Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.3) Půjčeno:82x 
BK
EB
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
189 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3843-7 (brož.)
ISBN 978-80-247-7874-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7875-4 (online ; epub)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 174-184, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000236560
Úvod 7 // 1 Filozofická a etická východiska profese 9 // 1.1 Filozofická východiska profese 9 // 1.2 Etická východiska profese 11 // 1.2.1 Základní etické pojmy 12 // 1.2.2 Základní pojmy zdravotné sociální práce 24 // 1.2.3 Exkurz do historie etiky 28 // 1.2.4 Náboženská etika 37 // 1.2.5 Další etické směry 40 // 1.2.6 Etické normy a hodnoty 43 // 1.2.7 Morálka individuální a sociální 46 // 1.2.8 Empatie 48 // 1.2.9 Dilematické situace 49 // 1.2.10 Trénink zaměřený na oblast morální volby 50 // 1.2.11 Potřeby člověka a jeho motivace 51 // 2 Etické a kulturní dimenze zdravotně sociální práce 54 // 2.1 Etické principy zdravotně sociální práce 54 // 2.2 Kulturně antropologické kontexty // zdravotně sociální práce 60 // 3 Profesionalita zdravotně sociálního pracovníka 68 // 3.1 Profese zdravotně sociálního pracovníka 69 // 3.1.1 Teoretická východiska zdravotně sociální práce 69 // 3.2 Kompetence zdravotně sociálního pracovníka 72 // 3.3 Etika profese zdravotně sociálního pracovníka 76 // 3.3.1 Etické kodexy ve zdravotní a sociální práci // 3.4 Hranice profesionality ve zdravotně sociální práci // 3.5 Sebereflexe v práci zdravotně sociálního pracovníka . // 4 Etika zdravotně sociální práce s vybranými skupinami klientů // 4.1 Etika a kultura zdravotně sociální práce s dětmi // 4.1.1 Etický přístup k dítěti // 4.2 Etika a kultura zdravotně sociální práce se seniory // 4.2.1 Eticko-profesionální přístup zdravotně sociálního pracovníka k seniorovi 108 // 4.3 Etika zdravotně sociální práce s lidmi zdravotně/sociálně znevýhodněnými 114 // 4.3.1 Eticko-profesionální přístup k člověku s handicapem 114 // 4.3.2 Etický přístup k člověku odlišné kultury 123 // 4.3.3 Eticko-profesionální přístup k jedinci sociálně vyloučenému 128 //
4.4 Etika a kultura zdravotně sociální práce s „obtížnými“ klienty 131 // Závěr 142 // O autorech 143 // Přílohy 144 // Příloha č. 1 // Vývoj etiky v prehistorických // a historických souvislostech 144 // Příloha č. 2 // Mezinárodní etický kodex sociální práce - principy 150 Příloha č. 3 // Etický kodex společnosti sociálních pracovníků ČR . 154 Příloha č. 4 // Evropská charta pacientů seniorů 159 // Příloha č. 5 // Případové studie 166 // Slovníček pojmů 170 // Seznam zkratek 173 // Přehled literatury a dalších zdrojů 174 // Rejstřík 185 // Souhrn 188 // Summary 189
(OCoLC)794208116
cnb002345874

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC