Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
Vyd. 1.
Lomnice nad Popelkou : Jaroslav Bárta, Studio JB pro Českou komoru architektů, 2002
185 s. : il., plánky ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86512-14-2 (brož.)
ISBN 80-86512-11-8 (soubor)
Název z tiráže
Svazek uložen spolu s dalšími 6 díly v kartonovém obalu
Obsahuje bibliografie
000228057
Tomáš Hájek: Úvodní poznámka ...5 // Přednesené příspěvky // Dagmar Sedláková: Listy kulturních památek - možný krok k účinnější péči o památkový fond v České republice 9 // Božena Pacáková-Hošťálková: Péče o historické zahrady a parky - problémy a formy řešení ...13 // Jan Hendrych: Historická kulturní krajina - současný stav a potřeba zákonné ochrany a péče ...17 // Jitka Feitová: Tendence ve vývoji památkové péče na příkladu středoevropských zemí - České republiky a Spolkové republiky Německo od počátku 20. století 22 // Zbyněk Dočkal, Martin Šerák: Demolice historických staveb - selhání ochrany krajinného rázu 31 // Martina Berdychová: Příběh holovouské návsi ...36 // Irena Bukačová, Tomáš Hájek: Severní Plasko jako obnova komponované krajiny ...42 // Michal Burian: Certifikace jako základní předpoklad rozvoje setrvalého venkovského cestovního ruchu v ČR ...47 // Příspěvky do sborníku // Alois Čížek, Petr Pajas: Privatizace do veřejných rukou jako cesta k záchraně kulturního bohatství ...55 // Irena Bartošová: Využití kulturních památek na základě zkušeností z grantového programu nadace Občanského fóra „Památky a zdraví" ...62 // Tomáš Hájek: Památková péče bez růžových brýlí a ve změně (na téma oživení památkového fondu) ...66 // Martina Pásková: Dědictví pro turismus nebo turismus pro dědictví ...73 // Oleg Suša, Michael Hauser, Rudolf Kolářský: K možnostem trvale udržitelného rozvoje globálního cestovního ruchu z hlediska kulturních a ekologických parametrů ...80 // Drahomíra Kolmanová, Arno Pařík: Židovské hřbitovy v české krajině ...87 // Jitka Feitová: Životní prostředí památek - příklady z práce bavorského zemského úřadu památkové péče ...92 // Dagmar Sedláková: Historické jádro Prahy - světová památka UNESCO v ohrožení ...96 //
Naděžda Kalousová: Reminiscence na jedno téma: památky ...103 // Jiří Malínský: Třídy evropského dědictví - naděje i otazníky ...107 // Jan Hendrych: Historická kulturní krajina - krajina jako památka ...114 // Libuše Sedláčková: Zámecké obory - součást kulturní krajiny ...124 // Dagmar Fetterová: Krajinné památkové zóny na jižní Moravě ...128 // Ing. arch. Jarmila Podzimková, CSc.: Historické mapy obcí - svědectví o stavu vesnického osídlení a krajiny 136 // Tomáš Tomsa: Bažantnice u Loukova Integrace přírodního a kulturního dědictví na konkrétním případu 142 // Irena Bukačová: Mikroregiony jako nástroj péče o kulturní dědictví a krajinu ...145 // Dana Novotná: Obraz města v krajině (na příkladu městských památkových zón Brtnice a Jemnice) 148 // David Jech: Možnosti geografických informačních systémů v řízení ochrany a využití kulturních hodnot krajiny ...161 // Peter Jančura: Identita krajiny - vztah krajinného obrazu, krajinného rázu a génia loci ...166 // Vladimíra Koubová-Eidernová: Krajina jako autorský výkon, šlechtický přídomek, krajina jako „dobrá adresa" ...171 // Jitka Matuszková: Zadrátovaný svět našich vesnic ...179 // Zbyněk Dočkal, Martin Šerák: Ochrana historických staveb v krajině z pohledu památkářského občanského sdružení ...180

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC