Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.8) Půjčeno:31x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
208 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1990-0 (brož.)
ISBN 978-80-247-7610-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7611-8 (online ; epub)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. 206-208
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000205078
OBSAH // ÚVOD... 9 // Z HISTORIE RÉTOIUKY... H // OŽIVENÍ ZÁJMU O RÉTORIKU ... 19 // I. ABY MOHL REČNÍK VŮBEC MLUVIT, MUSÍ K TOMU BÝT // TECHNICKY VYBAVEN - MĚL BY ZVLÁDNOUT TECHNIKU ŘEČI ... 21 // 1. TECHNIKA MLUVENÉHO PROJEVU... 23 // 1.1 Produkce a percepce lidské řeči ... 23 // 1.2 Vnímání řeči - sluchové ústrojí... 24 // 1.3 Proces mluvení... 27 // 1.4 Dechové ústrojí...27 // 1.5 Hlasové ústrojí ... 36 // 1.6 Hlasová hygiena...39 // 1.7 Artikulační ústrojí...42 // 1.8 Popis českých hlásek...43 // Samohlásky ... 44 // Souhlásky... 48 // 1.9 Artikulační cvičení ... 51 // 1.10 Mluvní rozcvička ... 53 // 1.11 Vady výslovnosti ... 54 // Vadná výslovnost jednotlivých hlásek... 55 // Vyvození správné výslovnosti souhlásek... 57 // 1.12 Význam zvládnutí techniky řeči pro učitele ... 61 // Důležitost techniky dýchání... 61 // Důležitost techniky tvoření hlasu ... 62 // Důležitost artikulační techniky... 63 // 2. SPISOVNÁ VÝSLOVNOST (ORTOEPIE) ... 65 // 2.1 Pravidla spisovné výslovnosti češtiny ... 67 // Samohlásky ... 67 // Souhlásky... 72 // 2.2 Výslovnost slov přejatých z cizích jazyků ... 76 // 6 / RÉTORIKA PRO PEDAGOGY // 3. MODULACE SOUVISLÉHO PROJEVU // Využití funkčních zvukových prostředků mluvené řeči... 79 // 4. ZÁKLADY TECHNIKY ŘEČI JE MOŽNO (A JE I TŘEBA) // ZPROSTŘEDKOVAT UŽ ŠKOLNÍM DĚTEM ... 83 // 4.1 Vývojové fáze řeči... 83 // 4.2 Osvojování techniky
řeči u dětí... 85 // 4.3 Věkové zvláštnosti dětského hlasu ... 86 // II. ABY ŘEČNÍK ZVLÁDL SOUVISLE PROMLUVIT // NA VEŘEJNOSTI, MĚL BY VĚDĚT, JAK NA TO... 91 // 5. TVORBA SOUVISLÉHO PROJEVU... 93 // 3.1 Invence ... 93 // Stanovení a pojetí tématu řeči... 93 // Argumentace ... 96 // 5.2 Dispozice ...98 // Uspořádání projevu... 98 // Nejčastějsí typy projevů... 102 // Nejčastéjsí formy projevů (útvary)... 103 // 5.3 Elokuce: jazyk - stavební materiál pro naše projevy... 106 // Řeč prozradí odkud jsme... 106 // Jen si dobře vybrat!... 109 // Exkurz od „dobře mluvit“ ke „správně mluvit“... 119 // Od „správně mluvit“ zpět k „dobře mluvit“... 133 // Výuková komunikace a řečové chyby v ní... 141 // Dovednost pohotově se vyjádřit... 145 // 5.4 Memorování řeči... 147 // 5.5 Proslovení řeči... 148 // 6. NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE ... 149 // 6.1 Prostor... 150 // 6.2 Pohyb ... 151 // 6.3 Postoj... 153 // 6.4 Posed ... 154 // 6.5 Gestikulace a mimika... 156 // 6.6 Doteky... 157 // 6.7 Pohyby očí ... 157 // OBSAH / 7 // HL ABY REČNÍK PŘESVĚDČIL SVÝM PROJEVEM, MĚL BY // VĚDĚT, CO JEJ MŮŽE OVLIVNIT... 159 // 7. STRES... 161 // 7.1 Jak se projevuje stres u člověka ... 162 // 7.2 Jak stres působí ... 164 // 7.3 Stresory - příčiny zátěže... 165 // Stresory v povolání učitele... 165 // Stresory žáků ... 167 // 7.4 Jak se vypořádat se stresem ... 169 // 7.5 Stres a tréma ... 169 // 7.6 Zásady
přípravy a realizace vlastního veřejného vystoupení.. 170 // 7.7 Techniky na potlačení stresu a trémy... 172 // 7.8 Pozitivní myšlení... 175 // 8. ASERTIVITA... 177 // 8.1 Kritizujeme ... 181 // 8.2 Přijímáme kritiku... 182 // 9. ZDVOŘILOST A UMĚNÍ JI VYJÁDŘIT... 183 // 9.1 Využití jazykových prostředků ? vyjádření zdvořilosti... 189 // Na zásadní sdělení je třeba mít vždycky dost času... 189 // Slůvko PROSÍM je mocné, ale ne všemocné!... 191 // 10. KOOPERATIVNÍ KOMUNIKACE... 195 // 10.1 Griceovy maximy... 195 // 10.2 Konflikt a konfliktní interpersonální komunikace ... 200 // 10.3 Uplatnění kooperativního principu komunikace v monologu ... 201 // ZÁVĚREČNÉ SLOVO KE ČTENÁŘŮM ... 203 // SUMMARY... 204 // VÝBĚR Z LITERATURY ? OBORU // 206
(OCoLC)780138502
cnb002257693

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC