Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.7) Půjčeno:76x 
BK
EB
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
189 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3843-7 (brož.)
ISBN 978-80-247-7874-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7875-4 (online ; epub)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 174-184, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000236560
Obsah // Úvod...7 // 1 Filozofická a etická východiska profese...9 // 1.1 Filozofická východiska profese... 9 // 1.2 Etická východiska profese...11 // 1.2.1 Základní etické pojmy...12 // 1.2.2 Základní pojmy zdravotné sociálni práce...24 // 1.2.3 Exkurz do historie etiky...28 // 1.2.4 Náboženská etika...37 // 1.2.5 Další etické směry...40 // 1.2.6 Etické normy a hodnoty...43 // 1.2.7 Morálka individuálni a sociálni...46 // 1.2.8 Empatie...48 // 1.2.9 Dilematické situace...49 // 1.2.10 Trénink zaměřený na oblast morální volby...50 // 1.2.11 Potřeby člověka a jeho motivace...51 // 2 Etické a kulturní dimenze zdravotně sociální práce...54 // 2.1 Etické principy zdravotně sociální práce...54 // 2.2 Kulturně antropologické kontexty // zdravotně sociální práce...60 // 3 Profesionalita zdravotně sociálního pracovníka...68 // 3.1 Profese zdravotně sociálního pracovníka...69 // 3.1.1 Teoretická východiska zdravotně sociální práce ... 69 // 3.2 Kompetence zdravotně sociálního pracovníka..."2 // 3.3 Etika profese zdravotně sociálního pracovníka ... "6 // 3.3.1 Etické kodexy ve zdravotní a sociální práci . ... ? ’. // 3.4 Hranice profesionality ve zdravotně sociální práci... // 3.5 Sebereflexe v práci zdravotně sociálního pracovníka . // 4 Etika zdravotně sociální práce s vybranými skupinami klientů... // 4.1 Etika a kultura zdravotně sociální práce s dětmi... // 4.1.1 Etický přístup ?
dítěti... // 4.2 Etika a kultura zdravotně sociální práce se senior.- // 5 // 8 $ $ « L g // 4.2.1 Eticko-profesionální přístup // zdravotně sociálního pracovníka ? seniorovi . . . 108 // 4.3 Etika zdravotně sociální práce s lidmi // zdravotně/sociálně znevýhodněnými... 114 // 4.3.1 Eticko-profesionální přístup ? člověku // s handicapem... 114 // 4.3.2 Etický přístup ? člověku odlišné kultury...123 // 4.3.3 Eticko-profesionální přístup ? jedinci // sociálně vyloučenému...128 // 4.4 Etika a kultura zdravotně sociální práce // s „obtížnými“ klienty... 131 // Závěr... 142 // 0 autorech... 143 // Přílohy... 144 // Příloha č. 1 // Vývoj etiky v prehistorických // a historických souvislostech...144 // Příloha č. 2 // Mezinárodní etický kodex sociální práce - principy... 150 Příloha č. 3 // Etický kodex společnosti sociálních pracovníků ČR . ... 154 Příloha č. 4 // Evropská charta pacientů seniorů...159 // Příloha č. 5 // Případové studie...166 // Slovníček pojmů... 170 // Seznam zkratek... 173 // Přehled literatury a dalších zdrojů...174 // Rejstřík... 185 // Souhrn... 188 // Summary... 189 // 6
(OCoLC)794208116
cnb002345874

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC