Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2012
567 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2034-5 (brož.)
Literární řada
Anglické resumé přeložila Blanka Hemelíková
Obsahuje bibliografii na s. 520-537, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000236586
OBSAH // Úvod 9 // /. Českojazyčný periodický tisk epochy národního obrození v kontextu ostatních literárních a kulturních komunikačních forem 16 // II. Českojazyčný periodický tisk v letech 1830-1850 24 // 11.1. Třicátá léta 24 // 11.2. Čtyřicátá léta (do března 1848) 46 // 11.3. Revoluční a porevoluční doba 1848-1850 63 // III. Českojazyčné časopisy v dobových politických, právních, ekonomických a ideologických podmínkách 73 // 111.1. Časopisy v politickém prostředí let 1830-1850 73 // 111.2. Cenzura 76 // 111.2.1. Rakouské cenzurní zákony a doplňková nařízení 76 // 111.2.2. Organizace cenzury 78 HI.2.3. Vývoj v letech 1848-1850 80 // III.2.4. Rakouská cenzura a českojazyčný, // zejm. periodický tisk 82 // 111.3. Ekonomické podmínky 95 // 111.3.1. Nakladatelské prostředí českojazyčného periodického tisku 96 // 111.3.2. Distribuce časopisů 103 // 111.3.3. Autorská odměna a její dobová reflexe 107 // 111.4. Časopisy pod tlakem národní ideologie 136 HI.4.1. „Úkolování“ časopisů: národněvýchovná, // vzdělávací a reprezentační funkce 137 IH.4.2. Zásahy vlastenecké elity do „života“ časopisů 149 // IV. Časopisy jako komunikační prostor: redaktor - přispěvatel - čtenář 175 // IV.i. Redaktor 175 // IV.1.1. Redaktor a koncepce časopisu 176 // IV.1.2. Organizační aspekt redaktorské funkce předbřeznové doby 180 // IV.1.3. Redaktor přispěvatelem do časopisu 186
IV.1.4. Redaktorský post v letech 1848-1850 187 // IV.2. Přispěvatel 188 // IV.2.1. Amatérismus a „profesionalita“ 189 // IV.2.2. Generační (umělecký), regionální a gendrový profil přispěvatelské obce českojazyčných časopisů 190 // IV.2.3. Chování autorů v síti českojazyčných časopisů 198 // IV. 3. Čtenář 203 // IV.3.1. Školská politika rakouského státu a čtenáři českojazyčných časopisů 204 IV.3.2. Sociální struktura čtenářské obce českojazyčných časopisů 204 // IV.3.3. Regionální charakteristika čtenářské obce českojazyčných časopisů 216 IV.3.4. Ženský aspekt čtenářství českojazyčných časopisů 217 // IV. 3.5. Čtenář českojazyčných časopisů v letech // 1848-1850 220 // V. Krásná literatura a její reflexe v prostoru obrozenských časopisů 223 // V. i. Postavení krásné literatury v časopisech 223 // V.2. Specifické prostředí českojazyčného periodického // tisku v letech 1830-1850 a krásná literatura 231 // V. 2.1. Formální determinanty periodického tisku 233 // V.2.1.1. Rozsah 233 // V.2.1.2. Rubriky a přílohy 250 // V.2.1.3. Grafika a ilustrace 255 // V.2.2. Obsahové determinanty periodického tisku 258 // V.2.2.1. Tematická specializace časopisů a krásná literatura 259 // V.2.2.2. Funkce časopisů a jejich vliv na beletrii 260 // V.2.2.3. Aktuální čas periodického tisku a časopisecká beletrie 271 V.3. Žánrová charakteristika krásné literatury v předbřeznových
časopisech 279 V.3.1. Poezie 280 V.3.2. Krásná próza 283 // V.3.2.1. Drobné žánrové formy fabulované prózy 284 // V.3.2.2. Prozaické žánry většího rozsahu 286 V.3.3. Satira 312 V.3.4. Umělecká publicistika 314 V.3.5. Didaktická literatura 325 V.3.6. Literární publicistika 328 V.4. Časopisecká poezie a beletrie z pohledu původnosti a překladovosti 332 V.4.1. Pojetí autorství 332 V.4.2. Původnost 334 V.4.3. Překladovost 336 // V.4.3.1. Překladatelé 337 V.4.3.2. Proměny překladatelských přístupů 338 V.4.3.3. Předlohy ? překladům a jejich zdroje 342 // V.4.3.4. Publikování překladů v časopisech Květy a Česká včela 358 // Shrnutí 362 Příloha 369 // 1. Vývoj českojazyčných časopisů v letech 1786-1830 371 // 2. Abecední seznam českojazyčných periodik z let 1830-1850 381 // 3. Tabulka trvání jednotlivých periodik 433 // 4. Tabulka časopisů podle periodicity 438 // 5. Roční synchronní průřezy a klíčové okamžiky ve vývoji českého časopisectva 1830-1850 442 // 6. Abecední seznam vydavatelů českojazyčných časopisů v letech 1830-1850 465 // 7. Vydavatelské subjekty českojazyčných časopisů v jednotlivých letech 1830-1850 468 // 8. Typy vydavatelských subjektů a jejich podíl na vydávání českojazyčných časopisů v letech 1830-1850 473 // 9. Redaktoři a redakční pomocníci 474 // 10. Seznam přispěvatelů (poezie a beletrie) do časopisů 483 // 11. Seznam cizojazyčných časopisů citovaných
v českém periodickém tisku v letech 1830-1850 498 // 12. Seznam přeložených autorů s poznamenáním překladatelů 504 // Používané zkratky 517 Ediční poznámka 519 Prameny a literatura 520 Summary 538 Rejstřík 546

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC