Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vyd. 1.
Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011
159 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-557-0249-0 (brož.)
Eruditio mores futurum
Obsahuje bibliografii na s. 152-157, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. anglický text, anglické resumé
000236165
Zázraky v orechovej škrupinke // Obsah // ÚVODOM...6 // L PODNETY A VÝCHODISKÁ // 1 TRANSLATOLOGICKÉ PODNETY DOBY...12 // 2 VÝCHODISKÁ SÚČASNÉHO UVAŽOVANIA // O PREKLADE NEUMELECKÝCH TEXTOV...21 // 2.1 Roman Jakobson a ekvivalencia...23 // 2.2 Catfordovský posun v preklade ako výsledok // lingvistického prístupu k prekladu...24 // 2.3 Nidovske chápanie ekvivalencie...27 // 2.4 Popovičovo vnímanie posunov ako zmien v procese // prekladu...29 // 2.4.1 Posuny v preklade...30 // 2.4.2 Výrazové zmeny v preklade...34 // 2.5 Univerzálie v preklade...36 // 2.6 Slovenská tvorivá metóda ako konkretizácia dobového // myslenia o preklade...40 // 2.6.1 Súčasné myslenie o preklade na Slovensku.48 // IL STEPHEN W. HAWKING // 3 STEPHEN WILLIAM HAWKING A JEHO DIELO...56 // 3.1 Charakteristika Hawkingových vedeckých záujmov...62 // 3.1.1 Stručné dejiny času - A Brief History of Time...64 // 3.1.2 Ilustrovaná stručná história času - // The Illustrated Brief History of Time...68 // 3.1.3 Vesmír v orechovej škrupinke - The Universe in // a Nutshell...70 // 3.1.4 Black Holes and Baby Universes and Other // Essays...71 // 3.1.5 Ilustrovaná teória všetkého - The Illustrated // Theory of Everything...71 // 3.1.6. Ešte stručnejšia história času - A Briefer // History of Time...72 // 4 // Zázraky v orechovej škrupinke // 3.1.7 Gregorove tajné výpravy do vesmíru - George’s // Secret Key to the Universe...74 // 3.1.8 Gregorova vesmírna naháňačka
za pokladom // - George’s Cosmic Treasure Hunt...75 // III. STEPHEN W. HAWKING V SLOVENSKOM KULTÚRNOM PRIESTORE // 4 VLASTNOSTI HAWKINGOVÝCH TEXTOV...78 // 5 SPROSTREDKOVATELIA HAWKINGA // V SLOVENČINE...102 // 6 ANALÝZA SLOVENSKÝCH PODÔB HAWKINGOVÝCH // TEXTOV...104 // 6.1 Spoločné problémy prekladov...104 // 6.2 Analýza prekladov...116 // 6.2.1 Stručné dejiny času - A Brief History of Time, Ilustrovaná stručná história času - The // Illustrated Brief History of Time...116 // 6.2.2 Vesmír v orechovej škrupinke - The Universe // ina Nutshell...124 // 6.2.3 Ilustrovaná teória všetkého - Illustrated // Theory of Everything...135 // 7 ZÁVERY ANALÝZY...143 // ZÁVEROM...149 // SUMMARY...150 // PRAMENE...152 // BIBLIOGRAFIA...153 // INTERNETOVÉ ZDROJE...157 // MENNÝ REGISTER...158 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC