Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011
575 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-119-4 (váz.)
Paměť války: Čechoslováci 1939-1945
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické a francouzské resumé
000228435
Válka „zdola“: edice Paměť války: Čechoslováci 1939-1945 ... 5 // Na ztracené vartě? // Čechoslováci u Dunkerque... 8 // I. Dlouhá předehra: Československé pozemní jednotky v Británii v letech 1940-1944 ... 13 // „Zprachu a popela“: Reorganizace československých jednotek po porážce Francie... 15 // Od symbolické formace k obrněné brigádě: Československé pozemní jednotky v letech 1941-1943 ... 18 // Kolegové ve zbrani: Pozemní jednotky ostatních exilových armád a jejich účast na tažení v severozápadní Evropě ... 22 // II. „Malá brigáda ve víru velké strategie“: Čs. samostatná obrněná brigáda a postup spojeneckých vojsk v severozápadní Evropě ... 27 // „Hádka v horních patrech “: Spojenecká strategie a její problémy v září 1944 ... 29 // „Odvěpatra níže“: // Kanadská 1. armáda a obléhání Dunkerque... 34 // Čekání v týlu: Čs. samostatná obrněná brigáda v soustředční u Falaise, září 1944 ... 40 // III. „II n’y a que le provisoire qui dure...“: Čechoslováci u Dunkerque ... 43 // Tankistév zákopech: Bojový úkol brigády u Dunkerque... 45 // „Multinational Task Force“: Spojenci pod československým velením... 48 // Na plné stavy: Snaha o dokončení organizace brigády... 51 // Aido konce: Čs. samostatná obrnčná brigáda v závčm války... 55 // IV. V boji: Nástin průběhu bojové činnosti Čs. samostatné obrněné brigády u Dunkerque... 57 // Úspech v den státního svatku: Útok československých jednotek 28. října 1944... 59 // Nevstoupíš dvakrát : Útok československých jednotek 5. listopadu 1944... 62 // Nevlídná zima: Bojové nasazení od listopadu 1944 do počátku dubna 1945 ... 64 // „ The only way you get out of infantry is on a stretcher orsixfeet under“: Útoky spojeneckých jednotek na továrnu Filature v dubnu 1945 ...66 //
Po bitvě každý generálem : Českoslovenští vojáci v útočných akcích... 69 // V. Bojiště dnes // Stopy války u Dunkerque... 73 // VI. Smrt vojáka: Rozdělení a statistika ztrát... 81 // Malé či velké ztráty?... 82 // Smrt v číslech: Vojensko-technické aspekty personálních ztrát... 85 // Okolnosti smrti... 85 // z Ztráty velitelského sboru... 86 // Analýza ztrát v čase ... 87 // Rozdělení podle jednotek... 88 // Představy versus realita... 90 // Z pohledu sociologie: Vojensko-sociologickc aspekty personálních ztrát // Češi nebo Čechoslováci? Ztráty z hlediska národnostní struktury // „Staří“ a „mladí“: rozdelení ztrát podle veku // „Odbojová historie“: Délka služby v zahraničních jednotkách // „Mazáci“ a „zelenáči“: Otázka vlivu vojenských zkušeností na výši ztrát// Ze všech koutů země: Regionalizace původu čs. zahraničních vojáků a společná paměť // Z cizího krev také teče: Ztráty spojeneckých a nemeckých jednotek // VII. Poslední věci vojáka: Pohřby, hroby, hřbitovy - a nezvěstní...105 // Hřbitovy... 106 // Pohřby a hroby...111 // Nezvěstní a neznámí...114 // Závěrem...117 // Poznámky...118 // Personalia...132 // Ediční poznámka ...134 // Medailonky padlých a zahynulých příslušníků Čs. samostatné obrněné brigády během operačního nasazení...138 // Přehled zahynulých příslušníků Čs. samostatné obrněné brigády podle data úmrtí (září 1944 - srpen 1945)... 554 // Seznam pramenů a použité literatury...536 // Jmenný rejstřík...561 // Resumé (anglicky, francouzsky, česky)...567 // Spolupracující instituce...570
cnb002237346

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC