Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22.5) Půjčeno:45x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2010
166 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-693-3 (brož.)
Obsahuje bibliografie
000235809
Úvod // Struktura kapitol s projekty // Výběr pohádek v publikaci // 1. kapitola // Gramotnost už v předškolním věku? // Důvody pro rozvoj gramotnosti dětí v předškolním věku // Účinný rozvoj pregramotnosti // Jak zintenzívnit a optimalizovat pregramotnost dětí? // Principy a podmínky rozvoje pregramotnosti // 2. kapitola // Grafomotorika z pedagogického a psychologického pohledu // Které schopnosti a dovednosti potřebujeme pro budoucí psaní? // Co ovlivňuje a formuje grafomotoriku? // Pedagogické a psychologické aspekty nácviku psaní // Podmínky úspěšného rozvíjení grafomotoriky shrnutí // Stručná charakteristika vývoje dětské kresby // 3. kapitola // Charakteristiky vybraných předpokladů pro rozvoj grafomotoriky // Smyslové vnímání a grafomotorika // V čem spočívá význam aktivit s přírodninami pro rozvoj grafomotoriky? Rozlišovací schopnosti zrakové, sluchové, hmatové // 4. kapitola // Jemná motorika aneb Od navlékání korálků ke kreslení a psaní // Cvičení dlaní, prstů a špetky // Cvičení dlaní // Cvičení prstů // Cvičení špetky // Úchop grafického náčiní // Cvičení očí // Polohy těla při grafomotorických činnostech // 5. kapitola // Grafomotorické aktivity // 6. kapitola // Rodina, mateřská škola a grafomotorika // Význam rodiny pro rozvoj grafomotoriky dítěte // Proč by rodina a materská škola měly vzájemně spolupracovat? Co by měli rodiče vědět o grafomotorice a o tom, co má dítě umět, než // nastoupí do školy // Formy spolupráce mateřských škol s rodiči // 7. kapitola // Projekty a grafomotorika // Co jsou projekty? // Druhy projektů // Proč využívat projekty? // Práce učitelky mateřské školy při realizaci projektů // Specifika projektů zaměřených na rozvoj grafomotoriky aneb // Grafomotorika v projektech (metodická doporučení) //
Náš přístup k projektům uvedeným v této publikaci // 8. kapitola // Příklady projektů s grafomotorikou // Kamínek // Makovice // Šátek // Listí // Provázky a drátky // Drátky // Těsto, hlína, modelína // Keramická hlína, modelína // Papír // Přílohy // Příloha A: Projekt s pohádkou Jak rozšmodrchali zašmodrchanec // Příloha B: Projekt s pohádkou Jak potkala motýla Emanuela // Příloha C: Projekt s pohádkou Jak se Makový mužíček učil létat Příloha D: Projekt s pohádkou J. Čapka přetváření pohádky // O pyšné noční košilce na pohádku O pyšném šátečku // Příloha E: Projekt s pohádkou O Popelce // Příloha F: Projekt s pohádkou Jak zasadili semínko // Příloha G: Projekt s pohádkou Potoční skřítek // Příloha H: Projekt s pohádkou Vláďův drak // Příloha I: Projekt s pohádkou O poslední vlaštovce // Příloha č. 1: Vývoj dětské kresby a vývoj prvků písma Příloha č. 2: Dokreslování obrázků podle osy souměrnosti // Příloha č. 3: Skládání obrázků // Příloha č. 4a, b: Vybarvování ploch, obtažení obrysů // Příloha č. 5: Vybarvování ploch // Příloha č. 6: Tabulka pro diagnostiku raného psaní // v předškolním věku // Příloha č. 7: Předlohy obrázků makovice // Příloha č. 8: Obrázková osnova k pohádce // Dlouhý, Široký a Bystrozraký // Příloha č. 9: Patří nepatří // Příloha č. 10: Plechy s cukrovím // Příloha č. 11: Pracovní listy k deníku Pepy a Péti // Příloha č. 12: Šaty a boty // Příloha č. 13: Draci na provázku // Příloha č. 14: Čím vším se dá kreslit a psát // Literatura // Literatura pro děti k jednotlivým okruhům
(OCoLC)670479468
cnb002110013

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC