Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:21x 
BK
Vyd. 1.
Praha : FHS UK, 2010
314 s. : il., mapy ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87398-08-1 (brož.)
Agora ; sv. 5
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Část. slovenský text, anglické resumé
000227897
OBSAH // Sociální a kulturní různost v mezietnickém soužití // Social and Cultural Diversity in Ethnic Co-existence Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová... // ? teoretickým aspektům formování sociální identity // On Theoretical Aspects of Creation of Social Identity Miloš Tomandl... // PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY // Etnická diverzita v postsocialistických mestách ostravského regiónu: kultúrne a spoločenské aktivity príslušníkov národnostných menšín // Cultural and Social Life of Ethnic Minorities in Post-Socialist Towns // of Ostrava and Upper Silesian Regions // Oľga Šrajerová... // Postoje příslušníků národnostních menšin a Čechů ? vzájemnému soužití // Attitudes of Members of Ethnic Minorities and Czechs to their Coexistence // Lubomír Pána... ai // Kulturní a národnostní identita migrantů z oblasti Černobylu // Cultural Identity of Migrants from the Chernobyl Area Boris Iljuk... // 83 // Syřané v Praze: sociální kapitál jako součást identity syrské imigrace 70. a 80. let 20. století // Syrians in Prague. Social Capital as a Part of Identity of Syrian Immigration in the 1970s and 1980s Petr Charvát... // 5 // Role náboženství mezi běloruskými azylanty v České republice // Role of Religion among Belarussian Asylum Seekers in the Czech Republic // Michaela Šmídová...97 // Postoj Bulharů ? procesu integrace do české společnosti // Bulgarians’ Attitudes to the Process of Integration into Czech Society Rumyana
Georgieva...109 // Sociální sítě imigrantů v ČR a jejich integrace: stále dosti prostoru pro (terénní) výzkum // Integration of Foreigners: Individual versus Influence and „Products" of Ethnic/Confessional Social Networks // Vladislav Giintcr...127 // Začleňování cizinců do českého vzdělávacího systému // Foreigners ’ Integration into Czech Educational System // Lukáš Radostný...141 // Úcta a hanba jako kulturní determinanta: vzdělávání ve vyloučené lokalitě // Honour and Shame as a Cultural Determinant in Education in a Excluded Locality // Dana Bittnerová...151 // Slovenský reemigrant z Rumunska Štefan Pňáček a jeho rozprávky // Slovak Resettlers from Romania in Bohemia and Moravia. // Narrator Stefan Pňáček // Mykola Mušinka...167 // PROSTOR EVROPY // Francouzský postkoloniální diskurs jako nástroj reidentifikace? // French Post-colonial Discourse as an Instrument of Reidentification? Pavel Sitek...183 // 6 // ETNICKÉ KOMUNITY V KULTURNÍ ? SOCIÁLNÍ RŮZNOSTI // OBSAH // Prístup místní samosprávy k cizineckým komunitám: příklad Paříže a Normandie // Approach of Local Self-Rule Bodies to Foreigners’ Communities, the Example of Paris and Normandy // Markéta Seidlová...225 // Identita etnických Albánců v Kosovu aneb komplex kosovské identity // Identity of Ethnic Albanians in Kosovo: Problem of Kosovian Identity Diana Freiová...241 // Projevy etnických Subkultur: kulturní produkce potomků migrantů ve
Vídni // Subcultural Signs of Migrants’ Descendants: the Case of Vienna Ondřej Daniel...251 // PROSTOR VŠECH // Transkulturní (multikulturní) ošetřovatelství // On the Issue of Multicultural Nursing // Jana Mlýnková...269 // Užívanie drog v rómskych komunitách Prešovského kraja // Drug Addiction in Romany Communities of the Prešov Region (Current Situation and Alternative Perceptions) // Alexander Mušinka...281 // Resumé... // Autoři... // 7
(OCoLC)761168464
cnb002151923

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC