Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:28x 
BK
EB
2., přeprac. a rozš. vyd.
Praha : Grada, 2012
149 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3269-5 (brož.)
ISBN 978-80-247-7640-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7641-5 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 137-141, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000228453
OBSAH // PŘEDMLUVA...7 // 1. ÚKOLY PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ...9 // 2. MULT1DISCIPLINÁRNÍ ZÁKLAD PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ - // TEORETICKÁ VÝCHODISKA... 13 // 2.1 Teorie ří/ení a management ... 13 // 2.2 Sociologické disciplíny ... 14 // 2.3 Psychologické disciplíny... 16 // 2.4 Teorie organizace... 19 // 2.4.1 Moc v organizaci a organiziičnipoliiika ... 26 // 2.5 Organizační chování...29 // 2.5.1 Konflikty v organizaci...30 // 2.5.2 Viuicoviivi...32 // 2.6 Právo, ekonomie, andragogika, etika ...35 // 3. PERSONÁLNÍ ASPEKTY VE VÝVOJI MANAGEMENTU 20. STOLETÍ.39 // 3.1 Personální aspekty ve vývoji managementu od počátku 20. století // do třicátých let 20. století...39 // 3.1.1 Vedecké rizeni...39 // 3.1.2 Správní řízeni...41 // 3.1.3 Byrokraiická organizace řízení...42 // 3.1.4 Škola lidských vztahů...43 // 3.2 Personální aspekty ve vývoji managementu od čtyřicátých // do sedmdesátých let 20. století ...46 // 3.2.1 Sociálně-psychologické přístupy...46 // 3.2.2 Systémové přístupy...48 // 3.2.3 Procesní přístupy...49 // 3.2.4 Empirické přístupy...50 // 3.3 Personální aspekty ve vývoji managementu osmdesátých let 20. století .52 // 3.4 Personální aspekty vc vývoji managementu devadesátých let 20. století... 59 // 3.5 Principy tradičního japonského řízení v personální oblasti...67 // 3.6 Vývoj personálního řízení v České republice...69 // 4. PROMĚNY PERSONÁLNÍ PRÁCE VE 20. STOLETÍ...73
// 4.1 Etapy ve vývoji personálního řízení...73 // 4.2 Koncepce řízení lidských zdrojů ...77 // 4.2.1 Pojetí řízeni lidských zdrojů...77 // 5. FAKTORY OVL IVŇUJÍCÍ PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ V ORGANIZACI ...89 // 6. PERSONÁLNÍ STRATEGIE, PERSONÁLNÍ POLITIKA // A SOCIÁLNÍ POLITIKA ORGANIZACE...91 // 7. ODPOVĚDNOST ZA PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ V ORGANIZACI...95 // 7.1 Činnost personálních specialistů - personálního útvaru...96 // 7.2 Personální práce liniových vedoucích pracovníků ...99 // 8. TRENDY V ŘÍZENÍ LIDÍ PO ROCE 2000 ... 101 // 8.1 Sociální odpovědnost organizací... 101 // 8.2 Holistický management... 103 // 8.3 Work-Life Balance... 105 // 8.4 Alternativní pracovní úvazky ... 108 // 8.5 Talent Management... 110 // 8.6 Age Management ... 1 ] i // 8.7 Diskriminace a rovné zacházení... 117 // 8.8 Diversity Management ... 119 // 8.9 Méícní lidského kapitálu ... 121 // 8.9.1 Personální controlling... 123 // 8.9.2 Ukazatele výkonnosti a přístupy k méřeni lidského kapitálu. 124 // LITERATURA... I37 // RESUMÉ ... 143 // JMENNÝ REJSTŘÍK... 145 // VĚCNÝ REJSTŘÍK... 147
cnb002266131

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC