Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:40x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Galén, c2013
348 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7262-873-5 (váz.)
ISBN 978-80-7262-960-2 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000236341
OBSAH // 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost...17 // Roman Jirák // 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku...20 // Roman Jirák // 3. Změny psychiky ve stáří...21 // Tamara Toinerová // Ztráta nezávislosti u stárnoucí populace...24 // Změny, které mohou vést ? závislosti...24 // Fyzické změny ...24 // Sociální změny... // Psychologické změny... // Pohled na dopad závislosti // Literatura...27 // 4. Použití zobrazovacích metod v gerontopsychiatrii...28 // Vladimír Línek // Výpočetní tomografie...29 // Nukleární magnetická rezonance...31 // Jednořotonová emisní výpočetní tomografie...33 // Pozitronová emisní tomografie...35 // Skóre mediotemporální atrofie...35 // Literatura...35 // 5. Vyšetření gerontopsychiatrického pacienta...36 // Roman Jirák // OBSAH I 7 // // 6. Možnosti testování paměti u seniorů...39 // Světlana Zachová // • // Pracovní paměť...41 // Brown-Peterson Task...41 // Brief Word Learning Tests...41 // Reprodukce textu...41 // Vizuálně-prostorová paměť...41 // Reyova-Osterriethova komplexní figura...42 // Prospektivní paměť...42 // Testy dávných vzpomínek...43 // Famous Events Test... // Autobiografická paměť... // Dotazníkové metody... // Memory Functioning Questionnaire // Literatura... // 7. Posuzovací škály a testy používané v gerontopsychiatrii // Aleš Bartoš, Roman Jirák // Testování kognitivních funkcí... // Jednoduché orientační
kognitivní zkoušky... // Komplexní orientační kognitivní testy... // Dotazníky aktivit denního života... // Dotazník funkčního stavu / Functional Activities Questionnaire (FAQ) Dotazník soběstačnosti / Disability Assessment for Dementia (DAD). Bristolská škála aktivit denního života / Bristol Acitivites // of Daily Living Scale (BADLS)... // Škála deprese pro geriatrické pacienty / Geriatrie Depression // Scale (GDS)... // Hachinskiho ischemické skóre / Hachinski Ischemic Score... // Literatura... // 8. Demence a další poruchy kognitivních funkcí... // Roman Jirák // Diagnostika syndromu demence I (základní příznaky)... // Diagnostika syndromu demence II... // Epidemiologie... // 8.1. Neuropatologie vybraných příčin syndromu demence... // František Kou kolik // Alzheimerova nemoc... // Makroskopické změny... // Mikroskopické změny... // Specificita neurohistologických změn... // 8 I GERONTOPSYCHIATRIE // 3 33S S L 2 $

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC