Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.7) Půjčeno:11x 
BK
1. vyd.
V Praze : Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011
639 s. : il. (některé barev.), portréty ; 26 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-7331-217-6 (váz.)
angličtina
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000227851
obsah // Předmluva k českému vydání...s. 9 // Předmluva...s. 15 // Uspořádání knihy..s. 15 // Náš přístup: analýza celého filmu.s. 16 // Oddíly knihy..s. 17 // Úpravy v devátém vydání...s. 18 // Doplňující instruktážní materiály.s. 18 // Poděkování...s. 19 // část I // Filmové umění a natáčení filmu // kapitola 1 - // Film jako umění: // Tvořivost, technika a byznys // Umělecká rozhodování při natáčení filmu...s. 24 // Jak vidět v noci: umělecké volby při natáčení filmu Collateral.s. 25 // Filmová technika..s. 29 // Stroje iluzí.s. 30 // Přístroje využívající filmový materiál.s. 30 // Přístroje využívající digitální média.s. 34 // Natáčení filmu: filmová produkce..s. 37 // Literární příprava a plán financování..s. 38 // Období přípravných prací..s. 39 // Období natáčení...s. 40 // Dokončovací práce...s. 44 // Zblízka: Některé pojmy a profese ve filmové produkci...s. 46 // Umělecké důsledky výroby filmu...s. 50 // Mody produkce...s. 51 // Studiové produkce...s. 51 // Exploatační filmy, nezávislé produkce // a „vyrob si sám" (DIY).s. 52 // Skromné produkce...s. 53 // Umělecké důsledky jednotlivých modů produkce...s. 56 // Jak dostat film ? publiku: distribuce a uvádění filmů..s. 57 // Distribuce: centrum moci..s. 58 // Veřejné a neveřejné uvádění filmů.s. 63 // Ostatní trhy: filmy mimo prostor kina..s. 65 // Umělecké důsledky distribuce a uvádění
filmů..s. 68 // Shrnutí...s. 74 // Kam dál...s. 74 // část II // Filmová forma // kapitola 2 // Důležitost filmové formy // Pojetí formy ve filmu.s. 85 // Forma jako systém...s. 85 // „Forma" versus „obsah"..s. 86 // Formální očekávání...s. 87 // Konvence a zkušenost...s. 89 // Forma a pocity..s. 90 // Forma a význam...s. 92 // Hodnocení...s. 95 // Principy filmové formy.s. 96 // Funkce...s. 97 // Zblízka: Jak rozpoznat jednotlivé vzorce...s. 98 // Podobnost a opakování...s. 100 // Odlišnost a variace..s. 102 // Vývoj...s. 103 // Soudržnost a nesoudržnost...s. 105 // Shrnutí...s. 107 // Kam dál...s. 107 // kapitola 3 // Vyprávění // jako formální systém // Principy výstavby vyprávění..s. 111 // Co je to vyprávění?..s. 111 // Syžet a fabule...s. 113 // Příčina a následek..s. 116 // Čas...s. 118 // Zblízka: Jak si pohrát s časem fabule.s. 120 // Prostor...s. 123 // Úvody, závěry a vývojové vzorce..s. 124 // Narace: tok informací o fabuli.s. 126 // Rozsah informací...s. 127 // Hloubka informací...s. 129 // Zblízka: Když se zhasne, narace začíná.s. 132 // Vypravěč...s. 135 // Shrnutí narace...s. 136 // Klasický hollywoodský film..s. 138 // Narativní forma ve filmu Občan Kane.s. 140 // Očekávání spjatá s vyprávěním v Občanu Kaneovi...s. 140 // Syžet a fabule Občana Kanea...s. 141 // Kauzalita v Občanu Kaneovi...s. 143 // Čas v Občanu Kaneovi...s. 143 // Motivace v Občanu Kaneovi s. 146 // Paralelismus
Občana Kanea s. 147 // Vývojové vzorce v syžetu Občana Kanea...s. 148 // Narace v Občanu Kaneovi...s. 149 // Shrnutí___s. 152 // Kam dál...s. 152 // část III // Filmový styl // kapitola 4 // Záběr: Mizanscéna // Co je to mizanscéna?..s. 159 // Realismus...s. 159 // Síla mizanscény...s. 160 // Aspekty mizanscény...s. 162 // Prostředí..s. 162 // Kostým a maska...s. 166 // Osvětlování...s. 172 // Inscenování: pohyb a výkon..s. 180 // Zblízka: Výbava filmového herce.s. 184 // Jak to všechno dáme dohromady: // mizanscéna v čase a prostoru.s. 190 // Prostor...s. 194 // Čas...s. 204 // Narativní funkce mizanscény ve filmu Frigo, oběť krevní msty s. 208 // Shrnutí...s. 216 // Kam dál...s. 216 // kapitola 5 // Záběr: Kamera // Fotografický obraz..s. 223 // Tonální rozsah..s. 223 // Rychlost pohybu...s. 226 // Perspektiva...s. 229 // Zblízka: Od monster ? běžné realitě: CGI // v trilogii Pán prstenů.s. 240 // Rámování...s. 242 // Formát a tvar rámu...s. 244 // Obrazový a mimoobrazový prostor...s. 248 // Úhel, rovina, výška a velikost // rámování...s. 250 // Pohyblivý rám...s. 258 // Délka trvání obrazu: dlouhý záběr..s. 274 // Funkce extrémně dlouhého záběru...s. 275 // Dlouhý záběr a pohyblivý rám..s. 278 // Shrnutí...s. 282 // Kam dál...s. 282 // kapitola 6 // Vztahy mezi záběry: Střih // Co je to střih?.s. 289 // Dimenze filmového střihu...s. 292 // Kompoziční vztahy mezi záběrem A // a záběrem
?...s. 292 // Rytmické vztahy mezi záběrem A // a záběrem ?...s. 298 // Prostorové vztahy mezi záběrem A a záběrem ?...s. 299 // Časové vztahy mezi záběrem A // a záběrem ?...s. 300 // Kontinuální střihová skladba..s. 304 // Prostorová kontinuita: pravidlo osy.s. 304 // Kontinuální střihová skladba ve filmu // Maltézský sokol...s. 308 // Kontinuální střihová skladba: finesy.s. 314 // Další finesy: překročení osy akce.s. 318 // Příčný střih (křížový střih a paralelní montáž)...s. 318 // Časová kontinuita: pořádek, frekvence a trvání...s. 322 // Zblízka: Zesílená kontinuita: L.A. - přísně tajné // a současné střihové postupy...s. 324 // Alternativy ke kontinuální střihové skladbě...s. 328 // Kompoziční a rytmické možnosti...s. 328 // Prostorová a časová diskontinuita..s. 330 // Funkce diskontinuální střihové skladby: // Deset dní, které otřásly světem.s. 336 // Shrnutí...s. 341 // Kam dál...s. 341 // kapitola 7 // Zvuk ve filmu // Síla zvuku...s. 347 // Základy filmového zvuku s. 350 // Vlastnosti vnímání zvuku s. 350 // Výběr, úprava a kombinace...s. 352 // Dimenze filmového zvuku...s. 359 // Rytmus...s. 360 // Věrnost...s. 362 // Prostor...s. 363 // Zblízka: Mimoobrazový zvuk a optický hlediskový záběr: Předávka peněz ve filmu Jackie Brownová...s. 366 // Čas...s. 375 // Funkce filmového zvuku: // Dokonalý trik...s. 380 // Přenesení lidé...s. 381 // Za zvuků kouzel...s.
382 // Vizuální a auditívni ozvěny.s. 383 // Dva deníky...s. 384 // Naznačení tajemství...s. 386 // Úvod filmu...s. 387 // Shrnutí...s. 390 // Kam dál...s. 390 // kapitola 8 // Shrnutí: Styl jako formální systém // Pojetí stylu..s. 397 // Filmař a styl..s. 397 // Divák a styl..s. 398 // Jak analyzovat filmový styl.s. 399 // První krok: určit organizační strukturu...s. 399 // Druhý krok: určit charakteristický postup...s. 399 // Třetí krok: vypracovat vzorce postupů...s. 400 // Zblízka: Filmový styl ve filmu Ani stín podezření..s. 402 // Čtvrtý krok: navrhnout funkce charakteristických postupů a vzorce, // které je vytvářejí.s. 406 // Styl ve filmu Občan Kane...s. 407 // Shrnutí...s. 418 // Kam dál...s. 418 // část IV // Typy filmů // kapitola 9 // Filmové žánry // Jak porozumět žánru...s. 423 // Definice žánru..s. 423 // Jak analyzovat žánr..s. 425 // Dějiny žánru...s. 426 // Zblízka: Současný žánr: kriminální thriller..s. 428 // Společenské funkce žánrů...s. 433 // Tři žánry..s. 434 // Western...s. 434 // Horor...s. 436 // Muzikál...s. 440 // Shrnutí...s. 445 // Kam dál...s. 445 // kapitola 10 // Dokumentární, experimentální a animované filmy // Dokumentární film...s. 449 // Co to znamená dokumentární film?..s. 449 // Typy dokumentárního filmu..s. 450 // Hranice mezi dokumentárním afikčním filmem...s. 452 // Typy forem dokumentárních filmů...s. 453 // Kategorická forma...s. 453
// Rétorická forma..s. 462 // Experimentální film..s. 470 // Typy forem experimentálních filmů.s. 472 // Animovaný film...s. 492 // Shrnutí...s. 504 // Kam dál...s. 504 // část V // Kritické analýzy filmů // kapitola 11 // Filmová kritika: Vzorové analýzy // Klasická narativní kinematografie.s. 513 // Jeho dívka Pátek...s. 513 // Na sever Severozápadní linkou..s. 518 // Jednej správně...s. 524 // Shrnutí narace...s. 136 // Klasický hollywoodský film..s. 138 // Narativní forma ve filmu Občan Kane.s. 140 // Očekávání spjatá s vyprávěním // v Občanu Kaneovi...s. 140 // Syžet a fabule Občana Kanea...s. 141 // Kauzalita v Občanu Kaneovi...s. 143 // Čas v Občanu Kaneovi...s. 143 // Motivace v Občanu Kaneovi s. 146 // Paralelismus Občana Kanea s. 147 // Vývojové vzorce v syžetu Občana Kanea...s. 148 // Narace v Občanu Kaneovi...s. 149 // Shrnutí___s. 152 // Kam dál...s. 152 // část 111 // Filmový styl // kapitola 4 // Záběr: Mizanscéna // Co je to mizanscéna?..s. 159 // Realismus...s. 159 // Síla mizanscény...s. 160 // Aspekty mizanscény...s. 162 // Prostředí...s. 162 // Kostým a maska...s. 166 // Osvětlování...s. 172 // Inscenování: pohyb a výkon..s. 180 // Zblízka: Výbava filmového herce..s. 184 // Jak to všechno dáme dohromady: // mizanscéna v čase a prostoru..s. 190 // Prostor...s. 194 // Čas...s. 204 // Narativní funkce mizanscény ve filmu // Frigo, oběť krevní msty.s. 208 // Shrnutí...s. 216
// Kam dál...s. 216 // kapitola 5 // Záběr: Kamera // Fotografický obraz..s. 223 // Tonální rozsah..s. 223 // Rychlost pohybu...s. 226 // Perspektiva...s. 229 // Zblízka: Od monster ? běžné realitě: CGI // v trilogii Pán prstenů.s. 240 // Rámování...s. 242 // Formát a tvar rámu...s. 244 // Obrazový a mimoobrazový prostor...s. 248 // Úhel, rovina, výška a velikost rámování...s. 250 // Pohyblivý rám...s. 258 // Délka trvání obrazu: dlouhý záběr..s. 274 // Funkce extrémně dlouhého záběru...s. 275 // Dlouhý záběr a pohyblivý rám..s. 278 // Shrnutí...s. 282 // Kam dál...s. 282 // kapitola 6 // Vztahy mezi záběry: Střih // Co je to střih?..s. 289 // Dimenze filmového střihu...s. 292 // Kompoziční vztahy mezi záběrem A // a záběrem ?...s. 292 // Rytmické vztahy mezi záběrem A // a záběrem ?...s. 298 // Prostorové vztahy mezi záběrem A a záběrem ?...s. 299 // Časové vztahy mezi záběrem A // a záběrem ?...s. 300 // Kontinuální střihová skladba..s. 304 // Prostorová kontinuita: pravidlo osy.s. 304 // Kontinuální střihová skladba ve filmu // Maltézský sokol...s. 308 // Kontinuální střihová skladba: finesy.s. 314 // Další finesy: překročení osy akce.s. 318 // Příčný střih (křížový střih a paralelní montáž)...s. 318 // Časová kontinuita: pořádek, frekvence a trvání...s. 322 // Zblízka: Zesílená kontinuita: L.A. - přísně tajné // a současné střihové postupy...s. 324
Alternativy ke kontinuální střihové skladbě...s. 328 // Kompoziční a rytmické možnosti...s. 328 // Prostorová a časová diskontinuita..s. 330 // Funkce diskontinuální střihové skladby: // Deset dní, které otřásly světem.s. 336 // Shrnutí...s. 341 // Kam dál...s. 341 // kapitola 7 // Zvuk ve filmu // Síla zvuku...s. 347 // Základy filmového zvuku s. 350 // Vlastnosti vnímání zvuku s. 350 // Výběr, úprava a kombinace...s. 352 // Dimenze filmového zvuku...s. 359 // Rytmus...s. 360 // Věrnost...s. 362 // Prostor...s. 363 // Zblízka: Mimoobrazový zvuk a optický hlediskový záběr: Předávka peněz ve filmu Jackie Brownová...s. 366 // Čas...s. 375 // Funkce filmového zvuku: // Dokonalý trik..s. 380 // Přenesení lidé..s. 381 // Za zvuků kouzel...s. 382 // Vizuální a auditívni ozvěny.s. 383 // Dva deníky...s. 384 // Naznačení tajemství...s. 386 // Úvod filmu...s. 387 // Shrnutí...s. 390 // Kam dál...s. 390 // kapitola 8 // Shrnutí: Styl jako formální systém // Pojetí stylu..s. 397 // Filmař a styl..s. 397 // Divák a styl..s. 398 // Jak analyzovat filmový styl..s. 399 // První krok: určit organizační // strukturu...s. 399 // Druhý krok: určit charakteristický // postup...s. 399 // Třetí krok: vypracovat vzorce postupů...s. 400 // Zblízka: Filmový styl ve filmu Ani stín podezření...s. 402 // Čtvrtý krok: navrhnout funkce charakteristických postupů a vzorce, // které je vytvářejí.s. 406 // Styl ve filmu
Občan Kane...s. 407 // Shrnutí...s. 418 // Kam dál...s. 418 // část IV // Typy filmů // kapitola 9 // Filmové žánry // Jak porozumět žánru...s. 423 // Definice žánru..s. 423 // Jak analyzovat žánr..s. 425 // Dějiny žánru..s. 426 // Zblízka: Současný žánr: kriminální thriller.s. 428 // Společenské funkce žánrů...s. 433 // Tři žánry..s. 434 // Western...s. 434 // Horor...s. 436 // Muzikál s. 440 // Shrnutí s. 445 // Kam dál...s.445 // kapitola 10 // Dokumentární, experimentální a animované filmy // Dokumentární film...s. 449 // Co to znamená dokumentární film?..s. 449 // Typy dokumentárního filmu..s. 450 // Hranice mezi dokumentárním a fikčním filmem...s. 452 // Typy forem dokumentárních filmů..s. 453 // Kategorická forma...s. 453 // Rétorická forma..s. 462 // Experimentální film..s. 470 // Typy forem experimentálních filmů.s. 472 // Animovaný film...s. 492 // Shrnutí...s. 504 // Kam dál...s. 504 // část V // Kritické analýzy filmů // kapitola 11 // Filmová kritika: Vzorové analýzy // Klasická narativní kinematografie.s. 513 // Jeho dívka Pátek...s. 513 // Na sever Severozápadní linkou...s. 518 // Jednej správně...s. 524 // Narativní alternativy ke klasické kinematografii..s. 530 // U konce s dechem...s. 530 // Příběh z Tokia..s. 536 // Chungking Express...s. 542 // Dokumentární forma a styl..s. 548 // Muž s kinoaparátem...s. 548 // Tenká modrá čára...s. 552 // Forma, styl a ideologie.s.
559 // Setkáme se v St. Louis..s. 559 // Zuřící býk..s. 566 // Dodatek: Jak psát kritickou analýzu // filmu...s. 572 // Příprava na psaní..s. 572 // Uspořádání a psaní eseje..s. 574 // Shrnutí...s. 578 // Představy a realita v Králi komedie.s. 578 // Kam dál...s. 582 // část VI // Dějiny filmu // kapitola 12 // Filmové umění a dějiny filmu // Raná kinematografie, 1893-1903...s. 588 // Rozvoj klasického hollywoodského // filmu, 1908-1927...s. 590 // Německý expresionismus, 1919-1926...s. 596 // Francouzský impresionismus // a surrealismus, 1918-1930..s. 599 // Impresionismus...s. 599 // Surrealismus...s. 602 // Sovětská montážní škola, 1924-1930...s. 604 // Klasický hollywoodský film po příchodu zvuku...s. 608 // Italský neorealismus, 1942-1951..s. 611 // Francouzská nová vlna, 1959-1964...s. 614 // Nový Hollywood a nezávislá filmová tvorba...s. 618 // Hongkongský film 80. a 90. let.s. 623 // Kam dál...s. 627 // s. 634 .. s. 640 // Poznámky překladatelů .. Slovník vybraných pojmů Rejstřík...s. 647
cnb002266991

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC