Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:15x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
285 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3797-3 (brož.)
ISBN 978-80-247-7256-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7257-8 (online ; epub)
Politologie
Obsahuje bibliografie na s. 264-272, bibliografické odkazy a rejstříky
Krajní pravice i krajní levice jsou politické směry, kterým je věnována značná mediální i odborná pozornost. Kniha Krajní levice a krajní pravice v ČR si klade za cíl přehledně popsat a v základních rysech analyzovat vývoj a hlavní atributy působní krajní levice a krajní pravice v České republice v prvním desetiletí 21. století. Pokouší se identifikovat hlavní události a procesy, které se v těchto částech politického spektra objevily. Publikaci jistě ocení studenti humanitních oborů, pracovníci státních orgánů (ministerstva, krajské a obecní úřady, především komise prevence kriminality), bezpečnostních složek (Policie ČR, Vojenská policie, městské a obecní policie, zpravodajské služby), ale i pedagogové..
000227915
O autorech // Úvod 11 // Literatura 13 // 1. Komunismus 15 // 1.1 Úvod do kontextu 15 // 1.2 Vývoj 31 // 1.2.1 Komunistická strana Čech a Moravy 21 // 1.2.2 Mládežnické komunistické organizace 31 // 1.2.3 Dogmatické marxisticko-leninské organizace 36 // 1.2.4 Komunisticko-národovecké organizace 41 // 1.2.5 Organizace spolupracující s komunistickými a komunistům blízkými // režimy 46 // 1.2.6 Trockistické organizace 47 // 1.2.7 Maoistické organizace 51 // 1.2.8 Levý komunismus 52 // 1.2.9 Nacionálně-bolševické organizace 53 // 1.2.10 Organizace nevyprofilovaných komunizujících směrů militantní nové levice 54 // 1.2.11 Exkurz: Neomarxistické socialistické organizace 57 // 1.3 Strategie 58 // 1.3.1 Základní rysy a determinanty strategie 58 // 1.3.2 Koalice, aliance a společné platformy 58 // 1.3.3 Volební, mediální a osvětové strategie 51 // 1.3.4 Konfrontační a násilné strategie 54 // 1.4 Programový a ideologický vývoj 55 // 1.5 Společensko-politický kontext působení 70 // 1.5.1 Základní determinanty působení komunismu 70 // 1.5.2 Vztah veřejnosti ke komunismu 70 // 1.5.3 Spojenci komunistů v politickém spektru 71 // 1.5.4 Odpůrci 73 // 1.5.5 Represe 74 // 1.5.6 Mezinárodní kontext 76 // 1.6 Zhodnocení 76 // Seznam zkratek 78 // Materiály 80 // Literatura 87 // 2. Anarchismus 91 // 2.1 Uvedení do kontextu 91 // 2.1.1 Terminologie 91 // 2.2 Vývoj 94 // 2.3 Strategie 118 // 2.3.1 Základní rysy a determinanty strategie 118 // 2.3.2 Agitační a osvětové strategie 119 // 2.3.3 Konfrontační a násilné strategie 121 // 2.4 Programový a ideologický vývoj 122 // 2.5 Společensko-politický kontext působení 126 // 2.5.1 Základní determinanty působení anarchismu a vztah veřejnosti 126 // 2.5.2 Spojenci anarchistů v politickém spektru a mezinárodní kontext 127 // 2.5.3 Odpůrci a represe 129 //
2.6 Zhodnocení 130 // Seznam zkratek 131 // Odborná literatura 132 // Primární zdroje 132 // Sekundární zdroje (analýzy, průzkumy, novinové články) 137 // 3. Neonacismus 139 // 3.1 Úvod do kontextu 139 // 3.2 Vývoj 143 // 3.2.1 Národní odpor 145 // 3.2.2 Resistance Women Unity 149 // 3.2.3 Autonomní nacionalisté 150 // 3.2.4 Anti-Antifa 155 // 3.2.5 Dělnická strana 156 // 3.3 Strategie 169 // 3.4 Programový a ideologický vývoj 174 // 3.5 Společensko-politický kontext působení 177 // 3.5.1 Vztah veřejnosti a médií 178 // 3.5.2 Spojenci 179 // 3.5.3 Odpůrci 180 // 3.5.4 Represe 182 // 3.5.5 Mezinárodní kontext 184 // 3.6 Zhodnocení 186 // Seznam zkratek 189 // Odborná literatura 190 // Primární zdroje 192 // Sekundární zdroje (analýzy, novinové články) 194 // 4. Nacionalismus 197 // 4.1 Úvod do kontextu 197  4 A4 // 4.1.1 Základní termíny 202 // 4.2 Vývoj národovecké krajní pravice v letech 2000-2011 215 // 4.2.1 První etapa: 2000-2003 218 // 4.2.2 Druhá etapa: 2004-2008 229 // 4.2.3 Třetí etapa: 2009 - současnost 238 // 4.3 Strategie národovecké krajní pravice v letech 2000-2011 242 // 4.4 Programový a ideologický vývoj: mobilizační témata 247 // 4.5 Společensko-politický kontext působení národovecké krajní pravice 258 // 4.6 Zhodnocení národovecké krajní pravice 260 // Seznam zkratek 263 // Literatura 264 // Další zdroje (rozhovory, tiskoviny) 272 // Závěr 273 // Věcný rejstřík 277 // Jmenný rejstřík 283
(OCoLC)773171790
cnb002237600

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC