Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(27) Půjčeno:27x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011
125 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7357-678-3 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 119-125
000205076
OBSAH // Úvod...9 // 1. Význam řeči obecně...11 // 1.1 Před rečové projevy... 11 // 1.1.1 Specifika „řeči zaměřené na dítě"... 15 // 1.1.2 Předpoklady o průběhu řečového vývoje... 17 // 1.2 Období předpojmové, symbolické... 18 // 1.3 Období předškolního věku... 19 // 1.4 Některé teoretické přístupy ? vývoji řeči...21 // 2. Problematika bilingvismu...26 // 2.1 Definice bilingvismu...27 // 2.2 Základní rozdělení bilingvismu... 28 // 2.3 Typy bilingvismu podle úrovně ovládání jazyka...29 // 2.4 Typy bilingvismu podle způsobu osvojení jazyků ...30 // 2.5 Typy bilingvismu podle věku osvojení jazyků...31 // 2.6 Typy bilingvismu podle rovnováhy mezi jazyky...31 // 3. BMingvismus ve vztahu ke kognitivním schopnostem...33 // 3.1 Původní představa o negativním vlivu bilingvismu...33 // 3.2 Bilingvismus a kognitivní teorie...35 // 3.3 Pozitivní působení bilingvismu na některé kognitivní // funkce...38 // 4. Řečový vývoj bilingvních dětí...41 // 4.1 Čtení a psaní... // 4.2 Cizí jazyky... // 4.3 Psycholingvistická specifika bilingvních mluvčích // 4.4 Jazyková vyváženost versus dominance... // 5. Formování sebepojetí a identity v raném dětství. // 5.1 Vymezení pojmu... // 5.2 Vývoj identity a sebepojetí... // 5.2.1 Novorozenecké a kojenecké období... // 5.2.2 Období batolete... // 5.2.3 Předškolní období...62 // // Bilingvismus a interkulturní komunikace // 6. Kulturní identita, hodnoty,
normy a tradice...65 // 7. Interkulturní komunikace...69 // 7.1 Problémy v komunikaci s rodičem-cizincem... 69 // 7.2 Neverbální komunikace // 7.2.1 Proxemika... // 7.2.2 Chronemika... 74 // 7.2.3 Kinezika... 75 // 7.2.4 Haptika... 76 // 8. Interkulturní senzitivita a adaptibilita, kulturní empatie..79 // 8.1 Interpersonální blízkost a vzdálenost...81 // 8.2 Interpersonální vztahy... 82 // 9. Kulturní kontext a emoční inteligence...85 // 9.1 Emoce... // 9.2 Emoční inteligence...87 // 9.2.1 Složky emoční inteligence ...88 // 9.2.2 Fyzický kontakt a emoce...90 // 10. Rodinné rituály a interkulturní partnerství...92 // 10.1 Význam rodinných rituálů... 92 // 10.2 Interkulturní partnerské vztahy...97 // 11. Bilingvní rodina...98 // 12. Česko-německé bilingvní rodiny - dílčí výzkum ...104 // 13. Doporučení pro úspěšnou bilingvní výchovu...115 // 13.1 Optimální podmínky vývoje dětí v bilingvním prostředí ... 115 // 13.2 Možné alternativy...?7 // Použitá literatura... // 33
cnb002265670

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC