Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:56x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
208 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1990-0 (brož.)
ISBN 978-80-247-7610-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7611-8 (online ; epub)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. 206-208
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000205078
ÚVOD 9 // Z HISTORIE RÉTORIKY 11// OŽIVENÍ ZÁJMU O RÉTORIKU 19 // I. ABY MOHL REČNÍK VŮBEC MLUVIT, MUSÍ K TOMU BÝT TECHNICKY VYBAVEN - MĚL BY ZVLÁDNOUT TECHNIKU ŘEČI 21 // 1. TECHNIKA MLUVENÉHO PROJEVU 23 // 1.1 Produkce a percepce lidské řeči 23 // 1.2 Vnímání řeči - sluchové ústrojí 24 // 1.3 Proces mluvení 27 // 1.4 Dechové ústrojí 27 // 1.5 Hlasové ústrojí 36 // 1.6 Hlasová hygiena 39 // 1.7 Artikulační ústrojí 42 // 1.8 Popis českých hlásek 43 // Samohlásky 44 // Souhlásky 48 // 1.9 Artikulační cvičení 51 // 1.10 Mluvní rozcvička 53 // 1.11 Vady výslovnosti 54 // Vadná výslovnost jednotlivých hlásek 55 // Vyvození správné výslovnosti souhlásek 57 // 1.12 Význam zvládnutí techniky řeči pro učitele 61 // Důležitost techniky dýchání 61 // Důležitost techniky tvoření hlasu 62 // Důležitost artikulační techniky 63 // 2. SPISOVNÁ VÝSLOVNOST (ORTOEPIE) 65 // 2.1 Pravidla spisovné výslovnosti češtiny 67 // Samohlásky 67 // Souhlásky 72 // 2.2 Výslovnost slov přejatých z cizích jazyků 76 // 6 / RÉTORIKA PRO PEDAGOGY // 3. MODULACE SOUVISLÉHO PROJEVU // Využití funkčních zvukových prostředků mluvené řeči 79 // 4. ZÁKLADY TECHNIKY ŘEČI JE MOŽNO (A JE I TŘEBA) ZPROSTŘEDKOVAT UŽ ŠKOLNÍM DĚTEM 83 // 4.1 Vývojové fáze řeči 83 // 4.2 Osvojování techniky řeči u dětí 85 // 4.3 Věkové zvláštnosti dětského hlasu 86 // II. ABY ŘEČNÍK ZVLÁDL SOUVISLE PROMLUVIT // NA VEŘEJNOSTI, MĚL BY VĚDĚT, JAK NA TO 91 // 5. TVORBA SOUVISLÉHO PROJEVU 93 // 3.1 Invence 93 // Stanovení a pojetí tématu řeči 93 // Argumentace 96 // 5.2 Dispozice 98 // Uspořádání projevu 98 // Nejčastějsí typy projevů 102 // Nejčastéjsí formy projevů (útvary) 103 // 5.3 Elokuce: jazyk - stavební materiál pro naše projevy 106 // Řeč prozradí odkud jsme 106 //
Jen si dobře vybrat! 109 // Exkurz od „dobře mluvit“ ke „správně mluvit“ 119 // Od „správně mluvit“ zpět k „dobře mluvit“ 133 // Výuková komunikace a řečové chyby v ní 141 // Dovednost pohotově se vyjádřit 145 // 5.4 Memorování řeči 147 // 5.5 Proslovení řeči 148 // 6. NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 149 // 6.1 Prostor 150 // 6.2 Pohyb 151 // 6.3 Postoj 153 // 6.4 Posed 154 // 6.5 Gestikulace a mimika 156 // 6.6 Doteky 157 // 6.7 Pohyby očí 157 // OBSAH / 7 // HL ABY REČNÍK PŘESVĚDČIL SVÝM PROJEVEM, MĚL BY VĚDĚT, CO JEJ MŮŽE OVLIVNIT 159 // 7. STRES 161 // 7.1 Jak se projevuje stres u člověka 162 // 7.2 Jak stres působí 164 // 7.3 Stresory - příčiny zátěže 165 // Stresory v povolání učitele 165 // Stresory žáků 167 // 7.4 Jak se vypořádat se stresem 169 // 7.5 Stres a tréma 169 // 7.6 Zásady přípravy a realizace vlastního veřejného vystoupení 170 // 7.7 Techniky na potlačení stresu a trémy 172 // 7.8 Pozitivní myšlení 175 // 8. ASERTIVITA 177 // 8.1 Kritizujeme 181 // 8.2 Přijímáme kritiku 182 // 9. ZDVOŘILOST A UMĚNÍ JI VYJÁDŘIT 183 // 9.1 Využití jazykových prostředků ? vyjádření zdvořilosti 189 // Na zásadní sdělení je třeba mít vždycky dost času 189 // Slůvko PROSÍM je mocné, ale ne všemocné! 191 // 10. KOOPERATIVNÍ KOMUNIKACE 195 // 10.1 Griceovy maximy 195 // 10.2 Konflikt a konfliktní interpersonální komunikace 200 // 10.3 Uplatnění kooperativního principu komunikace v monologu 201 // ZÁVĚREČNÉ SLOVO KE ČTENÁŘŮM 203 // SUMMARY 204 // VÝBĚR Z LITERATURY K OBORU 206
(OCoLC)780138502
cnb002257693

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC