Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23) Půjčeno:23x 
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
1. vyd.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011
254 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7043-992-0 (brož.)
Pod názvem logo Jednoty českých matematiků a fyziků
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Část. anglický, polský a slovenský text, anglická resumé
000236143
Plenární přednášky -- Honzíkova Jarmila: Úroveň tvořivých schopností na základní škole, subjektivní předpoklady a objektivní podmínky rozvoje tvořivosti -- Sarrazy Bernard: Tvorba v matematice: nezbytná iluze? -- Spagnolo Filippo: Teaching/Learning Mathematics: Chinese and European Cognitive styles -- Příspěvky -- Beránek Jaroslav: Nekonečno v matematické přípravě učitelů prvního stupně základní školy -- Blažková Růžena, Vaňurová Milena: Tvořivost žáků při tvorbě a řešení nestandardních úloh -- Brincková Jaroslava: Didaktické technologie a rozvoj matematickej gramotnosti v príprave učiteliek predškolskej pedagogiky -- Coufalová Jana, Chmelová Miroslava: Individuální předpoklady žáků třetího, čtvrtého a pátého ročníku pro další rozvoj jejich matematického myšlení -- Coufalová Jana, Hrabětová Regina: Efektivnost projektové metody -- ve vyučování matematiky -- Ficová Lucia, Žilková Katarína: Charakteristika hry Quarto s akcentom -- na špecifiká matematiky v primárnom vzdelávaní -- Gerová Ľubica: Pohľad na úroveň matematickej gramotnosti budúcich učiteľov elementaristov -- Hanzel Pavol: Výučbový SCORM balíček pre LMS Moodle -- Hejný Milan: Objev generického modelu žáky -- Holubová Drahomíra: Tvořivost v enviromentální výchově ve vyučovaní matematice na 1. stupni základní školy -- Jakubowicz-Bryx Anna: Zabawy i gry dydaktyczne w edukacji matematycznej uczniów
klas niższych -- Jirotková Darina, Kloboučková Jaroslava: Pythagorova věta tvořivě -- Kaslová Michaela: Didaktické prostředí a tvořivost dítěte/žáka -- Klenovčan Pavel: Graciózne ohodnotenia grafov vo vyučovaní matematiky -- Kováčik Štefan: Slovné úlohy prostriedok rozvíjania logického myslenia budúcich učiteľov a žiakov -- Krejčová Eva: Proč a jak napomáhat rozvíjení tvořivosti žáků v hodinách matematiky na 1. stupni základní školy -- Kubušová Dominika: Postupy riešenia matematickej úlohy v primárnej škole -- Laceková Jana: Niektoré aspekty primárneho matematického vzdelávania -- v Českej republike, na Slovensku a v USA -- Tvořivost v počátečním vyučování matematiky -- Machalová Hana, Pěchoučková Šárka: Figurální čísla jako nástroj rozvíjení tvořivosti žáků -- Malinová Dagmar, Círus Lukáš: Práce učitele na edukační nabídce pro nadaného žáka na 1. stupni základní školy -- Mokriš Marek: Význam elektronickej podpory matematického vzdelávania -- v profesijnej príprave budúcich učiteľov elementaristov -- Nawolska Barbara: Jak dzieci 4-letnie kontynuują regularności sekwencyjne -- Novák Bohumil: K řešení úloh žáky talentovanými na matematiku -- Nowak Jolanta: Matematyka nie musi być trudna -- Nowak Zbigniew: Na co warto zwrócić uwagę w zabawach i grach matematycznych dzieci -- Partová Edita: Kompetencie budúcich učiteľov rozvíjať tvorivosť počas vyučovania
matematiky -- Pavlovičová Gabriela: Ornamenty tvorivé prostredie vo vyučovaní geometrie -- Perný Jaroslav: Tvořivost budoucích učitelů primární školy -- Prídavková Alena: Elementárne pojmy teorie množín v príprave učiteľov primárnej školy -- Příhonská Jana: Kombinatorické úlohy na základní škole -- Rakoušová Alena: Vliv zařazování integrovaných slovních úloh do vyučování na postoje žáků 1. stupně základní školy k řešení integrovaných slovních úloh -- Seidel Jolanta, Sobieszczyk Maria: „Spojrzenie wstecz" czyli o różnych sposobach rozwiązywania zadań tekstowych -- Sekelská Katarína: Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika v primárnom vzdelávaní na Slovensku a v Českej republike -- Scholtzová Iveta: Prvé kroky k matematickej gramotnosti pohľad druhý -- Stopenová Anna: Činnosti předškoláka v oblasti matematických představ -- Šimčíková Edita: Príprava učiteľov primárnej školy na tvorbu kurikula učebného predmetu matematika -- Tomková Blanka: Elektronický kurz „Tvorba počiatočných matematických predstáv" -- Vašutová Anna: Dynamické animácie vo výučbe žiakov prejavujúcich matematické nadanie na 1. stupni základnej školy -- Zeľová Veronika: Budovanie matematickej gramotnosti žiaka primárnej školy v oblasti Práca s grafom -- Židek Oliver: Siete niektorých hranatých telies -- Žilková Katarína: Poznatkové defekty v učive o mnohouholníkoch a možnosti ich korekcií
prostredníctvom digitálnych technológií -- Postery -- Janků Magdalena, Šťastná Alena: Inspirace ze světové výstavy učebních pomůcek v Basileji
(OCoLC)730409729
cnb002185658

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC