Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2004-2009
2 sv. (245, 265 s.) : il., mapy, portréty, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 80-968717-6-5 (sv. 1 ; váz.)
ISBN 978-80-970196-1-7 (sv. 2. ; váz.)
Vydáno ve spolupráci s Kabinetom genealógie Slovenskej národnej knižnice v Martine
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
[sv.] 1. 2004. 245 s. -- [sv.] 2. 2009. 265 s.
Část. český text
000230668
SVAZEK 2, 2009 :   Priateľom hľadania // 11 // CESTY PREDKOV // Odkiaľ prišli, kam smerujú. O predkoch a príbuzných slovenskej populácie - Róbert Letz 15 // RODY VZNEŠENÉ A PROSTÉ // K niektorým aspektom genealogického výskumu šľachty - Jozef Novák 33 // K vývoju šľachty na Slovensku - Ján Lukačka 39 // Pramene a možnosti genealogického bádania v stredoveku (v 11. - 16. storočí) - Ján Lukačka 43 // Armálne listiny v genealogickom výskume - Radoslav Ragač 49 // Svedectvo sepulkrálií z 12. - 17. storočia - Juraj Spiritza 60 // Výskum príbuzenských vzťahov mestského obyvateľstva - Frederik Federmayer 74 // Výskum príbuzenských vzťahov poddanského obyvateľstva - Richard Marsina 83 // Pramene genealogického výskumu slovenskej inteligencie (v 18. - 20. storočí) - Zdenko Ďuriška 88 // PREDKOVIA PRICHÁDZAJÚ // Karpatskonemecké rodiny v genealogickom výskume - Ondrej Pöss 97 // Nemci na Slovensku. Možnosti genealogického výskumu v stredoveku - Vladimír Rábik 105 // Špecifiká genealogického výskumu Rusínov-Ukrajincov na Slovensku - Andrij Kováč - Miroslav Sopoliga 107 // Špecifiká genealogického výskumu židovských rodín na Slovensku - Mária Weinbergerová 112 // O židovských sobášoch a svadobných zmluvách 122 // Židovské sviatky 123 // Genealogický výskum chorvátskych rodín - Jozef Klačka 124 // Príklad riešenia otázky územného pôvodu rodín z chorvátskej enklávy na juhozápadnom Slovensku 130 // Komentář k dosavadnímu výzkumu mých chorvatských předků - Jiří Ošanec 131 // Rómske priezviská - Arne B. Mann 132 // Rómske kalendárium 148 //
PRÍBUZNÍ VO SVETE // Špecifiká genealogického výskumu slovenských dolnozemských rodín - Ján Žilák 153 // Odkiaľ prišli moji predkovia - Ján Bičiar 158 // Slovenská emigrácia do USA z pohľadu genealoga - Milan Belej - Duncan B. Gardiner- Milan šišmiš 159 // Genealogický výskum imigrantov slovenského pôvodu v Kanade - Elena Jakešová 175 // ĎALŠIE CESTY PO ZAHRANIČÍ // Podmínky genealogického výzkumu v České republice s přihlédnutím ke genealogii Slováků - Jiří Ošanec 189 // Možnosti genealogického výskumu v Maďarsku - Veronika Nováková 213 // O rakúskych archívoch s osobitným zreteľom na Slovensko - Michael Göbl 225 // Možnosti genealogického bádania na Ukrajine - Serhij Lysenko- Milan šišmiš 234 // Ako hľadať údaje o Slovákoch v Rumunsku - Sorin Fortiu 238 // Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní a jej genealogické aktivity - Jonathon T. Tichy 243 // Adresy 249 // Predmetový register 253

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC