Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3.5 (hodnocen2 x )
(25.9) Půjčeno:283x 
BK
EB
2., dopl. vyd.
Praha : Grada, 2012
347 s., [20] s. obr. příl. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3530-6 (brož.)
ISBN 978-80-247-7770-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7771-9 (online ; epub)
V tiráži uveden chybný údaj o vydání (vydání první)
Obsahuje bibliografii na s. 330-331 a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000236563
Obsah // Obsah // Souhrn ... 13 // Summary ...14 // 1 Úvod ...15 // 1.1 Obsah předmětu patologie...15 // 1.2 Uplatnění patologie v praxi...16 // 1.3 Základní dokumenty na oddělení patologie...16 // 1.4 Odběr tkání pro bioptické vyšetření...16 // 1.5 Způsoby zasílání a zpracování tkání...18 // 1.6 Postup dalšího zpracování materiálu...19 // 1.6.1 Imunohistologické a molekulárně biologické metody...19 // 1.7 Cytologické vyšetření...21 // 2 Nemoc a její příčiny ...22 // 2.1 Příčiny onemocnění ...23 // 2.1.1 Fyzikální příčiny...23 // 2.1.1.1 Vlivy mechanické...23 // 2.1.1.2 Vlivy termické ...23 // 2.1.1.3 Vlivy atmosférické ...24 // 2.1.1.4 Záření...25 // 2.1.2 Úraz elektrickým proudem...26 // 2.1.3 Chemické příčiny nemocí...27 // 2.1.3.1 Vedlejší účinky některých léků ...27 // 2.1.3.2 Vedlejší účinky ostatních chemických látek...28 // 2.1.3.3 Kouření...28 // 2.1.3.4 Těžké kovy...28 // 2.1.3.5 Oxid uhelnatý...29 // 2.1.3.6 Vinylchlorid...29 // 2.1.3.7 Účinky kyselin a louhů...29 // 2.1.4 Poruchy výživy...30 // 2.1.4.1 Příčiny nedostatku živin v organismu...30 // 2.1.4.2 Vitaminy a hypovitaminózy...31 // 2.1.5 Biologické příčiny nemocí...32 // 2.1.6 Prostředí jako vyvolavatel nemocí...33 // 2.1.7 Genetické vlivy...34 // 2.1.8 Dispozice...36 // 2.2 Patologie imunitních reakcí...37 // 2.2.1 Typy patogenních imunitních reakcí...40 // 2.2.2 Získaná imunodeficience...42 // 2.2.3 Autoimunitní
(autoagresivní) onemocnění...43 // 2.3 Stárnutí, stáří...44 // 5 // Patologie // 3 Zánik organismu...46 // 3.1 Známky smrti...46 // 4 Regresivní a metabolické změny...48 // 4.1 Nekróza...48 // 4.1.1 Příčiny nekrózy...48 // 4.1.2 Typynekróz...49 // 4.1.3 Další osud nekrotického ložiska...51 // 4.1.4 Gangréna...51 // 4.1.5 Dekubit, proleženina (decubitus)...52 // 4.2 Apoptóza...52 // 4.3 Atrofie...52 // 4.4 Dystrofie...54 // 4.5 Intracelulární nahromadění (akumulace) tuků, proteinů a glykogenu.54 // 4.5.1 Hromadění lipidů v buňce - steatóza...55 // 4.5.2 Hromadění proteinů...57 // 4.5.3 Hromadění cukrů (glykogenu)...57 // 4.6 Inkluze...58 // 4.7 Amyloidóza (amyloidosis)...59 // 4.7.1 Systémová amyloidóza...59 // 4.7.2 Lokalizovaná amyloidóza...60 // 4.8 Kalcifikace...61 // 4.9 Tvorba kamenů v těle...62 // 4.9.1 Komplikace z přítomnosti kamenů...63 // 4.10 Pigmenty...64 // 4.10.1 Pigmenty exogenní...64 // 4.10.2 Pigmenty endogenní...66 // 4.10.2.1 Autogenní pigmenty...66 // 4.10.2.2 Hematogenní pigmenty...67 // 5 Poruchy oběhu krve a mízy...72 // 5.1 Hyperémie...73 // 5.2 Ischémie...74 // 5.2.1 Ischémie v orgánech s dvojím krevním zásobením...75 // 5.2.2 Infarkt...76 // 5.3 Hemoragie...77 // 5.4 Krvácivost...78 // 5.5 Trombóza...80 // 5.5.1 Následky trombózy...82 // 5.5.2 Další osud trombu, organizace trombu...82 // 5.6 Embolie ...83 // 5.6.1 Rozdělení embolii...85 // 5.7 Metastáza...86 // 5.8 Otok...87
// 6 Zánět...89 // 6.1 Příčiny zánětu...89 // 6 // Obsah // 6.2 Místní příznaky zánětu...90 // 6.3 Celkové příznaky zánětu...91 // 6.4 Názvosloví...92 // 6.5 Mikroskopické projevy zánětu...92 // 6.6 Složení zánětlivého exsudátu...92 // 6.7 Formy zánětu...93 // 6.7.1 Charakteristika zánětlivých procesů...93 // 6.7.1.1 Některé formy nehnisavého zánětu na kůži a sliznicích ... 94 // 6.7.1.2 Pseudomembranózní zánět, pablánový zánět...95 // 6.7.1.3 Ulcerózní zánět...95 // 6.7.1.4 Gangrenózní zánět...96 // 6.7.1.5 Některé formy zánětů na serózních blanách...97 // 6.7.1.6 Některé formy intersticiálních nehnisavých zánětů.97 // 6.7.1.7 Hnisavé záněty a příklady jejich výskytu...98 // 6.7.1.8 Hnisavý intersticiální zánět...98 // 6.7.1.9 Proliferativní zánět...99 // 6.7.1.10 Celková infekce...101 // 6.7.1.11 Granulomatózní záněty...102 // 7 Progresivní změny...109 // 7.1 Regenerace...109 // 7.2 Reparace... 110 // 7.3 Hojení ran...111 // 7.4 Hojení zlomenin ...112 // 7.5 Reakce organismu na cizí tělesa...113 // 7.6 Transplantace...114 // 7.7 Hypertrofie a hyperplazie...115 // 7.8 Metaplazie...117 // 8 Nádory... 119 // 8.1 Nepravé nádory...119 // 8.2 Dysplazie a prekancerózy...120 // 8.3 Příčiny vzniku nádorů...121 // 8.4 Genetické vlivy...124 // 8.4.1 Vliv nádorově supresorových genů na onkogenezi...125 // 8.5 Obecné vlastnosti nádorů...126 // 8.6 Třídění nádorů...126
// 8.7 Paraneoplastický syndrom...128 // 8.8 Rozdělení nádorů podle původu (histogeneze)...128 // 8.8.1 Mezenchymové nádory...129 // 8.8.1.1 Benigní mezenchymové nádory...129 // 8.8.1.2 Maligní mezenchymové nádory...130 // 8.8.2 Nádory krvetvorné tkáně...131 // 8.8.2.1 Hemoblastózy...131 // 8.8.2.2 Myelodysplastický syndrom...134 // 8.8.2.3 Myelodysplastická/myeloproliferativní neoplazie...134 // 8.8.2.4 Myeloproliferativní neoplazie...134 // 7 // Patologie // 8.8.2.5 Nádory lymfatických uzlin a extranodální lymfatické // tkáně (lymfomy)...136 // 8.8.2.6 Nádory z plazmatických buněk...141 // 8.8.2.7 Extranodální lymfom marginálni zóny lymfatických // tkání slizníc (MALT lymfom)...142 // 8.8.2.8 Hodgkinúv lymfom (Hodgkinova choroba)...142 // 8.8.3 Nádory epitelové...144 // 8.8.3.1 Benigní epitelové nádory...144 // 8.8.3.2 Maligní epitelové nádory...145 // 8.8.4 Nádory neuroendokrinní gastrointestinálního traktu (GIT) // a plic...147 // 8.8.5 Neuroektodermové nádory...148 // 8.8.5.1 Melanom...149 // 8.8.6 Smíšené nádory...150 // 8.8.7 Teratom...151 // 8.8.8 Postgestační trofoblastická nemoc - nádory trofoblastu...151 // 9 Patologie srdce a cév...154 // 9.1 Selhání srdce...154 // 9.2 Příčiny selhávání srdce...155 // 9.3 Arytmie...156 // 9.4 Nemoci srdce...156 // 9.4.1 Malformace srdce a cév...156 // 9.4.2 Nemoci perikardu...158 // 9.4.3 Nemoci myokardu...159 // 9.4.4 Zánětlivá onemocnění srdce...161
9.4.5 Ostatní zánětlivá onemocnění srdce...162 // 9.4.5.1 Nebakteriální trombotická endokarditida...162 // 9.4.5.2 Revmatická endokarditida...162 // 9.4.5.3 Změny na srdci starých lidí...164 // 9.4.6 Kardiomyopatie ...164 // 9.4.7 Hypertenze...166 // 9.4.8 Hypotenze...167 // 9.5 Šok...167 // 9.6 Ateroskleróza...169 // 9.7 Některá onemocnění cév...171 // 10 Patologie dýchacího ústrojí ...176 // 10.1 Nemoci horních cest dýchacích...178 // 10.2 Nemoci dolních cest dýchacích...181 // 10.2.1 Změny vzdušnosti plic...183 // 10.2.2 Poruchy plicního oběhu...185 // 10.2.3 Záněty plic...186 // 10.2.3.1 Povrchové záněty plic...186 // 10.2.3.2 Neinfekční intersticiální pneumonic...188 // 10.2.4 Nádory plic ...190 // 10.3 Nemoci pleury...192 // 8 // Obsah // 11 Patologie močového ústrojí ...193 // 11.1 Zajišťování stálého vnitřního prostředí ...195 // 11.2 Udržování acidobazické rovnováhy...196 // 11.3 Odchylky v množství a složení moči...197 // 11.4 Selhání ledvin...197 // 11.5 Nemoci ledvin...198 // 11.5.1 Cysty ledvin...199 // 11.5.2 Nemoci postihující krevní cévy...199 // 11.5.3 Ledvinové kameny...201 // 11.5.4 Hydronefróza...201 // 11.5.5 Záněty ledvin (nefritidy)...202 // 11.5.5.1 Akutní tubulointersticiální nefritida...203 // 11.5.5.2 Chronická tubulointersticiální nefritida...203 // 11.5.5.3 Toxické tubulointersticiální nefritidy...204 // 11.5.5.4 Glomerulonefritidy...204 // 11.5.6 Nádory ledvin...206
// 11.6 Nemoci vývodných cest močových...207 // 11.6.1 Záněty močových cest...208 // 11.6.2 Nádory močového měchýře...209 // 12 Patologie trávicího ústrojí ...210 // 12.1 Nemoci ústní dutiny...210 // 12.1.1 Záněty...210 // 12.1.2 Nádory...212 // 12.1.3 Nemoci zubů...213 // 12.1.4 Nemoci slinných žláz...214 // 12.1.4.1 Záněty slinných žláz ...214 // 12.1.4.2 Cysty slinných žláz...215 // 12.1.4.3 Nádory slinných žláz...215 // 12.2 Záněty mandlí a poruchy polykání...217 // 12.2.1 Záněty mandlí...217 // 12.3 Nemoci jícnu ...218 // 12.4 Nemoci žaludku...219 // 12.4.1 Poruchy sekrece žaludečních šťáv...220 // 12.4.2 Záněty žaludku...220 // 12.4.3 Eroze a vředová onemocnění...221 // 12.4.4 Nádory žaludku...223 // 12.4.4.1 Benigní nádory...223 // 12.4.4.2 Maligní nádory... 223 // 12.5 Nemoci tenkého a tlustého střeva...225 // 12.5.1 Neprůchodnost střev - ileus...226 // 12.5.2 Kýla neboli hernie...227 // 12.5.3 Postižení cév...228 // 12.5.4 Záněty střev...228 // 12.5.5 Malabsorpční syndrom...233 // 12.5.6 Některá onemocnění tlustého střeva...234 // 12.5.6.1 Divertikly...235 // 9 // Patologie // 12.5.7 Nádory střev...235 // 12.5.7.1 Polypy a nádory tenkého střeva...235 // 12.5.7.2 Polypy a nádory tlustého střeva...236 // 12.5.7.3 Patologie apendixu (appendix vermiformis)...238 // 12.6 Nemoci pobřišnice...239 // 12.7 Nemoci slinivky břišní...240 // 12.8 Nemoci jater...243 // 12.8.1 Záněty
jater...244 // 12.8.2 Jaterní cirhóza...248 // 12.8.3 Nádory a nádorům podobné léze jater...250 // 12.8.3.1 Nádorům podobné léze...250 // 12.8.3.2 Nádory jater...250 // 12.9 Nemoci žlučníku a žlučových cest...252 // 12.9.1 Záněty žlučníku...252 // 12.9.2 Karcinom žlučníku...253 // 13 Patologie endokrinního systému...254 // 13.1 Organizace a regulace endokrinního systému...254 // 13.2 Poruchy endokrinního systému...255 // 13.3 Patologie hypotalamu ...255 // 13.4 Patologie hypofýzy...255 // 13.4.1 Hyperfunkční syndromy (hyperpituitarismus) // a adenomy hypofýzy...257 // 13.4.2 Hypofunkční syndromy hypofýzy (hypopituitarismus)...258 // 13.5 Patologie nadledvin...259 // 13.5.1 Hyperfunkce kůry nadledvin...260 // 13.5.2 Hypofunkce kůry nadledvin...261 // 13.5.3 Nemoci dřeně nadledvin ...262 // 13.6 Patologie štítné žlázy...263 // 13.6.1 Hyperfunkce štítné žlázy...264 // 13.6.2 Hypofunkce štítné žlázy (hypotyreóza)...265 // 13.6.3 Záněty štítné žlázy...265 // 13.6.4 Nádory štítné žlázy...266 // 13.7 Patologie pří štítných tělísek...268 // 13.7.1 Hyperfunkce příštítných tělísek (hyperparatyreóza)...268 // 13.7.2 Hypofunkce příštítných tělísek (hypoparatyreóza, tetanie).269 // 13.8 Patologie Langerhansových ostrůvků...269 // 13.8.1 Diabetes mellitus (úplavice cukrová)...270 // 13.9 Poruchy činnosti pohlavních žláz...271 // 13.9.1 Vaječníky (ovaria)...271 // 13.9.2 Varlata (testes)...271
// 14 Patologie ženského genitálního ústrojí a prsu...273 // 14.1 Vulva...273 // 14.1.1 Nádory vulvy...273 // 14.2 Nádorové a nenádorové léze dělohy...273 // 14.3 Ovaria...276 // 10 // Obsah // 14.3.1 Cysty...276 // 14.3.2 Nádory ovarií ...276 // 14.4 Patologie prsu...280 // 14.4.1 Vrozené vady...280 // 14.4.2 Záněty mamy...280 // 14.4.3 Metaplazie, benigní dysplazie a epitelové hyperplazie...281 // 14.4.4 Proliferativní nenádorová onemocnění mamy...281 // 14.4.5 Nádory mamy...282 // 15 Patologie mužského genitálního ústrojí...285 // 15.1 Penis a skrotum...285 // 15.1.1 Nádory...285 // 15.2 Nádory varlat...285 // 15.3 Prostata...287 // 15.3.1 Záněty prostaty...287 // 15.3.2 Nodulární hyperplazie prostaty...288 // 15.3.3 Karcinom prostaty...288 // 16 Patologie centrálního a periferního nervového systému...290 // 16.1 Edém mozku...290 // 16.2 Hydrocefalus (hydrocephalus)...290 // 16.3 Mozková ischémie ...290 // 16.4 Nitrolební krvácení...291 // 16.5 Záněty mozkových plen (leptomeningitidy)...292 // 16.6 Absces mozku...293 // 16.7 Virové encefalitidy...294 // 16.8 Spongiformní encefalopatie...295 // 16.9 Nádory centrální nervové soustavy...296 // 16.10 Primární onemocnění myelinu...299 // 16.11 Degenerativní onemocnění CNS...300 // 16.12 Nemoci periferního nervového systému...302 // 16.12.1 Nádory periferního nervového systému...303 // 17 Patologie kostí a kloubů...304 // 17.1 Vrozené a dědičné nemoci kostí...304
// 17.2 Získaná metabolická onemocnění kostí...304 // 17.2.1 Osteoporóza...304 // 17.3 Záněty kostí (osteomyelitidy)...305 // 17.4 Pagetova nemoc (osteitis deformans)...306 // 17.5 Nádory kostí...307 // 17.6 Nádorům podobná onemocnění...309 // 17.7 Onemocnění kloubů...310 // 17.7.1 Osteoartróza (arthrosis deformans, osteoarthritis degenerativa)... 310 // 17.7.2 Infekční artritidy...311 // 17.7.3 Revmatoidní artritida...311 // 11 // Patologie // 18 Patologie kůže...312 // 18.1 Akutní zánětlivé dermatózy...313 // 18.2 Chronické zánětlivé dermatózy...314 // 18.3 Puchýřnatá onemocnění...314 // 18.4 Nádory...315 // 18.4.1 Benigní epitelové nádory...315 // 18.4.2 Maligní epitelové nádory...316 // 18.4.3 Mezenchymové nádory kůže...317 // 18.4.4 Nádorům podobné léze a nádory z melanocytů...318 // 19 Patologie plodu a novorozence...319 // 19.1 Časný asfyktický syndrom...321 // 19.2 Pozdní asfyktický syndrom...321 // 19.3 Zánětlivá onemocnění...321 // 19.4 Bronchopulmonální dysplazie...322 // 20 Nádory a nádorům podobné léze dětského věku...324 // 21 Poruchy vývoje - malformace...326 // 21.1 Příčiny malformací...326 // Hlavní literární prameny...330 // Rejstřík...332 // 12
cnb002340885

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC