Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(24) Půjčeno:24x 
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
1. vyd.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011
254 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7043-992-0 (brož.)
Pod názvem logo Jednoty českých matematiků a fyziků
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Část. anglický, polský a slovenský text, anglická resumé
000236143
Plenární přednášky // Honzíkova Jarmila: Úroveň tvořivých schopností na základní škole, subjektivní předpoklady a objektivní podmínky rozvoje tvořivosti // Sarrazy Bernard: Tvorba v matematice: nezbytná iluze? // Spagnolo Filippo: Teaching/Learning Mathematics: Chinese and European Cognitive styles // Příspěvky // Beránek Jaroslav: Nekonečno v matematické přípravě učitelů prvního stupně základní školy // Blažková Růžena, Vaňurová Milena: Tvořivost žáků při tvorbě a řešení nestandardních úloh // Brincková Jaroslava: Didaktické technologie a rozvoj matematickej gramotnosti v príprave učiteliek predškolskej pedagogiky // Coufalová Jana, Chmelová Miroslava: Individuální předpoklady žáků třetího, čtvrtého a pátého ročníku pro další rozvoj jejich matematického myšlení // Coufalová Jana, Hrabětová Regina: Efektivnost projektové metody ve vyučování matematiky // Ficová Lucia, Žilková Katarína: Charakteristika hry Quarto s akcentom // na špecifiká matematiky v primárnom vzdelávaní // Gerová Ľubica: Pohľad na úroveň matematickej gramotnosti budúcich učiteľov elementaristov // Hanzel Pavol: Výučbový SCORM balíček pre LMS Moodle // Hejný Milan: Objev generického modelu žáky // Holubová Drahomíra: Tvořivost v enviromentální výchově ve vyučovaní matematice na 1. stupni základní školy // Jakubowicz-Bryx Anna: Zabawy i gry dydaktyczne w edukacji matematycznej uczniów klas niższych // Jirotková Darina, Kloboučková Jaroslava: Pythagorova věta tvořivě // Kaslová Michaela: Didaktické prostředí a tvořivost dítěte/žáka // Klenovčan Pavel: Graciózne ohodnotenia grafov vo vyučovaní matematiky // Kováčik Štefan: Slovné úlohy prostriedok rozvíjania logického myslenia budúcich učiteľov a žiakov //
Krejčová Eva: Proč a jak napomáhat rozvíjení tvořivosti žáků v hodinách matematiky na 1. stupni základní školy // Kubušová Dominika: Postupy riešenia matematickej úlohy v primárnej škole // Laceková Jana: Niektoré aspekty primárneho matematického vzdelávania // v Českej republike, na Slovensku a v USA // Tvořivost v počátečním vyučování matematiky // Machalová Hana, Pěchoučková Šárka: Figurální čísla jako nástroj rozvíjení tvořivosti žáků // Malinová Dagmar, Círus Lukáš: Práce učitele na edukační nabídce pro nadaného žáka na 1. stupni základní školy // Mokriš Marek: Význam elektronickej podpory matematického vzdelávania // v profesijnej príprave budúcich učiteľov elementaristov // Nawolska Barbara: Jak dzieci 4-letnie kontynuują regularności sekwencyjne // Novák Bohumil: K řešení úloh žáky talentovanými na matematiku // Nowak Jolanta: Matematyka nie musi być trudna // Nowak Zbigniew: Na co warto zwrócić uwagę w zabawach i grach matematycznych dzieci // Partová Edita: Kompetencie budúcich učiteľov rozvíjať tvorivosť počas vyučovania matematiky // Pavlovičová Gabriela: Ornamenty tvorivé prostredie vo vyučovaní geometrie // Perný Jaroslav: Tvořivost budoucích učitelů primární školy // Prídavková Alena: Elementárne pojmy teorie množín v príprave učiteľov primárnej školy // Příhonská Jana: Kombinatorické úlohy na základní škole // Rakoušová Alena: Vliv zařazování integrovaných slovních úloh do vyučování na postoje žáků 1. stupně základní školy k řešení integrovaných slovních úloh // Seidel Jolanta, Sobieszczyk Maria: „Spojrzenie wstecz" czyli o różnych sposobach rozwiązywania zadań tekstowych // Sekelská Katarína: Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika v primárnom vzdelávaní na Slovensku a v Českej republike //
Scholtzová Iveta: Prvé kroky k matematickej gramotnosti pohľad druhý // Stopenová Anna: Činnosti předškoláka v oblasti matematických představ // Šimčíková Edita: Príprava učiteľov primárnej školy na tvorbu kurikula učebného predmetu matematika // Tomková Blanka: Elektronický kurz „Tvorba počiatočných matematických predstáv" // Vašutová Anna: Dynamické animácie vo výučbe žiakov prejavujúcich matematické nadanie na 1. stupni základnej školy // Zeľová Veronika: Budovanie matematickej gramotnosti žiaka primárnej školy v oblasti Práca s grafom // Židek Oliver: Siete niektorých hranatých telies // Žilková Katarína: Poznatkové defekty v učive o mnohouholníkoch a možnosti ich korekcií prostredníctvom digitálnych technológií // Postery // Janků Magdalena, Šťastná Alena: Inspirace ze světové výstavy učebních pomůcek v Basileji
(OCoLC)730409729
cnb002185658

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC