Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011
761 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-122-4 (váz.)
Česká historie ; sv. 27
Obsahuje bibliografii na s. 694-725, bibliografické odkazy a rejstřík
000228464
Obsah // Úvodem: Osvícenství a šlechtická kultura...5 // Intelektuální kultura...7 // Habermasova transformace veřejné sféry...8 // Kantova teorie veřejnosti... 11 // Veřejnost v habsburské monarchii... 13 // Struktura knihy... 16 // Poznámka o psaní šlechtických jmen... 17 // 759 // OBSAH // I. ME/? MYTÉM A KRITIKOU... // 1. Šlechta v barokním obrazu společnosti... // 2. Funkcionalistický obraz společnosti... // 3. Mýtus starobylého českého původu... // 4. Dobnerova kritika mytického českého původu // 19 // 21 // 31 // 39 // 55 // II. INTELEKTUÁLNÍ ZÁKLADY 1700-1800 ...69 // 1. Nespokojenost s „katolickou vzdélaností“...71 // 2. Nové cesty vzdělání: Leiden, Lipsko, Štrasburk...94 // Leiden...94 // Lipsko... 100 // Štrasburk... 107 // 3. Šlechtické akademie jako řešení?...108 // 4. Reformované univerzity v českých zemích...129 // 5. Zednářské lóže...149 // 6. Šlechta a Česká společnost nauk...172 // lil. VEŘEJNOST A SOUKROMÍ V DOBĚ SENTIMENTALISMO... // LGenderové a jazykové rozlišení životních světů // 2. Šlechtici v civilních službách státu: // dvůr, diplomacie, úřad... // Služba ? dvora... // Služba v diplomacii... // Služba v úřadě... // Vojenská služba... // 760 // Šlechtická kultura V 18 století // 3. Rodinný život v obrazech...219 // 4. Rodinný život v dopisech šlechtičen...224 // 5. Rodinný život v dopisech dětí...233 // 6. Duch Terezie z Harrachu...240 // 7. Nová
matka...245 // 8. Casanova a spol. Učenci ve službách šlechty...253 // Francouzští hofmistři...256 // Vychovatelé jako hrozba i stráž mravnosti...258 // Knihovník Giacomo Casanova...263 // IV. VEŘEJNÍ SPISOVATELÉ...273 // 1. Šlechta jako literární veřejnost...275 // 2. Maxmilián Josef Lamberg: Světácký spisovatel...285 // Lambergův Memorial (Fun mondain (1774)... 295 // 3. Obnova ěeské mužnosti: František Josef Kinský...302 // 4. Bloudění hraběte Jiřího Brownea...320 // 5. Polyfonie pozdního osvícenství: // František Antonín Hartig...323 // Hartigoiy Listy o Francii, Anglii a Itálii...330 // Úvahy o vzestupu a pádu zemědělství...337 // 6. Výzva osvícenské filozofii: Josef Mikuláš Windischgrätz . . 341 // Filozofický program...345 // Morální antropologie 354 // Politické myšlení...358 // V. RUKOPISNÁLITERATURA...363 // 1. Mystická poezie Leopolda Buquoye...365 // 2. Skrytý pozorovatel: František Josef Thun...369 // Thunova Encyklopedie...378 // 3. Společenská literatura: Karolína Ferdinandi, // František Adam z Waldsteina, Alois Kaunitz, // Alexandra z Dietrichsteina...387 // 4. Na přechodu ? romantismu: Lolo Clary-Aldringen...397 // VI. ROZPOLCENOST PŘÍRODOVĚDNÝCH AUTORŮ...413 // 1. Tři přírodovědci: Mittrowsky, Waldstein a Sternberg.415 // 2. Člověk očima botanika: // František Adam Waldstein-Wartenberg...417 // Vyvrácení Helvétiova senzualismu...423 // 3. Historia naturae: Bratři Sternbergové...427
// VII. ŠLECHTICI JAKO VRCHNOST A STAVOVÉ...447 // 1. Mezi státem a stavovstvím...449 // 2. Šlechta a poddanská otázka...461 // 3. Od revolty ? raabizaci...476 // 4. Pohled zblízka: Jan Nepomuk Buquoy a jeho reformy . . . 486 // 5. Vznik stavovské opozice (1782-1789)... 491 // VIII. VELKÁ STAVOVSKÁ REVOLUCE (1790-1791) // 1. Velký sněm roku 1790 ... // Počátky stavovských revolt... // Průběh velkého českého sněmu... // Spory o náboženství v pozdní fázi sněmu // 2. Kde zůstala Morava?... // 3. Desideria českých stavů 1791... // 4. Konštituční projekty české šlechty... // 507 // 509 // 510 518 536 541 547 561 // 761 // OBSAH // IX. PROMYSLET ERANCOUZSKOU REVOLUCI: FILIP JOSEF Z LIECHTENSTEINA... // Závěrem: Šlechta ve světle osvícenství Poděkování... // 583 // 602 // 608 // Poznámky...609 // Prameny a literatura... 694 // Seznam vyobrazení...726 // Seznam zkratek...732 // Rejstřík...734
cnb002265200

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC