Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:15x 
BK
Encyklopedie
Vyd. 5., přeprac. a dopl.
Praha : Academia, 2010
783 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1888-5 (brož.)
Na obálce: 5., aktualiz. a podstatně rozš. vyd.
Obsahuje bibliografii na s. 778-783 a rejstříky
000236050
Úvodem k novému vydání 9 // Jakými jmény se nazýváme 12 // Vývoj našich jmen 18 // Období do 13. století 18 // Období od 13. do 18. století 19 // Období od 19. století do konce roku 1945 21 // Období od roku 1945 do roku 1990 22 // Období od roku 1990 dodneška 22 // Čím je ovlivňována volba jmen 26 // Rodinné zvyklosti 26 // Jazykové vlivy 28 // Místní zvyklosti 29 // Vliv sociálního postavení, vzdělání 31 // Náboženské vlivy 33 // Vliv zájmů, profese, přátel 34 // Vliv dobové společenské obliby jmen 35 // Obliba populárních osobností 36 // Snaha o oživování neužívaných jmen 37 // Jména jsou svědectvím doby 38 // Která jména lze v ČR zapisovat do matriky - možnost změny jména 40 // Sociolingvistické aspekty volby jména 41 // Každá fyzická osoba má v ČR právo na jméno 41 // Jaká jména lze v ČR matričně zapsat 41 // Obohacování repertoáru užívaných jmen 43 // Zapisují se i cizojazyčné podoby jmen 44 // Co je základní, spisovná podoba jména 45 // Pravopisná stránka zapisovaných jmen 49 // Jméno má být ve shodě s pohlavím jeho nositele 50 // Zákony usměrňují zápis jmen i v jiných státech 51 // Možnost změny jména 54 // 5 // Znalecké ověřování jmen 55 // Shrnutí 57 // Občanu ČR je možné zapsat dvě jména 58 // Dvě jména vlastních sourozenců 60 // Zápis slovotvorné modifikovaného jména po otci, tzv. otčestva 61 // Co se matričně nezapisuje jako druhé jméno 62 // Maria jako druhé mužské jméno 65 // O jméně Jesus 64 // O tzv. zdvojených jménech 65 // Několik jazykových rad pro výběr jména 68 // Zvolit jméno „české“ nebo „cizí“? 72 // Přejímání cizích jmen je přirozený proces 73 // Možnost volby cizího jména 74 // Začleňování cizích jmen do češtiny 76 // Spojení cizího jména s příjmením 78 //
Osobní jména transsexuálů 82 // Obourodé podoby jmen 82 // Obourodé podoby příjmení 85 // K proměnlivosti pořadí nejoblíbenějších jmen 87 // Jméno v kalendáři 96 // Vývoj kalendáře 96 // Zásady pro sestavení kalendária 101 // Jmenné měsíční kalendárium 102 // Co v slovníku jmen nalezneme aneb Návod ? použití 113 // Podoba heslového odstavce 113 // Slovník českých a cizojazyčných jmen mužských 119 // Slovník českých a cizojazyčných jmen ženských 319 // Stručně ? africkým a asijským jménům 527 // Arabská jména 530 // Turecká jména 547 // / Albánská jména 551 // íránská jména 554 // Afghánská jména 559 // Africká (především neislámská) jména 560 // Indická jména 566 // Arménská jména 572 // 6 // Čínská jména Japonská jména Vietnamská jména // Rejstřík základních podob českých a cizojazyčných mužských jmen // Rejstřík základních podob českých a cizojazyčných ženských jmen // Rejstřík mužských afrických a asijských jmen // Rejstřík ženských afrických a asijských jmen // Seznam zkratek // Použitá literatura
(OCoLC)703550192
cnb002151607

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC