptura tendinis extensoris // 18.5.8. Metastázy do CNS .245 digitorum „265 // 18.6. Cévní léze CNS .245 Laesio tendinis flexoris digitorum... ..265 // 18.6.1. Nitrolebeční aneuryzma .245 Haematoma subunguale „266 // 18.6.2. Arteriovenózní píštěle .246 19.2. Dolní končetina ..266 // 18.6.3. Kavemom, malformace Contusio
coxae ..266 // v. magna Galeni .246 Luxatio coxae ..266 // 18.6.4. Krvácení, ischemický iktus .246 Zlomeniny proximálního femoru ... ..267 // Hypertonické nitrolebeční krvácení.. .246 Fractura diaphyseos femoris ..270 // Ischemický iktus .247 Zlomeniny dolního femoru ..270 // 18.7. Zánětlivé léze CNS .247 Úrazy kolena „270 // 18.7.1. Mozkový absces .247 Ruptura lig. m. quadricipitis femoris „271 // 18.7.2. Subdurální empyém .248 Fractura patellae ..271 // 18.7.3. Pozdní purulentní meningitida .248 Fractura condylorum tibiae „272 // 18.8. Vrozené a vývojové vady CNS, Fractura diaphyseos tibiae ..272 // hydrocefalus .248 Fractura fibulae „273 // Arachnoidální cysty .248 Ruptura tendinis Achillei „273 // Kraniostenóza .249 Distorsio articulationis talocruralis... ..273 // Hydrocefalus .249 Fractura malleoli ..274 // 18.9. Bolestivé syndromy, léčba bolesti .251 Luxace v oblasti nohy ..275 // Neuralgie n. V. .251 Zlomeniny v oblasti nohy ..276 // Neuralgie n. IX .252 19.3. Pánev a acetabulum ..276 // 18.10. Jiné léze léčitelné chirurgicky, 19.3.1. Zlomeniny pánve „276 // funkční neurochirurgie .252 Etiologie „276 // Kontrolní otázky .252 Diagnostika „276 // Klasifikace ..276 // Terapie dvojitých zlomenin // 19. TRAUMATOLOGIE 253 pánevního kruhu ..278 // Pavel Mach, Michal Mašek, Martin Krbec 19.3.2. Zlomeniny acetabula ..279 // 19.1. Horní končetina .253 Diagnostika ..279 // Ramenní kloub .253 Klasifikace ..279
// Ruptura tendinorum et musculorum... .253 Terapie ..280 // Luxatio humeri .253 19.3.3. Komplikace zlomenin pánve // Luxatio acromioclavicularis .255 a acetabula ..280 // Fractura claviculae .256 19.4. Páteř ..281 // Fractura scapulae .256 19.4.1. Obecná část ..281 // Zlomeniny horního konce ¦ Typy poranění ..281 // pažní kosti .256 ¦ Klasifikace poranění z hlediska // Fractura colli anatomici humeri .258 stability ...281 // Fractura tuberculi humeri majoris, ¦ Etiologie ..282 // minoris .258 ¦ První pomoc ..282 // Fractura diaphyseos humeri .258 ¦ Diagnostika ..282 // Fractura humeri distalis .259 Klinické vyšetření „282 // Luxatio antebrachii .260 Radiodiagnostické a zobrazovací // Luxatio nervi ulnaris .260 metody „282 // Luxatio radii proximalis .261 ¦ Terapie ..282 // Fracturae antebrachii .262 Konzervativní terapie ..282 // Luxační zlomeniny předloktí 262 Operační terapie ..283 // Poškození distálního konce radia 263 19.4.2. Poranění krční páteře ..284 // Luxace zápěstí 263 ¦ Horní krční páteř ..284 // Fractura carpi 264 Zlomeniny kondylů týlní kosti ..285 // Fractura metacarpi 264 Zlomeniny atlasu .285 // Luxationes art. Atlantoaxiální instabilita .285 // metacarpophalangearum Zlomeniny epistrofeu .285 // et interphalangearum 265 ¦ Dolní krční páteř .286 // Obsah // 13 // ¦ Distorze krční páteře ...286 Syndromy .311 // 19.4.3. Poranění thorakolumbální páteře ...287 Atypické
rozštěpy .311 // 19.4.4. Poranění nervových struktur ...289 Terapie .312 // 19.4.5. Pozdní následky zlomenin páteře ...289 21.3.3. Deformity skeletu u pacientů // Kontrolní otázky ...290 s rozštěpy .312 // 21.4. Porucha vývoje a tvaru boltce .314 // 21.5. Maligní tumory hlavy a krku .315 // 20. ORTOPÉDII 291 Bazocelulámí karcinom .315 // Pavel Janíček Spinocelulámí karcinom .315 // 20.1. Vrozené vady ...291 Maligní melanom .316 // Vrozená dysplazie kyčelního kloubu ...291 Radikální resekce tumoru // Pes equinovarus congenitus ...291 a možnost rekonstrukce na hlavě .318 // 20.2. Kostní nekrózy ...292 Příklady rekonstrukcí chybějících // Morbus Perthes ...292 tkání .318 // 20.3. Metabolická a hormonální 21.6. Léčba parézy n. facialis .321 // onemocnění ...292 Závěsy pasivní .323 // Coxa vara adolescentium ...292 Závěsy aktivní .323 // Osteoporóza ...293 Závěsy očních víček .323 // 20.4. Zánětlivá onemocnění ...293 Nervové štěpy na defekt n. facialis ... .323 // Tuberkulóza ...294 Nervové štěpy mezi zdravou // Revmatická onemocnění ...294 a postiženou stranou - cross face .324 // 20.5. Porodní obrny a neurologické Anastomózy s jinými hlavovými // afekce ..294 nervy (cross nerve anastomózy) .324 // 20.6. Statické deformity dolních končetin ...294 Přenos svalové motorické jednotky ... .324 // 20.7. Páteř ..295 Kontrolní otázky .325 // Skolióza ..295 // Morbus Scheuermann ..295
// 20.8. Muskuloskeletální tumory ..296 22. PEDIATRICKÁ CHIRURGIE 327 // 20.9. Degenerativní kloubní onemocnění. ..297 Jiří Šnajdauř, Richard Škába // 20.10. Kloubní alloplastiky ..297 Transport .327 // 20.11. Artroskopie ..298 Poruchy hydratace a vnitřního // Artroskopie kolena ..298 prostředí .327 // Artroskopie ostatních kloubů ..299 Krvácení, hemoragický šok, // Terminologie ..299 koagulační poruchy .328 // Kontrolní otázky „299 Terapie bolesti .329 // Výživa v kolemoperačním období 329 // Zvláštnosti kolemoperační péče // 21. PLASTICKÁ CHIRURGIE 301 o novorozence 329 // Jiří Veselý, Jitka Vokurková, Tomáš Mrázek 22.1. Deformity hrudníku 329 // Hojení ran „301 22.1.1. Pectus excavatum 329 // Patologie jizev „301 22.1.2. Pectus carinatum 330 // Rekonstrukční metody „301 22.1.3. Polandův syndrom 330 // 21.1. Replantační chirurgie „304 22.2. Onemocnění plic 330 // 21.2. Cévní tumory a malformace „305 22.2.1. Bronchogenní cysty 330 // 21.2.1. Hemangiomy „305 22.2.2. Cystická adenomatoidní malformace.. 331 // 21.2.2. Cévní malformace „306 22.2.3. Vrozený lobámí emfyzém 331 // 21.2.3. Diagnostika a terapie „306 22.2.4. Plieni sekvestrace 331 // Diagnostika „306 22.3. Tumory a pseudotumory mediastina.. 332 // Terapie „306 22.4. Choroby jícnu 333 // 21.3. Rozštěpové vady obličeje „307 22.4.1. Atrézie jícnu 333 // 21.3.1. Typické rozštěpy „308 22.4.2. Vrozená tracheoezofageální
pištěl 333 // I. genetická skupina „308 22.4.3. Kongenitální stenóza jícnu, // II. genetická skupina „309 duplikatura jícnu a jícnové divertikly.. 333 // Diagnostika „310 Kongenitální stenóza 334 // Terapie rozštěpů „310 Duplikatura jícnu 334 // 21.3.2. Syndromy a atypické rozštěpy „311 Divertikly jícnu 334 // 14 // Základy speciální chirurgie // 22.4.4. Gastroezofageální reflux...334 // 22.4.5. Achalazie jícnu...334 // 22.5. Brániční kýly...335 // 22.5.1. Vrozená brániční kýla // posterolaterální - Bochdalkova...335 // 22.5.2. Retrostemální kýla...336 // 22.5.3. Relaxace bránice...336 // 22.5.4. Traumatická brániční kýla...336 // 22.6. Defekty stěny břišní...336 // 22.6.1. Laparoschisis...336 // 22.6.2. Omfalokéla...337 // 22.6.3. Extrofie kloaky...337 // 22.6.4. Přetrvávající ductus // omphaloentericus...337 // 22.6.5. Píštěle a cysta urachu...337 // 22.6.6. Pupeční kýla...337 // 22.6.7. Prune-belly syndrom...338 // 22.6.8. Tříselná kýla...338 // 22.6.9. Hydrokéla testis...339 // 22.6.10. Hydrokéla funiculi spermatici...339 // 22.7. Vrozené vady trávicí trubice...339 // 22.7.1. Střevní malrotace...339 // Nonrotace...340 // Kongenitální volvulus // středního střeva...340 // Laddův syndrom...341 // Coecum mobile...341 // 22.7.2. Vrozené atrézie a stenózy // trávicí trubice...341 // Atrézie pyloru...342 // Atrézie duodena...342 // Atrézie tenkého střeva...343 // Atrézie tlustého
střeva...343 // Vrozené stenózy trávicí trubice...343 // 22.7.3. Meckelův divertikl...343 // 22.7.4. Střevní duplikatury...345 // 22.7.5. Mezenterické a omentální cysty...345 // 22.7.6. Mekoniový ileus...345 // Mekoniová peritonitida...345 // 22.7.7. Hirschsprungova choroba...346 // 22.7.8. Anorektální malformace...346 // Kloakální malformace...347 // 22.8. Získané choroby trávicí trubice...347 // 22.8.1. Krváceni do trávicího ústrojí...347 // 22.8.2. Cizí tělesa v trávicím ústrojí...348 // 22.8.3. Hypertrofická myogenní // pylorostenóza...348 // 22.8.4. Invaginace...348 // 22.8.5. Akutní apendicitida...349 // 22.8.6. Primární peritonitida...350 // 22.8.7. Nekrotizující enterokolitida...350 // 22.8.8. Crohnova choroba...350 // 22.8.9. Ulcerózní kolitida...350 // 22.8.10. Střevní polypy v dětském věku...350 // Juvenilní, zánětlivé polypy...350 // Familiární polypóza kolon ...351 // Syndrom Peutzův-Jeghersův...351 // Ostatní syndromy sdružené // se střevními polypy...351 // 22.8.11. Výhřez konečníku...351 // 22.8.12. Perianální pištěl a absces...351 // 22.8.13. Řitní trhlina...351 // 22.8.14. Poranění anu a rekta...352 // 22.9. Choroby jater a žlučových cest...352 // 22.9.1. Atrézie žlučových cest...352 // 22.9.2. Cysta choledochu...353 // 22.9.3. Poranění jater...353 // 22.9.4. Nádory jater...353 // ¦ Benigní nádory...353 // Infantilní hemangioendoteliom // a kavemózní hemangiom...354 // Mezenchymální
hamartom, fokální nodulámí hyperplazie, adenom...354 // ¦ Maligní nádory...354 // Hepatoblastom...354 // Hepatocelulámí karcinom...354 // 22.10. Neuroblastom...354 // 22.11. Nefroblastom - Wilmsův nádor...354 // Kontrolní otázky...355 // 23. TRANSPLAHTACE ORGÁNŮ 357 // Robert Lischke // 23.1. Základní terminologie...357 // 23.2. Odběr orgánů...357 // Dárce orgánů...357 // Technika odběru...358 // Transport orgánů...358 // 23.3. Imunologie...358 // HLA systém...359 // 23.4. Imunosupresivní terapie...359 // 23.5. Kontraindikace transplantace...359 // 23.6. Komplikace po transplantaci...359 // Chirurgické komplikace...359 // Rejekce...359 // Infekční komplikace...359 // Lymfoproliferativní nemoc, // lymfom a další nádory...360 // Mimoorgánové komplikace...360 // Ambulantní péče...360 // 23.7. Transplantace srdce...360 // 23.8. Transplantace plic...361 // 23.9. Transplantace jater...362 // 23.10. Transplantace pankreatu...363 // 23.11. Transplantace ledviny...363 // Kontrolní otázky...364 // SEZNAM ZKRATEK 365 // REJSTŘÍK 369
(OCoLC)236560902
cnb001797171

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC