Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2010-2011
2 sv. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-210-5263-5 (1. díl ; brož.)
ISBN 978-80-210-5432-5 (2. díl ; brož.)
Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
500 výt.
Obsahuje bibliografie a rejstřík
1. díl. 2010. vi, 116 s. // 2. díl. 2011. vi, 125 s.
000235774
DÍL 1 :   Předmluva iii // 1 Lineární algebra 1 // 1.1 Matice 1 // 1.2 Hodnost matice 4 // 1.3 Gaussova eliminační metoda 9 // 1.4 Inverzní matice 13 // 1.5 Determinant matice 14 // Cvičení 15 // 2 Funkce jedné proměnné 17 // 2.1 Pojem funkce 17 // 2.2 Polynomy 23 // 2.3 Racionální lomené funkce 27 // 2.4 Goniometrické a cyklometrické funkce 32 // Cvičení 36 // 3 Limita, derivace a extrémy funkce 39 // 3.1 Limita funkce 39 // 3.2 Spojitost funkce 45 // 3.3 Derivace funkce 46 // 3.4 Extrémy funkce 50 // 3.5 L’Hospitalovo pravidlo 59 // Cvičení 61 // 4 Průběh funkce a přibližné vyjádření hodnot 65 // 4.1 Konvexnost a konkávnost funkce 65 // 4.2 Asymptoty funkce 66 // 4.3 Průběh funkce 68 // 4.4 Diferenciál 77 // 4.5 Interpolace 79 // Cvičení 82 // 5 Neurčitý integrál 86 // 5.1 Základní integrály 86 // 5.2 Základní integrační metody 90 // 5.3 Integrace racionální lomené funkce 94 // Cvičení 96 // 6 Určitý integrál 99 // 6.1 Definice a základní vlastnosti určitého integrálu 99 // 6.2 Metoda per partes a substituce pro určité integrály 103 // 6.3 Geometrické aplikace určitého integrálu 104 // 6.4 Nevlastní integrály 107 // Cvičení 112
DÍL 2 :   1 Diferenciální rovnice prvního řádu // 1.1 Co jsou diferenciální rovnice // 1.2 Rovnice se separovanými proměnnými // 1.3 Lineární diferenciální rovnice // 1.4 Aplikace diferenciálních rovnic prvního řádu // 1.5 Numerické řešení počáteční úlohy // Cvičení // 2 Diferenciální rovnice druhého řádu // 2.1 Počáteční úloha // 2.2 Homogenní rovnice // 2.3 Nehomogenní rovnice // 2.4 Okrajová úloha // Cvičení // 3 Funkce více proměnných // 3.1 Definiční obor funkce a graf funkce // 3.2 Limita funkce // 3.3 Spojitost funkce // Cvičení // 4 Parciální derivace // 4.1 Parciální derivace l.řádu // 4.2 Směrové derivace // 4.3 Derivace vyšších řádů // 4.4 Diferenciál funkce // 4.5 Kmenová funkce // Cvičení // 5 Extrémy funkcí více proměnných // 5.1 Lokální extrémy // 5.2 Absolutní extrémy // Cvičení // 6 Dvojný integrál // 6.1 Co je dvojný integrál // 6.2 Fubiniova věta pro dvojný integrál // 6.3 Polární souřadnice // 6.4 Transformace dvojného integrálu // 6.5 Aplikace dvojného integrálu // Cvičení // 7 Trojný integrál // 7.1 Fubiniova věta pro trojný integrál // 7.2 Válcové souřadnice // 7.3 Transformace trojného integrálu // 7.4 Aplikace trojného integrálu // Cvičení // 8 Diferenciální operátory matematické fyziky // 8.1 Vektorové funkce // 8.2 Gradient funkce // 8.3 Divergence vektorového pole // 8.4 Rotace vektorového pole // Cvičení // 9 Křivkový integrál // 9.1 Parametrické rovnice křivek // 9.2 Křivkový integrál prvního druhu // 9.3 Křivkový integrál druhého druhu // 9.4 Nezávislost integrálu na integrační cestě // 9.5 Greenova věta // Cvičení // 10 Plošný integrál // 10.1 Plochy v prostoru // 10.2 Plošný integrál prvního druhu // 10.3 Plošný integrál druhého druhu // 10.4 Gauss-Ostrogradského věta // Cvičení
(OCoLC)697267145
cnb002147753

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC