Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
Praha : Židovské muzeum v Praze ; Brno : Společnost pro dějiny židů v České republice, 2011
377 s., xii s. barev. obr. příl. : il., faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-87366-11-0 (Židovské muzeum ; brož.)
ISBN 978-80-904912-0-5 (Společnost pro dějiny židů v ČR ; brož.)
Judaica Bohemiae roč. 46 (2011)
čeština, němčina, angličtina
Část. přeloženo z němčiny a angličtiny
Sborník z mezinárodní konference konané v říjnu 2009 v Třebíči
Obsahuje bibliografické odkazy
Souběžný německý text
000236585
INHALT // Vorwort // 7 // Tamás Visi: Die Rebellion des Elieser Ei Iburg gegen die rabbinische Tradition: Eine Episode in der intellektuellen Geschichte des mährischen // Judentums (aus dem Tschechischen übersetzt von H. Teufel)... // Alexandr Putík: Ursachen und Folgen des Prager .Rabbinerumsturzes’ des Jahres 1579. Beitrag zur innenpolitischen Geschichte der Prager jüdischen Gemeinde in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts // (aus dem Tschechischen übersetzt von H. Teufel)... // Lisa-Maria Tillian: Von Prag nach Wien - nicht zugestellt. Jüdisch-deutsche // Privatbriefe aus dem Jahr /619... // Martha Keil: „ Und der Ewige fügte es ... " Hebräische Quellen zum // Dreißigjährigen Krieg... // Pavel Kocman: Zwischen Obrigkeit. Christen und der eigenen Gemeinde - Raum zum Leben und Unternehmen im 17. Jahrhundert an einigen Beispielen aus südmährischen jüdischen Gemeinden (aus dem Tschechischen übersetzt von H. Teufel)... // 11 // 33 // 75 // 87 // 107 // Martin Štindl: Konversion von Juden und jüdische Gemeinden in Mähren // (Gesellschaftliche Zusammenhänge des Problems in der ersten Hälfte // des 18. Jahrhunderts) (aus dem Tschechischen übersetzt von H. Teufel) . . 133 // Iveta Ccrmanová: Zwischen Aufklärern. Rabbinern und Staat: Die Zensur hebräischer Bücher in Böhmen 1781-1848 (aus dem Tschechischen übersetzt von H. Teufel)... // Louise Hecht: Zwischen Haskalah und Cheder Schulen // und jüdische Erziehung in den Ländern der böhmischen Krone...
// Wolfgang Gasser: Einem Tagebuch auf der Spur. Benjamin // Kewall aus Polna beschreibt die Wiener Revolution 1848/49 - Lebenswelten // und Alltagssituationen eines jüdischen Journalisten... // Falk Wiesemann: .Von Trebitsch nach Wien.’ Jüdische Kalligraphie und Buchmalerei aus Mähren im 18. Jahrhundert... // 159 // 177 // 191 // OBSAH // Úvod...207 // Tamás Visi: Vzpoura Eliezera Eilburga proli rabínské tradici: Epizoda v intelektuálních dejinách moravského židovstva // (z anglictiny preložila A. Drexlerová)...211 // Alexandr Putík: Príciny a dusledky’pražského .rabínského prevratu ’ roku 1579. Príspevek ? vnitropolitický’/)] dejinám pražské židovské obce // v 2. polovine /6. století...231 // Lisa-Maria Tillian: Z Prahy do Vídne - Nedoruceno. Židovsko-nemecké // soukromé dopisy z roku 1619 (z nemciny preložila H. Matcjková)...265 // Martha Keil: „Nebot to bylo rízení Hospodinovo ... " Hebrejské prameny // ke tricetileté válce (z ncmciny preložila M. Jancaríková)...275 // Pavel Kocman: Mezi vrchností, krestany a vlastní obci- Prostor ? životu a podnikáni v 17. století na nekolika príkladech // z jihomoravských židovských obcí...293 // Martin Štindl: Konverze Židu a židovské obce na Morave // (Spolecenské souvislosti problému v 1. polovine 18. století)...315 // Iveta Ccrmanová: Mezi osvícenci, rabíny a státem: Cenzura // hebrejských knih v Cechách 1781-1848 ... 325 // Louise Hecht: Mezi haskalou a chederem. Školy
a židovská // výchova v zemích Koruny ceské (z ncmciny preložila M. Krappmannová) . 337 // Wolfgang Gasser: Po stopách jednoho deníku. Benjamin Kewall z Polné popisuje vídenskou revoluci 1848/49 - Žité svety a každodennost židovského žurnalist)’ (z ncmciny preložila M. Jancaríková)...353 // Falk Wiesemann: ,Z Trebíce do Vidne. ‘ Židovská kaligrafie a knižní // malba na Morave v 18. století (z ncmciny preložila P. Kleibcrová)...365
cnb002347884

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC