Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
4 (hodnocen1 x )
(10.4) Půjčeno:73x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2012
138 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4007-2 (brož.)
ISBN 978-80-247-7861-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7862-4 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 135-138 a bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
000236030
1. Předmluva ...9 // Oč v této knize jde? ...10 // 2. Úvod: Mozek je aktivní - není jen reflexní zrcadlo ...12 // Jak chápeme to, proč se nám něco zlého stalo? ...13 // Jak postupují pesimisté a optimisté, když se dostanou do nepříznivé (špatné) // situace? ...14 // Výkladové styly u situací, které chápeme jako pro nás špatné ...17 // Výkladové styly u situací, které chápeme jako pro nás dobré ...18 // Doslov — poznámky k tématu „optimismus" a „pozitivní psychologie" ...19 // I. // JAK SE RODÍ A JAK VYPADÁ OPTIMISMUS A PESIMISMUS // 3. Jak se rodí pesimismus u zvířat v psychologických laboratořích ...24 // Proč se některé věci zkoumají na zvířatech? ...24 // Jak se zrodila myšlenka možnosti experimentálního studia bezmoci? ...25 // Jak je možno v laboratoři vytvořit naprostou bezmocnost? ...26 // Průběh pokusu s tvorbou bezmocnosti ...27 // Význam zjištěného vztahu mezi nemožností řešit danou situaci a bezmocí .. 28 // Na scénu vstupuje vlastní aktivita našeho myšlení (kognice) ...29 // Kognitivní psychologie - psychologie myšlení ...29 // Pokusy prováděné s jinými zvířaty nežli psy ...30 // Závěr ...31 // 4. Jak se rodí pesimismus u lidí - v psychologických laboratořích // a mimo nich ...32 // Lidé vystavení nepříjemnému zvuku ...32 // Zmužilost, odvaha a kuráž k životu ...33 // Pokusy na psech a pokusy na lidech ...34 // Závěr ...35 // 6 / Optimismus, pesimismus a prevence deprese // 5. Jak si vysvětlujeme to, co se nám stalo, a to, co bude - atribuce..36 // Není reflex jako reflex aneb Rozdíl mezi fotografováním a vnímáním ...36 // Rozdíl mezi filmováním a chápáním toho, co se děje ...36 // Dvě oblasti hybných sil ...37 // Naše předsudky při hledání příčin ...39 //
Sebepovyšování a sebeponižování při hledání příčin ...38 // Jak uvažují lidě, kteří ztratili naději ...39 // Spoluprací k hlubšímu poznání práce mozku ...39 // Momentální projev nebo návyk? ...40 // Jak uvažují úspěšní podnikatele a jak bankrotáři? ...40 // Reformulace teorie bezmoci ...41 // Jak se v praxi využívá reformulovaně teorie optimismu? ...41 // 6. Styl našeho uvažování o tom, co se nám stalo a co se nám // stane {explanatory style) // Čím se liší postoj optimistů od postoje pesimistů? ...43 // Jak je definován optimista a jak pesimista? ...43 // Zkušenosti s tímto třídimenzionálním viděním našeho duševního světa ...44 // Přehled stylů uvažování o příčinách dění ...44 // 7. Jak se měří optimismus a pesimismus, naděje a beznaděj ...53 // Jak se měří styl výkladu (explanatory style)? ...54 // Nejjednodušší metoda měření optimismu: L O T - R ...56 // Diagnostikování naděje ...57 // 8. Kde jsou hranice optimismu a kdy je lepší pesimismus nežli optimismus // Ve kterých situacích je na místě používat optimistického postoje a kde to na ... ...61 // Kde jsou hranice optimismu? ...61 // 9. Závěr první části // Odstup a nadhled nad danou problematikou Motivace našeho rozhodování a jednání // II. CO SE ZJISTILO O VLIVU OPTIMISMU // 10. Jaký vliv má optimismus a pesimismus na naše zdraví // Jak by mohl optimismus a pesimismus ovlivňovat naše zdraví? // Vliv naděje na náš zdravotní stav // Rakovina // Dlouhodobé sledování vlivu optimismu a pesimismu na lidi // v těžké zdravotní situaci // Délka života u lidí s optimistickým a pesimistickým postojem // Práce zdravotních sester // Celkový pohled na problematiku vztahu optimismu a zdraví // Optimistické předsudky //
Jak se jeví optimismus a pesimismus ve světle výsledků řady empirických psychologických studií? // 11. Vliv optimismu a pesimismu na volbu strategií při zvládání životních obtíží // Strategie zvládání životních obtíží // Strategie zvládání osobních těžkostí // Vztah optimismu a pesimismu k volbě strategií zvládání // zdravotních těžkostí // Příprava na těžkou situaci - plánovací strategie.. . Strategie optimistů a pesimistů při zvládání bypasu Naděje a volba strategií zvládání těžkostí // 12. Deprese - jak se rodí a jak je možno zabránit tomu, aby se objevila--87 // Deprese ...87 // Co se rozumí depresí? ...87 // Jak vypadají výše uvedené příznaky normální (unipolární) deprese? ...88 // Hlubší diagnóza deprese ...89 // Od naučené bezmocnosti k depresi ...92 // 13. Vliv optimistického či pesimistického postoje na sportovní výkony ...95 // Vliv postoje na sportovní výkon jednotlivců ...95 // Vliv optimistického a pesimistického postoje celého týmu na jeho sportovní výkon // 96 // 8 / Optimismus, pesimismus a prevence deprese // III. VÝCHOVA K PŘIMĚŘENÉMU POSTOJI K ŽIVOTU // 14. Možnost změny pesimistického postoje v postoj optimistický ...100 // Jak se zrodila myšlenka možnosti studia změny „pesimismu v optimismus“? 100 // Imunizace - obrana proti zrodu bezmoci a jeho vlivu na nás ...101 // Metoda A B C D E ...102 // Nácvik, trénink a cvičení výše uvedené metody ...108 // Výcvik v zvládání metody ABCDE ...109 // 15. Výchova k flexibilnímu optimismu // Proč se máme zabývat výchovou dětí k flexibilnímu optimismu? // Čím zde projednávaný optimismus není // Optimismus, pesimismus a deprese dětí // Matčin styl výkladu příčin dění // Různé podoby kritiky dětí dospělými lidmi (učiteli, učitelkami i rodiči) //
Vliv těžkých životních situací (katastrof, krizí atp.) na děti v předpubertální době // Co v rodině pomáhá dětem vyrovnávat se „na úrovni“ s životními těžkostmi // Výzkum dětí školou povinných // Jak jsou na tom školní děti, které postihne těžká životní událost? // Chlapci a děvčata tváří v tvář šťastným i bolestným událostem // Vysokoškoláci // 16. Závěr druhé a třetí části ...121 // Zázemí či nadstavba našeho boje s těžkostmi ...121 // Jak se křesťanství dívá na tři výše uvedené styly interpretace negativního dění ...122 // 17. Dodatek 1: ASQ-Atributional Style Questionnaire ...124 // Instrukce k metodě ASQ ...124 // Hodnocení odpovědí zjištěných metodou ASQ ...131 // 18. Dodatek 2: Kdo je Martin E. P. Seligman? ...133 // 19. Literatura 135
cnb002345062

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC