Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2011
201 s. : il. (některé barev.), mapy, faksim., geneal. tabulky ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1905-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 169-193 a rejstřík
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000205041
Představení území -- Materiály a metody -- Zhodnocení využitelnosti jednotlivých typů pramenů Historické prameny písemné Staré mapy a plány -- Souborná mapová díla -- Ostatní staré mapy a plány Ikonografické prameny Historické letecké snímky -- Vývoj vegetace v postglaciálu -- Vývoj kulturní krajiny v pravěku -- Vývoj krajiny ve středověku -- Raný a vrcholný středověk Pozdní středověk -- Vývoj krajiny v raném novověku -- Třicetiletá válka a její důsledky pro krajinu Barokní krajina v 17. a 18. století -- Obnova krajiny po třicetileté válce -- a věžníkovské období v Nových Dvorech -- Nové Dvory za Františka Antonína Pachty -- a Karla Batthyanyho a Žehušicko v 18. století -- Vývoj krajiny na konci 18. a počátku 19. století -- Vznik komponované krajiny v klasicistním a přírodně krajinářském duchu První Chotkové na Novodvorsku Komponovaná krajina kolem Kačiny -- Období rozvoje zemědělské výroby v 19. a první polovině 20. století -- Změny v hospodaření a krajině po polovině 19. století Začátky intenzivního hospodaření Novodvorsko za správy Jindřicha Chotka a Žehušicko za Jana Osvalda Thun-Hohensteina -- Krajina na přelomu 19. a 20. století -- První republika, válečné a těsně poválečné období: 1919-1948 -- Vývoj krajiny ve druhé polovině 20. století -- Období kolektivizace a následného slučování JZD Velkovýrobní socialistické hospodářství Nástin vývoje
krajiny v období po roce 1989 -- Obraz krajiny na starých mapách a leteckých snímcích -- Legenda pro mapování změn krajinného pokryvu -- Charakteristika krajiny v jednotlivých časových horizontech Stav na mapách 1. vojenského mapování (1764-1768, reambulace 1780-1783) Stav na mapách 2. vojenského mapování (1836-1852) Stav na mapách 3. vojenského mapování (1877-1880) Stav krajiny na současných leteckých snímcích -- Změny ve vývoji využití krajiny zájmového území Změny během celého sledovaného období Vnitřní dynamika změn Diskuze k vývoji krajiny -- Vývoj hodnoty ekologické stability krajiny -- Změny vodní složky krajiny -- Historické změny v síti vodních toků -- Zaniklé rybníky a vývoj rybniční soustavy v dolním Podoubraví
(OCoLC)746836915
cnb002193516

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC