Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:18x 
BK
2., aktualiz. vyd.
Praha : Management Press, 2010
359 s., viii s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7261-210-9 (brož.)
Na rubu tit. s. uvedeny spoluautorky: Marie Hůlová, Alena Plášková
Obsahuje bibliografii na s. 350-351 a rejstřík
000228423
1 Úvod do managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce -- 1.1 Pojetí kvality, environmentu a bezpečnosti práce -- 1.2 Důvody zájmu o kvalitu, environment a bezpečnost práce -- 1.3 Státní intervence do oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti práce -- 1.4 Vztah mikrosféry ke kvalitě, environmentu a bezpečnosti práce -- 2 Přehled klíčových legislativních požadavků -- 2.1 Obecná východiska -- 2.1.1 Právní změny v ČR po vstupu do EU -- 2.1.2 Právo soukromé a veřejné -- 2.1.3 Univerzální a specifické právní předpisy -- 2.2 Legislativa kvality -- 2.2.1 Právní úprava jakosti dodávek vyplývající z obchodního a občanského zákoníku -- 2.2.2 Ochrana spotřebitele -- 2.2.3 Právní úprava odpovědnosti za škodu -- 2.2.4 Technické požadavky na výrobky -- 2.2.5 Obecná bezpečnost -- 2.2.6 Metrologie -- 2.3 Legislativa životního prostředí -- 2.3.1 Odpady -- 2.3.2 Ovzduší -- 2.3.3 Vody -- 2.3.4 Chemické látky a přípravky -- 2.4 Legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -- 2.4.1 Právní úprava bezpečnosti práce -- 2.4.2 Právní úprava ochrany zdraví při práci -- 2.4.3 Požární ochrana -- 3 Přístupy managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce -- 3.1 Vývoj přístupů managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce -- 3.1.1 Vývoj přístupů managementu kvality -- 3.1.2 Vývoj manažerských přístupů zaměřených na ochranu životního prostředí -- 3.1.3 Vývoj manažerských
přístupů zaměřených na bezpečnost práce -- 3.2 Současné přístupy managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce -- 3.2.1 Oblast managementu kvality -- 3.2.2 Oblast environmentálního managementu -- 3.2.3 Oblast managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -- 3.3 Struktura norem a normativních doporučení -- 3.3.1 Normy ISO řady 9000 -- 3.3.2 Normy ISO řady 14 000 -- 3.3.3 Norma ČSN OHSAS 18 001 -- 3.3.4 Vztahy mezi systémy managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce -- 3.4 Rozhodnutí vrcholového vedení o implementaci systémů managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce -- 3.4.1 Očekávání spojená s certifikací systémů managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce -- 4 Výklad požadavků norem na manažerské systémy kvality, environmentu a bezpečnosti práce -- 4.1 Východiska zavádění manažerských systémů kvality, environmentu a bezpečnosti práce -- 4.2 Všeobecné požadavky na manažerské systémy kvality, environmentu a bezpečnosti práce -- 4.2.1 Vymezení předmětu manažerských systémů -- 4.2.2 Požadavky na dokumentaci -- 4.2.3 Požadavky na záznamy -- 4.3 Úloha vrcholového vedení -- 4.3.1 Angažovanost vedení -- 4.3.2 Plánování -- 4.3.3 Struktura a odpovědnost -- 4.3.4 Komunikace -- 4.3.5 Přezkoumání vedením A A Management zdrojů -- 4.4.1 Lidské zdroje -- 4.4.2 Infrastruktura -- 4.4.3 Pracovní prostředí -- 4.5 Provozní (realizační) činnosti -- 4.5.1
Plánování realizace produktu -- 4.5.2 Obchodní činnosti -- 4.5.3 Návrh a vývoj -- 4.5.4 Nákupní činnosti -- 4.5.5 Výroba a poskytování služeb -- 4.5.6 Řízení monitorovacího a měřícího zařízení -- 4.5.7 Havarijní připravenost a reakce 4.6 Monitoring, měření a zlepšování procesů -- 4.6.1 Monitorování a měření -- 4.6.2 Neshody -- 4.6.3 Nápravná a preventivní opatření -- 4.6.4 Analýzy údajů, zlepšování -- 4.6.5 Interní audity -- 5 Total Quality Management TQM -- 5.1 TQM základní principy -- 5.2 TQM nekodifikované přístupy -- 5.3 TQM modely úspěšnosti -- 5.3.1 Model Demingovy ceny -- 5.3.2 Model ceny Malcolma Baldrige -- 5.3.3 Model excelence EFQM -- 5.4 Přístup Six Sigma -- 6 Metody a techniky zlepšování -- 6.1 Sedm nástrojů managementu -- 6.1.1 Diagram afinity -- 6.1.2 Relační diagram -- 6.1.3 Stromový diagram -- 6.1.4 Rozhodovací diagram -- 6.1.5 Maticový diagram -- 6.1.6 Analýza maticových dat -- 6.1.7 Síťové diagramy -- 6.2 Sedm nástrojů řízení kvality -- 6.2.1 Formulář pro sběr dat -- 6.2.2 Vývojový diagram -- 6.2.3 Diagram příčin a následku -- 6.2.4 Paretův diagram -- 6.2.5 Bodový diagram -- 6.2.6 Histogram -- 6.2.7 Regulační diagram -- 6.3 Metody optimalizace kvality -- 6.3.1 Quality Function Deployment (QFD) -- 6.3.2 Hodnotová analýza -- 6.4 Metody a techniky analýzy a prevence rizik -- 6.4.1 Metoda FMEA -- 6.4.2 Metoda FTA -- 6.4.3 Metoda POKA ~ YOKE -- 6.4.4 Vybrané metody analýzy
rizik v BOZP -- 6.5 Metody a techniky hodnocení -- 6.5.1 Obecný postup hodnocení -- 6.5.2 Spotřebitelské testy -- 6.5.3 Benchmarking -- 6.6 Statistické metody -- 6.6.1 Statistická přejímka -- 6.6.2 Statistická regulace procesu -- 6.6.3 Způsobilost procesu
(OCoLC)614275036
cnb002024948

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC