Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Alternativní školy (@@20121113-16:44:24@@) -- 
3.0 (hodnocen2 x )
(28.8) Půjčeno:173x 
BK
Příručka
3., aktualiz. vyd.
Praha : Portál, 2012
191 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7178-999-4 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 173-185, bibliografické odkazy a rejstříky
000235786
Obsah // Předmluva...7 // Poznámka ke 3. vydáni ...8 // 1 Proč a jak se školství a vzdělávání mění ...9 // 1.1 Změny v obsahu vzdělávání...9 // 1.2 Změny ve struktuře vzdělávacích systémů...12 // 1.3 Změny vyvolané vlivem tržní ekonomiky a privatizací // vzdělávání...14 // 1.4 Změny společenské a pedagogické povahy...16 // 2 Co jsou alternativní školy a pedagogické inovace...21 // 2.1 Pojem „alternativní škola“, „alternativní vzdělávání“ ...21 // 2.2 Pojem „inovativní škola", „inovativní koncepce vzdělávání“ ... 28 // 2.3 Vznik a vývoj alternativních škol...34 // 2.4 Vlastnosti a funkce alternativních škol...38 // 3 Typy alternativních škol...45 // 3.1 Klasické reformní školy...46 // 3.2 Církevní školy...56 // 3.3 Moderní alternativní školy...61 // 4 Soudobé alternativy a inovace ve vzdělávání...67 // 4.1 Renesance málotřídních škol a věkově smíšených tříd ...68 // 4.2 Německé alternativní školy „Gesamtschule“ a „Regelschule“ .. 72 // 4.3 „Smluvní školy“ a jiné alternativy v USA ...79 // 4.4 Systém vzdělávacích poukazů...85 // 4.5 Školy přesahující do okolí ...87 // 4.6 Škola bez ročníků...90 // 4.7 Slovenská alternativní „Škola dokorán“...92 // 4.8 České komunitní školy...96 // 4.9 Radikální alternativa vzdělávání: descholarizace...98 // ALTERNAIIVNI ŠKOLY A INOVACE VL VZOflAVAWl // 5 Kvalita a efektivnost alternativnřch/inovativních
škol ... // 5.1 Kvalita a efektivnost škol: Co hodnotit? ... // 5.2 Celková komparace alternativních a standardních škol // 5.3 Klima v alternativních školách ___ // 105 // 106 114 118 // 6 Výzkumy alternativ školního vzdělávání v zahraničí ... // 6.1 Školy bez ročníků a věkově smíšené třídy... // 6.2 Kombinované třídy ve srovnání s třídami klasickými. // 6.3 Integrovaná jednotná škola (Gesamtschule) v pohledu // výzkumu... // 6.4 Diferenciace žáků jako alternativa... // 6.5 Alternativní výuka ve standardních školách... // 6.6 Metaanalýza nálezů o alternativním vzdělávání. // 125 // 125 // 127 // 130 // 132 // 136 // 138 // 145 // 7 Jakéje české alternativní vzdělávání?... // 7.1 Úspěšnost alternativního programu Obecná škola... // 7.2 Výstupy standardního a alternativního vzdělávání (podle // hodnocení žáků a rodičů) ... 151 // 7.3 Klima ve školách s alternativním a standardním vzděláváním 153 /.4 Charakteristiky výuky v alternativních a ve standardních // školách... 160 // 7.5 Výsledky vzdělávání ve státních a nestátních gymnáziích___162 // 7.6 Pracoviště zabývající se alternativními a inovativními školami 166 // 8 Na závěr // 171 // Literatura ... // A. Souhrnná bibliografie ... // B. Literatura ? jednotlivým typům alternativních a inovativních // škol a alternativních vzdělávacích programů... // Rejstřík jmenný... // Rejstřík věcný... // 173
// 173 // 182 // 186 // 189 // i // 0
(OCoLC)796016596
cnb002276457

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC