Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011
181 s. : il., faksim. ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-155-2 (brož.)
Knižnice Dějin a současnosti ; sv. 45
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 163-173, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. latinský text
000236083
180 // Obsah // Předmluva $ // I. Prolegomena: // Basilejský koncil, jeho role, administrativa a legáti 7 // Samospráva a organizace koncilu (1431-1437) 8 // Kancelář a registratura 13 // Členové legaci do husitských Čech 20 // Veřejné slyšení husitského poselstva v Basileji 27 // I/. Kompaktáta, jejich zpísemnění a ratifikace 34 // První legace koncilu do Čech 34 // Druhé slyšení husitského poselstva v Basileji 38 // Druhá legace koncilu 41 // Intermezzo: slyšení Martina Lupáče na koncilu 51 // Třetí legace, tentokrát do Řezná 54 // Čtvrtá legace do Brna 58 // Druhé intermezzo: Alba Regalis (Székesfehérvár) 62 // Vyhlášení kompaktát v Jihlavě 64 // Závěrečné slyšení českých poslu v Basileji 75 // III. Epilog jedné kauzy // Osudy originálních listin kompaktát 80 // Převzetí a uložení originálních listin 80 // Nové spory o uznání kalicha a kompaktát 82 // Zrušení kompaktát 31. března 1462 85 // Role kompaktát v náboženském životě země v letech 1471-1500 86 // Dozvuky kompaktát v 16. století 90 // Exkurzy W // /A. Deset listin kompaktát vyhlášených // v Jihlavě 2. až 13. července 1436 99 // B. Rukopisné dochování basilejských kompaktát 108 // C. Soupis originálních listin basilejských // a jihlavských kompaktát v kodexu ÖNB č. 4488 lil // D. Staročeské překlady kompaktát 114 // E. Tisk z roku 1500 (?) 115 // E Tisk kompaktát z roku 1513 117 // G. „Císařská" kompaktáta 122
// 181 // Poznámky . 125 // Seznam zkratek 160 // BibUogrqfická poznámka 160 // Soupis ? ohrazení 161 // Prameny a literatura 163 // Listiny 163 // Rukopisy 163 // Staré tisky 164 // Literatura a edice 164 // Glosář ’ 174 // Jmenný rejstřík 177
cnb002344159

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC