Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén : Karolinum, c2008
385 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-402-7 (Galén ; váz.)
ISBN 978-80-246-1451-9 (Karolinum ; váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 385 a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
Vydavatel: Univerzita Karlova
000204999
PŘEDMLUVA 15 // 1. CHIRURGIE ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÁ 17 - Jiří Mazánek // 1.1. Kraniofaciální deformity 17 // Kraniostenózy 17 // Kombinované synostózy - syndromy 18 // Obličejové rozštěpy 18 // Kraniální meningokéla a encefalokéla 18 // Dysplasia otomandibularis 18 // Hypertelorismus, hypotelorismus 19 // Dysostosis mandibulofacialis 19 // Terapie kraniofaciálních deformit 19 // 1.2. Čelistní anomálie 19 // 1.3. Traumatologie orofaciální soustavy 20 // 1.3.1. Obecná část 20 // Dušení 20 // Zapadnutí jazyka 20 // Mechanické překážky 20 // Krvácení 21 // Poranění velkých krčních cév 22 // Porucha vědomí - 22 // Likvorea 22 // Poranění páteře 22 // Traumatický šok 22 // Jiná poranění a poškození 22 // 1.3.2. Speciální část 23 // Poranění měkkých tkání obličeje 24 // Zlomeniny střední obličejové etáže 25 // Zlomeniny dolní čelisti 28 // Poranění čelistního kloubu 29 // Luxace dolní čelisti 29 // Kontuze a distorze čelistního kloubu 29 // Nutná opatření při čelistně-obličejových zraněních 29 // Chyby při ošetřování obličejových poranění 30 // 1.4. Kolemčelistní záněty 31 // 1.4.1. Nespecifické záněty 31 // Subperiostální a submukózní abscesy 31 // Další kolemčelistní záněty 32 // Absces sublingvální 32 // Absces tváře 32 // Absces pterygomandibulární a parafaryngeální 32 // Absces submandibulární a submentální 32 // Flegmonózní zánět ústní spodiny 32 // Záněty očnice a okolí 33 // Flegmóna očnice 33 // Zánět rtu 33 // Zánět jazyka 33 // Terapie kolemčelistních zánětů 33 // Záněty čelistní dutiny 33 // Záněty čelistních kostí 34 // 1.4.2. Specifické záněty 34 // Actinomycosis cervicofacialis 34 // Tuberkulóza 35 // Syfilis 35 // 1.5. Choroby slinných žláz 35 // Vývojové vady 35 // Sialoadenitida 35 // Sialolitiáza 35 //
Slinné píštěle 36 // Sialoadenózy 36 // Nádory 36 // 1.6. Cysty orofaciální oblasti 37 // Kostní cysty zubního původu 37 // Kostní cysty bez vztahu k zubu 37 // Cysty měkkých tkání 38 // 1.7. Onemocnění mízních uzlin 38 // 1.8. Choroby čelistního kloubu 39 // Poruchy vývoje 39 // Záněty čelistního kloubu 39 // Dysfunkční algický syndrom myofasciální 40 // Ankylosis temporomandibularis 40 // Kloubní kontraktura 40 // Luxace čelistního kloubu 41 // 1.9. Nádory orofaciální oblasti 41 // 1.9.1. Prekancerózy orofaciální oblasti 41 // 1.9.2. Maligní a benigní nádory 42 // Epitelové nádory 42 // Benigní epitelové nádory 42 // Maligní epitelové nádory 42 // Mezenchymové nádory 42 // Benigní mezenchymové nádory 42 // Maligní mezenchymové nádory 43 // Odontogenní nádory 43 // Nádory slinných žláz 44 // Nádory z nervové tkáně 44 // Pigmentové nádory 44 // Nepravé nádory 44 // Kontrolní otázky 44 // 2. KRK 47 - Jaroslav Vyhnánek, Pavel Pafko // 2.1. Vrozené cysty a krční píštěle 47 // Cysta et fistula medialis 47 // Cysta et fistula lateralis 47 // Hygroma colli cysticum 47 // 2.2. Torticollis - caput obstipum 47 // 2.3. Syndrom horní hrudní apertury 47 // Costa cervicalis 48 // Cervikobrachiální syndrom, skalenový syndrom 48 // 2.4. Onemocnění mízních uzlin 48 // 2.5. Epulis - obrovskobuněčný osteoklastom 48 // 2.6. Štítná žláza 48 // 2.6.1. Poruchy funkce 50 // Hyperthyreóza 50 // Hypothyreóza 50 // 2.6.2. Záněty štítné žlázy 50 // 2.6.3. Nádory štítné žlázy 50 // 2.7. Příštítná tělíska 51 // 2.8. Tracheostomie 51 // Indikace 51 // Operační technika 52 // Komplikace 53 // Kontrolní otázky 53 // 3. JÍCEN A BRÁNICE 55 - Miloslav Duda // 3.1. Jícen 55 // 3.1.1. Ezofagokardiální achalazie 55 // 3.1.2. Hiátová hemie 57 // 3.1.3. Refluxní nemoc jícnu 58 //
3.1.4. Divertikly jícnu 61 // 3.1.5. Poranění jícnu 62 // Traumatická perforace a mediastinitida 62 // Spontání perforace - Boerhaaveho syndrom 63 // Poleptání 63 // 3.1.6. Nádory jícnu 63 // Benigní nádory 63 // Maligní nádory jícnu 64 // 3.2. Bránice 67 // Traumatické ruptury bránice 67 // Kontrolní otázky 67 // 4. ŽALUDEK A DUODENUM 69 - Přemysl Smejkal // 4.1. Vředová choroba 69 // Komplikace vředové choroby 70 // Perforace a penetrace 70 // Krvácení 71 // Stenóza 71 // Chirurgická terapie vředové choroby 72 // Komplikace po operacích vředové choroby 73 // 4.2. Volvulus žaludku 74 // 4.3. Syndrom Malloryho-Weisse 74 // 4.4. Hemoragická gastroduodenitida 74 // 4.5. Hyperplazie sliznice 74 // 4.6. Benigní nádory žaludku 75 // 4.7. Gastrointestinální stromální tumor 75 // 4.8. Lymfom žaludku 75 // 4.9. Karcinom žaludku 76 // Epidemiologie 76 // Morfologie 76 // Klinický obraz 77 // Diagnostika 77 // Terapie 77 // 4.10. Operační techniky 78 // Kontrolní otázky 79 // 5. TENKÉ STŘEVO 81 - Zbyněk Vobořil // 5.1. Meckelův divertikl 81 // 5.2. Morbus Crohn 82 // 5.3. Benigní nádory 83 // 5.4. Karcinoid 84 // 5.5. Maligní nádory 84 // 5.6. Syndrom krátkého střeva 84 // Kontrolní otázky 85 // 6. TLUSTÉ STŘEVO A KONEČNÍK 87 - Luboš Holubec // 6.1. Divertikulámí choroba tlustého střeva 87 // 6.2. Colitis ulcerosa 89 // 6.3. Tuberkulóza tlustého střeva 89 // 6.4. Megakolon 90 // 6.5. Benigní nádory tračníku 90 // Nádorové polypy 90 // Solitámí adenomy 90 // Mnohočetné adenomy 90 // Hamartomy 91 // U Zánětlivé polypy 91 // 6.6. Kolorektální karcinom 91 // 6.6.1. Karcinom tračníku 92 // Karcinom pravé poloviny tračníku 92 // Karcinom levé poloviny tračníku 92 // Terapie karcinomu tračníku 93 // 6.6.2. Karcinom rekta 94 // 6.7. Karcinom anorekta 95 // 6.8. Nenádorová onemocnění řitě a konečníku 96 //
6.8.1. Periproktální absces 96 // 6.8.2. Anorektální pištěl 97 // 6.8.3. Fissura ani 98 // 6.8.4. Hemoroidy 98 // 6.8.5. Prolaps rekta 99 // 6.8.6. Sinus pilonidalis sacrococcygealis 100 // Kontrolní otázky 100 // 7. ŽLUČNÍK, ŽLUČOVÉ CESTY A JÁTRA 101 - Jan Schützner, Vladislav Treska // 7.1. Žlučník 101 // 7.1.1. Cholecystolitiáza 101 // 7.1.2. Cholecystitida 103 // Akutní cholecystitida 103 // Chronická cholecystitida 104 // 7.1.3. Nádory žlučníku 104 // Karcinom žlučníku 104 // 7.2. Žlučové cesty 105 // 7.2.1. Morbus Caroli 105 // 7.2.2. Choledocholitiáza 105 // 7.2.3. Cholangoitida 106 // 7.2.4. Nádory žlučových cest 107 // 7.3. Játra 107 // 7.3.1. Poranění jater 107 // 7.3.2. Benigní onemocnění jater 108 // Hemangiom 108 // Cysty 108 // Fokální nodulámí hyperplazie 109 // Adenom z parenchymatózních buněk 109 // Jaterní abscesy 109 // 7.3.3. Nádory jater 110 // Primární maligní nádory 110 // Sekundární maligní nádory 111 // 7.3.4. Portální hypertenze 111 // Krvácení z jícnových varixů 112 // Kontrolní otázky 113 // 8. SLINIVKA BŘIŠNÍ 115 - Svatopluk Adámek // 8.1. Úrazy pankreatu 115 // 8.2. Pankreatitida 115 // Akutní pankreatitida 115 // Chronická pankreatitida 116 // 8.3. Pseudocysty pankreatu 117 // 8.4. Nádory exokrinního pankreatu 117 // 8.4.1. Benigní nádory 117 // 8.4.2. Maligní nádory 117 // 8.5. Nádory endokrinního pankreatu 118 // 8.6. Transplantace pankreatu 118 // Kontrolní otázky 118 // 9. NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ 119 - Pavel Pafko // 9.1. Obecná část 119 // Bolest 119 // Viscerální bolest 119 // Parietální bolest 120 // Anamnéza u náhlých příhod // břišních 120 // Diagnostika 120 // Vyšetření břicha 120 // Zobrazovací metody 122 // Laboratorní vyšetření 122 // 9.2. Speciální část 122 // 9.2.1. Zánětlivé náhlé příhody břišní 122 //
Perforovaný žaludeční a duodenální vřed 123 // Akutní cholecystitida 124 // Akutní pankreatitida 124 // Akutní apendicitida 125 // Akutní divertikulitida tračníku 128 // 9.2.2. Ileus 128 // Obturační ileus 128 // Strangulační ileus 129 // Volvulus tračníku 129 // Invaginace 129 // Paralytický ileus 129 // Cévní ileus 130 // 9.2.3. Krvácení do trávicího ústrojí 130 // Poranění břišní dutiny 130 // Hematemeze a meléna 131 // Malloryho-Weissův syndrom 131 // Kontrolní otázky 132 // 10. KÝLY 133 - Petr Vlček, Jiří Korbička, Jan Žák // 10.1. Tříselné kýly 134 // 10.2. Femorální kýly 136 // 10.3. Zvláštní formy kýl v oblasti malé pánve 136 // 10.4. Kýly břišní stěny 136 // 10.5. Vnitřní kýly 136 // Kontrolní otázky 136 // 11. MEDIASTINUM 137 - Michael Dlouhý // 11.1. Ezofagorespirační pištěl 137 // 11.2. Poranění srdce 137 // Penetrující a perforující poranění 137 // Tupá poranění srdce 137 // Pozdní následky po poranění srdce 138 // 11.3. Poranění velkých cév 138 // 11.4. Poranění ductus thoracicus 138 // 11.5. Záněty mediastina 138 // Akutní mediastinitida 138 // Chronická mediastinitida 141 // 11.6. Mediastinální emfyzém 141 // 11.7. Syndrom horní duté žíly 142 // 11.8. Nádory mediastina 143 // Neurogenní nádory 143 // Thymomy 144 // Teratomy 145 // Ostatní mediastinální nádory 145 // 11.9. Cysty mediastina 146 // Kontrolní otázky 147 // 12. PLEURA, HRUDNÍ STĚNA 149 - Jan Schützner // 12.1. Patologické stavy pleury a pleurální dutiny 149 // 12.1.1. Pneumothorax 149 // Spontánní pneumothorax 150 // Traumatický pneumothorax 150 // Otevřený pneumothorax 150 // Tenzní pneumothorax 151 // 12.1.2. Podkožní emfyzém 151 // 12.1.3. Pleurální výpotky 151 // 12.1.4. Pleurální empyém 153 // 12.1.5. Chylothorax 154 // 12.1.6. Hemothorax 154 //
12.1.7. Pleurální plaky, hyalinóza 154 // 12.1.8. Nádory pleury 154 // 12.2. Hrudní stěna 154 // 12.2.1. Získané vady 154 // 12.2.2. Záněty hrudní stěny 154 // 12.2.3. Nádory hradní stěny 155 // Benigní nádory 155 // Maligní nádory 155 // Kontrolní otázky 156 // 13. PLÍCE 157 - Pavel Pafko // 13.1. Absces 157 // 13.2. Mykózy 158 // 13.3. Bronchiektázie 158 // 13.4. Tuberkulóza 158 // 13.5. Průdušnice 159 // Nádory průdušnice 159 // Benigní stenózy průdušnice 159 // 13.6. Primární a sekundární plicní nádory 159 // Primární plicní nádory 160 // Bronchiální adenom 160 // Karcinoid 160 // Bronchogenní karcinom 160 // Sekundární plicní nádory 161 // 13.7. Plicní operace 162 // Klasické operační přístupy do pleurální dutiny 162 // Klasické plicní resekce 162 // Mediastinoskopie 162 // Videothorakoskopie a videoasistovaná thorakální chirurgie 163 // Kontrolní otázky 163 // 14. MLÉČNÁ ŽLÁZA 165 - Pavel Jandík // 14.1. Benigní onemocnění mléčné žlázy 165 // 14.1.1. Fibrózně-cystická mastopatie 165 // Mikrokalcifikace 166 // 14.1.2. Gynekomastie 166 // 14.1.3. Záněty prsu 166 // Specifické záněty 166 // Nespecifické záněty 166 // Akutní mastitida 166 // Chronická mastitida 166 // Granulomatózní mastitida 167 // 14.1.4. Benigní nádory 167 // Intraduktální papilom 167 // Fibroadenom 167 // 14.1.5. Méně časté benigní léze 167 // 14.2. Phyllodes nádory mléčné žlázy 167 // 14.3. Karcinom ženské mléčné žlázy 167 // Incidence 168 // Etiologie 168 // Klinický obraz 168 // Histologické formy 168 // Diagnostické postupy 168 // Staging a stadium choroby 169 // Prognostická kritéria // a prediktivní faktory 169 // Strategie terapie 170 // Přehled léčebných postupů // dle stadií choroby 171 // 14.4. Méně obvyklé maligní nádory 171 // Sarkom mléčné žlázy 171 //
Karcinom mužského prsu 171 // Metastatické postižení 172 // Kontrolní otázky 172 // 15. KARDIOCHIRURGIE 173 - Jan Dominik // 15.1. Operace na zavřeném srdci 173 // 15.2. Operace na otevřeném srdci 174 // Princip mimotělního oběhu 174 // Postperfúzní syndrom 174 // Hypotermie 175 // Ochrana myokardu před ischémií 175 // 15.3. Operační přístupy v srdeční chirurgii 175 // 15.4. Ischemická choroba srdeční 177 // 15.5. Chlopenní srdeční vady 180 // 15.5.1. Aortální vady 181 // 15.5.2. Mitrální vady 182 // 15.5.3. Trikuspidální vady 184 // 15.6. Anuloaortální ektázie 184 // 15.7. Disekce hrudní aorty 185 // 15.8. Podpůrné srdeční systémy 186 // 15.9. Vrozené srdeční vady 188 // 15.9.1. Otevřená tepenná dučej 188 // 15.9.2. Koarktace aorty 189 // 15.9.3. Defekt komorového septa 189 // 15.9.4. Defekt síňového septa 190 // 15.9.5. Fallotova tetralogie 191 // 15.9.6. Transpozice velkých arterií 192 // 15.9.7. Trikuspidální atrézie a Fontanova operace 192 // 15.9.8. Další vrozené srdeční vady 193 // 15.10. Reoperace v kardiochirurgii 193 // 15.11. Nejdůležitější hemodynamické hodnoty 194 // Kontrolní otázky 195 // 16. CÉVNÍ CHIRURGIE 197 - Vladislav Třeška // 16.1. Ischemická choroba dolních končetin 197 // 16.2. Diabetická noha 200 // 16.3. Stenózy a uzávěry viscerálních tepen 201 // 16.4. Onemocnění větví aortálního oblouku 202 // 16.5. Syndrom horní hrudní apertury 203 // 16.6. Aneuryzma břišní aorty 204 // 16.7. Aneuryzma periferních tepen 205 // 16.8. Vaskulitidy 206 // Buergerova choroba 206 // 16.9. Vazokonstrikční onemocnění 206 // Raynaudův syndrom 206 // Sklerodermie 207 // Kauzalgie 207 // 16.10. Poranění cév 207 // 16.11. Compartment syndrom 208 // 16.12. Akutní tepenné uzávěry 208 // 16.12.1. Embolie periferních tepen 208 // 16.12.2. Trombóza periferních tepen 210 //
16.13. Varixy dolních končetin 211 // 16.14. Hluboká žilní trombóza 213 // 16.15. Hluboká žilní insuficience 213 // 16.16. Lymfedém 214 // 16.17. Lymfangiom 215 // Kontrolní otázky 215 // 17. UROLOGIE 217 - František Záťura // 17.1. Vyšetření 217 // Anamnéza 217 // Klinické vyšetření 217 // Vyšetření moči 217 // Zobrazovací metody 218 // Endoskopie 220 // Urodynamická vyšetření 221 // Biochemická vyšetření 221 // 17.2. Vrozené anomálie 221 // 17.3. Infekce 223 // 17.4. Urolitiáza 225 // 17.5. Nádory 226 // Nádory ledvin 226 // Adenokarcinom ledviny 226 // Nefroblastom 226 // Maligní nádory pánvičky a ureteru 226 // Maligní nádory močového měchýře 227 // Karcinom prostaty 228 // Nádory uretry 228 // Nádory varlete 228 // Nádory penisu 229 // 17.6. Urologická traumatologie 229 // 17.7. Poruchy mikce 229 // 17.8. Náhlé urologické příhody 230 // Kontrolní otázky 231 // 18. NEUROCHIRURGIE 233 - Jiří Náhlovský // 18.1. Úrazy hlavy 233 // 18.1.1. Zlomeniny lebky 233 // 18.1.2. Úrazy mozku 234 // Primární mozkové léze 235 // Otřes mozku 235 // Difúzní poškození axonů 235 // Pohmoždění mozku 235 // Komprese mozku 236 // Epidurální hematom 236 // Akutní subdurální hematom 236 // Chronický subdurální hematom 236 // Subdurální hygrom 237 // Expanzivně se chovající kontuze 237 // 18.2. Úrazy páteře a míchy 237 // 18.2.1. Kontuze svalstva a luxace 237 // 18.2.2. Zlomeniny páteře 238 // 18.2.3. Míšní poranění 241 // 18.2.4. Střelná poranění mozku a míchy 241 // 18.3. Úrazy periferních nervů 241 // 18.4. Degenerativní onemocnění páteře 242 // 18.5. Nádorová onemocnění CNS 243 // 18.5.1. Gliomy 243 // 18.5.2. Primitivní neuroektodermální tumory 244 // 18.5.3. Meningeom 244 // 18.5.4. Nádory zadní jámy lebeční 244 // 18.5.5. Nádory selární oblasti 244 // 18.5.6. Nádory hypofýzy 245 //
18.5.7. Nádory lebeční baze 245 // 18.5.8. Metastázy do CNS 245 // 18.6. Cévní léze CNS 245 // 18.6.1. Nitrolebeční aneuryzma 245 // 18.6.2. Arteriovenózní píštěle 246 // 18.6.3. Kavemom, malformace v. magna Galeni 246 // 18.6.4. Krvácení, ischemický iktus 246 // Hypertonické nitrolebeční krvácení 246 // Ischemický iktus 247 // 18.7. Zánětlivé léze CNS 247 // 18.7.1. Mozkový absces 247 // 18.7.2. Subdurální empyém 248 // 18.7.3. Pozdní purulentní meningitida 248 // 18.8. Vrozené a vývojové vady CNS, hydrocefalus 248 // Arachnoidální cysty 248 // Kraniostenóza 249 // Hydrocefalus 249 // 18.9. Bolestivé syndromy, léčba bolesti 251 // Neuralgie n. V 251 // Neuralgie n. IX 252 // 18.10. Jiné léze léčitelné chirurgicky, funkční neurochirurgie 252 // Kontrolní otázky 252 // 19. TRAUMATOLOGIE 253 - Pavel Mach, Michal Mašek, Martin Krbec // 19.1. Horní končetina 253 // Ramenní kloub 253 // Ruptura tendinorum et musculorum 253 // Luxatio humeri 253 // Luxatio acromioclavicularis 255 // Fractura claviculae 256 // Fractura scapulae 256 // Zlomeniny horního konce pažní kosti 256 // Fractura colli anatomici humeri 258 // Fractura tuberculi humeri majoris, minoris 258 // Fractura diaphyseos humeri 258 // Fractura humeri distalis 259 // Luxatio antebrachii 260 // Luxatio nervi ulnaris 260 // Luxatio radii proximalis 261 // Fracturae antebrachii 262 // Luxační zlomeniny předloktí 262 // Poškození distálního konce radia 263 // Luxace zápěstí 263 // Fractura carpi 264 // Fractura metacarpi 264 // Luxationes art. metacarpophalangearum et interphalangearum 265 // Ruptura tendinis extensoris digitorum 265 // Laesio tendinis flexoris digitorum 265 // Haematoma subunguale 266 // 19.2. Dolní končetina 266 // Contusio coxae 266 // Luxatio coxae 266 // Zlomeniny proximálního femoru 267 // Fractura diaphyseos femoris 270 // Zlomeniny dolního femoru 270 //
Úrazy kolena 270 // Ruptura lig. m. quadricipitis femoris 271 // Fractura patellae 271 // Fractura condylorum tibiae 272 // Fractura diaphyseos tibiae 272 // Fractura fibulae 273 // Ruptura tendinis Achillei 273 // Distorsio articulationis talocruralis 273 // Fractura malleoli 274 // Luxace v oblasti nohy 275 // Zlomeniny v oblasti nohy 276 // 19.3. Pánev a acetabulum 276 // 19.3.1. Zlomeniny pánve 276 // Etiologie 276 // Diagnostika 276 // Klasifikace 276 // Terapie dvojitých zlomenin pánevního kruhu 278 // 19.3.2. Zlomeniny acetabula 279 // Diagnostika 279 // Klasifikace 279 // Terapie 280 // 19.3.3. Komplikace zlomenin pánve a acetabula 280 // 19.4. Páteř 281 // 19.4.1. Obecná část 281 // Typy poranění 281 // Klasifikace poranění z hlediska // stability 281 // Etiologie 282 // První pomoc 282 // Diagnostika 282 // Klinické vyšetření 282 // Radiodiagnostické a zobrazovací metody 282 // Terapie 282 // Konzervativní terapie 282 // Operační terapie 283 // 19.4.2. Poranění krční páteře 284 // Horní krční páteř 284 // Zlomeniny kondylů týlní kosti 285 // Zlomeniny atlasu 285 // Atlantoaxiální instabilita 285 // Zlomeniny epistrofeu 285 // Dolní krční páteř 286 // Distorze krční páteře 286 // 19.4.3. Poranění thorakolumbální páteře 287 // 19.4.4. Poranění nervových struktur 289 // 19.4.5. Pozdní následky zlomenin páteře 289 // Kontrolní otázky 290 // 20. ORTOPEDIE 291 - Pavel Janíček // 20.1. Vrozené vady 291 // Vrozená dysplazie kyčelního kloubu 291 // Pes equinovarus congenitus 291 // 20.2. Kostní nekrózy 292 // Morbus Perthes 292 // 20.3. Metabolická a hormonální onemocnění 292 // Coxa vara adolescentium 292 // Osteoporóza 293 // 20.4. Zánětlivá onemocnění 293 // Tuberkulóza 294 // Revmatická onemocnění 294 // 20.5. Porodní obrny a neurologické afekce 294 // 20.6. Statické deformity dolních končetin 294 //
20.7. Páteř 295 // Skolióza 295 // Morbus Scheuermann 295 // 20.8. Muskuloskeletální tumory 296 // 20.9. Degenerativní kloubní onemocnění 297 // 20.10. Kloubní alloplastiky 297 // 20.11. Artroskopie 298 // Artroskopie kolena 298 // Artroskopie ostatních kloubů 299 // Terminologie v 299 // Kontrolní otázky 299 // 21. PLASTICKÁ CHIRURGIE 301 - Jiří Veselý, Jitka Vokurková, Tomáš Mrázek // Hojení ran 301 // Patologie jizev 301 // Rekonstrukční metody 301 // 21.1. Replantační chirurgie 304 // 21.2. Cévní tumory a malformace 305 // 21.2.1. Hemangiomy 305 // 21.2.2. Cévní malformace 306 // 21.2.3. Diagnostika a terapie 306 // Diagnostika 306 // Terapie 306 // 21.3. Rozštěpové vady obličeje 307 // 21.3.1. Typické rozštěpy 308 // I. genetická skupina 308 // II. genetická skupina 309 // Diagnostika 310 // Terapie rozštěpů 310 // 21.3.2. Syndromy a atypické rozštěpy 311 // Syndromy 311 // Atypické rozštěpy 311 // Terapie 312 // 21.3.3. Deformity skeletu u pacientů s rozštěpy 312 // 21.4. Porucha vývoje a tvaru boltce 314 // 21.5. Maligní tumory hlavy a krku 315 // Bazocelulámí karcinom 315 // Spinocelulámí karcinom 315 // Maligní melanom 316 // Radikální resekce tumoru a možnost rekonstrukce na hlavě 318 // Příklady rekonstrukcí chybějících tkání 318 // 21.6. Léčba parézy n. facialis 321 // Závěsy pasivní 323 // Závěsy aktivní 323 // Závěsy očních víček 323 // Nervové štěpy na defekt n. facialis 323 // Nervové štěpy mezi zdravou a postiženou stranou - cross face 324 // Anastomózy s jinými hlavovými nervy (cross nerve anastomózy) 324 // Přenos svalové motorické jednotky 324 // Kontrolní otázky 325 // 22. PEDIATRICKÁ CHIRURGIE 327 - Jiří Šnajdauf, Richard Škába // Transport 327 // Poruchy hydratace a vnitřního // prostředí 327 // Krvácení, hemoragický šok, koagulační poruchy 328 //
Terapie bolesti 329 // Výživa v kolemoperačním období 329 // Zvláštnosti kolemoperační péče o novorozence 329 // 22.1. Deformity hrudníku 329 // 22.1.1. Pectus excavatum 329 // 22.1.2. Pectus carinatum 330 // 22.1.3. Polandův syndrom 330 // 22.2. Onemocnění plic 330 // 22.2.1. Bronchogenní cysty 330 // 22.2.2. Cystická adenomatoidní malformace 331 // 22.2.3. Vrozený lobární emfyzém 331 // 22.2.4. Plicní sekvestrace 331 // 22.3. Tumory a pseudotumory mediastina 332 // 22.4. Choroby jícnu 333 // 22.4.1. Atrézie jícnu 333 // 22.4.2. Vrozená tracheoezofageální pištěl 333 // 22.4.3. Kongenitální stenóza jícnu, duplikatura jícnu a jícnové divertikly 333 // Kongenitální stenóza 334 // Duplikatura jícnu 334 // Divertikly jícnu 334 // 22.4.4. Gastroezofageální reflux 334 // 22.4.5. Achalaziejícnu 334 // 22.5. Brániční kýly 335 // 22.5.1. Vrozená brániční kýla posterolaterální - Bochdalkova 335 // 22.5.2. Retrostemální kýla 336 // 22.5.3. Relaxace bránice 336 // 22.5.4. Traumatická brániční kýla 336 // 22.6. Defekty stěny břišní 336 // 22.6.1. Laparoschisis 336 // 22.6.2. Omfalokéla 337 // 22.6.3. Extrofie kloaky 337 // 22.6.4. Přetrvávající ductus omphaloentericus 337 // 22.6.5. Píštěle a cysta urachu 337 // 22.6.6. Pupeční kýla 337 // 22.6.7. Prune-belly syndrom 338 // 22.6.8. Tříselná kýla 338 // 22.6.9. Hydrokéla testis 339 // 22.6.10. Hydrokéla funiculi spennatici 339 // 22.7. Vrozené vady trávicí trubice 339 // 22.7.1. Střevní malrotace 339 // Nonrotace 340 // Kongenitální volvulus středního střeva 340 // Laddův syndrom 341 // Coecum mobile 341 // 22.7.2. Vrozené atrézie a stenózy trávicí trubice 341 // Atrézie pyloru 342 // Atrézie duodena 342 // Atrézie tenkého střeva 343 // Atrézie tlustého střeva 343 // Vrozené stenózy trávicí trubice 343 // 22.7.3. Meckelův divertikl 343 //
22.7.4. Střevní duplikatury 345 // 22.7.5. Mezenterické a omentální cysty 345 // 22.7.6. Mekoniový ileus 345 // Mekoniová peritonitida 345 // 22.7.7. Hirschsprungova choroba 346 // 22.7.8. Anorektální malformace 346 // Kloakální malformace 347 // 22.8. Získané choroby trávicí trubice 347 // 22.8.1. Krvácení do trávicího ústrojí 347 // 22.8.2. Cizí tělesa v trávicím ústrojí 348 // 22.8.3. Hypertrofická myogenní pylorostenóza 348 // 22.8.4. Invaginace 348 // 22.8.5. Akutní apendicitida 349 // 22.8.6. Primární peritonitida 350 // 22.8.7. Nekrotizující enterokolitida 350 // 22.8.8. Crohnova choroba 350 // 22.8.9. Ulcerózní kolitida 350 // 22.8.10. Střevní polypy v dětském věku 350 // Juvenilní, zánětlivé polypy 350 // Familiární polypóza kolon 351 // Syndrom Peutzův-Jeghersův 351 // Ostatní syndromy sdružené se střevními polypy 351 // 22.8.11. Výhřez konečníku 351 // 22.8.12. Perianální pištěl a absces 351 // 22.8.13. Řitní trhlina 351 // 22.8.14. Poranění anu a rekta 352 // 22.9. Choroby jater a žlučových cest 352 // 22.9.1. Atrézie žlučových cest 352 // 22.9.2. Cysta choledochu 353 // 22.9.3. Poranění jater 353 // 22.9.4. Nádory jater 353 // Benigní nádory 353 // Infantilní hemangioendoteliom a kavemózní hemangiom 354 // Mezenchymální hamartom, fokální nodulámí hyperplazie, adenom 354 // Maligní nádory 354 // Hepatoblastom 354 // Hepatocelulámí karcinom 354 // 22.10. Neuroblastom 354 // 22.11. Nefroblastom - Wilmsův nádor 354 // Kontrolní otázky 355 // 23. TRANSPLANTACE ORGÁNŮ 357 - Robert Lischke // 23.1. Základní terminologie 357 // 23.2. Odběr orgánů 357 // Dárce orgánů 357 // Technika odběru 358 // Transport orgánů 358 // 23.3. Imunologie 358 // HLA systém 359 // 23.4. Imunosupresivní terapie 359 // 23.5. Kontraindikace transplantace 359 // 23.6. Komplikace po transplantaci 359 //
Chirurgické komplikace 359 // Rejekce 359 // Infekční komplikace 359 // Lymfoproliferativní nemoc, lymfom a další nádory 360 // Mimoorgánové komplikace 360 // Ambulantní péče 360 // 23.7. Transplantace srdce 360 // 23.8. Transplantace plic 361 // 23.9. Transplantace jater 362 // 23.10. Transplantace pankreatu 363 // 23.11. Transplantace ledviny 363 // Kontrolní otázky 364 // SEZNAM ZKRATEK 365 // REJSTŘÍK 369
(OCoLC)236560902
cnb001797171

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC