Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2011
239 s. : il. (některé barev.), 1 portrét, faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-210-5584-1 (brož.)
Etnologické studie ; 10
Nad názvem: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie
400 výt.
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000227901
Obsah // 9 // 6 PŘEDMLUVA // 8 EDIČNÍ POZNÁMKA // TERMINOLOGICKÉ A TEORETICKÉ STUDIE // 11 Lidové umění a výtvarná kultura lidu (Pojmoslovné úvahy). // Slovenský národopis 26. 1978. s. 405-414. // 19 Výtvarná kultura lidu (Miniterminologie). // Umění a řemesla 1979, č. 2. s. 4-7. // 28 Výtvarná kultura lidu (Pokus o systematizaci lidového a zlidovělého umění). // Umění a řemesla, 1989, c. 2, s. 8-11. // 37 Dichotomie: lidové a zlidovělé umění. // Eine Dichotomie. Volkskunst und volkstümliche Kunst Jahrbuch für Volkskunde NF 15, 1992, s. 105-115. // 43 Lidová tradice jako zboží (Glosy ? poznávání procesu profesionalizace a komercializace lidové kultury a umění). // Národopisná revue 7, 1997, s. 67-69. // 47 Století folklorismu. Dva příklady použití pojmu folklorismus na počátku 20. století. // Národopisná revue 8, 1998, s. 139-142. // 52 Marginálie ? interdisciplinárnímu postavení národopisu povšechně a ke vztahu národopisu a historie umění konkrétně. // Prace ethnographiczne 28. 1991, s. 51-57. // Obsah * 3 // IKONOGRAFICKÉ A METODOLOGICKÉ STUDIE // 59 Odraz běhu života ve zlidovělé ikonografii (Na příkladu české lidové kultury). // Die Widerspiegelung des Lebenlaufes in der volkstümlichen Ikonographie (Am Beispiel der tschechischen Volkskultur). Stockholm: Institutes för folklivsforskning, 1987, s. 1-10. // 64 Dub - Eiche - Makk - Encina. ? filiacím některých charakteristických znaků mariánských
poutních míst v Evropě. // Národopisná revue 8, 1998, s. 69-82. // 75 Motiv „jízdy na kohoutu" v mezinárodní tradici. Příspěvek ? ikonografii zlidovělé grafiky. // Sborník prací filosofické fakulty brněnské university F 17, 1973, s. 125-140. // 95 Neznámé zlidovělé obrazy Trojice s třemi obličeji z Čech a Moravy. // Unbekannte volkstümliche Trinitätsbilder mit dem Dreigesicht aus Böhmen und Mähren. Národopisný věstník československý 7, 1972, s. 165-186. // 107 O původu jednoho zlidovělého pojetí motivu Svaté Trojice. // Der Ursprung einer volkstümlichen Darstellung der Hl. Dreifaltigkeit (Von einem siebenbürgischen Hinterglasbild bis zu R R Rubens). In: Kontakte und Grenzen. Probleme der Volks-, Kultur- und Sozialforschung. Göttingen: Verlag Otto Schwartz & Co., 1969, s. 279-288. // 119 Leonardo da Vinci, Cranach d. Ä., Rubens, Velázquez a další ve zlidovělé podobě. // Leonardo da Vinci, Cranach d. Ältere, Velázquez und andere auf volkstümlicher Weise. In: From Academic Art to Popular Pictures. Bergen: Bergen Museum -University Bergen, 2000, s. 81-98. // 134 České rukopisné a malované knihy z přelomu 18. a 19. století (Poznámky ? metodologii studia zlidovělé ikonografie). // Tschechische Handschriftliche und -gemalte Bücher um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts (Marginalien zur Methodologie der volkstümlich gewordenen Kunst). Bild-Kunde - Volks-kunde. Miskolc: A Herman Otto Múzeum kiadása, 1990, s. 105-111.
// 141 Velkopolsko nebo Morava? Etuda z bádání o lidové grafice. // Wielkopolska czy Morawy? (Z badah nad graftkq ludowq) Polska Sztuka Ludowa 27, 1973, s. 33-38. // 4 K Lidová výtvarná kultura // 154 Zlidovělé dřevořezy ve sbírkách Moravské galerie. Inventarizace a pokus o klasifikaci. // Bulletin Moravské galerie v Brně. 1998, č. 54. s. 49-54. // 169 Slovo v obraze - Slovo jako obraz. // Wort im Bild - Wort als Bild, ln: Bild und Text. Bratislava: Národopisný ústav SAV - Slovak Academic Press. 1993, s. 95-99. // 176 K českým analogiím v ikonografii a funkci zlidovělých tisků. // Zu den Tschechischen Analogien zur Ikonographie und Funktion der volkstümlich gewordenen Einblattdrucke. In: Popular Prints and Imagery. Lund: University. 2002, s. 153-167 (společné s Alenou Křížovou). // 187 Betlémové archy - jeden z příkladů unifikace a komercializace zlidovělé tvorby. // Krippenbögen - Ein Beispiel für die Vereinheitlichung und Komerzialisierung der volkstümlich gewordenen Produktion. In: Commercio della stampe e diffusione delle immagini nei sedili XVHI e XIX. Trento: ViaDellaTerra, 2008. s. 319-331. // 203 Herkules, Daniel nebo Samson? Příspěvek k ikonografii, ? problému lidovosti a etnicity figurálních úlů. // Herkules, Daniel oder Samson? Ein Beitrag zur Ikonographie sowie zum Problem der Volkstümlichkeit und ethnischen Herkunft figürlicher Bienenstöcke. Deutsches Jahrbuch für Volkskunde 13, 1967, s. 288-301. // 217 Determinanty
vývoje lidové malby a grafiky v Karpatech. // Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity C 27, 1980, s. 305- 313. // 226 Lidové nástěnné malby v karpatské oblasti. // In: Lidová stavební kultura v československých Karpatech a přilehlých územích. Brno: Blok, 1981, s. 247-259. // 234 Richard Jeřábek - medailon // 237 Resumé // Obsah * 5
cnb002265044

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC