Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(28) Půjčeno:28x 
BK
EB
Vyd. 2., přeprac. a rozš.
Praha : Karolinum, 2011
342 s. : il. ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-1974-3 (váz.)
ISBN 978-80-246-2384-9 (e-kniha)
Část. tištěno napříč
Obsahuje bibliografii na s. 305-330, bibliografické odkazy a rejstříky
Během více než deseti let, které uplynuly od přípravy prvního vydání, se objevila řada nových teorií, konceptů a přístupů, které se snaží nabídnout vysvětlení současného dynamicky se měnícího globálního prostředí a nastínit implikace pro regionální rozvoj. V novém vydání jsou zcela přepracovány a podstatně rozšířeny kapitoly věnované oběma směrům, které v oblasti teorií regionálního rozvoje v současnosti dominují, tedy institucionální teorii regionálního rozvoje a škole nové ekonomické geografie. Jsou analyzovány následující nové nebo relativně nové teorie a koncepty: globální hodnotové řetězce a globální produkční sítě, trojitá šroubovice (triple helix), regionální inovační systémy, znalostní základny, příbuzná rozmanitost (related variety), klastry, koncept „local buzz – global pipelines“, odvětvová a geografická krátkozrakost aj.
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
000227910
Předmluva // Předmluva k druhému vydání // Úvod // /1/ HLAVNÍ METODOLOGICKÉ PŘÍSTUPY // 1.1 Pozitivismus // 1.2 Postpozitivistické směry // 1.2.1 Kritický racionalismus a falzifikace // 1.2.2 Postpozitivismus ve filozofii vědy // 1.2.3 Strukturalismus // 1.2.4 Kritický realismus // 1.2.5 Teorie strukturace // 1.3 Relativistické přístupy // 1.3.1 Hermeneutika // 1.3.2 Poststrukturalismus a postmodernismus // /2/ HLAVNÍ EKONOMICKÉ TEORIE // 2.1 Neoklasická teorie // 2.2 Keynesiánská ekonomie // 2.3 Neomarxismus // 2.4 Neoliberální ekonomie // 2.5 Institucionální ekonomie // /3/ TEORIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE // 3.1 Neoklasické a neoliberální teorie regionálního rozvoje // 3.1.1 Lokalizační teorie // 3.1.2 Jednosektorový model // 3.1.3 Dvousektorový model // 3.1.4 Růstové účetnictví // 3.1.5 Nová ekonomická geografie (P. Krugman, M. Fujita, A. Venables) a nová teorie růstu (P. Romer // 3.1.6 Regionální politika inspirovaná neoklasickými a neoliberálními přístupy // 3.2 Keynesiánské období: teorie skupiny jádro–periferie // 3.2.1 Úvod // 3.2.2 Teorie exportní základny (D. North) // 3.2.3 Harrodův-Domarův růstový model // 3.2.4 Teorie růstových pólů (F. Perroux, J. Boudeville) // 3.2.5 Teorie kumulativních příčin (G. Myrdal) // 3.2.6 Teorie nerovnoměrného rozvoje (A. Hirschman) // 3.2.7 Teorie polarizovaného rozvoje (J. Friedmann) // 3.2.8 Shrnutí // 3.2.9 Regionální politika inspirovaná keynesiánstvím a teoriemi skupiny jádro–periferie // 3.3 Strukturalistické přístupy // 3.3.1 Neomarxistické teorie rozvoje – teorie závislosti (dependency theory) // 3.3.2 Teorie nerovné směny (A. Emmanuel) // 3.3.3 Strukturalistický marxismus (D. Harvey a N. Smith) // 3.3.4 Teorie mezoekonomiky (S. Holland) // 3.3.5 Shrnutí – srovnání neomarxistických a neoliberálních přístupů //
3.3.6 Teorie výrobních cyklů a teorie ziskových cyklů // 3.3.6.1 Teorie výrobních cyklů (R. Vernon) // 3.3.6.2 Teorie ziskových cyklů (A. Markusen) // 3.3.7 Regulační teorie (A. Lipietz, M. Aglietta) // 3.3.7.1 Regulační teorie a prostor – teorie flexibilní specializace a kalifornská škola // 3.4 Kritickorealistické přístupy // 3.4.1 Teorie prostorových děleb práce (D. Massey) // 3.4.2 Diskuze o lokalitách (Locality debate) // 3.5 Institucionální směry // 3.5.1 Teorie výrobních okrsků a teorie flexibilní specializace // 3.5.2 Sociokulturní prostředí a konkurenceschopnost regionů: sítě kontaktů a regionální „zakořenění // 3.5.3 Teorie učících se regionů: interpretace, reflexivita a moc // 3.5.4 Regionální inovační systémy (RIS) // 3.5.5 Triple Helix (trojitá šroubovice) // 3.5.6 Klastry // 3.5.7 Příbuzná rozmanitost (related variety) a její role v regionálním rozvoji // 3.5.8 Globální komoditní řetězce, globální hodnotové řetězce, globální produkční sítě // 3.5.9 Regionální politika inspirovaná institucionálními teoriemi // 3.6 Současné období regionální politiky: trendy a implikace // 3.6.1 Trendy v regionální politice v 21. století // 3.6.2 Regionální versus sektorová politika // Závěr // Příloha - Hledání „zázračného receptu“ v době znalostní ekonomiky // Summary // Bibliografie // Seznam rámečků // Jmenný rejstřík, Věcný rejstřík
(OCoLC)768557654
(OCoLC)878145682
cnb002225983

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC