Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
SE
Seriál, periodikum
Praha : Grada, [2009]-
sv. ; 24 cm

2012
k 1.1.2012
Právo pro praxi
1x ročně
Popsáno podle: právní stav k 1.1.2012
Součástí názvu je označení běžného roku a součástí podnázvu je datum právního stavu
Údaje o původcích v právním stavu k 1.1.2012-1.1.2013: Libuše Neščáková, Jaroslav Jakubka
Jednotlivé svazky mají ISBN
978-80-247-4037-9 (2012 ; brož.)
000228514
K 1.7.2012 :   Zkratky...7 // Úvodem ...9 // 1. Obecné otázky...13 // 1.1 Funkce pracovního práva... 13 // 1.2 Základní zásady pracovního práva... 16 // 1.2.1 Zákaz diskriminace a rovné zacházení... 18 // 1.2.2 Dobré mravy ...20 // 1.2.3 »Co není zakázáno, je dovoleno“...20 // 1.2.4 Závislá práce...22 // 1.3 Právní úkony...26 // 1.3.1 Neplatnost právního úkonu ...27 // 1.3.2 Obsah právního úkonu ...31 // 1.3.3 Zastupování...33 // 2. Pracovní pomér ... 39 // 2.1 Právní vztahy před vznikem pracovního poméru ...39 // 2.1.1 Informace...40 // 2.1.2 Zdravotní prohlídky...41 // 2.1.3 Pracovní smlouva...42 // 2.1.4 Zkušební doba...47 // 2.1.5 Pracovní pomér na dobu určitou (termínovaný) ...48 // 2.1.6 Konkurenční doložka...50 // 2.1.7 Mzdová a další lyednání (např. pracovní cesty)...51 // 2.2 Jmenování do vedoucího pracovního místa...52 // 3. Dohody o pracích konaných mimo pracovní pomér...65 // 3.1 Dohoda o provedení práce ...66 // 3.2 Dohoda o pracovní činnosti ...67 // 4. Změny obsahu pracovněprávního vztahu...75 // 4.1 Smluvní princip ...75 // 4.2 Jednostranné převedení na jinou práci (bez souhlasu zamčstnance)...77 // 4.3 Změny v souvislosti s přechodem práv a povinností na jiný zaměstnavatelský // subjekt...80 // 4.4 Přeložení na jiné místo výkonu práce...81 // 4.5 Dočasné přidělení zaměstnance...81 // 5. Skončení pracovněprávního vztahu ...87 // 5.1 Skončení pracovního poměru ...87 // 5.1.1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru...89 // 5.1.2 Výpověď...90 // 5.1.3 Okamžité zrušení pracovního poméru ...98 // 5.1.4 Skončení pracovního poměru na dobu určitou a ve zkušební době... 100 // 5.2 Další povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru ... 102 // 5.2.1 Projednání s odborovou organizací ... 102 //
5.2.2 Hromadné propouštění... 103 // 5.2.3 Potvrzení o zaměstnání a pracovní posudky... 104 // 5.2.4 Odstupné... 105 // 5.3 Práva vyplývající z neplatného skončení pracovního poméru... 107 // 5.4 Skončení dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti ... 109 // Pracovní doba...125 // Definice ... 125 // Délka a rozvržení pracovní doby... 126 // Přestávky v práci... 129 // Pružná pracovní doba a konto pracovní doby... 130 // Odpočinek mezi směnami a v týdnu... 131 // Práce přesčas a pracovní pohotovost ... 133 // Práce v noci... 135 // Evidence pracovní doby... 136 // Specifická úprava pracovní doby zamčstnance na pracovní cestě... 136 // Překážky v práci ... 145 // Překážky v práci - jejich rozdělení... 145 // Osobní překážky v práci... 146 // Překážky z důvodu obecného zájmu ... 153 // Překážky na straně zaměstnavatele... 156 // Dovolená...163 // Právo na dovolenou a její délka ... 163 // Čerpání dovolené ... 165 // Přerušení dovolené, krácení dovolené a náhrada mzdy za dovolenou ... 167 // Mzdy, platy a odměny... 175 // Plat... 176 // Stejná mzda (plat) za stejnou práci ... 178 // Minimální mzda a zaručená mzda ... 180 // Poskytování mzdy... 184 // Poskytování platu ... 186 // Přehled důležitých čísel a údajů... 190 // Minimální mzda ... 190 // Nejnižší úroveň zaručené mzdy ... 190 // Splatnost a výplata mzdy a platu... 192 // Odměny z dohod ... 193 // Průměrný výdělek ... 193 // Srážky ze mzdy... 195 // Náhrada škody...205 // Odpovědnost za škodu...205 // Odpovědnost zaměstnance...205 // Odpovědnost zaměstnavatele...210 // Zbývající ustanovení ...217 // Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ... 217 // Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce ...226 // Péče o zaměstnance .232 // Namísto doslovu 238 // Literatura
cnb002440565

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC