Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : Togga, 2011
553 s. : il., mapy, portréty, faksim., 1 geneal. tabulka ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-7308-356-4 (UK v Praze ; váz.)
ISBN 978-80-87258-57-6 (Togga ; váz.)
Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis ; vol. 10
Obsahuje bibliografii na s. 375-460, bibliografické odkazy a rejstříky
Část. latinský text, anglické a německé resumé
000228201
15 Úvod // Prameny poznání. Poznat, pochopit, ocenit 21 I. Historické prameny, jejich uložení a výpovědní hodnota 27 // II. Světlo poznání a mlhy nejistot. Autorské reflexe a imprese // 27 II. 1. Výhledy // 30 II.2. Cestami poznání // 37 ?. Badatelské cesty. Náměty a otázky // 43 IV. Regionální dějiny - antikvářské hobby, nebo odborná disciplína? Příklad pánů z Redemu v 16.-17. století // 51 V. Redernové pohledem regionální literatury // Čas, který ustrnul - čas, který zmizel 61 I. Danajský dar. Biberštejnské dědictví a Redernové // 61 1.1. Třicetiletá nej istota? Zakoupení Redemů do Království // českého // 66 1.2. Zakladatel severočeské větve Bedřich z Redemu // 69 1.3. Redemskákrev // 79 1.4. První generace v novém domově. Rezidence a život // v nich (1558-1621) // 97 1.5. Význam rezidencí. Lidé kolem nich // 105 II. Melchior z Redemu a jeho rod // 105 II. 1. Etapy životaběhu urozeného muže (1555-1600) // 112 II.2. Jasná hvězda válečníka Melchiora z Redemu (1575-1592) 117 II.3. Na vlastní půdě. Frýdlant, Liberec, Závidov // (1581/1591-1600) // II. 4. Hejnice - katolíci versus protestanti. Konfesionalizace či disciplinace? // 11.5. V „uherských“ taženích (1593-1600) // 11.6. „Grosswardeiner Siegesfest“ - ojedinělá festivita protitureckého ražení? // II.7. Medaile jako způsob sebereprezentace // II.8. Reprezentace hudbou. Redernové jako její mecenáši a Kryštof Demantius // II.9. Konec pozemské slávy, počátek posmrtné pompy // II .10. Závěť // II. 11. Osobnost Melchiora z Redemu // II. 12. Pohřební plátno s Melchiorem z Redemu // III. Léta trpká i radostná (1600-1617) // III. 1. Vdova, matka a regentka. Kateřina z Redemu a její // sociální role // III.2. Spory o poručnictví, právo várečné, hranice panství a dluhy //
III.3. Na sklonku života. Vdova // III.4. Rodinné vazby // III.5. Hrob, o němž se neví // III.6. Redemská hrobka // III.7. „Monumentum“. Redernové zpřítomnělí // IV. Nenaplněné rozhojnění otcovské slávy (1591-1641) // IV. 1. Kryštof II. z Redemu, aristokrat odcházejícího věku (1591-1641) // IV. 2. Zásluhy o panství i vlast // IV.3. Mravy a nemravníci // IV. 4. Život bez svárů? // 8 // 293 IV. 5- Věci duchovní // 297 IV. 6. V soukromí // 298 IV.7. Albin Šlik třikrát „žalostně probodnutý"? // 301 IV. 8. Střetnutí (1618-1620) // 305 IV.9. Tresty a cesty urozeného exulanta, hledání nového // domova (1621-1639) // 313 IV. 10. Záchvěv Boží přízně. Redem naposledy v Čechách // (1639-1640) // 318 IV. 11. Pax bello potior... // 320 IV. 12.Není Redern jako Rödern aneb O tom, co se nestalo // Paměť a nepaměť // 325 I. Redernové v dramatické a literární podobě. Pověsti, historická dramata a beletrie // 349 III. Exkurs 1: Co je vlast? Vnímání pojmu „vlasť* u Redemů a tehdejší společnosti . N // 359 III. Exkurs 2: Gerhard Heinrich, Popis mauzolea Redemů z roku 1610 // 363 IV. Exkurs 3: Zpráva Franze Némethyho o otevření hrobky Redemů 17. června 1808 // 365 Závěr // 367 Zkratky // 375 Prameny a literatura // 375 Využité prameny archivní a vydané // 378 Využité knihovní fondy // 379 Staré tisky, rukopisy (do roku 1800 včetně), edice // 397 Ediční řady a edice pramenu // 402 Historická beletrie // 404 Odborná literatura: slovníky, všeobecné přehledy, bibliografické příručky // 417 Diplomové a dizertační práce, stavebně-historické průzkumy, inventáře // 420 Monografie, studie, články // 461 Rejstříkjmenný a místní // 481 Resumé/Zusammenfassung // 499 Resumé/Summary // 515 Obrazová příloha 551 Seznam vyobrazení 553 Rodokmen
(OCoLC)773170681
cnb002200090

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC